کالایاب
شاخص یاب

CHF/BBD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
فرانک سوییس / دلار 1.0189 1.0185 1.019 1.0185 (0.05%) 0.0005 ۰۰:۴۳:۰۳
دلار / دلار باربادوس 0 2.0004 2.0401 2.0401 (0%) 0 ۲۸ مرداد
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 108.533 108.727 108.652 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/AED 0 3.7457 3.7504 3.7457 (0%) 0 ۲۸ مرداد
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/AUD 1.5059 1.5059 1.5059 1.5059 (0.03%) 0.0004 ۰۰:۱۸:۰۵
AUD/BBD 0 1.4978 1.507 1.4984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ARS 55.8448 55.8448 55.8448 55.8448 (0.15%) 0.0856 ۰۰:۱۸:۰۵
ARS/BBD 0 0.0679 0.0679 0.0679 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/BBD 0 2.2118 2.2118 2.2118 (0%) 0 ۱۷ مرداد
GBP/BBD 2.374 2.374 2.374 2.374 (1.1%) 0.026 ۰۵:۳۶:۰۶
BRL/BBD 0 0.5026 0.5083 0.5026 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BBD 0 1.561 1.5691 1.5612 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/BBD 0 0.2973 0.2987 0.2973 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BBD 0 2.0683 2.0777 2.0683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BBD 0 0.2593 0.2593 0.2593 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/BBD 0 0.1075 0.1084 0.1076 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/BBD 0 0.2422 0.2436 0.2423 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BBD 0 1.3647 1.373 1.3651 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BBD 0 0.5489 0.5518 0.549 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BBD 0 0.5427 0.5454 0.5427 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BBD 0 0.2239 0.225 0.2239 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/BBD 0 1.4907 1.4984 1.4908 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BBD 0 0.3347 0.338 0.3349 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BBD 0 0.0664 0.0664 0.0664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BBD 0 0.0178 0.0178 0.0178 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/BBD 0 0.1413 0.1425 0.1414 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BGN 0 1.7914 1.7914 1.7914 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/BHD 0 0.3853 0.3859 0.3858 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/BRL 0 4.0822 4.1055 4.1055 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/BYN 0 2.0706 2.0802 2.071 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/CAD 0 1.3523 1.3574 1.3559 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/PLN 4.0161 4.0161 4.0161 4.0161 (0.23%) 0.0092 ۰۰:۳۶:۰۶
CHF/HUF 0 298.531 299.487 299.487 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/SGD 0 1.4115 1.4167 1.4142 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/HKD 0 7.9947 8.0132 7.9947 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/NOK 9.1511 9.1511 9.1511 9.1511 (0.11%) 0.0099 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/ZAR 0 15.5546 15.7661 15.7661 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/TRY 0 5.6808 5.77 5.7669 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/DKK 6.855 6.855 6.855 6.855 (0.11%) 0.0072 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/SEK 0 9.8494 9.8886 9.8634 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/CZK 23.706 23.706 23.706 23.706 (0.24%) 0.057 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/CNY 7.1758 7.1758 7.1758 7.1758 (0.09%) 0.0063 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/EUR 0 0.9186 0.9209 0.9194 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/GBP 0 0.8388 0.843 0.8389 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/IDR 0 14304 14308.2 14304 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/INR 0 72.718 72.718 72.718 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/KRW 0 1232.64 1236.12 1232.64 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/MXN 20.179 20.179 20.179 20.179 (0.05%) 0.011 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/MYR 0 4.2536 4.2624 4.2542 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/NZD 1.5904 1.5904 1.5904 1.5904 (0.21%) 0.0033 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/THB 0 31.399 31.546 31.444 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/TWD 31.352 31.352 31.352 31.352 (0.01%) 0.004 ۰۸:۴۲:۰۶
CHF/CLP 727.8301 727.8301 727.8301 727.8301 (0.58%) 4.1796 ۰۰:۴۲:۰۶
CHF/EGP 0 18.1563 18.1949 18.1889 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/ISK 0 126.28 126.34 126.34 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/JMD 0 139.59 140.23 139.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/JOD 0 0.7223 0.7237 0.7234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LBP 0 1540.43 1565.81 1565.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LKR 0 163.03 165.56 165.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/LTL 0 2.9192 2.9376 2.9195 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
CHF/MAD 0 9.6101 9.887 9.8849 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NAD 0 14.7509 14.7779 14.7734 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/NPR 0 114.48 115 114.5 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/OMR 0 0.3919 0.3926 0.3926 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PAB 0 1.0332 1.0381 1.0334 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PHP 0 54.18 54.39 54.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/PKR 163.195 163.195 163.195 163.195 (0.11%) 0.175 ۰۰:۲۴:۰۶
CHF/QAR 0 3.6949 3.7017 3.7006 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RON 0 4.3381 4.3514 4.3437 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/RUB 68.164 68.164 68.164 68.164 (0.01%) 0.01 ۰۰:۳۶:۰۶
CHF/SAR 0 3.8057 3.816 3.8152 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/VEF 0 80906.1489 81053.6981 81020.8629 (0%) 0 ۴ تیر
CHF/XAF 0 575.73 578.35 575.79 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/XCD 0 2.7564 2.7615 2.7603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/UAH 0 28.2658 28.387 28.2686 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BMD/BBD 0 1.9694 1.9694 1.9694 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/BWP 11.107 11.107 11.107 11.107 (2.11%) 0.229 ۱۷:۱۲:۲۲
CHF/CNH 0 7.228 7.228 7.228 (0%) 0 ۱۸ مرداد
CHF/LFX 0 2.0891 2.092 2.0891 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/RSD 0 108.04 108.2 108.19 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/SZL 14.748 14.748 15.143 15.143 (2.92%) 0.429 ۱۶:۳۳:۱۷
CHF/UZS 0 7901.9 7901.9 7901.9 (0%) 0 ۱۰ بهمن
CHF/LVL 0 0.5671 0.5671 0.5671 (0%) 0 ۱۰ بهمن