شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AED/KRW Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ون کره جنوبی 1180.08 1169.21 1180.84 1173.69 (0.53%) 6.22 ۲۱:۱۷:۲۳
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۲۵ مهر
AED/JPY 0 29.586 29.586 29.586 (0%) 0 ۲۶ مهر
AED/PKR 0 42.39 42.39 42.39 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0 0.3977 0.3977 0.3977 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0 0.3576 0.3576 0.3576 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/CHF 0.2685 0.2685 0.2685 0.2685 (0.07%) 0.0002 ۱۵:۰۶:۱۹
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 1.8222 1.8222 1.8222 1.8222 (0.01%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۲۴
AED/EUR 0 0.2439 0.2439 0.2439 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/GBP 0 0.2111 0.2111 0.2111 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 0 19.373 19.373 19.373 (0%) 0 ۲۶ مهر
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4932 2.4932 2.4932 2.4932 (0.08%) 0.0021 ۱۲:۳۳:۲۰
AED/NZD 0.4267 0.4267 0.4267 0.4267 (0.12%) 0.0005 ۱۲:۳۳:۲۰
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0204 1.0204 1.0204 (0%) 0 ۲۷ مهر
AED/SEK 2.6168 2.6168 2.6168 2.6168 (0.46%) 0.012 ۱۵:۰۶:۱۸
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.0239 4.0239 4.0239 4.0239 (0.14%) 0.0055 ۱۵:۰۶:۱۹
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1025 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۸ مهر
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KRW 807.16 807.16 807.16 807.16 (0.07%) 0.57 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/KRW 0 37.25 37.33 37.32 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KRW 0 284.846 284.846 284.846 (0%) 0 ۲۷ مهر
CAD/KRW 893.68 893.68 893.68 893.68 (0.46%) 4.07 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/KRW 1188.71 1188.71 1188.71 1188.71 (0.69%) 8.18 ۱۵:۰۶:۱۹
CLP/KRW 0 1.6801 1.6855 1.6855 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/KRW 166.14 166.14 166.14 166.14 (0.1%) 0.17 ۰۹:۰۶:۲۴
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KRW 1309.2 1309.2 1309.2 1309.2 (0.44%) 5.7 ۱۱:۰۶:۲۷
GBP/KRW 1515.1 1515.1 1515.1 1515.1 (0.71%) 10.7 ۰۷:۰۶:۰۸
HKD/KRW 0 150.42 150.42 150.42 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/KRW 0 3.9967 4.0049 4.0049 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/KRW 0 8.339 8.339 8.339 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/KRW 0 16.593 16.593 16.593 (0%) 0 ۲۶ مهر
ISK/KRW 0 10.4089 10.4345 10.4345 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KRW 0 10.857 10.857 10.857 (0%) 0 ۲۶ مهر
MYR/KRW 279.94 279.94 279.94 279.94 (0.52%) 1.45 ۱۵:۰۶:۱۹
NZD/KRW 748.89 748.89 750.76 750.76 (0.23%) 1.73 ۱۵:۰۶:۱۹
SGD/KRW 860.43 860.43 860.43 860.43 (0.41%) 3.5 ۱۵:۰۶:۱۹
THB/KRW 38.839 38.708 38.839 38.708 (0.48%) 0.184 ۱۵:۰۶:۱۸
TWD/KRW 38.507 38.326 38.507 38.326 (0.62%) 0.236 ۱۵:۰۶:۱۸
ZAR/KRW 79.2266 79.2266 79.2266 79.2266 (0.77%) 0.61 ۱۵:۰۶:۱۹
MXN/KRW 0 58.94 59.23 59.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KRW 0 132.94 133.26 133.26 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KRW 0 20.92 20.98 20.98 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KRW 0 9.12 9.18 9.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KRW 0 301.2 301.82 301.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KRW 18.356 18.356 18.382 18.382 (0.47%) 0.086 ۱۵:۰۶:۱۹
SAR/KRW 0 297.76 298.42 298.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KRW 0 122.79 123.1 123.1 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KRW 0 183.79 184.68 184.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KRW 0 0.46 0.46 0.46 (0%) 0 ۲۳ مرداد
CNH/KRW 0 166.9 166.9 166.9 (0%) 0 ۲۶ مهر
XAU/KRW 17477.19 17477.19 17477.19 17477.19 (0.52%) 91.31 ۱۱:۰۶:۲۷
XAG/KRW 207.73 207.73 207.73 207.73 (0.45%) 0.93 ۱۵:۰۶:۱۹