بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3692
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:46:06
0 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:02:16
2 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
5 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
2 (6.25%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,916
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:56
162 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
914 (15.24%)
تغییر ۶ ماهه
1,073 (18.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 52.2 52.2 51.47 52.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
ETFS Aluminium 3.202 3.202 3.202 3.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
ETFS Leveraged Corn ETC 2.37 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 382.22 382.22 382.22 382.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 29.92 29.92 29.92 29.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 790.63 790.63 790.63 790.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Franklin FTSE Brazil UCITS 21.08 21.08 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares China Large Cap UCITS 132.48 132.48 132.48 132.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares S&P 500 USD Health Care 642.13 642.13 642.13 642.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares MSCI North America UCITS 77.65 77.65 77.65 77.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Automation & Robotics Acc 12.72 12.72 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Source MSCI Emerging Markets UCITS 58.81 58.81 58.81 58.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 18137 18137 18137 18137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Global Government Bond UCITS 83.46 83.46 83.46 83.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares European Property Yield UCITS 3507.3 3507.3 3507.3 3507.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 3011.25 3011.25 3011.25 3011.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 197.51 197.51 197.51 197.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.546 0.546 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Amundi ETF MSCI China UCITS 322.68 322.68 322.68 322.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
ETFS Tin 49.64 49.64 48.83 49.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lead 16.96 16.96 16.96 17.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Zinc 8.74 8.74 8.69 8.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Softs 3.3 3.3 3.3 3.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Sugar 7.93 7.93 7.87 8.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Cotton 2.401 2.401 2.379 2.407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares AEX 6157.5 6157.5 6157.5 6170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Livestock 2.396 2.396 2.387 2.396 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Soybean Oil 5.44 5.44 5.39 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Silver 8.52 8.52 8.52 8.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITSo Cash 123.38 123.38 123.38 123.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Silver 240.76 240.76 240.43 240.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 188.62 188.62 188.43 188.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Rhodium 2407.7 2407.7 2281 2485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI USA UCITS 2930.5 2930.5 2929 2934.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Tips UCITS 175.06 175.06 174.93 175.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source S&P 500 UCITS 55821 55821 55733 55914.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Japan A-dis 1353.5 1353.5 1347 1353.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Levdax 3X Daily 255.72 255.72 254.5 256.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Palladium 251.51 251.51 251.51 251.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Nickel 85.55 85.55 84.84 86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 2787 2787 2787 2810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 38.25 38.25 38.25 38.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI UK UCITS 10717 10717 10714 10744 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Nifty 50 14032.5 14032.5 14030 14103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Natural Gas 656.91 656.91 656.91 657.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Brazil UCITS 16.15 16.15 16.14 16.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Canada UCITS 20.89 20.89 20.84 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Long USD Short GBP 4994.5 4994.5 4994.5 4997 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Palladium 247.14 247.14 245.69 247.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical PM Basket 155.15 155.15 155 155.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short EUR Long USD 59.93 59.93 59.93 59.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short GBP Long USD 53.51 53.51 53.51 53.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short USD Long GBP 3623.5 3623.5 3623.5 3632 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Russia Capped 11.35 11.35 11.34 11.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source MSCI World UCITS 84.97 84.97 84.96 85.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF S&P 500 UCITS 76.63 76.63 76.61 76.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 3601.5 3601.5 3600.8 3611.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 19056 19056 19042 19106.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI Germany UCITS 23982.5 23982.5 23933.6 23990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Indonesia UCITS 5195 5195 5195 5274.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Canada UCITS 11986.5 11986.5 11979 12010.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 5817 5817 5802 5844.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Russell 2000 UCITS 108.82 108.82 108.82 109.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long EUR Short GBP 2687.5 2687.5 2675 2687.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long USD 45.76 45.76 45.52 45.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short JPY Long USD 86.13 86.13 86.13 86.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Agriculture 7.22 7.22 7.22 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Palladium 76.25 76.25 75.89 76.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Palladium 5557 5557 5557 5575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 15387 15387 15352 15387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 29376.5 29376.5 29376.5 29452.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Europe SmallCap 1679.5 1679.5 1679.5 1688.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 15801 15801 15801 15848 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EM Far East UCITS 4672 4672 4664.8 4690.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Palladium P 254.18 254.18 253.35 255.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE North America 102.03 102.03 101.8 102.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 703.88 703.88 702.5 703.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 5901 5901 5891.9 5927.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 13724 13724 13695 13786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Acc 234.31 234.31 234.31 234.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 2516.5 2516.5 2516.5 2541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 519.43 519.43 519.42 520.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 64.28 64.28 64.28 64.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 4679.4 4679.4 4679.4 4709 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 2989.8 2989.8 2984.5 2989.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 5258 5258 5257.8 5276.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 6117 6117 6117 6158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Brent Oil 3X Short Daily 44.97 44.97 44.97 45.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gilts 10Y 3x Short Daily 3661.5 3661.5 3657 3679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers DAX DR Income 1D 10450 10450 10420.1 10466.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan DR 2D 27.17 27.17 27.04 27.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan DR 6C 2821 2821 2815 2823 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 5644.5 5644.5 5634 5661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Long USD Short GBP ETC 5163.5 5163.5 5163.5 5184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 679.75 679.75 665.5 680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS 59.08 59.08 58.97 59.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 9108 9108 9088.9 9110.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 71.97 71.97 71.97 72.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 3814.2 3814.2 3814.2 3829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 72.88 72.88 72.81 73.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 100 100 100 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Quality DE 715.95 715.95 715.2 715.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 91129.5 91129.5 90966 91417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Forward Energy DJ UBSCI F3 16.8 16.8 16.74 16.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 372.7 372.7 370.15 372.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 32275 32275 32110 32290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust EM AlphaDEX Class A 2447 2447 2444.4 2447.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS 24.77 24.77 24.77 24.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.18 158.18 157.89 158.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 35.69 35.69 35.69 35.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 2599.5 2599.5 2591 2607 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Aggregate Bond UCITS 79.57 79.57 79.57 79.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 7718.5 7718.5 7717 7718.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 100 2X Leverage Daily 14393 14393 14366 14420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 250 2X Leverage Daily 25696.5 25696.5 25696.5 25800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Health Care S&P US Sector Source 542.55 542.55 541.15 542.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 11440 11440 11428.1 11486 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 4245.8 4245.8 4241 4250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corp Bnd Financials 111.24 111.24 111.24 111.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 113.75 113.75 113.75 114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 8287 8287 8287 8353 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 35407.5 35407.5 35235.7 35641.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 45.05 45.05 45.01 45.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Copper 1x Daily Short 19.14 19.14 19.13 19.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 7851.5 7851.5 7851.5 7855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 28 28 27.99 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 110.42 110.42 110.42 110.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 133.19 133.19 133.19 134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 9705 9705 9686 9836 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 72.92 72.92 72.92 72.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 71.9 71.9 71.89 71.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 1445.5 1445.5 1439 1445.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE All-World ex UK 7485.5 7485.5 7483.4 7512.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 67.43 67.43 67.43 67.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 5943.5 5943.5 5943.5 5955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Global Quality Income Inc 7.53 7.53 7.53 7.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Diageo Daily 353.15 353.15 353.15 358.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 86.75 86.75 86.69 86.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 2443.2 2443.2 2443.2 2446.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS 991.85 991.85 990.6 993.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 62.5 62.5 60.16 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 4556 4556 4510 4556 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 35.54 35.54 35.31 35.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short Diageo Daily 165.15 165.15 161.6 165.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 76.12 76.12 75.92 76.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Listed Private Equity UCITS 27.97 27.97 27.94 27.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS 71.09 71.09 70.84 71.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Spain Government Bond UCITS 177.53 177.53 176.97 177.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily GB 14950 14950 14929 14960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 131.02 131.02 131.02 131.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt 70.93 70.93 70.68 71.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 256.81 256.81 256.32 258.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 22239 22239 22239 22440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI USA Financials DR 25.7 25.7 25.62 25.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Forward Agriculture DJ UBSCI F3 9.44 9.44 9.44 9.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 4.17 4.17 4.17 4.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 43.37 43.37 43.37 43.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
KraneShares MSCI China A Share UCITS 36.21 36.21 36.21 36.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 3022.5 3022.5 3022.5 3084.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 984.38 984.38 984.38 995.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 340.3 340.3 340.3 345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 3254 3254 3254 3268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 1250.1 1250.1 1250.1 1255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS GBP Daily Hedged Brent Crude Oil 327.1 327.1 327 327.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Rio Tinto Daily 849.25 849.25 849.25 890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 71.39 71.39 71.39 71.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Granite 3X Short Astrazeneca Daily ETP 212.95 212.95 208.4 212.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 116.95 116.95 116.95 117.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corp hedged GBP 1708 1708 1701.35 1709.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 95.42 95.42 95.24 96.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 114.48 114.48 114.45 114.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 114.35 114.35 114.31 114.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Real Estate S&P US Select Sector 21.27 21.27 21.27 21.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 11.7 11.7 11.7 11.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Enhanced Commodity A-USD Inc 808.12 808.12 807.25 808.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Forward All Commodities DJ UBSCI F3 20.98 20.98 20.94 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 150.99 150.99 150.99 151.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.53 23.53 23.5 23.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 14976 14976 14976 15058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 50.32 50.32 50.24 50.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 3666.5 3666.5 3661 3675.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 151.08 151.08 150.4 151.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 9357.5 9357.5 9335 9425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 7019.5 7019.5 7019.5 7038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 4392 4392 4380.8 4413.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 4249.5 4249.5 4249 4278 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 9069.5 9069.5 9068 9078.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 76.04 76.04 75.98 76.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 55.23 55.23 55.23 55.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 4024.8 4024.8 4024.8 4037.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor US Curve Steepending 2-10 UCITS ACC 103.16 103.16 103.16 103.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 103.33 103.33 103.19 103.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 2C 25.75 25.75 25.75 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 3C 2410 2410 2409.4 2412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 8474.5 8474.5 8470 8491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX Acc 25.67 25.67 25.67 26.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 236.68 236.68 236.53 239.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
JPM USD Ultra-Short Income UCITS USD (acc) 76.29 76.29 76.29 76.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 170.48 170.48 170.32 170.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 265.65 265.65 265.65 265.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS 102.82 102.82 102.81 102.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 47.98 47.98 47.91 47.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 37.77 37.77 37.76 37.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco US Treasury Bond UCITS GBP Hdg Dist 4049.5 4049.5 4046 4050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 17.958 17.958 17.958 18.038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 416.49 416.49 416.1 416.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 5631.5 5631.5 5631.5 5644.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.54 111.54 111.54 111.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 12017 12017 12017 12055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 88.77 88.77 88.6 88.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 511.63 511.63 511.63 514.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 287.92 287.92 287.69 289.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 37.52 37.52 37.51 37.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 1496.7 1496.7 1496.7 1499.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 59.02 59.02 59.02 59.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 10541 10541 10538 10594 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 133.32 133.32 132.99 133.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 71.17 71.17 71.17 71.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 24520.5 24520.5 24494.2 24548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 20112.5 20112.5 20061 20174.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 188.43 188.43 188.43 188.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 50.76 50.76 50.76 50.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 4959 4959 4959 4965.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 5343.5 5343.5 5342 5355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.92 45.92 45.92 46.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 3558.5 3558.5 3558.5 3561.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 14174 14174 14170 14174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 70.29 70.29 70.11 70.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 96.66 96.66 96.66 96.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc GBP 1449 1449 1448.74 1449 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 62.7 62.7 62.57 62.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 25.77 25.77 25.61 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 53.6 53.6 53.6 53.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 12052 12052 12028.2 12121.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 12579 12579 12579 12604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 11520 11520 11512 11521.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 197.63 197.63 197.5 198.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.17 15.17 15.17 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treas 83.28 83.28 83.27 83.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 16778.5 16778.5 16772 16778.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 95.76 95.76 95.76 96.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 1034.95 1034.95 1032.94 1037.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 103.44 103.44 103.44 103.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS 106.28 106.28 106.12 106.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 33.69 33.69 33.48 33.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 63.84 63.84 63.84 64.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Cocoa 2.615 2.615 2.582 2.663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Copper 36.14 36.14 36.14 36.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Gasoline 24.25 24.25 24.05 24.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lean Hogs 0.4105 0.4105 0.4105 0.417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Gold 169.16 169.16 168.48 169.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Agriculture 5.12 5.12 5.08 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Agriculture 372.85 372.85 370.7 373.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 298.83 298.83 298.39 299.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC FTSE 250 UCITS 2122.2 2122.2 2118.1 2125.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 182.4 182.4 182.02 182.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Platinum 114.56 114.56 114.39 116.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS All Commodities 8.73 8.73 8.73 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lev Natural Gas 1.75 1.75 1.73 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Wheat 20.2 20.2 19.43 20.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Precious Metals 21.32 21.32 21.19 21.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source S&P 500 UCITS 766.28 766.28 764.6 766.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Corp Bd 41.05 41.05 40.97 41.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Korea UCITS 5395.5 5395.5 5377 5425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source FTSE 100 UCITS 6395 6395 6389.1 6404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source FTSE 250 UCITS 16944 16944 16906 16954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI World UCITS 21.03 21.03 21 21.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 112.29 112.29 112.13 114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Brent Crude 38.12 38.12 38.11 38.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Canada UCITS 1521.75 1521.75 1518.5 1527.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 1277.3 1277.3 1277.3 1279.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core DAX UCITS 129.25 129.25 129.02 129.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU UCITS 11926 11926 11910.2 11946.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 409.09 409.09 408.27 409.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 114.38 114.38 114.24 114.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR FTSE UK All Share 53.41 53.41 53.34 53.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI ACWI UCITS 4995 4995 4991.9 5010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Islamic 22.97 22.97 22.95 23.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 62.05 62.05 61.97 62.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 85.14 85.14 85.07 85.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Cocoa ETC 6.68 6.68 6.54 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Swiss Gold 167.98 167.98 167.46 168.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 775.47 775.47 771.47 776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 56428 56428 56237 56611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Treasury Bd 18.6 18.6 18.55 18.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Canada UCITS 164.64 164.64 164.34 165.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Poland UCITS 1216.6 1216.6 1216.6 1222.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 80.1 80.1 79.55 80.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Turkey UCITS 12.31 12.31 12.3 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 46.83 46.83 46.76 47.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 42.06 42.06 41.95 42.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Junior Gold Miners 41.61 41.61 40.71 41.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long JPY Short USD 10.28 10.28 10.18 10.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX FTSE 100 Leveraged 2X 27512.5 27512.5 27400 27600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Agribusiness UCITS 46.3 46.3 46.26 46.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Agribusiness UCITS 3373 3373 3364 3398.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Bloomberg Commodity 1296.25 1296.25 1292.6 1298.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Platinum P 115.71 115.71 114.97 117.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Copper 3x Short Daily 13.32 13.32 13.1 13.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO Dividend UCITS 1776 1776 1773.8 1788.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS 40.01 40.01 40.01 40.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Dist 1266.4 1266.4 1266.4 1273.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 14083 14083 14051.5 14094.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree EM Equity Income 1134.38 1134.38 1134.38 1144.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Wisdomtree Europe Equity UK 20.62 20.62 20.54 20.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gold 3X Leverage Daily 33.73 33.73 33.18 33.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 928.75 928.75 928 932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers JPX-Nikkei 400 1798.25 1798.25 1796 1800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EMU DR 2C 2570.8 2570.8 2567.5 2574.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell Midcap 34.52 34.52 34.45 34.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 9.66 9.66 9.65 9.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 5253.5 5253.5 5249 5265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 3224.5 3224.5 3224.5 3239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Dividend IQ 2945 2945 2944 2949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares OMX Stockholm Capped 622 622 619.5 622.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers SP 500 UCITS UK 6820 6820 6805 6823 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares China Large Cap UCITS 9655.5 9655.5 9646 9706.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 5209 5209 5206 5222.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Copper 3x Leverage Daily 27.84 27.84 27.75 28.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Short EUR Long GBP ETC 1017 1017 1010 1017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 63.27 63.27 63.22 63.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 98.89 98.89 98.63 98.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 1893.4 1893.4 1887.2 1943.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 26 26 25.86 26.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2334.8 2334.8 2331.3 2340.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Islamic UCITS 54.7 54.7 54.66 54.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Islamic UCITS 3985 3985 3982.6 4026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Mortgage Backed Sec 355.23 355.23 354.9 355.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 40.35 40.35 40.32 40.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Japan Equity Hedged 1168.5 1168.5 1164 1168.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 3792.5 3792.5 3779 3824 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 52.05 52.05 51.83 52.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 1250.28 1250.28 1243 1255.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 2188.2 2188.2 2183.7 2196.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 8555.5 8555.5 8541.4 8576.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis 38.16 38.16 38.15 38.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 4044.5 4044.5 4039.2 4055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Ultrashort Bond GBP 100.6 100.6 100.55 100.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Momentum UK 766.05 766.05 765.2 767.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 24770 24770 24710 24805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source KBW NASDAQ Fintech UCITS 47.3 47.3 47.15 47.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Acc 30.84 30.84 30.8 30.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD EM Government Bond 36.93 36.93 36.86 37.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Natural Gas 3x Short Daily 589.62 589.62 589.62 610.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 1700.5 1700.5 1700.5 1725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 132.09 132.09 132 132.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 156.96 156.96 156.96 157.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 22205 22205 22205 22400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 485.81 485.81 484.9 489.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Islamic UCITS 40.3 40.3 40.29 40.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Islamic UCITS 2937 2937 2936 2944 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS 9360 9360 9351 9369.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 1054 1054 1051.55 1059 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Wd Health Care 43.59 43.59 43.52 43.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 2069 2069 2066.44 2079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 2041.8 2041.8 2038.6 2044.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
L&G Artificial Intelligence UCITS 1306.7 1306.7 1305.71 1322.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 18.25 18.25 18.25 18.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source EURO STOXX Optimised Banks 4610.2 4610.2 4610.2 4678.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 152.3 152.3 150 152.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 11098 11098 10957 11176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 3961 3961 3961 3974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 230.28 230.28 230.08 230.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.3 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 33.58 33.58 33.57 33.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 60.31 60.31 60.15 60.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 45.97 45.97 45.97 46.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2858.5 2858.5 2847.2 2881.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 12580 12580 12518 12580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 5108 5108 5107 5140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 316.49 316.49 315.59 318.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 23061.5 23061.5 22978.5 23188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 2589.5 2589.5 2547.5 2593 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 25.6 25.6 25.54 25.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 104.51 104.51 104.3 104.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS 7277.5 7277.5 7273 7279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 1864.5 1864.5 1864 1870.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares SP 500 High Dividend FR 32.84 32.84 32.84 33.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares SP 500 High Dividend FR 2392.8 2392.8 2387 2404.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 51.49 51.49 51.43 51.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 26.86 26.86 26.78 27.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 3208 3208 3208 3225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 5511.5 5511.5 5504 5520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 151.84 151.84 151.56 152.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 3162.5 3162.5 3156.2 3172.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 594.62 594.62 594.62 598.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 12.82 12.82 12.71 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 61.62 61.62 61.57 61.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI USA Health Care DR 47.92 47.92 47.85 47.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Commodity Securities Brent Crude 25.91 25.91 25.75 26.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Granite 3X Long Astrazeneca Daily ETP 347 347 343.4 356.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short Glencore Daily 36.74 36.74 35.47 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 1781.8 1781.8 1780.5 1785.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 578 578 578 578.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 14.52 14.52 14.51 14.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 3648.8 3648.8 3644 3657 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 847.75 847.75 847.25 847.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.64 11.64 11.61 11.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS GBP Daily Hedged Industrial Metals 745.75 745.75 745.75 747.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 8342 8342 8342 8349 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1549 1549 1549 1559.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 72.34 72.34 72.33 72.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 43.93 43.93 43.93 44.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 3201 3201 3196.1 3227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 46.24 46.24 46.24 46.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 3370.5 3370.5 3360.7 3384 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.57 22.57 22.52 22.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 19.54 19.54 19.52 19.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 51.4 51.4 51.18 51.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 55.91 55.91 55.68 56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Vodafone Daily ETP 220.55 220.55 220.55 227.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short Rolls-Royce Daily 450.75 450.75 439.5 458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 178.47 178.47 178.24 178.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 13001.5 13001.5 12981 13041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 124.38 124.38 124.32 124.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 1714.2 1714.2 1709.2 1730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 2462.5 2462.5 2462.5 2511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 23.82 23.82 23.82 23.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 18.95 18.95 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 2864.5 2864.5 2861.7 2891.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 15.91 15.91 15.87 15.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 131.45 131.45 131.44 132.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 9575.5 9575.5 9499 9695.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 103.94 103.94 103.87 103.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 75.72 75.72 75.72 75.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
JPM USD Ultra-Short Income UCITS USD (acc) 104.7 104.7 104.7 105.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 1747.25 1747.25 1747.25 1767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 25.1 25.1 25.02 25.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Inflation-Linked 2C 28.41 28.41 28.41 28.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 499.2 499.2 499.2 503.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 101.54 101.54 101.52 101.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 4153.2 4153.2 4151.5 4168.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 684.88 684.88 683.25 692.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 348.93 348.93 346.6 349.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 26.85 26.85 26.81 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 70.62 70.62 70.58 70.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.659 1.659 1.659 1.671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 84.94 84.94 84.74 85.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 1975.5 1975.5 1973.29 1977.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 15.52 15.52 15.49 15.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 6267 6267 6263 6311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A 4734.5 4734.5 4725 4759.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged 98.52 98.52 98.36 98.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 97.82 97.82 97.62 97.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS Acc 25.03 25.03 25.03 25.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 63.68 63.68 63.55 6356 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 1430.12 1430.12 1421.37 1441.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 41.59 41.59 41.58 41.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 104.34 104.34 104.07 104.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 30.16 30.16 30.09 30.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 4835.5 4835.5 4829.5 4844.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 256.64 256.64 255.71 257.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short Lloyds Banking Group Daily 154.45 154.45 150.1 154.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 2726 2726 2719 2737 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 1020 1020 1019.86 1026.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 99.79 99.79 99.79 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 26.03 26.03 25.98 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 1879 1879 1865 1908.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 2603.5 2603.5 2601.1 2605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 11.06 11.06 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS GBP Hedge 4232.2 4232.2 4200 4233.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 56.33 56.33 56.25 56.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 4102.5 4102.5 4096 4115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF G 5.79 5.79 5.79 5.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 40.52 40.52 40.52 40.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.89 96.89 96.46 96.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 179.85 179.85 179.2 179.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 130.94 130.94 130.64 131.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1290.6 1290.6 1289.34 1295.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1616.1 1616.1 1612.58 1619.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 84.03 84.03 83.95 84.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 566.84 566.84 566.62 567.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 63.55 63.55 63 63.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 67.99 67.99 67.89 68.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Hdg A-di 1477.9 1477.9 1475.14 1485.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS EUR Acc 31.11 31.11 31.03 31.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Corn 1.008 1.008 1.004 1.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Gold 19.05 19.05 18.93 19.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Wheat 0.716 0.716 0.7 0.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Coffee 0.81 0.81 0.81 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Silver 22.83 22.83 22.57 22.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Uk Gilt UCITS 24.15 24.15 24.08 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Gold 17.55 17.55 17.55 17.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Live Cattle 5.71 5.71 5.7 5.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE 250 34.91 34.91 34.84 34.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 165.09 165.09 164.43 165.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 12030.5 12030.5 11984.8 12075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI Crude Oil 5.36 5.36 5.33 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC S&P 500 UCITS 3016.9 3016.9 3012.9 3023.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC FTSE 100 UCITS 6884.5 6884.5 6871 6901 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Silver 1718 1718 1703.51 1721.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI World UCITS 2119.75 2119.75 2117 2124.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Gold 2480.5 2480.5 2466.5 2491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source NASDAQ Biotech 47.71 47.71 47.59 47.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Industrial Metals 14.28 14.28 14.28 14.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lev WTI Crude Oil 6.26 6.26 6.21 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Turkey UCITS 133.65 133.65 132.79 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE 250 UCITS 2107 2107 2106.3 2111.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Silver 24.29 24.29 24.21 24.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Gold ETC 55.51 55.51 55.04 55.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Silver 1769 1769 1757.58 1771.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI EM Asia UCITS 91.02 91.02 91.02 91.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 26.76 26.76 26.66 26.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Sugar ETC 2.258 2.258 2.191 2.277 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI Short Crude Oil 45.84 45.84 45.69 45.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU USD Hdg 7.59 7.59 7.58 7.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Treasury Bd 25.52 25.52 25.47 25.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gold 3X Short Daily 33.44 33.44 33.23 34.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.614 0.614 0.61 0.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Silver ETC 8.1 8.1 7.94 8.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Turkey UCITS 897.38 897.38 890 912.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Platinum 1265.5 1265.5 1265.5 1281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Dividend UCITS 727.7 727.7 724.91 729.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Property UCITS 574.3 574.3 572.52 577.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Brent Crude 26.5 26.5 26.28 26.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 415.55 415.55 414.42 415.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 30266 30266 30211.3 30336.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Digitalisation Acc 10.73 10.73 10.7 10.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE 100 UCITS Acc 11800 11800 11792 11840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Water UCITS 4379 4379 4353 4379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Water UCITS 59.98 59.98 59.7 60.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 40.85 40.85 40.75 40.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 2977.2 2977.2 2971.6 2983.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 1052 1052 1050.8 1056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Bloomberg Commodity 17.79 17.79 17.72 17.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 54.28 54.28 54.2 54.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 74.5 74.5 74.33 74.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Japan Equity UK 18.49 18.49 18.49 18.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Gold GBP Hedged 946.25 946.25 942.25 948.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Platinum ETC 3.99 3.99 3.97 4.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 680.5 680.5 680 683.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.35 9.35 9.34 9.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core UK Gilts UCITS 13.84 13.84 13.81 13.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE North America 74.35 74.35 74.27 74.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree UK Equity Income 449.4 449.4 448.16 455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost S&P 500 3X Short Daily 43.1 43.1 43.09 43.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Gold Bullion Securities 162.62 162.62 161.49 163.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 72.14 72.14 71.98 72.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 44.24 44.24 44.24 44.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 188.47 188.47 188.07 189.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Dividend IQ 40.44 40.44 40.4 40.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 133.57 133.57 133.53 133.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 287.71 287.71 287.65 287.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Gold P Certs 168.82 168.82 168.18 169.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 78.75 78.75 78.53 79.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 100 3x Short Daily 650 650 645 653.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 18.09 18.09 18.07 18.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Ageing Population Acc 7.63 7.63 7.62 7.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 5780 5780 5772 5790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 79.37 79.37 79.19 79.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Ex UK GBP 610.75 610.75 609.2 611.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 17.46 17.46 17.46 17.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 4498 4498 4486.9 4505.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 61.69 61.69 61.57 61.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Info Tech 1286.25 1286.25 1278 1287.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Info Tech 17.68 17.68 17.52 17.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 1723.25 1723.25 1723.25 1724.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Silver 3X Leverage Daily 2.906 2.906 2.817 2.919 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Acc 8.95 8.95 8.94 8.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Acc 649.25 649.25 649.25 658.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Inc 8.18 8.18 8.16 8.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Inc 595.75 595.75 595.48 597.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long BP Daily 20.62 20.62 20.62 21.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 125.08 125.08 124.73 125.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 9.11 9.11 9.1 9.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 663.38 663.38 663 665.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 19.2 19.2 19.12 19.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI China A UCITS USD 439.7 439.7 439.49 441.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Financials 701.88 701.88 698.5 703.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 6448.5 6448.5 6429.7 6497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 88.54 88.54 88.4 89.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 UCITS 43.33 43.33 43.26 43.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Mortgage Backed Sec 4.88 4.88 4.87 4.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
KraneShares CSI China Internet 47.3 47.3 47.02 48.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 29.37 29.37 29.37 29.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 629.8 629.8 628.5 631.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 3280.2 3280.2 3276.5 3291.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 45.66 45.66 45.33 45.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Health Care 8.82 8.82 8.79 8.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Aggregate Bond UCITS 109.3 109.3 109.12 109.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 2159.8 2159.8 2154.4 2180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 29.63 29.63 29.6 29.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Solutions Ise Cyber Security Go 1723.75 1723.75 1721 1742.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Solutions Ise Cyber Security Go 23.65 23.65 23.61 23.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 1253.9 1253.9 1252 1253.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 30.52 30.52 30.48 30.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 100 3x Leverage Daily 15906 15906 15830 16034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers JPX-Nikkei 400 USD 17.04 17.04 17 17.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 977.38 977.38 975.25 983.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 1118 1118 1117 1122.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 49.01 49.01 48.88 49.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 3499.8 3499.8 3492.2 3510.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Value Factor 567.95 567.95 567.9 569.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 89.49 89.49 89.3 89.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Gold Producers UCITS 15.15 15.15 14.87 15.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Gold Producers UCITS 1101.5 1101.5 1086.5 1103.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF 159.94 159.94 159.72 160.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 10.81 10.81 10.77 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 17.77 17.77 17.7 17.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 1292.6 1292.6 1291.2 1299.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Automation & Robotics Acc 925.5 925.5 922.95 928.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 52.49 52.49 52.28 52.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 3826 3826 3815.6 3831 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 6.17 6.17 6.15 6.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 449.1 449.1 447.95 451.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Clean Energy UCITS 975.75 975.75 967.99 985.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Healthcare Innovation Acc 718.75 718.75 716.75 723.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 100.11 100.11 100.06 100.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 1329.6 1329.6 1329.6 1341 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 24508 24508 24390.5 24566.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI World Health Care UCITS 50.55 50.55 50.34 50.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Global Quality Income Inc 548.38 548.38 546.75 550.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Target UK Real Estate 489.65 489.65 488.82 490.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 5.16 5.16 5.12 5.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 375.55 375.55 373.9 375.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 20.23 20.23 20.2 20.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 31.5 31.5 31.49 31.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.96 22.96 22.92 23.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 5235.5 5235.5 5232 5259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS GBP Daily Hedged Physical Gold 951 951 947 952.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 368.9 368.9 368.45 369.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 97.66 97.66 97.5 97.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 1868.5 1868.5 1865.5 1872 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Infrastructure UCITS 2283 2283 2280.5 2292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Listed Private Equity UCITS 2037.5 2037.5 2034.5 2047.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 69.29 69.29 69.22 69.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1764.5 1764.5 1763 1777.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Equity Income Class A 2159.5 2159.5 2145.5 2159.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Barclays Daily 164 164 160.2 169.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Glencore Daily 210.7 210.7 204 215.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 208.43 208.43 207.97 208.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 8.16 8.16 8.14 8.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 516.62 516.62 515.26 516.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 44.83 44.83 44.8 45.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 388.5 388.5 388.5 390.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 15.09 15.09 15.05 15.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short Barclays Daily 19.16 19.16 18.37 19.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 153.12 153.12 152.62 153.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 36.35 36.35 36.26 36.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 2648 2648 2644 2656.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor US TIPS DR Monthly Hedged D-GBP 111.09 111.09 110.85 111.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 48.06 48.06 48 48.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 65.96 65.96 65.95 66.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 78.44 78.44 78.36 7852 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 107.67 107.67 107.48 107.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 83.1 83.1 82.99 83.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D 1778.4 1778.4 1769.59 1785.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 709.5 709.5 709.5 710.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short Rio Tinto Daily 41.49 41.49 38.3 41.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 106.47 106.47 106.39 106.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Timber & Forestry UCITS 2360.75 2360.75 2356.5 2368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 537 537 535.64 538.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 7.93 7.93 7.93 7.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Govt Bond DR 3C 13.76 13.76 13.74 13.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily 1.1 1.1 1.07 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.29 21.29 21.25 21.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.7 111.7 111.67 111.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 5270.5 5270.5 5264.2 5297 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 3717 3717 3704.5 3724.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 51 51 50.91 51.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 354.8 354.8 353.8 357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 345.68 345.68 345.35 346.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 Equal Weight DR 1C 74.95 74.95 74.85 75.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 133.32 133.32 133.32 134.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 3.86 3.86 3.86 386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 205.59 205.59 205.59 206.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 3756.6 3756.6 3755.6 3779.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 51.57 51.57 51.55 51.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 62.02 62.02 61.67 62.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 4514.5 4514.5 4498 4529.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 541.35 541.35 538.55 543.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 104.49 104.49 104.29 104.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist 5.15 5.15 5.14 5.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 478.75 478.75 477.09 479.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 808.3 808.3 807 810.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS 2837 2837 2834.1 2839.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist 5.62 5.62 5.62 5.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.44 140.44 140.1 140.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 5.82 5.82 5.81 5.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 6.86 6.86 6.85 6.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 1648.4 1648.4 1645.53 1650.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 640.1 640.1 639.5 642.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares € Corp Bond ESG UCITS GBP Hdg Dist 5.09 5.09 5.09 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 37.02 37.02 37.01 37.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2699 2699 2697 2713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 102.52 102.52 102.5 102.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 8.13 8.13 8.11 8.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 120.8 120.8 120.6 122.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 31.32 31.32 31.26 31.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 42.99 42.99 42.9 43.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26.84 26.84 26.79 26.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 1954 1954 1951 1963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS GBP Hedged (Dist) 728.12 728.12 727.74 729.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D 15 15 14.98 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 2197.5 2197.5 2194.5 2206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long Lloyds Banking Group Daily 71.85 71.85 71.85 72.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 109.22 109.22 109.06 109.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 7955.5 7955.5 7947 7979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 1105.5 1105.5 1105.5 1120.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 13.99 13.99 13.97 14.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 1896.75 1896.75 1895 1903.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 2731 2731 2727.9 2738.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS GBP Hedged (D 4.9 4.9 4.89 490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 92.6 92.6 92.48 92.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS USD Ac 11.61 11.61 11.54 11.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD 730.75 730.75 729.75 731.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A 682.38 682.38 680.75 685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 7.75 7.75 7.74 7.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 55.69 55.69 55.6 55.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 9.64 9.64 9.61 9.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In 25.69 25.69 25.64 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted Acc 43.48 43.48 43.45 43.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 2427.43 2427.43 2427.43 2427.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DAX 12370 12370 12345.2 12392.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI Japan UCITS 2915 2915 2908 2918.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI World UCITS 28.86 28.86 28.79 28.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI North America UCITS 5659 5659 5650 5671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 134.05 134.05 133.97 134.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Infrastructure UCITS 31.34 31.34 31.32 31.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Government Bond UCITS 114.53 114.53 114.36 114.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS 5.25 5.25 5.25 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 10.58 10.58 10.55 10.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Europe Quality Income UCITS Acc 5.44 5.44 5.44 5.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 51.52 51.52 51.48 51.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 1272 1272 1272 1280.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 132.49 132.49 132.33 9667.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Physical Silver 23.57 23.57 23.39 23.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Tips UCITS 240.48 240.48 240.04 240.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Physical Gold 34.05 34.05 33.91 34.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares S&P U.S. Banks 5.92 5.92 5.89 5.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI ACWI UCITS 68.53 68.53 68.41 68.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Sust MSCI EM SRI 8.47 8.47 8.46 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares S&P 500 USD Energy 4.28 4.28 4.28 4.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1272.5 1272.5 1270.5 1274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares US Aggregate Bond Acc 5.74 5.74 5.72 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors Gold Miners UK 36.9 36.9 36.24 36.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 89.02 89.02 88.91 89.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares S&P 500 USD Financials 9.63 9.63 9.6 9.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 77.81 77.81 77.64 77.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 56.69 56.69 56.59 56.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 55.52 55.52 55.38 55.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI USA Value Factor 8.89 8.89 8.88 8.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core FTSE 100 USD Hedged Acc 5.45 5.45 5.44 5.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 135.04 135.04 134.98 135.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 139.15 139.15 139.05 139.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 5.73 5.73 5.71 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Energy 2.53 2.53 2.52 2.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Grains 3.869 3.869 3.869 3.869 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard DAX UCITS 24.21 24.21 24.15 24.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Global Govt Bond Acc 5.53 5.53 5.51 5.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 59.1 59.1 58.91 59.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 7.09 7.09 7.09 7.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 114.11 114.11 113.95 114.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Natural Gas 0.012 0.012 0.0117 0.012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Leveraged Copper ETC 10.32 10.32 10.32 10.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 30.06 30.06 30.01 30.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 5.42 5.42 5.41 5.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF 1.85 1.85 1.84 1.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Healthcare Innovation Acc 9.87 9.87 9.84 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.2 100.2 100.17 100.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 5.63 5.63 5.62 5.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 7.38 7.38 7.37 7.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 5.81 5.81 5.8 5.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares US Mortgage Backed Securities Acc 5.53 5.53 5.53 5.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD 3.81 3.81 3.8 3.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Nickel 15.58 15.58 15.52 15.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard EUR Corporate Bond 47.19 47.19 47.18 47.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard Eurozone Government Bond 23.52 23.52 23.51 23.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.244 5.244 5.241 5.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI Europe Value Factor 6.56 6.56 6.55 6.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 5.83 5.83 5.82 5.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares $ Corp Bond Acc Share Class 6.26 6.26 6.24 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 434.6 434.6 433.95 436.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS USD (Acc) 6.68 6.68 6.67 6.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard FTSE Japan USD 36.69 36.69 36.62 36.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Boost Shortdax 3X Daily ETC 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Self-Driving EV and Tech 4.97 4.97 4.97 497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.504 8.504 8.481 8.5461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Italy Government Bond UCITS 173.57 173.57 173.45 174.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI China A UCITS USD 6.04 6.04 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 5.3 5.3 5.29 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 2951 2951 2951 2965.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 10141 10141 10141 10141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 21.89 21.89 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc 6.66 6.66 6.66 6.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 5.06 5.06 5.06 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares Core EUR Corp Bond Acc 5.37 5.37 5.37 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 6.09 6.09 6.09 6.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Germany Government Bond UCITS 145.54 145.54 145.54 145.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc 5.46 5.46 5.46 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
UBS MSCI EMU A-dis 1134.2 1134.2 1134.2 1134.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard USD Corp Bd 56.34 56.34 56.3 56.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 67.42 67.42 67.42 67.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc 5.65 5.65 5.65 5.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Hedged WTI Crude Oil 169.2 169.2 169.2 169.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
iShares MSCI Poland UCITS 16.7 16.7 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۲
Amundi ETF MSCI Emerging Latin America UCITS 13.74 13.74 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 29684 29684 29632 29684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Bitcoin Tracker One XBT 2415.185 2415.185 2415.185 2415.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Long EUR Short GBP 4351.5 4351.5 4347 4351.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short CHF Long GBP 3316.5 3316.5 3316.5 3316.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Franklin FTSE India UCITS 30.09 30.09 30.09 30.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3X Long EUR Short USD 15.71 15.71 15.71 15.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long USD Short GBP 5553 5553 5525 5553 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 250 1X Short Daily 3694 3694 3694 3701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 6464 6464 6432.1 6464 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 35452.5 35452.5 35360 35452.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 12078 12078 12078 12078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Palladium 2X Leverage Daily 605 605 605 607 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db xtrackers II iBoxx US 1 3 Treas 173.04 173.04 173.04 173.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 854.55 854.55 854.55 858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly GB 14399 14399 14342 14399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 8.03 8.03 8.03 8.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short BAE Systems Daily 213.05 213.05 210 214.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 102.25 102.25 102.21 102.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 7442 7442 7439 7442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 423.96 423.96 421.74 424.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 15344 15344 15307 15344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 21609 21609 21593 21609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond 3D 7977 7977 7967 7977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 24.41 24.41 24.38 24.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 6635 6635 6628.5 6635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 119.26 119.26 118.78 119.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 86.82 86.82 86.34 86.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Nifty 50 193.81 193.81 193.81 194.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short JPY Long GBP 4481.5 4481.5 4481.5 4498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
DB WTI Crude Oil Booster 43.58 43.58 43.58 43.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Canada hedged A-acc 1636.25 1636.25 1636.25 1649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 72.06 72.06 71.7 72.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Short BP Daily 168.75 168.75 160.8 168.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Consumer Growth 40.27 40.27 40.27 40.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Source JPX-Nikkei 400 UCITS USD 20.93 20.93 20.93 20.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EMU UCITS USD 53 53 52.85 53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
GraniteShares 3x Long BAE Systems Daily 247.4 247.4 247.4 247.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) D-GBP 1815.2 1815.2 1806.1 1815.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 106.11 106.11 105.97 106.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.27 30.27 30.26 30.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (acc) 101.94 101.94 101.94 101.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 75.94 75.94 75.76 75.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE US Equity 143.29 143.29 143.29 143.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 806.55 806.55 804.2 806.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 101.72 101.72 101.72 101.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Soybeans 24.5 24.5 24.37 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Source MSCI USA UCITS 114.39 114.39 114.33 114.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long GBP Short USD 18.36 18.36 18.31 18.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Ether Tracker One XBT Provider 173.16 173.16 168.28 173.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 349.8 349.8 349.8 357.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 110.45 110.45 109.82 110.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist 6.39 6.39 6.36 6.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 43.93 43.93 43.93 43.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
UBS BBG CMCI WTI CRUDE 71.56 71.56 71.56 72.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Short CNY Long USD 34.05 34.05 33.43 34.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares FTSE MIB UCITS Acc 8373 8373 8332 8373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers US Dollar Cash 179.48 179.48 179.46 179.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Longer Dated Brent Crude 35.31 35.31 35.31 35.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 3902.8 3902.8 3883.6 3902.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam FTSE 100 Min Variance 1C 19948 19948 19948 19948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 142.3 142.3 142.3 142.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 8621.5 8621.5 8621.5 8633 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Japan 104.84 104.84 104.84 105.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EMU UCITS 20792.5 20792.5 20792.5 20820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Source LGIM Commodity Composite 52.63 52.63 52.63 52.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly US 171.24 171.24 171.24 171.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-USD 462.94 462.94 462.94 462.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS 3x Short EUR Long USD 61.66 61.66 61.66 61.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI USA Energy DR 25.97 25.97 25.97 25.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
GraniteShares 3x Short Vodafone Daily ETP 176.55 176.55 175 176.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class B 4380.5 4380.5 4380.5 4381.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 104.97 104.97 104.5 105.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Boost FTSE 100 2X Short Daily 2587 2587 2587 2587 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Ether Tracker Euro XBT Provider 165.33 165.33 165.33 168.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 84.21 84.21 84.21 84.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 4.89 4.89 4.89 4.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 1856.75 1856.75 1851 1856.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 2105.5 2105.5 2105.5 2111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
WisdomTree Japan Equity Hedged Acc 21.19 21.19 21.19 21.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Heating Oil 9.24 9.24 9.24 9.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 105.72 105.72 105.51 105.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Short Nickel 18.77 18.77 18.77 18.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MDAX UCITS DE 273.27 273.27 272.65 274.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Source JPX-Nikkei 400 183.37 183.37 183.37 183.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Forward WTI Crude Oil 32.56 32.56 32.18 32.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Europe Equity Hedged 1236.3 1236.3 1236.11 1236.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI All Country World C-USD 278.32 278.32 277.65 278.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI Brazil UCITS 42.69 42.69 42.36 42.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E 175.56 175.56 173.21 175.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 113.52 113.52 113.5 113.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Europe Equity 19.75 19.75 19.74 19.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 47.33 47.33 47.33 47.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 331.51 331.51 331.51 331.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Tabula European Itraxx Crossover Credit Short UCIT 87.37 87.37 87.37 87.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Source RDX UCITS 147.29 147.29 147.29 147.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Long CHF Short GBP 5131.5 5131.5 5131.5 5131.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Long EUR Short USD 33.8 33.8 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Long GBP Short USD 38 38 38 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Short EUR Long GBP 4331.5 4331.5 4331.5 4331.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Source MSCI Japan UCITS 75.7 75.7 75.7 75.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS 3x Short EUR Long GBP 3506 3506 3506 3506 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS 3x Short USD Long GBP 1299 1299 1299 1299 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Boost FTSE 100 1X Short Daily 5705 5705 5705 5705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Boost Palladium 1X Short Daily 10.68 10.68 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 299.2 299.2 299.2 299.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Short Industrial Metals DJ 33.75 33.75 33.75 33.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
WisdomTree Eurozone Quality Div 1836.7 1836.7 1836.7 1836.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 4C 21.08 21.08 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 72.08 72.08 72.08 72.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily US 157.72 157.72 157.72 157.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 2644 2644 2644 2644 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 167.9 167.9 167.9 167.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 35.09 35.09 35.09 35.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 2567 2567 2567 2567 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 35.5 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 85.61 85.61 85.61 85.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 6190 6190 6190 6190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 125.18 125.18 125.18 125.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 27.26 27.26 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 39.56 39.56 39.56 39.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Fidelity Europe Quality Income Hedged Acc 6.31 6.31 6.31 6.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 7137.5 7137.5 7137.5 7137.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 9496.5 9496.5 9496.5 9496.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.1 20.1 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 155.67 155.67 155.67 155.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS USD Dist 4.89 4.89 4.89 4.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 25.03 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE EM Equity 107.24 107.24 107.24 107.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Europe Eq 124.46 124.46 124.46 124.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Pacific e 109.1 109.1 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 111.05 111.05 111.05 111.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 45.79 45.79 45.79 45.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-USD 128.71 128.71 128.7 128.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Petroleum 9.66 9.66 9.66 9.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 34.9425 34.9425 34.755 34.9425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 121.7 121.7 121.7 123.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 25.21 25.21 25.16 25.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 118.47 118.47 118.31 118.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Russell 1000 Value UCITS Acc 180.02 180.02 179.97 180.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc 5.29 5.29 5.28 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 5.15 5.15 5.14 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۶:۳۱
iShares TA-25 Israel 6.33 6.33 6.33 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 1883.9 1883.9 1869.2 1883.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares TA-25 Israel 456.5 456.5 454.7 460.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Equity Buyback Achievers 9.83 9.83 9.78 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 55.42 55.42 55.42 55.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.93 21.93 21.93 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Sust MSCI USA SRI 10.98 10.98 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Sust MSCI USA SRI 790.14 790.14 790.14 790.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short 0.707 0.707 0.707 0.707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 65.59 65.59 65.59 65.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 4711.5 4711.5 4711.5 4711.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 6.66 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 4.79 4.79 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged 242.2 242.2 242.2 242.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 22.23 22.23 22.23 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 5.3 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 7.01 7.01 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 7.66 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 7.36 7.36 7.36 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP (Dist) 4.63 4.63 4.63 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 5.32 5.32 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 4.93 4.93 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) 6.29 6.29 6.29 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD ( 5.89 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dis 5.34 5.34 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 ETF GBPH Di 6.83 6.83 6.83 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 504.7 504.7 504.7 504.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 1256 1256 1256 1256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
Vanguard Global Value Factor 38.72 38.72 38.72 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard Global Momentum Factor 34.3 34.3 33.71 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard Global Value Factor 27.34 27.34 26.99 27.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 14090 14090 14066.3 14171.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 133.75 133.75 133.66 133.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 18.66 18.66 18.59 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 107.46 107.46 107.41 107.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 124.72 124.72 124.33 124.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.31 21.31 21.07 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1511 1511 1495.57 1520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 133.5 133.5 133.44 134.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 154.84 154.84 154.84 155.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 5242.5 5242.5 5195.5 5243.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 40.93 40.93 40.78 41.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Global Liquidity Factor 44.38 44.38 44.38 44.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Liquidity Factor 31.48 31.48 31.43 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 25.87 25.87 25.87 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 57.71 57.71 57.44 57.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 123.88 123.88 123.88 124.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard Global Min Volatility 37.24 37.24 37.18 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.73 6.73 6.73 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 243.43 243.43 243.15 243.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 226.47 226.47 226.25 226.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 128.88 128.88 128.56 129.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 56.04 56.04 56.04 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe Quality DE 7.72 7.72 7.72 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe Momentum UK 8.45 8.45 8.44 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Nomura Nikkei 225 EUR 167.1 167.1 166.79 167.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Nomura Nikkei 225 USD 184.28 184.28 184.28 185.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 USD Info Tech 48.2 48.2 15.7 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 1661.3 1661.3 1661.3 1661.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۱
GraniteShares 3x Short Uber Daily ETP 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
GraniteShares 3x Long Netflix Daily ETP 4.45 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc 1515.5 1515.5 1515.5 1515.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 3323.35 3323.35 3323.35 3323.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 57.34 57.34 57.34 57.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR 393.65 393.65 393.65 393.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI World UCITS 25.09 25.09 25.09 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares Physical Gold 31.19 31.19 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 5.29 5.29 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged 5.8 5.8 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
GraniteShares 3x Long Royal Dutch Shell Daily 20.89 20.89 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged 4.91 4.91 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 289.37 289.37 289.37 300.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 3.2 3.2 3.2 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor USD Floating Rate Note UCITS D-GBP HM 96.34 96.34 96.34 96.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲۲:۰۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 36.07 36.07 35.89 36.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFs Copper 25.15 25.15 25.15 25.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS 14.75 14.75 14.75 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
SG FTSE 100 X5 Daily Long 15.79 15.79 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
SG S&P X3 Daily Short USD 19.51 19.51 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
SG S&P X5 Daily Long GBP 65.34 65.34 65.34 65.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
SG FTSE X5 Daily Long GBP 18.35 18.35 17.03 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
SG Silver X5 Daily Long GBP 53.34 53.34 53.34 55.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸:۳۱
SG FTSE X5 Daily Short GBP 37 37 36 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.9 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG S&P X5 Daily Short USD 4.41 4.41 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG WTI X5 Daily Long GBP 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X3 Daily Long USD 4.52 4.52 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG DAX X5 Daily Short GBP 31.85 31.85 31.85 31.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
UBS MSCI EMU UCITS USD 24.93 24.93 24.9 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
WisdomTree India Quality Acc 18.15 18.15 18.15 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
WisdomTree Germany Equity UCITS 945.65 945.65 945.65 950.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 1194.88 1194.88 1183.08 1194.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
SG S&P X5 Daily Long USD 53.12 53.12 53.12 53.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SG Gold X5 Daily Long GBP 285.35 285.35 285.35 285.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
WisdomTree India Earnings Inc 1346.75 1346.75 1346.75 1346.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
WisdomTree Emerging Asia Equity Income 9.89 9.89 9.83 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Euro STOXX 50 20.4 20.4 20.22 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
SG DAX X5 Daily Long GBP 25.02 25.02 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۳۴
SG Euro Stoxx X5 Daily Long EUR 28.19 28.19 28.19 28.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۳۴
SG FTSE X3 Daily Long GBP 53.35 53.35 53.35 53.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
SG Natural Gas X5 Daily Long GBP 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
SG Gold X5 Daily Long USD 373.7 373.7 373.7 373.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
SG Euro Stoxx X5 Daily Short GBP 12.75 12.75 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
SG S&P X5 Daily Short GBP 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
SG Euro Stoxx X5 Daily Long GBP 32.55 32.55 32.55 32.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
SG Gold X5 Daily Short GBP 11.76 11.76 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 4336.2 4336.2 4325 4350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 317.15 317.15 317.15 317.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Physical Silver 17.54 17.54 17.54 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist 5 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac 5.67 5.67 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 5.67 5.67 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
SG GBP USD X5 Daily Long USD 42.42 42.42 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG GBP USD X3 Daily Short USD 134.18 134.18 134.18 134.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG GBP USD X5 Daily Short USD 144.7 144.7 144.7 144.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG GBP USD X3 Daily Long USD 67.65 67.65 67.65 67.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۸:۳۱
SG SX5E X5 Daily Long 9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
SG S&P X3 Daily Long USD 80.48 80.48 80.48 80.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
SG FTSE X3 Daily Short GBP 70.5 70.5 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
SG Euro Stoxx X5 Daily Short EUR 14.39 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist 391.41 391.41 391.41 391.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 4.57 4.57 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Digitalisation Acc 613 613 613 613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SG Gold X5 Daily Short USD 16.34 16.34 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X3 Daily Short USD 74.99 74.99 74.99 74.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X5 Daily Short GBP 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
SG Silver X5 Daily Short GBP 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
ETFS Short EUR Long USD 63.76 63.76 63.71 63.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 1371 1371 1371 1371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X5 Daily Short USD 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG Copper X5 Daily Short USD 86.51 86.51 86.51 86.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
ETFS Brent 1Yr USD 39.18 39.18 37.86 39.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI 2Mth 11.74 11.74 11.34 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Carbon 15.45 15.45 15.1 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Brent Oil 1 Month USD 17.98 17.98 17.64 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
SG Natural Gas X5 Daily Long USD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
SG Silver X2 Daily Long USD 80.18 80.18 80.18 80.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
SG Silver X2 Daily Short USD 73.02 73.02 73.02 73.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 16.64 16.64 10.87 9.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 20.86 20.86 20.86 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 428 428 428 428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 21.92 21.92 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.193 0.193 0.193 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰
SG WTI X5 Daily Short USD 14.79 14.79 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۰۰
SG WTI X5 Daily Short GBP 8.93 8.93 8.93 8.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 14220 14220 14220 14710 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 2545 2545 2545 2545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
Boost FTSE MIB Banks 8268 8268 8220 8268 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۱
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 3363.5 3363.5 3363.5 3363.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۰
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 15781.5 15781.5 15781.5 15781.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۰
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 2510.5 2510.5 2510.5 2518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 693.75 693.75 687.75 693.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
ETFS Short GBP Long USD 5628 5628 5544 5628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 44.57 44.57 44.57 44.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
SG WTI X5 Daily Long USD 1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۲۲:۰۰
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 12.69 12.69 12.69 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 14.6 14.6 14.6 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 37.27 37.27 37.27 37.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 1390.6 1390.6 1390.45 1392.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.8055 0.8055 0.798 0.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares Dynamic US Market UCITS 1485.25 1485.25 1485.25 1485.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BMO Enhanced Income Euro Equity 25.5 25.5 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
BMO MSCI Europe ex-UK Income Leaders Hedged Distri 30.64 30.64 30.64 30.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
BMO Enhanced Income UK Equity UCITS 24.15 24.15 24.09 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO MSCI UK Income Leaders Distributing Shares 26.5 26.5 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays Global High Yield Bond Hedged Distrib 101.29 101.29 100.99 101.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO MSCI USA Income Leaders Hedged Distributing Sh 36.78 36.78 34.67 36.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO MSCI EM Income Leaders Inc 22.3 22.3 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays 1-3 Global Corporate Bond Hedged Dist 97.96 97.96 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays 3-7 Global Corporate Bond Hedged Dist 104.21 104.21 104.19 104.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays 7-10 Global Corporate Bond Hedged Dis 107.31 107.31 107.31 107.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares FTSE MIB UCITS Acc 7561.5 7561.5 7556 7561.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 106.3 106.3 105.85 106.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 109.39 109.39 109.39 109.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 82.19 82.19 81.902 82.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 187.94 187.94 187.53 188.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 135.6 135.6 135.6 135.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 100.8 100.8 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Source STOXX Eurozone Exporters USD Hedged 19.079 19.079 19.079 19.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries Inflation-Link 288.25 288.25 288.25 288.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 1759.7 1759.7 1759.7 1759.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lyxor MSCI World IT TR 24882.5 24882.5 24820 24882.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 26497.5 26497.5 26372 26497.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 Equal Weight DR 1D 1186.6 1186.6 1175.7 1186.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 198.68 198.68 198.68 198.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.9262 5.9262 5.9225 5.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 175.15 175.15 175.12 175.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 45.76 45.76 45.62 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 151.78 151.78 151.08 151.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 5.178 5.178 5.172 5.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.0175 5.0175 5.011 5.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 103.09 103.09 102.97 103.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 284.04 284.04 284.04 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 38.67 38.67 38.65 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 2415.5 2415.5 2415.5 2421.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 2170.25 2170.25 2169.5 2170.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 1042.1 1042.1 1041.6 1046.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 79.53 79.53 79.52 80.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.228 5.228 5.215 5.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 27 27 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Leveraged Precious Metals DJ UBSCI ETC 33.76 33.76 33.73 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short Grains DJ UBSCI 62.66 62.66 62.66 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Leveraged Softs DJ UBSCI ETC 3.99 3.99 3.87 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Leveraged Zinc ETC 6.192 6.192 5.979 6.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short AUD Long GBP 3489 3489 3466 3489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short INR Long USD 34.09 34.09 33.95 34.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short Corn 51.9 51.9 51.9 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Platinum 57.82 57.82 56.3 57.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Agriculture 65.29 65.29 65.29 65.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long GBP 2194.5 2194.5 2189 2194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Soybean Oil ETC 1.558 1.558 1.517 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Sugar 36.29 36.29 36.29 37.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Hedged Silver 400.9 400.9 400.7 400.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Soybeans 25.7 25.7 25.7 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Lead ETC 3.38 3.38 3.337 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Forward Natural Gas 1.658 1.658 1.651 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Cotton ETC 8.63 8.63 8.45 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Long AUD Short USD 18.32 18.32 18.25 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Gold 722.88 722.88 722.88 723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Gasoline ETC 3.326 3.326 3.159 3.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Soybeans ETC 16.71 16.71 16.5 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Short Gold ETC 18.795 18.795 18.725 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Copper 543.38 543.38 543.38 544.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Lean Hogs ETC 1.488 1.488 1.458 1.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Heating Oil ETC 2 2 1.88 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Commodity Securities Cotton 21.89 21.89 21.89 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Energy DJ UBSCI ETC 0.2425 0.2425 0.231 0.2425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Grains DJ UBSCI ETC 2.42 2.42 2.37 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Long FTSE 100 1613.75 1613.75 1607 1624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Natural Gas 2x Leverage Daily 2.257 2.257 2.241 2.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged All Commodities DJ UBSCI ETC 4.17 4.17 4.08 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 209.8 209.8 208.5 209.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short Cocoa 26.68 26.68 26.68 26.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Soybean Oil 87.65 87.65 87.65 87.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long AUD Short USD 43.95 43.95 43.95 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long CAD Short GBP 4392.5 4392.5 4392.5 4392.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short CAD Long GBP 4345.5 4345.5 4345.5 4345.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Daily Short Petroleum 50.64 50.64 50.64 50.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Forward Grains DJ UBSCI F3 5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Ex-Energy 7.95 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Tin 18.17 18.17 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Lead 22.04 22.04 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Wheat 112.54 112.54 112.54 112.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Gasoline 23.53 23.53 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Leveraged Tin ETC 15.53 15.53 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long AUD Short GBP 5359 5359 5359 5359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3x Long AUD Short GBP 4133 4133 4133 4133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3x Long JPY Short GBP 2190.5 2190.5 2190.5 2190.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3X Short AUD Long GBP 1859.5 1859.5 1859.5 1859.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Energy DJ UBSCI 140.42 140.42 140.42 140.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