کالایاب
سنت هلن سنت هلن

SHP/USD

1.2495
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 22:39:22
0 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.51%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی سنت هلن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SHP/USD Ask 1.2495 - 1.2495 1.2495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۲:۳۹
GBP/SHP Ask 2.2842 - 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
SHP/GBP Ask 0.4378 - 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴
USD/SHP Ask 1.3204 - 1.3204 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۸:۲۴

شاخص‌های اقتصادی سنت هلن + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری