شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BRL/ARS Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
رئال برزیل / دلار 0.2435 0.2417 0.2435 0.242 (0.54%) 0.0013 ۲۱:۱۱:۱۹
دلار / پزو آرژانتین 0 57.94 59.512 58.05 (0%) 0 ۱۹ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/AED 0 0.9069 0.9128 0.9072 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 39.317 39.317 39.317 39.317 (0.25%) 0.0979 ۰۳:۰۶:۰۷
BRL/AUD 0 0.3581 0.3581 0.3581 (0%) 0 ۲۰ مهر
BRL/ARS 14.0932 14.0932 14.0932 14.0932 (0.21%) 0.0293 ۰۳:۰۶:۰۷
CAD/ARS 43.8586 43.8586 43.8586 43.8586 (0.22%) 0.0959 ۰۳:۰۶:۰۷
CHF/ARS 57.9969 57.9969 57.9969 57.9969 (0.35%) 0.2049 ۰۳:۰۶:۰۷
EUR/ARS 0 64.0718 64.0718 64.0718 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/ARS 73.1683 73.1683 73.1683 73.1683 (0.32%) 0.2322 ۰۳:۰۶:۰۷
HKD/ARS 7.3802 7.3802 7.3802 7.3802 (0.25%) 0.0181 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/ARS 0.5336 0.5336 0.5336 0.5336 (0.32%) 0.0017 ۰۳:۰۶:۰۷
SGD/ARS 42.184 42.184 42.184 42.184 (0.23%) 0.099 ۰۳:۰۶:۰۷
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 2.9962 2.9962 2.9962 2.9962 (0.23%) 0.0069 ۰۳:۰۶:۰۷
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 0 3.9201 3.9201 3.9201 (0%) 0 ۲۰ مهر
CLP/ARS 0 0.0805 0.0805 0.0805 (0%) 0 ۲۰ مهر
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0 0.0168 0.0168 0.0168 (0%) 0 ۲۰ مهر
PEN/ARS 0 17.2534 17.2534 17.2534 (0%) 0 ۲۰ مهر
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/BBD 0 0.5026 0.5083 0.5026 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/BHD 0 0.0937 0.0942 0.0937 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/BOB 0 1.741 1.7607 1.7411 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CAD 0 0.3215 0.3215 0.3215 (0%) 0 ۲۰ مهر
BRL/CHF 0.2427 0.2427 0.2427 0.2427 (0.08%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/CLP 172.95 172.95 172.95 172.95 (0.08%) 0.14 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/DKK 0 1.5909 1.6024 1.5913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/HKD 0 1.9091 1.9091 1.9091 (0%) 0 ۲۰ مهر
BRL/JPY 26.354 26.354 26.354 26.354 (0.07%) 0.018 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/MXN 4.7093 4.7093 4.7093 4.7093 (0.19%) 0.0089 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/SGD 0 0.334 0.334 0.334 (0%) 0 ۲۰ مهر
BRL/CNY 0 1.6906 1.7018 1.691 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/CZK 0 5.49 5.52 5.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/EGP 0 4.4166 4.448 4.4193 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/EUR 0.2208 0.2208 0.2208 0.2208 (0.14%) 0.0003 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/GBP 0 0.1913 0.1926 0.1913 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/HUF 0 69.04 69.45 69.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/IDR 0 3593.09 3624.52 3593.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/INR 0 17.23 17.31 17.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/ISK 0 26.56 26.75 26.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/JMD 0 33.93 34.32 33.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/JOD 0 0.1757 0.1766 0.1758 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KES 0 25.16 25.47 25.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 287.775 287.775 287.775 287.775 (0%) 0.004 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/LBP 0 374.9 380.4 380.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/LKR 0 39.68 40.22 40.22 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/LTL 0 0.831 0.8314 0.831 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
BRL/MAD 0 2.3371 2.4177 2.4022 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/MYR 0 1.0122 1.0188 1.0124 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NAD 0 3.5897 3.6131 3.5902 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NOK 0 2.0743 2.0894 2.0745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NPR 0 27.82 28.13 27.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/NZD 0 0.3679 0.3714 0.3683 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/OMR 0 0.0953 0.096 0.0954 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PAB 0 0.2511 0.254 0.2511 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PHP 0 13.19 13.26 13.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PKR 0 30.25 30.44 30.44 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PLN 0 0.9161 0.9222 0.9163 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/QAR 0 0.8993 0.9051 0.8993 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RON 0 0.991 0.9981 0.9916 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 15.626 15.626 15.626 15.626 (0.01%) 0.001 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/SAR 0 0.9271 0.9323 0.9271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SEK 2.3873 2.3873 2.3873 2.3873 (0.02%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/THB 0 8.06 8.12 8.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/TRY 0 1.5034 1.5131 1.5034 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/VEF 0 24512.421 24753.0116 24527.7714 (0%) 0 ۱۱ تیر
BRL/XAF 0 139.92 141.51 139.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/XCD 0 0.6708 0.6752 0.6709 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/XOF 0 139.92 144.64 139.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/ZAR 3.5946 3.5946 3.5946 3.5946 (0.01%) 0.0004 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/TWD 0 7.57 7.6 7.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/PYG 0 1447.94 1464.19 1447.99 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/UYU 0 7.83 7.89 7.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/COP 837.4863 837.4863 837.4863 837.4863 (0%) 0.0056 ۰۷:۰۶:۰۷
BRL/PEN 0.8183 0.8183 0.8183 0.8183 (0.01%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 1013.59 1013.59 1013.59 1013.59 (0.43%) 4.33 ۰۳:۰۶:۰۷
XAU/ARS 86026.7 86026.7 86026.7 86026.7 (0.38%) 330.2 ۰۳:۰۶:۰۷
BRL/RSD 25.947 25.947 25.947 25.947 (0.03%) 0.008 ۰۷:۰۶:۰۷