کالایاب
شاخص یاب

CHF/MXN Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزوی مکزیک 19.9873 19.9725 20.1335 20.0618 (0.43%) 0.0853 ۰۳:۲۵:۰۴
فرانک سوییس / دلار 1.0276 1.0273 1.0293 1.0287 (0.07%) 0.0007 ۰۳:۲۵:۰۴
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 107.985 107.985 107.985 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/AED 0 3.7216 3.7325 3.7325 (0%) 0 ۱ شهریور
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/MXN 13.4508 13.4508 13.4508 13.4508 (0.13%) 0.0171 ۰۳:۱۵:۰۷
CHF/AUD 1.5356 1.5356 1.5356 1.5356 (1.15%) 0.0174 ۰۳:۱۵:۰۷
ARS/MXN 0.3671 0.3671 0.3671 0.3671 (1.72%) 0.0062 ۰۳:۱۵:۰۷
CHF/ARS 56.1043 56.1043 56.1043 56.1043 (0.84%) 0.4703 ۰۳:۱۵:۰۷
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MXN 0 4.8286 4.8286 4.8286 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BRL 0 4.2268 4.2268 4.2268 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/MXN 0 14.984 14.984 14.984 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/CAD 0 1.3619 1.3619 1.3619 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/PLN 4.0245 4.0245 4.0304 4.0304 (0.24%) 0.0096 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/HUF 0 302.118 302.118 302.118 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/SGD 1.4285 1.4285 1.429 1.429 (0.51%) 0.0073 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/HKD 0 8.0408 8.0408 8.0408 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/NOK 9.2011 9.2011 9.2289 9.2289 (0.78%) 0.0717 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/ZAR 15.7952 15.7829 15.7952 15.7829 (1%) 0.1567 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/TRY 5.9333 5.9333 5.9396 5.9396 (0.72%) 0.0423 ۰۲:۳۹:۰۵
CHF/DKK 6.8684 6.8684 6.8741 6.8741 (0.21%) 0.0141 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/SEK 9.9002 9.9002 9.9005 9.9005 (0.71%) 0.0694 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/CZK 23.762 23.762 23.762 23.762 (0.13%) 0.032 ۰۰:۵۷:۰۵
CHF/CNY 7.1843 7.1538 7.1843 7.1538 (1.59%) 0.1138 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/EUR 0.9212 0.9212 0.9219 0.9219 (0.21%) 0.0019 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/GBP 0 0.834 0.834 0.834 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/IDR 0 14250.1 14250.1 14250.1 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/INR 0 73.275 73.275 73.275 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/KRW 1247.64 1245.46 1247.64 1245.46 (0.1%) 1.25 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/MXN 0 20.415 20.415 20.415 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/MYR 0 4.2959 4.2999 4.2959 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/NZD 0 1.6027 1.6027 1.6027 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/THB 31.247 30.731 31.247 30.731 (2.1%) 0.646 ۰۲:۳۹:۰۵
CHF/TWD 0 31.713 31.713 31.713 (0%) 0 ۱ شهریور
CHF/CLP 723.0891 723.0891 723.1382 723.1382 (2.05%) 14.8041 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 127 127 127 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 0 160.479 160.479 160.479 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3408 4.3408 4.3408 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/RUB 67.898 67.898 68.083 68.083 (0.63%) 0.423 ۰۲:۳۹:۰۶
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/MXN 0 0.0276 0.0276 0.0276 (0%) 0 ۲ شهریور
CNY/MXN 0 2.7577 2.7703 2.7643 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/MXN 0.006 0.006 0.006 0.006 (1.69%) 0.0001 ۰۰:۵۷:۰۵
DKK/MXN 0 2.9747 2.9747 2.9747 (0%) 0 ۲ شهریور
EUR/MXN 22.292 22.292 22.292 22.292 (0.53%) 0.117 ۰۲:۴۵:۰۷
GBP/MXN 0 24.461 24.461 24.461 (0%) 0 ۲ شهریور
HKD/MXN 0 2.5389 2.5389 2.5389 (0%) 0 ۲ شهریور
INR/MXN 0 0.2704 0.2717 0.2711 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/MXN 0 0.1887 0.1887 0.1887 (0%) 0 ۲ شهریور
SGD/MXN 0 14.3523 14.3523 14.3523 (0%) 0 ۲ شهریور
NOK/MXN 0 2.2463 2.2587 2.2532 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/MXN 0 12.7312 12.7312 12.7312 (0%) 0 ۲ شهریور
PHP/MXN 0 0.3537 0.3553 0.3547 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/MXN 0 5.0641 5.0641 5.0641 (0%) 0 ۲ شهریور
RUB/MXN 0 0.3015 0.3015 0.3015 (0%) 0 ۲ شهریور
SAR/MXN 0 5.0348 5.0583 5.0461 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/MXN 0 2.0763 2.0866 2.0817 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/MXN 0 0.5782 0.5811 0.5794 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/MXN 0 3.1085 3.1306 3.1138 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/MXN 0 0.1663 0.1663 0.1663 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/MXN 0 1.3047 1.3047 1.3047 (0%) 0 ۲ شهریور
PYG/MXN 0 0.0033 0.0034 0.0033 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/MXN 0 0.5976 0.6021 0.6018 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PEN/MXN 0 5.9008 5.9008 5.9008 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/BWP 0 11.1795 11.1795 11.1795 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CZK/MXN 0.862 0.862 0.862 0.862 (0.62%) 0.0053 ۰۰:۵۷:۰۵
XAU/MXN 30660.87 30660.87 30660.87 30660.87 (0.91%) 276.49 ۰۲:۴۵:۰۷
CHF/LFX 0 2.0941 2.0941 2.0941 (0%) 0 ۲ شهریور
BTC/MXN 199998.2 199998.2 199998.2 199998.2 (0.55%) 1101.8 ۰۰:۲۷:۰۶
ETH/MXN 0 3910.0098 3910.0098 3910.0098 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
LTC/MXN 0 1710.62 1710.62 1710.62 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
XAG/MXN 0 346.92 346.92 346.92 (0%) 0 ۲ شهریور
XRP/MXN 5.4 5.4 5.4 5.4 (0.37%) 0.02 ۰۰:۲۷:۰۶
CHF/RSD 0 108.49 108.49 108.49 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/SZL 0 15.3609 15.3609 15.3609 (0%) 0 ۲ شهریور
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن