شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
11,161 11,161 11,161 11,161 2019/07/21 1398/04/30 1398-04-30
10,735 10,735 10,735 10,735 2019/03/27 1398/01/07 1398-01-07
10,701 10,669 10,701 10,669 2018/08/29 1397/06/07 1397-06-07
10,752 10,752 10,767 10,765 2018/07/17 1397/04/26 1397-04-26
10,752 10,752 10,767 10,767 2018/07/16 1397/04/25 1397-04-25

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag