کالایاب
منطقه اروپا منطقه اروپا

یورو / دلار

1.121
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:45:42
0 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.41%)
نوسان سالیانه

تغییر در برابر دلار

 • نرخ فعلی : 1.12
 • بالاترین قیمت روز : 1.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 18 عیار / منطقه اروپا

 • نرخ فعلی : 27 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 27
 • پایین ترین قیمت روز : 27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

تغییر اوراق قرضه

 • نرخ فعلی : 8.22
 • بالاترین قیمت روز : 8.22
 • پایین ترین قیمت روز : 8.22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 8.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

طلای 24 عیار / منطقه اروپا

 • نرخ فعلی : 37 (EUR)
 • بالاترین قیمت روز : 37
 • پایین ترین قیمت روز : 36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص سهام

 • نرخ فعلی : 3379.19
 • بالاترین قیمت روز : 3379.19
 • پایین ترین قیمت روز : 3379.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3379.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : -
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -

بازارهای ارزی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / ین ژاپن 121.939 122.094 121.71 122.094 0.31 0.26% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
EUR/HUF Ask 322.164 322.055 322.015 322.233 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
EUR/HKD Ask 8.7984 8.8015 8.7731 8.8015 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
EUR/INR Ask 78.448 78.5004 78.176 78.5004 0.24 0.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
EUR/ISK Ask 141.165 141.152 141.152 141.192 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B. Sabadell 0.9583 - 0.9583 0.9583 0.01 1.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹
Paddy Power 66.24 - 66.24 66.24 0.07 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹
ALD 13.06 - 13.06 13.06 0.24 1.80% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹
PSP Swiss Property 113.54 - 113.54 113.54 0.74 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹
Auto Trader Group Plc 604.5599 - 604.5599 604.5599 15.33 2.60% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۹

صندوق های معاملاتی منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.81 - 32.81 32.81 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 724.84 - 724.84 724.84 0.64 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۹
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 92.21 - 92.21 92.21 0.17 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 3.808 - 3.808 3.808 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.935 - 8.874 8.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲

شاخص‌های اقتصادی منطقه اروپا + پیش بینی

 • داده های زنده شاخص
 • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.02 2019 04 105 60.35 : 105 ماهیانه
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 23.20 2019 05 19.3 -12.5 : 54.8 ماهیانه
افراد شاغل 0 2019 03 159 117 : 160 سه ماهه میلیون
افراد بیکار 12443.00 2019 04 12545 11391 : 19197 ماهیانه هزار
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.22 2019 04 1.87 -0.56 : 8.22 روزانه
اعتبار بخش خصوصی 13595999.60 2019 04 13520394 4998832 : 13596000 ماهیانه EUR - میلیون
اندازه اصل تورم 0.80 2019 05 1.3 0.6 : 2.6 ماهیانه ٪
اطمینان کسب و کار 0.30 2019 05 0.42 -3.3 : 1.62 ماهیانه نقاط شاخص
استخدام تمام وقت 0 2018 12 116916 107486 : 118849 سه ماهه هزار
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استفاده از ظرفیت 0 2019 06 83.6 69.6 : 85.3 سه ماهه ٪
استخراج معدن -3.40 2019 03 -1.8 -27.8 : 42.3 ماهیانه ٪
بدهی های دولت 9859512.70 2018 12 9760551 4072618 : 9859513 سالیانه EUR - میلیون
بهره وری 0 2019 03 105 82.6 : 105 سه ماهه نقاط شاخص
بودجه دولت -0.50 2018 12 -1 -7.4 : -0.5 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 2018 12 87.1 65 : 92 سالیانه ٪
بدهی خارجی 14185222.30 2018 12 14450132 5501622 : 14450132 سه ماهه EUR - میلیون
بازار سهام 3379.19 2019 06 3379 1810 : 4558 روزانه
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 2018 12 57.6 46.3 : 64.1 سه ماهه ٪
بدهی خانوار به درآمد 93.49 2018 12 94 71.02 : 98.13 سالیانه ٪
پی ام آی مرکب 51.80 2019 05 51.5 45.7 : 58.8 ماهیانه نقاط شاخص
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 2019 05 52.1 43 : 57 ماهیانه
پس انداز های شخصی 0 2018 12 12.3 11.76 : 14.32 سه ماهه ٪
پول 1.12 2019 06 1.13 0.7 : 1.87 روزانه
تولید ناخالص داخلی 12589.50 2017 12 11935 245 : 14113 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی -0.40 2019 04 -0.7 -21.4 : 9.7 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2664.10 2019 03 2654 1769 : 2664 سه ماهه EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65 2017 12 39259 10809 : 40089 سالیانه USD
تولیدات صنعتی -0.50 2019 04 -0.4 -3.9 : 3.3 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25 2017 12 38360 28116 : 39175 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 1.10 2019 04 1.3 -1.6 : 6.9 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0.30 2019 03 0.8 -21.8 : 10 ماهیانه ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 571.94 2019 03 566 381 : 576 سه ماهه EUR - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 5.76 2019 03 13.06 -27.22 : 25.42 سه ماهه EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 4690441.00 2019 06 4685961 692641 : 4708899 هفتگی EUR - میلیون
تغییر اشتغال 0.30 2019 03 0.3 -0.7 : 0.8 سه ماهه ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 694574.20 2019 04 690270 359892 : 694574 ماهیانه EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 2019 04 0 -2.1 : 2.8 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50 2019 04 2 -4.7 : 6 ماهیانه ٪
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2019 04 2.9 -8.2 : 10.8 ماهیانه ٪
ثبت خودرو 934.92 2019 04 893 669 : 1169 ماهیانه هزار
جمعیت 340.72 2017 12 340 260 : 341 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2018 12 3.2 -1.5 : 3.2 سالیانه ٪
حساب جاری 35.10 2019 03 16.7 -28.62 : 53.09 ماهیانه EUR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 1787679.00 2018 12 1769770 1068215 : 1787679 سه ماهه EUR - میلیون
ذخایر طلا 504.80 2019 06 505 501 : 767 سه ماهه تن
ذخایر ارزی 69.93 2019 04 70.45 34.91 : 70.57 ماهیانه USD - میلیارد
رشد دستمزد 2.30 2019 03 2.3 0.8 : 3.4 سه ماهه ٪
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018 12 64.27 62.24 : 64.36 سالیانه
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018 12 63.86 61.66 : 63.96 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.18 2019 04 105 66 : 107 ماهیانه
شاخص مسکن 114.04 2018 12 113 89.6 : 114 سه ماهه نقاط شاخص
شاخص خوشبینی اقتصادی 105.10 2019 05 104 68.3 : 118 ماهیانه
شاخص PMI تولید 47.70 2019 05 47.9 33.5 : 60.6 ماهیانه
شاخص PMI خدمات 52.90 2019 05 52.8 39.2 : 58.3 ماهیانه نقاط شاخص
