کالایاب
شاخص یاب

AED/BRL Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.1512 4.1456 4.1839 4.1801 (0.78%) 0.0322 ۲۰:۵۵:۲۰
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۳۱ شهریور
AED/JPY 29.37 29.26 29.37 29.26 (0.44%) 0.128 ۲۰:۴۵:۲۴
AED/PKR 0 42.695 42.695 42.695 (0%) 0 ۳۰ شهریور
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/AUD 0.4018 0.4017 0.4022 0.4022 (0.12%) 0.0005 ۱۸:۱۸:۱۸
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CAD 0.3613 0.3613 0.3613 0.3613 (0.06%) 0.0002 ۱۸:۱۸:۱۸
AED/CHF 0 0.2699 0.2702 0.2702 (0%) 0 ۲۹ شهریور
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CNY 0 1.8641 1.8647 1.8644 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/CZK 0 6.0556 6.0635 6.0567 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/DKK 1.8441 1.8441 1.8441 1.8441 (0.01%) 0.0001 ۰۴:۳۳:۰۵
AED/EUR 0 0.247 0.247 0.247 (0%) 0 ۳۰ شهریور
AED/GBP 0 0.2177 0.218 0.218 (0%) 0 ۲۹ شهریور
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/HUF 0 76.08 76.2 76.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/INR 19.341 19.33 19.341 19.33 (0.04%) 0.007 ۱۵:۳۰:۳۰
AED/ISK 0 29.28 29.31 29.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KRW 0 304.21 304.69 304.69 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MAD 0 2.5768 2.6489 2.6486 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MXN 0 5.1403 5.1645 5.1531 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/NOK 2.4607 2.4607 2.4607 2.4607 (0.02%) 0.0006 ۰۶:۰۹:۰۷
AED/NZD 0 0.4346 0.4346 0.4346 (0%) 0 ۳۰ شهریور
AED/PHP 0 14.54 14.57 14.54 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PLN 0 1.0101 1.011 1.0103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/SAR 0 1.0205 1.0205 1.0205 (0%) 0 ۳۰ شهریور
AED/SEK 0 2.6445 2.6445 2.6445 (0%) 0 ۳۰ شهریور
AED/SGD 0 0.372 0.3722 0.372 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/THB 0 8.8909 8.9145 8.8917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TRY 0 1.6544 1.6637 1.6575 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/VEF 0 21779.0785 21780.6794 21780.2644 (0%) 0 ۴ تیر
AED/XAF 0 154.28 155.02 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XCD 0 0.7396 0.7397 0.7397 (0%) 0 ۲۶ مرداد
AED/ZAR 4.0599 4.0481 4.0599 4.0481 (0.3%) 0.0121 ۱۸:۱۲:۲۱
AED/BBD 0 0.5542 0.5542 0.5542 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/BHD 0 0.1026 0.1027 0.1026 (0%) 0 ۲۹ شهریور
AED/JOD 0 0.1938 0.1939 0.1938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
AED/NAD 0 3.9584 3.9586 3.9584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/OMR 0 0.1051 0.1052 0.1052 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/QAR 0 0.9915 0.9916 0.9915 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/JMD 0 37.41 37.41 37.41 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LKR 0 44.35 44.35 44.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/RON 0 1.0927 1.094 1.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LBP 0 413.37 419.42 419.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
AED/NPR 0 30.68 30.68 30.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/PAB 0 0.2769 0.2769 0.2769 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/EGP 0 4.8693 4.8742 4.8726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/IDR 0 3961.67 3971.96 3961.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/TWD 0 8.3447 8.3488 8.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/MYR 0 1.1162 1.1163 1.1162 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AED/KWD 0 0.0826 0.0827 0.0827 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.8044 2.8044 2.8213 2.8213 (0.61%) 0.0171 ۱۸:۱۸:۱۸
ARS/BRL 0.0734 0.0734 0.0734 0.0734 (0.27%) 0.0002 ۲۰:۳۰:۳۰
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 3.1183 3.1183 3.1397 3.1397 (0.48%) 0.0151 ۱۸:۱۸:۱۸
CHF/BRL 4.184 4.1831 4.2049 4.2049 (0.49%) 0.0206 ۱۸:۱۸:۱۸
EUR/BRL 4.5528 4.5528 4.5799 4.5799 (0.23%) 0.0106 ۱۸:۱۸:۱۸
GBP/BRL 5.1722 5.1559 5.1793 5.1793 (0.14%) 0.0074 ۱۸:۱۸:۱۸
JPY/BRL 0.0385 0.0385 0.0388 0.0388 (0.52%) 0.0002 ۱۸:۱۸:۱۸
SGD/BRL 3.0109 3.0086 3.0245 3.0245 (0.45%) 0.0135 ۱۸:۱۸:۱۸
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0.5287 0.5287 0.5315 0.5315 (0.45%) 0.0024 ۱۸:۱۸:۱۸
MXN/BRL 0.2133 0.2133 0.2142 0.2142 (0.47%) 0.001 ۱۸:۱۸:۱۸
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0.2777 0.2777 0.2803 0.2803 (0.97%) 0.0027 ۱۸:۱۸:۱۸
CLP/BRL 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 (1.75%) 0.0001 ۱۵:۱۵:۲۶
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 1.2292 1.2292 1.2388 1.2388 (0.27%) 0.0033 ۱۸:۱۸:۱۸
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/BRL 6280 6280 6352.2 6352.2 (0.95%) 59.5 ۱۸:۱۸:۱۸
KRW/BRL 0 0.0034 0.0035 0.0035 (0%) 0 ۲۸ شهریور
XAG/BRL 74.61 74.61 77.47 77.47 (3.9%) 2.91 ۱۸:۱۸:۱۸
BTC/BRL 43315.06 43313.28 43315.16 43313.28 (0%) 1.71 ۱۸:۱۸:۱۸
LTC/BRL 300.5728 300.0509 307.38 307.38 (1.77%) 5.3449 ۱۸:۱۸:۱۸
USD/BRLT 4.39 4.39 4.41 4.41 (0.68%) 0.03 ۱۹:۰۷:۱۹