کالایاب
شاخص یاب

CHF/PLN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 3.9427 3.9427 3.9439 3.943 (0.02%) 0.0009 ۰۱:۱۲:۰۶
فرانک سوییس / دلار 1.0189 1.0185 1.019 1.0186 (0.04%) 0.0004 ۰۱:۱۵:۰۷
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 108.533 108.727 108.652 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/AED 0 3.7457 3.7504 3.7457 (0%) 0 ۲۸ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/PLN 2.6665 2.6665 2.6665 2.6665 (0.01%) 0.0002 ۰۰:۱۸:۰۵
CHF/AUD 1.5059 1.5059 1.5059 1.5059 (0.03%) 0.0004 ۰۰:۱۸:۰۵
CHF/ARS 55.8448 55.8448 55.8448 55.8448 (0.15%) 0.0856 ۰۰:۱۸:۰۵
ARS/PLN 0 0.1237 0.1239 0.1237 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.0822 4.1055 4.1055 (0%) 0 ۲۸ مرداد
BRL/PLN 0 0.9161 0.9222 0.9163 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/PLN 0 2.9497 2.9594 2.9594 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/CAD 0 1.3523 1.3574 1.3559 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/PLN 4.0161 4.0161 4.0161 4.0161 (0.23%) 0.0092 ۰۰:۳۶:۰۶
CHF/HUF 0 298.531 299.487 299.487 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/SGD 1.4127 1.4127 1.4127 1.4127 (0.11%) 0.0015 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/HKD 0 7.9947 8.0132 7.9947 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/NOK 9.1511 9.1458 9.1511 9.1458 (0.05%) 0.0046 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/ZAR 15.7401 15.7401 15.7401 15.7401 (0.17%) 0.026 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/TRY 5.765 5.765 5.765 5.765 (0.03%) 0.0019 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/DKK 6.855 6.855 6.855 6.855 (0.11%) 0.0072 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/SEK 9.8639 9.8639 9.8639 9.8639 (0.01%) 0.0005 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/CZK 23.706 23.706 23.706 23.706 (0.24%) 0.057 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/CNY 7.1758 7.1758 7.1758 7.1758 (0.09%) 0.0063 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/EUR 0 0.9186 0.9209 0.9194 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/GBP 0 0.8388 0.843 0.8389 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/IDR 0 14304 14308.2 14304 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/INR 0 72.718 72.718 72.718 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/KRW 0 1232.64 1236.12 1232.64 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/MXN 20.179 20.179 20.179 20.179 (0.05%) 0.011 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/MYR 0 4.2536 4.2624 4.2542 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/NZD 1.5904 1.5904 1.5904 1.5904 (0.21%) 0.0033 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/THB 31.413 31.413 31.413 31.413 (0.1%) 0.031 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/TWD 31.352 31.352 31.352 31.352 (0.01%) 0.004 ۰۸:۴۲:۰۶
CHF/CLP 727.8301 726.7315 727.8301 726.7315 (0.43%) 3.081 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 126.28 126.34 126.34 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 163.195 163.195 163.195 163.195 (0.11%) 0.175 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 4.3432 4.3432 4.3432 4.3432 (0.01%) 0.0005 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/RUB 68.164 68.164 68.164 68.164 (0.01%) 0.01 ۰۰:۳۶:۰۶
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/PLN 0 0.5545 0.5558 0.5558 (0%) 0 ۲ مرداد
CZK/PLN 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 (0.18%) 0.0003 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/PLN 0.5857 0.5857 0.5857 0.5857 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
EUR/PLN 4.3672 4.3672 4.3672 4.3672 (0.01%) 0.0005 ۰۰:۵۴:۰۶
GBP/PLN 4.7841 4.7841 4.7841 4.7841 (0.66%) 0.0315 ۰۰:۳۶:۰۶
HKD/PLN 0 0.4984 0.5019 0.5019 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JPY/PLN 0 0.0367 0.0369 0.0369 (0%) 0 ۲۸ مرداد
MXN/PLN 0.1989 0.1989 0.1989 0.1989 (0.1%) 0.0002 ۰۰:۲۴:۰۶
NOK/PLN 0.4351 0.4351 0.439 0.439 (0.05%) 0.0002 ۰۰:۳۶:۰۶
NZD/PLN 2.5243 2.5243 2.5243 2.5243 (0.13%) 0.0032 ۰۰:۲۴:۰۶
SEK/PLN 0.4069 0.4069 0.4069 0.4069 (0.42%) 0.0017 ۰۰:۳۶:۰۶
SGD/PLN 2.8421 2.8421 2.8421 2.8421 (0.46%) 0.013 ۰۰:۳۶:۰۶
RUB/PLN 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 (0.17%) 0.0001 ۰۰:۳۶:۰۶
SAR/PLN 0 0.9891 0.9902 0.9895 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/PLN 0.6953 0.6953 0.6953 0.6953 (0.91%) 0.0063 ۰۰:۳۶:۰۶
TWD/PLN 0 0.121 0.1212 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/PLN 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/PLN 0.2549 0.2549 0.2549 0.2549 (0.16%) 0.0004 ۰۰:۳۶:۰۶
UAH/PLN 0 0.1485 0.1485 0.1485 (0%) 0 ۲ مرداد
CHF/BWP 11.107 11.107 11.107 11.107 (2.11%) 0.229 ۱۷:۱۲:۲۲
BGN/PLN 0 2.1752 2.1768 2.1768 (0%) 0 ۲ مرداد
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
HRK/PLN 0 0.576 0.5764 0.5764 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
HUF/PLN 0 0.0134 0.0135 0.0134 (0%) 0 ۲۴ مرداد
CHF/LFX 0 2.0891 2.092 2.0891 (0%) 0 ۲۸ مرداد
LTL/PLN 0 1.2322 1.2332 1.2332 (0%) 0 ۲ مرداد
BTC/PLN 42168.87 42168.87 42168.87 42168.87 (0.63%) 263.99 ۰۰:۳۶:۰۶
ETH/PLN 0 1585.4889 1744.4267 1596.3492 (0%) 0 ۲۱ تیر
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد
CHF/RSD 108.16 108.16 108.16 108.16 (0.03%) 0.03 ۰۰:۴۵:۰۷
CHF/SZL 14.748 14.748 15.143 15.143 (2.92%) 0.429 ۱۶:۳۳:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن