شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1053
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 03:11:04
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.16%)
نوسان سالیانه
 • نرخ فعلی : 1.11
 • بالاترین قیمت روز : 1.11
 • پایین ترین قیمت روز : 1.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 31 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 31
 • پایین ترین قیمت روز : 31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۲:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نرخ فعلی : 0.00
 • بالاترین قیمت روز : 0.00
 • پایین ترین قیمت روز : 0.00
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.00
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نرخ فعلی : 42 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 42
 • پایین ترین قیمت روز : 42
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 42
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۱:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نرخ فعلی : 3708.33
 • بالاترین قیمت روز : 3708.33
 • پایین ترین قیمت روز : 3708.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3708.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/CVE Ask 112.687 - 110.962 112.748 1.71 1.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/GMD Ask 56.98 - 56.95 58.6 1.60 2.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/MRO Ask 41.49 - 41.445 41.505 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/STD Ask 25.44 - 25.43 25.45 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
EUR/SYP Ask 484.559 - 484.078 484.735 0.39 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC 569.6 - 569.6 569.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
Unilever 4551.3 - 4551.3 4551.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
BP 505.25 - 505.25 505.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
BHP Billiton PLC 1687.3 - 1687.3 1687.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱
GlaxoSmithKline 1700.7 - 1700.7 1700.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۱

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.146 - 9.144 9.146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 722.8 - 717.9 724.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Core DAX UCITS 113.18 - 112.92 113.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
db x-trackers DAX UCITS DR 127.74 - 127.18 127.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 91.3 - 90.79 91.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

105.34 2019 10 105 60.35 : 105 ماهیانه

Trend قیمت اطمینان مصرف کننده

21.50 2019 10 19.5 -12.5 : 54.8 ماهیانه

افراد شاغل

0 2019 06 160 117 : 160 سه ماهه میلیون

افراد بیکار

0 2019 09 12207 11393 : 19202 ماهیانه هزار

اوراق قرضه دولتی ده ساله

0.00 2019 11 0.14 0.05 : 0.95 روزانه

اعتبار بخش خصوصی

13770785.00 2019 09 13730055 4998832 : 13770785 ماهیانه EUR - میلیون

اندازه اصل تورم

1.10 2019 10 1 0.6 : 2.6 ماهیانه ٪

اطمینان کسب و کار

-0.19 2019 10 -0.23 -3.31 : 1.63 ماهیانه نقاط شاخص

استخدام تمام وقت

0 2019 06 115278 107486 : 118849 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 12 81.9 69.6 : 85.3 سه ماهه ٪

استخراج معدن

-9.30 2019 09 -6.3 -27.8 : 42.3 ماهیانه ٪

بدهی های دولت

9859512.70 2018 12 9760551 4072618 : 9859513 سالیانه EUR - میلیون

بهره وری

0 2019 09 105 82.6 : 105 سه ماهه نقاط شاخص

بودجه دولت

-0.50 2018 12 -0.9 -7.4 : -0.5 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

87.90 2018 12 89.8 65 : 93 سالیانه ٪

بدهی خارجی

14695242.50 2019 06 14629015 5501622 : 14695242 سه ماهه EUR - میلیون

بازار سهام

3708.33 2019 11 3712 616 : 5522 روزانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

57.60 2019 03 57.7 46.3 : 64.2 سه ماهه ٪

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 94 71.02 : 98.13 سالیانه ٪

پی ام آی مرکب

50.60 2019 10 50.1 45.7 : 58.8 ماهیانه نقاط شاخص

پی ام آی ساخت و ساز

50.70 2019 10 50.5 43 : 57 ماهیانه

پس انداز های شخصی

0 2019 06 12.64 11.43 : 14.18 سه ماهه ٪

پول

1.11 2019 11 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی

13669.95 2018 12 12635 245 : 14125 سالیانه USD - میلیارد

تولید صنعتی

-1.70 2019 09 -2.7 -21.7 : 10 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

2838.48 2019 09 2833 1880 : 2838 سه ماهه EUR - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

40978.90 2018 12 40290 10826 : 40979 سالیانه USD

تولیدات صنعتی

0.10 2019 09 0.4 -4 : 3.3 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

40027.90 2018 12 39349 28133 : 40028 سالیانه USD

تورم مواد غذایی

1.20 2019 10 1.2 -1.6 : 6.9 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

-1.70 2019 09 -2.8 -21.4 : 9.7 ماهیانه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

624.19 2019 06 591 400 : 624 سه ماهه EUR - میلیارد

تغییرات موجودی انبار

0 2019 06 10.51 -22.83 : 29.78 سه ماهه EUR - میلیارد

ترازنامه بانک مرکزی

4695111.00 2019 10 4638104 692641 : 4708899 هفتگی EUR - میلیون

تغییر اشتغال

0.10 2019 09 0.2 -0.8 : 0.7 سه ماهه ٪

تسهیلات اعتباری خریدار

713957.71 2019 09 714162 359892 : 714162 ماهیانه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.10 2019 09 0.6 -2 : 2.8 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.10 2019 09 2.7 -4.6 : 6 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-1.20 2019 09 -0.8 -8.2 : 10.8 ماهیانه ٪

ثبت خودرو

851.37 2019 09 1048 673 : 1139 ماهیانه هزار

جمعیت

341.15 2018 12 341 260 : 341 سالیانه میلیون

حساب جاری

25.71 2019 08 31.43 -33.54 : 51.1 ماهیانه EUR - میلیارد

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

3.10 2018 12 3.1 -1.5 : 3.2 سالیانه ٪

دستمزد

1868.00 2019 06 1859 1177 : 1868 سه ماهه EUR / ماه

درآمد قابل تصرف شخص

1813179.00 2019 06 1798017 1068084 : 1813179 سه ماهه EUR - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 505 501 : 767 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

73.90 2019 10 75.16 34.91 : 75.88 ماهیانه USD - میلیارد

رشد دستمزد

2.70 2019 06 2.7 0.8 : 3.4 سه ماهه ٪

سن بازنشستگی مردان

64.36 2018 12 64.27 62.24 : 64.36 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

63.96 2018 12 63.86 61.66 : 63.96 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.60 2019 10 106 66 : 108 ماهیانه

شاخص مسکن

117.82 2019 06 116 89.6 : 118 سه ماهه نقاط شاخص

شاخص خوشبینی اقتصادی

100.80 2019 10 102 68.3 : 118 ماهیانه

شاخص PMI تولید

45.90 2019 10 45.7 33.5 : 60.6 ماهیانه

شاخص PMI خدمات

52.20 2019 10 51.6 39.2 : 58.3 ماهیانه نقاط شاخص

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

-1.00 2019 11 -23.5 -63.7 : 89.9 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.44 2019 10 105 70.4 : 105 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

196210.40 2019 09 176819 53046 : 209324 ماهیانه EUR - میلیون

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 06 104 72.23 : 105 سه ماهه نقاط شاخص

ضریب اطمینان مصرف کننده

-7.60 2019 10 -6.5 -23.9 : -1.4 ماهیانه نقاط شاخص

عرضه پول M3

12893769.00 2019 09 12875669 1097239 : 12893769 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M1

8808619.00 2019 09 8784200 444116 : 8808619 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M2

12269448.00 2019 09 12246714 1070365 : 12269448 ماهیانه EUR - میلیون

قیمت واردات

0 2019 09 101 93.3 : 102 ماهیانه نقاط شاخص

قیمت مصرف کننده اصلی

104.83 2019 10 105 75.1 : 105 ماهیانه نقاط شاخص

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 06 31595 19769 : 31875 سه ماهه هزار

قیمت تولید

104.10 2019 09 104 49.1 : 106 ماهیانه نقاط شاخص

گردش سرمایه

0 2019 08 16.62 -86.64 : 81.77 ماهیانه EUR - میلیارد

میزان رشد وام

3.40 2019 09 3.4 -0.4 : 9.9 ماهیانه ٪

میزان ساخت و ساز

1.20 2019 08 1.8 -22.6 : 18.4 ماهیانه ٪

موازنه تجاری

18653.90 2019 09 14277 -16298 : 30614 ماهیانه EUR - میلیون

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

46.80 2018 12 47 45.4 : 52.8 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.80 2018 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.20 2019 09 1.2 -5.7 : 5 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

41.50 2018 12 42.4 38.8 : 49 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

23.30 2018 12 24.1 23.3 : 36.8 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

1.89 2019 09 1.94 1.89 : 6.52 ماهیانه ٪

نرخ وام

0.25 2019 11 0.25 0.25 : 5.75 روزانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

57.30 2019 06 57.1 55 : 57.4 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2019 09 0.2 -3.2 : 1.3 سه ماهه ٪

نرخ مالکیت مسکن

66.20 2018 12 66.1 64 : 71.9 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

-0.50 2019 10 -0.5 -0.5 : 3.75 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0.10 2019 10 0.2 -1.5 : 1.3 ماهیانه ٪

نرخ بهره

0.00 2019 10 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ بیکاری

7.50 2019 09 7.5 7.3 : 12.1 ماهیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

-0.44 2019 11 -0.44 -0.48 : 5.39 روزانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

3.30 2019 06 3.5 2.7 : 6.3 سه ماهه ٪

نرخ تورم

0.70 2019 10 0.8 -0.6 : 5 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

15.90 2019 09 15.7 14.8 : 24.8 ماهیانه ٪

وام به بخش خصوصی

11398568.00 2019 09 11398937 3241298 : 11398937 ماهیانه EUR - میلیون

واردات

177556.50 2019 09 162541 55698 : 196134 ماهیانه EUR - میلیون

هزینه های دولت

577.08 2019 06 575 401 : 577 سه ماهه EUR - میلیارد

هزینه های کار

110.50 2019 06 99.6 83.2 : 110 سه ماهه نقاط شاخص

هزینه های مصرف کننده

1429.75 2019 06 1427 1040 : 1430 سه ماهه EUR - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.34 107 106 106 106 107
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.50 19 17 18 18 19
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.12 0.13 0.15 0.11 0.18
اعتبار بخش خصوصی 13770785.00 13617855 13771160 13908493 13506818 13655393 EUR - میلیون
اندازه اصل تورم 1.10 1.2 1.4 1.4 1 1.3 ٪
اطمینان کسب و کار -0.19 0.36 0.51 0.45 -0.1 1 نقاط شاخص
استخراج معدن -9.30 1.1 0.9 1 -0.6 2.5 ٪
بدهی های دولت 9859512.70 10900000 10900000 10900000 10500000 10900000 EUR - میلیون
بودجه دولت -0.50 -0.9 -0.9 -0.9 -0.8 -0.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 84.9 84.9 84.9 86 84.9 ٪
بدهی خارجی 14695242.50 14600000 14600000 14500000 14200000 14400000 EUR - میلیون
بازار سهام 3708.33 3528 3487 3446 3570 3366
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.60 53.7 53.7 53.7 55 53.7 ٪
بدهی خانوار به درآمد 0 89.9 89.9 87.1 89.9 87.1 ٪
پی ام آی مرکب 50.60 52.2 52.7 52.5 52.5 53.2 نقاط شاخص
پی ام آی ساخت و ساز 50.70 52 53 52.9 50.1 52.5
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی 13669.95 14800 14800 14800 14000 14800 USD - میلیارد
تولید صنعتی -1.70 -0.1 1 1.2 -1.6 1.4 ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2838.48 2848 2856 2867 2844 2875 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 42300 42300 42300 41500 42300 USD
تولیدات صنعتی 0.10 0.7 -0.6 -0.4 -0.6 0.3 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 41200 41200 41200 40500 41200 USD
تورم مواد غذایی 1.20 1.4 1.5 1.6 1.5 1.7 ٪
تولید صنعتی -1.70 0.5 1.5 1.6 -1 1.4 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 624.19 595 629 630 594 600 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 4695111.00 4950000 5050000 5110000 4850000 5190000 EUR - میلیون
تغییر اشتغال 0.10 0.3 0.3 0.4 0.4 0.1 ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 713957.71 695102 711294 721097 692990 700613 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.4 0.2 -0.6 0.3 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 1.5 1.9 1.8 1.1 1.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 0.7 1.4 1.4 0.2 1.5 ٪
ثبت خودرو 851.37 919 936 957 978 985 هزار
جمعیت 341.15 342 342 342 342 342 میلیون
حساب جاری 25.71 30.1 27.5 24.5 29.5 25.1 EUR - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 2.7 2.7 2.7 2.9 2.7 ٪
دستمزد 1868.00 1850 1903 1902 1848 1893 EUR / ماه
درآمد قابل تصرف شخص 1813179.00 1810603 1827684 1831311 1801279 1821094 EUR - میلیون
ذخایر ارزی 73.90 82 84 85 82 91 USD - میلیارد
رشد دستمزد 2.70 2.5 2.4 2.6 2.4 2.4 ٪
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 64.75 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.5 64.2 64.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.60 107 108 108 106 108
شاخص مسکن 117.82 117 119 120 117 121 نقاط شاخص
شاخص خوشبینی اقتصادی 100.80 104 105 105 102 105
شاخص PMI تولید 45.90 51.1 52.5 52.7 49.9 53.1
شاخص PMI خدمات 52.20 52.6 53.2 53 52.8 53.3 نقاط شاخص
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.00 -20 -6 -8 -4 -4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.44 106 107 107 105 106 نقاط شاخص
صادرات 196210.40 191000 195000 183800 178000 185000 EUR - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.60 -7.8 -7.2 -7.4 -7 -6.6 نقاط شاخص
عرضه پول M3 12893769.00 13600000 14000000 14400000 13400000 14900000 EUR - میلیون
عرضه پول M1 8808619.00 9090000 9150000 9360000 8980000 9650000 EUR - میلیون
عرضه پول M2 12269448.00 13200000 13700000 14000000 12900000 14400000 EUR - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 104.83 105 106 106 104 106 نقاط شاخص
قیمت تولید 104.10 107 106 105 107 109 نقاط شاخص
میزان رشد وام 3.40 3.7 3.7 3.8 3.6 4 ٪
میزان ساخت و ساز 1.20 1.5 1.8 1.9 1.7 1.6 ٪
موازنه تجاری 18653.90 20900 20900 19000 12000 13000 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 46.6 46.6 46.6 47 46.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 0.7 0.8 1 1 1.1 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 ٪
نرخ وام بانکی 1.89 2.24 1.96 1.96 1.99 2.24 ٪
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30 59.1 59.2 59.4 59 59.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 ٪
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65.5 65.9 65.5 ٪
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 ٪
نرخ تورم 0.10 0.7 0.3 0.4 0.5 0.4 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.4 7.3 7.5 7.3 ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.44 -0.1 -0.43 -0.43 -0.35 -0.1 ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30 3.4 3.4 3.3 3.5 3.3 ٪
نرخ تورم 0.70 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 ٪
نرخ بیکاری جوانان 15.90 15.8 15.8 15.7 15.9 15.7 ٪
وام به بخش خصوصی 11398568.00 11274572 11379791 11512554 11238281 11361902 EUR - میلیون
واردات 177556.50 170100 176000 174500 166000 172000 EUR - میلیون
هزینه های دولت 577.08 579 582 583 578 585 EUR - میلیارد
هزینه های کار 110.50 120 102 113 119 122 نقاط شاخص
هزینه های مصرف کننده 1429.75 1437 1441 1444 1435 1451 EUR - میلیارد