شاخص یاب

پزو شیلی / دلار

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص پزو شیلی / دلار