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.60 2019 05 4.5 -63.7 : 89.9 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 2019 04 104 70.4 : 105 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 205628.50 2019 03 186484 53046 : 209272 ماهیانه EUR - میلیون
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 0 2019 03 110 76.58 : 111 سه ماهه نقاط شاخص
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.50 2019 05 -7.3 -23.9 : -1.4 ماهیانه نقاط شاخص
عرضه پول M3 0 2019 04 12512782 1097239 : 12565781 ماهیانه EUR - میلیون
عرضه پول M1 8491838.00 2019 04 8470317 444116 : 8491838 ماهیانه EUR - میلیون
عرضه پول M2 11943808.00 2019 04 11897287 1070365 : 11943808 ماهیانه EUR - میلیون
قیمت واردات 0 2019 04 101 93.3 : 102 ماهیانه نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 104.37 2019 04 103 75.1 : 104 ماهیانه نقاط شاخص
قسمت مدت زمان اشتغال 0 2018 12 30962 19769 : 31590 سه ماهه هزار
قیمت تولید 105.10 2019 04 105 49.1 : 106 ماهیانه نقاط شاخص
گردش سرمایه 0 2019 03 14.8 -70.94 : 106 ماهیانه EUR - میلیارد
میزان رشد وام 3.40 2019 04 3.3 -0.4 : 9.9 ماهیانه ٪
میزان ساخت و ساز 6.30 2019 03 7.6 -22.6 : 18.4 ماهیانه ٪
موازنه تجاری 22532.90 2019 03 19139 -16510 : 30375 ماهیانه EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 2018 12 47 45.4 : 52.8 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.80 2018 12 20.8 13.5 : 20.8 سالیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2019 03 1.2 -5.5 : 5 سه ماهه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 2018 12 42.4 38.8 : 49 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 23.30 2018 12 24.1 23.3 : 36.8 سالیانه ٪
نرخ وام بانکی 2.01 2019 04 1.99 1.97 : 6.52 ماهیانه ٪
نرخ وام 0.25 2019 06 0.25 0.25 : 5.75 روزانه ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 2018 12 57.3 55 : 57.4 سه ماهه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 2019 03 0.2 -3 : 1.3 سه ماهه ٪
نرخ مالکیت مسکن 66.10 2017 12 66.4 64 : 71.9 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده -0.40 2019 06 -0.4 -0.4 : 3.75 ماهیانه ٪
نرخ تورم 1.20 2019 05 1.7 -0.6 : 5 ماهیانه ٪
نرخ بهره 0.00 2019 06 0 0 : 4.75 روزانه ٪
نرخ بیکاری 7.60 2019 04 7.7 7.3 : 12.1 ماهیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019 06 -0.37 -0.39 : 5.39 روزانه ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 2018 12 3.5 2.7 : 6.3 سه ماهه ٪
نرخ تورم 0.70 2019 04 1 -1.5 : 1.3 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 15.80 2019 04 15.9 14.8 : 24.8 ماهیانه ٪
وام به بخش خصوصی 11233883.00 2019 04 11195048 3241298 : 11233883 ماهیانه EUR - میلیون
واردات 183095.50 2019 03 167345 55698 : 195477 ماهیانه EUR - میلیون
هزینه های دولت 546.04 2019 03 546 385 : 546 سه ماهه EUR - میلیارد
هزینه های کار 116.60 2019 03 111 83.3 : 111 سه ماهه نقاط شاخص
هزینه های مصرف کننده 1433.28 2019 03 1426 1045 : 1433 سه ماهه EUR - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.02 105 106 107 104 108
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 23.20 16 15 15.5 16.4 15.5
افراد بیکار 12443.00 12570 12500 12440 12650 12100 هزار
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.22 9.95 10.95 12.04 9.05 14.57
اعتبار بخش خصوصی 13595999.60 14400000 14900000 14900000 14200000 15400000 EUR - میلیون
اندازه اصل تورم 0.80 1.2 1.2 1.4 0.9 1.4 ٪
اطمینان کسب و کار 0.30 0.51 0.99 1.15 0.25 1 نقاط شاخص
استخراج معدن -3.40 0.5 0.7 1.1 -2 1.5 ٪
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10500000 10900000 EUR - میلیون
بودجه دولت -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 -0.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.10 83 83 81 83 81 ٪
بدهی خارجی 14185222.30 14900000 15000000 15100000 14800000 15400000 EUR - میلیون
بازار سهام 3379.19 3202 3167 3131 3239 3061
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.70 55 55 53.7 55 53.7 ٪
بدهی خانوار به درآمد 93.49 89.9 89.9 87.1 89.9 87.1 ٪
پی ام آی مرکب 51.80 52 52.5 52.2 52 53.2 نقاط شاخص
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 53.2 52.9 53.4 52 52.5
پول 1.12 1.11 1.1 1.1 1.11 1.08
تولید ناخالص داخلی 12589.50 14300 14300 14800 14300 14800 USD - میلیارد
تولید صنعتی -0.40 1 1.9 2.5 -0.2 2.4 ٪
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2664.10 2677 2686 2701 2676 2726 EUR - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 40088.65 41500 41500 42300 41500 42300 USD
تولیدات صنعتی -0.50 -0.6 0.4 0.4 -0.4 0.3 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175.25 40500 40500 41200 40500 41200 USD
تورم مواد غذایی 1.10 1.3 1.5 1.6 1.4 1.7 ٪
تولید صنعتی 0.30 1.9 2.1 2.4 2.2 2.3 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 571.94 564 572 580 561 581 EUR - میلیارد
تغییرات موجودی انبار 5.76 7.5 6.5 5.1 7.1 6 EUR - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 4690441.00 5320000 5450000 5450000 5150000 6020000 EUR - میلیون
تغییر اشتغال 0.30 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 ٪
تسهیلات اعتباری خریدار 694574.20 679499 694362 699934 673879 704778 EUR - میلیون
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 -0.7 0.3 0.4 0.4 0.4 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50 1.2 1.1 1.5 0.9 1.7 ٪
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 1.8 1.7 1.8 2.1 1.9 ٪
ثبت خودرو 934.92 951 978 919 932 985 هزار
جمعیت 340.72 344 342 342 344 342 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.9 2.9 2.7 2.9 2.7 ٪
حساب جاری 35.10 21.5 29.5 30.1 29.6 25.1 EUR - میلیارد
درآمد قابل تصرف شخص 1787679.00 1774637 1809131 1812707 1760694 1836268 EUR - میلیون
ذخایر طلا 504.80 505 505 505 505 505 تن
ذخایر ارزی 69.93 82 85 85 80 97 USD - میلیارد
رشد دستمزد 2.30 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4 ٪
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.5 64.5 64.75 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.2 64.2 64.5 64.2 64.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.18 108 106 107 107 108
شاخص مسکن 114.04 116 117 118 115 121 نقاط شاخص
شاخص خوشبینی اقتصادی 105.10 106 106 106 106 105
شاخص PMI تولید 47.70 51.7 52.3 52 49.8 53.1
شاخص PMI خدمات 52.90 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3 نقاط شاخص
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -1.60 -3 -2 1 -3 -4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 106 105 106 106 107 نقاط شاخص
صادرات 205628.50 180800 178000 191000 191000 185000 EUR - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.50 -12.4 -9.8 -7.8 -7.6 -6.6 نقاط شاخص
عرضه پول M1 8491838.00 8950000 9160000 9160000 8810000 10900000 EUR - میلیون
عرضه پول M2 11943808.00 12700000 12900000 12900000 12500000 13800000 EUR - میلیون
قیمت مصرف کننده اصلی 104.37 105 105 105 104 106 نقاط شاخص
قیمت تولید 105.10 107 107 107 106 109 نقاط شاخص
میزان رشد وام 3.40 3.3 3.4 3.4 3.2 3.3 ٪
میزان ساخت و ساز 6.30 2 1.7 1.5 1.8 1.6 ٪
موازنه تجاری 22532.90 11800 12000 20900 20000 13000 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 47 47 46.6 47 46.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.1 1.2 1.4 1.2 1.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 ٪
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 ٪
نرخ وام بانکی 2.01 1.99 1.99 2.24 1.99 2.24 ٪
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 1 ٪
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 58.8 59 59.1 58.6 59.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5 ٪
نرخ مالکیت مسکن 66.10 65.9 65.9 65.5 65.9 65.5 ٪
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.25 -0.4 0.25 ٪
نرخ تورم 1.20 1.2 1.3 1.2 1.4 1.5 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0 0.75 ٪
نرخ بیکاری 7.60 7.4 7.4 7.3 7.5 7.2 ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.36 -0.35 -0.35 -0.1 -0.35 -0.1 ٪
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.3 3.3 3.2 3.4 3 ٪
نرخ تورم 0.70 0.3 0.5 0.9 0.2 0.4 ٪
نرخ بیکاری جوانان 15.80 15.5 15.1 14.7 15.7 14 ٪
وام به بخش خصوصی 11233883.00 11360000 11400000 11400000 11320000 11700000 EUR - میلیون
واردات 183095.50 169000 166000 170100 171000 172000 EUR - میلیون
هزینه های دولت 546.04 548 552 554 549 560 EUR - میلیارد
هزینه های کار 116.60 103 113 102 110 116 نقاط شاخص
هزینه های مصرف کننده 1433.28 1437 1443 1453 1436 1464 EUR - میلیارد