بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3914
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 06:54:09
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
5 (13.89%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:20
55 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
609 (9.51%)
تغییر ۶ ماهه
885 (14.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.28 51.27 51.26 51.28 0.03 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱:۳۲
ETFS Sugar 9.44 9.44 9.21 9.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gasoline 28.52 28.52 28.52 28.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Soybeans 25.2 25.2 25.15 25.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Petroleum 11.59 11.59 11.59 11.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Soybean Oil 7.16 7.16 7.04 7.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Nickel 15.6 15.6 15.6 15.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Gold 12268.5 12268.5 12210 12300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 196.74 196.74 196.37 196.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P 500 UCITS 317.02 317.02 316.85 317.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
DB Physical Rhodium 1797.45 1797.45 1797.45 1844.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI USA UCITS 3112 3112 3112 3113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Precious Metals 21.7 21.7 21.67 21.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source S&P 500 UCITS 59465 59465 59358 59589.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Corp Bd 57.82 57.82 57.82 57.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Levdax 3X Daily 267.12 267.12 264.71 267.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MDAX UCITS DE 293.32 293.32 293.32 294.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source FTSE 100 UCITS 6533.5 6533.5 6519 6533.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source FTSE 250 UCITS 17648 17648 17642 17724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Nifty 50 14741.5 14741.5 14741.5 14805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Platinum 98.76 98.76 97.93 99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Natural Gas 437.12 437.12 437.12 448.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Canada UCITS 21.9 21.9 21.9 21.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Physical Silver 23.95 23.95 23.8 23.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Palladium 243.99 243.99 243.01 245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical PM Basket 155.3 155.3 153.84 155.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI World UCITS 90.43 90.43 90.21 90.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev World 89.77 89.77 89.5 89.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Swiss Gold 173.38 173.38 173.16 173.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS 17487.5 17487.5 17368.4 17505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI Germany UCITS 24030 24030 23985 24030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Gold 3X Short Daily 29.34 29.34 29.29 29.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Franklin FTSE India UCITS 32.01 32.01 32.01 32.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Indonesia UCITS 4780 4780 4766.3 4804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Canada UCITS 174.15 174.15 173.22 174.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Poland UCITS 1358.3 1358.3 1356.06 1366.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Russell 2000 UCITS 107.47 107.47 107.46 107.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long USD 86.47 86.47 86.47 86.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short USD Long GBP 1289 1289 1289 1293 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Franklin FTSE Brazil UCITS 24.6 24.6 24.44 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Agribusiness UCITS 3253.5 3253.5 3239.8 3253.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 8549 8549 8549 8549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Physical Palladium 75.75 75.75 75.1 76.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Europe SmallCap 1753.2 1753.2 1742.2 1753.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 15991 15991 15960 15991 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Dividend UCITS 1767.8 1767.8 1763.8 1772.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares FTSE MIB UCITS Dist 1288.4 1288.4 1282.4 1288.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Physical Palladium P 251.87 251.87 251 253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard EUR Corporate Bond 46.81 46.81 46.78 46.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE North America 109.55 109.55 109.43 109.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree UK Equity Income 457.9 457.9 457.55 458.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Gold 3X Leverage Daily 36.06 36.06 35.92 36.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers US Dollar Cash 179.44 179.44 179.42 179.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 10.03 10.03 10.03 10.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 6011.5 6011.5 6004.1 6015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Australia UCITS 3278 3278 3269 3278 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Acc 227.31 227.31 226.7 228.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 2684.5 2684.5 2669 2684.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Ind. S&P US Sel Sector Source 536.02 536.02 536.02 538.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Gilts 10Y 3x Short Daily 3439 3439 3421 3439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Japan DR 2D 26.21 26.21 26.19 26.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Japan DR 6C 2765.5 2765.5 2765.5 2767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 5x Long USD Short GBP ETC 4782 4782 4782 4791 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 696.25 696.25 692.5 696.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity US Quality Income Inc 8.56 8.56 8.56 8.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS 58.85 58.85 58.54 59.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 71.11 71.11 71 71.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 72.86 72.86 72.83 73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 101.13 101.13 101.13 101.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 29.62 29.62 29.62 29.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Islamic UCITS 57.78 57.78 57.54 57.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Islamic UCITS 4161 4161 4138 4173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Japan Equity Hedged 1147 1147 1146.56 1147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 110610 110610 110610 111216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 1534.97 1534.97 1532 1543.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Forward Energy DJ UBSCI F3 20.98 20.98 20.9 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 386.4 386.4 383.4 386.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 32872.5 32872.5 32730 32873.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 2402.5 2402.5 2379.5 2402.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 25420 25420 25405 25460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source KBW NASDAQ Fintech UCITS 48.47 48.47 48.37 48.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source LGIM Commodity Composite 59.12 59.12 59.04 59.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost FTSE 100 2X Leverage Daily 14864.5 14864.5 14797 14864.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost FTSE 250 2X Leverage Daily 27599 27599 27591 27599 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS USD 56.2 56.2 56.2 56.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Health Care S&P US Sector Source 611.01 611.01 608.48 611.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 1817.8 1817.8 1810.1 1817.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 138.05 138.05 137.56 138.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 162.99 162.99 161.94 162.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 53.27 53.27 53.08 53.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 4529.5 4529.5 4518.5 4529.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 23117.5 23117.5 22945 23117.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 123.87 123.87 123 123.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 8900 8900 8846 8900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 35076.5 35076.5 35023.3 35280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Palladium 2X Leverage Daily 574.58 574.58 565.1 575.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 7516 7516 7506 7516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 446.05 446.05 446.05 447.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 11375.5 11375.5 11349 11375.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 99.94 99.94 99.94 99.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 72.03 72.03 72.01 72.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 19.08 19.08 18.83 19.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 73.01 73.01 72.94 73.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 4779 4779 4779 4799 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Eurozone Government Bond 23.39 23.39 23.37 23.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE All-World ex UK 7782.5 7782.5 7782.5 7791 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 4016.5 4016.5 3991.7 4016.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db xtrackers II iBoxx US 1 3 Treas 170.01 170.01 170.01 170.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity Global Quality Income Inc 7.8 7.8 7.79 7.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Diageo Daily 460.9 460.9 460.9 460.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 85.12 85.12 85.05 85.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI All Country World C-USD 293.57 293.57 292.15 293.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 57.02 57.02 55.87 57.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Japan Equity Hedged Acc 21.03 21.03 20.95 21.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 182.075 182.075 168.66 187.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 13126 13126 13099 13126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 12814 12814 12770 12814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 312.53 312.53 310.47 312.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 2414 2414 2399.6 2414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 33.51 33.51 33.44 33.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 77.27 77.27 77.23 77.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily GB 14530 14530 14530 14548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 133.03 133.03 132.96 133.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 286.65 286.65 284.14 286.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 4.5 4.5 4.5 4.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust US Equity Income Class A 2120.5 2120.5 2120.5 2131.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.0305 9.0305 8.989 9.0305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.058 13.058 12.984 13.144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
KraneShares MSCI China A Share UCITS 36.74 36.74 36.19 36.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 39.07 39.07 39.07 39.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 365.4 365.4 364 365.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 1188.9 1188.9 1188.9 1191.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 1922.2 1922.2 1922.2 1923.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares European Property Yield UCITS 3826.2 3826.2 3808 3839 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Granite 3X Short Astrazeneca Daily ETP 135.5 135.5 133.5 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short Rio Tinto Daily 27.82 27.82 27.82 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 115.74 115.74 115.67 115.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 95.4 95.4 95.08 95.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 114.56 114.56 114.54 114.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 10159.5 10159.5 10159.5 10169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Government Bond UCITS 113.62 113.62 113.62 113.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 45.05 45.05 45.05 45.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 3246.5 3246.5 3246.5 3261.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 11.27 11.27 11.2 11.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.57 23.57 23.45 23.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Enhanced Commodity A-USD Inc 897.25 897.25 895.25 899.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short BAE Systems Daily 152.3 152.3 152.3 154.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 12912 12912 12836 12923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 122.15 122.15 122.13 122.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 148.88 148.88 148.79 148.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 1939.7 1939.7 1920.6 1947.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 14007 14007 13685 14007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 3589 3589 3568.7 3589 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 161 161 160.78 161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 112.91 112.91 112.91 113.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 8390 8390 8346 8400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 4077.5 4077.5 3998 4077.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 74.82 74.82 74.79 74.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 196.74 196.74 196.62 197.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 22.94 22.94 22.56 22.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 2903.5 2903.5 2903.5 2925.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 8891 8891 8850 8898 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 399.62 399.62 398.98 400.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 284.95 284.95 284.95 286.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 106.53 106.53 106.45 106.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS 102.89 102.89 102.89 102.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 1763.25 1763.25 1758.5 1763.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 49.42 49.42 49.42 49.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 426.84 426.84 426.84 430.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.29 30.29 30.28 30.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 5811 5811 5803 5811 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.5 111.5 111.48 111.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 4422 4422 4387.5 4422 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 687.88 687.88 682.42 687.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 535.51 535.51 535.51 538.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 298.55 298.55 297.37 298.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 379.76 379.76 377.89 380.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 29.43 29.43 29.43 29.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 10415 10415 10392 10415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A 4939 4939 4939 4958 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 71.25 71.25 71.25 71.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 25218.5 25218.5 25218.5 25232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 21975.5 21975.5 21971 22042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 197.79 197.79 197.79 197.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 5180 5180 5172.3 5180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 74.99 74.99 74.99 75.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D 14.62 14.62 14.6 14.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 3565.5 3565.5 3565.5 3579.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 2756.5 2756.5 2742.3 2764 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc GBP 1507 1507 1507 1510.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 10.13 10.13 10.08 10.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 12818 12818 12523 12818 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 13398 13398 13374.9 13398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 11.33 11.33 11.22 11.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS GBP Hedge 4366.5 4366.5 4364.8 4367.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 4280 4280 4264 4286 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF G 6.17 6.17 6.17 6.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.61 96.61 96.61 96.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 198.9 198.9 198.77 199.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 137.49 137.49 137.41 137.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 24.6 24.6 24.6 24.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 95.09 95.09 95 95.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 1112.66 1112.66 1108.97 1113.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 106.34 106.34 106.34 106.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 2132.2 2132.2 2132.2 2136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 591.72 591.72 591.72 592.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 35.81 35.81 35.62 35.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 119.76 119.76 119.76 120.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 65.4 65.4 65.4 65.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 47.11 47.11 47.11 47.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gold 19.58 19.58 19.46 19.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Zinc 9.07 9.07 9.05 9.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Wheat 0.7575 0.7575 0.7575 0.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Nickel 18.13 18.13 18.06 18.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Silver 22.34 22.34 22.26 22.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares AEX 6350 6350 6298 6350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Aluminium 3.558 3.558 3.526 3.558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Livestock 2.349 2.349 2.349 2.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
DB Physical Gold 174.57 174.57 174.04 174.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Agriculture 411.35 411.35 410.2 411.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Heating Oil 11.05 11.05 11.04 11.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Gold 170.29 170.29 169.82 170.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard DAX UCITS 24.08 24.08 23.91 24.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC FTSE 100 UCITS 6884.5 6884.5 6866 6887 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 191.94 191.94 190.84 191.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS All Commodities 9.91 9.91 9.88 9.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Wheat 21.86 21.86 21.52 22.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Silver 1672.18 1672.18 1660 1672.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Tips UCITS 253.99 253.99 253.95 254.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Tips UCITS 182.96 182.96 182.88 183.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source S&P 500 UCITS 825.48 825.48 824.26 826.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Corp Bd 41.66 41.66 41.63 41.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Japan UCITS 2796 2796 2796 2806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Korea UCITS 5150.5 5150.5 5142 5170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 2487.5 2487.5 2378.2 2487.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI UK UCITS 10963 10963 10920 10966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Physical Gold 2531.5 2531.5 2528 2537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI USA UCITS 123.84 123.84 123.72 123.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source NASDAQ Biotech 52.3 52.3 51.47 52.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World UCITS 30.7 30.7 30.61 30.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World UCITS 22.12 22.12 22.04 2209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Brent Crude 31.02 31.02 30.77 31.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Canada UCITS 1578 1578 1575 1581.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS 1316.4 1316.4 1312.22 1316.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Turkey UCITS 129.6 129.6 129.53 130.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core DAX UCITS 131.75 131.75 131.5 132.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 441.37 441.37 441.37 441.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR FTSE UK All Share 54.8 54.8 54.59 54.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Gold ETC 58.24 58.24 57.97 58.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Russia Capped 13.15 13.15 13.08 13.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EM Islamic 22.62 22.62 22.52 22.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Physical Silver 1723.75 1723.75 1716.5 1723.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI Japan UCITS 74.59 74.59 74.56 74.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 85.69 85.69 83.85 85.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev World 64.69 64.69 64.48 64.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 25.7 25.7 25.63 25.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Cocoa ETC 6.48 6.48 6.34 6.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 3643.8 3643.8 3620 3643.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 847.85 847.85 842.53 849.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 61085 61085 60702.1 61331 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Treasury Bd 18.76 18.76 18.74 18.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Treasury Bd 26.03 26.03 26.03 26.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Silver ETC 7.63 7.63 7.5 7.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Canada UCITS 12536.5 12536.5 12495 12552 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Taiwan UCITS 82 82 81.47 82.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Taiwan UCITS 5925 5925 5886 5925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 846.38 846.38 846.38 852.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 11.74 11.74 11.74 11.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 44.98 44.98 44.91 45.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Junior Gold Miners 37.8 37.8 37.4 37.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Agriculture 8.83 8.83 8.7 8.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Brent Crude 37.17 37.17 36.93 37.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Agribusiness UCITS 45.16 45.16 44.95 45.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 32220.5 32220.5 32165.5 32309.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 12008 12008 11968 12012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 14768 14768 14760 14791 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 1074.9 1074.9 1068.4 1074.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Bloomberg Commodity 20.26 20.26 20.17 20.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Bloomberg Commodity 1459 1459 1454.5 1461.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 57.8 57.8 57.71 5783 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 80.24 80.24 80.04 80.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Japan Equity UK 18.16 18.16 18.16 18.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
DB Physical Gold GBP Hedged 973.5 973.5 970.75 973.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI EM Far East UCITS 4286 4286 4147.9 4286 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 41.31 41.31 41.31 41.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 14422 14422 14401.9 14476.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE North America 78.93 78.93 78.72 79.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree EM Equity Income 1117.25 1117.25 1115.05 1117.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Wisdomtree Europe Equity UK 21.59 21.59 21.43 21.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost S&P 500 3X Short Daily 33.05 33.05 32.9 33.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU DR 2C 2726.2 2726.2 2708 2726.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gold Bullion Securities 167.74 167.74 167.3 168.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 722.88 722.88 722.25 724.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 77.16 77.16 77.12 77.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 5556 5556 5556 5580.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Australia UCITS 45.51 45.51 45.35 45.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 184.14 184.14 184.14 184.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 41.62 41.62 41.62 41.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 2998.5 2998.5 2998.5 3006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares OMX Stockholm Capped 664.75 664.75 660.25 664.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 133.54 133.54 133.45 133.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Physical Gold P Certs 174.26 174.26 173.81 174.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 78.99 78.99 78.51 79.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost FTSE 100 3x Short Daily 588.12 588.12 588.12 597 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers SP 500 UCITS UK 7337.5 7337.5 7269 7350.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 117.31 117.31 112.79 117.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 8444 8444 8090 8452.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Ex UK GBP 649.7 649.7 647.7 650.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 16.95 16.95 16.91 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 62.3 62.3 62.24 62.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 4490 4490 4485.2 4517.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 4708.5 4708.5 4698 4714 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 65.34 65.34 65.25 65.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 5525.5 5525.5 5498 5525.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 6181 6181 6181 6215.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Copper 3x Leverage Daily 34.77 34.77 34.3 36.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 6012 6012 6002.8 6022.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity US Quality Income Acc 9.44 9.44 9.44 9.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity US Quality Income Acc 680.25 680.25 680.25 683.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 59.1 59.1 57.7 59.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 9346 9346 9335 9355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 98.78 98.78 98.52 98.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Quality DE 772 772 767.2 772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 6328.5 6328.5 6292 6378.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 87.83 87.83 87.31 88.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 45.52 45.52 45.52 45.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe 30.46 30.46 30.27 30.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 2728 2728 2711 2728 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 37.86 37.86 37.65 38.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 2236 2236 2232 2239.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 9137 9137 9112.1 9151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust EM AlphaDEX Class A 2431 2431 2397.2 2437.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS 26.75 26.75 26.75 26.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis 40.97 40.97 40.97 41.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 4259.5 4259.5 4254.5 4270.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares GBP Ultrashort Bond GBP 100.46 100.46 100.39 100.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 38.05 38.05 36.94 38.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 3414.2 3414.2 3392 3415.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 798.65 798.65 794.3 798.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 44.77 44.77 44.77 44.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 33.47 33.47 33.02 33.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 110.6 110.6 110.5 110.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Solutions Ise Cyber Security Go 25.75 25.75 25.45 25.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 7931 7931 7886 7931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Acc 31.51 31.51 31.39 31.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD EM Government Bond 37.04 37.04 36.98 37.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost FTSE 100 3x Leverage Daily 16623 16623 16410 16635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Natural Gas 3x Short Daily 161.75 161.75 161.75 171.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers JPX-Nikkei 400 USD 16.35 16.35 16.35 16.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 11750 11750 11658 11750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Value Factor 577.1 577.1 576.5 578.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 6016 6016 6009 6022.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 83.52 83.52 83.26 83.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 487.76 487.76 484.01 487.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Islamic UCITS 42.19 42.19 42 42.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Islamic UCITS 3041.5 3041.5 3026 3045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 96.08 96.08 95.79 96.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS 10072 10072 10061 10090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 14.83 14.83 14.7 14.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 1068.5 1068.5 1060 1068.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 11.45 11.45 11.4 11.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 47.7 47.7 47.7 48.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 1113.5 1113.5 1107 1119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Wd Health Care 48.83 48.83 48.58 48.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 1878 1878 1869.95 1881.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 18.29 18.29 18.21 18.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 1320 1320 1307.75 1320.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 2049.8 2049.8 2040.2 2056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 3705 3705 3689 3713.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Healthcare Innovation Acc 740.25 740.25 730 740.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 158.08 158.08 157.32 158.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Artificial Intelligence UCITS 1352.6 1352.6 1332.84 1354.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 1374.3 1374.3 1353 1375.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 26488.5 26488.5 26322.8 26583.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World Health Care UCITS 56.55 56.55 56.27 56.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 195.5 195.5 191.8 196.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 14090 14090 13837 14222 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 6232 6232 6217.1 6232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 230.5 230.5 230.37 230.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity Global Quality Income Inc 561.88 561.88 561 563.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 33.25 33.25 32.95 33.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 2396.2 2396.2 2374.5 2396.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Target UK Real Estate 534.88 534.88 534 536.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS 988.05 988.05 986.21 988.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 62.48 62.48 62.41 62.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 31.18 31.18 31.08 31.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 43.45 43.45 43.01 43.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 3057.5 3057.5 2983 3070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 22516 22516 22349 22576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 96.67 96.67 96.6 96.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 107.17 107.17 107.15 107.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 2321.5 2321.5 2321.5 2338.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 2247.5 2247.5 2235.5 2249.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 31.19 31.19 31.07 31.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 57.84 57.84 57.56 58.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS 69.64 69.64 69.3 69.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 73.56 73.56 73.36 73.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS 7750 7750 7735.1 7757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily US 153.04 153.04 153.04 153.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 1915.75 1915.75 1911.5 1931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares SP 500 High Dividend FR 33.34 33.34 33.3 33.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares SP 500 High Dividend FR 2402.8 2402.8 2401.9 2419.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 51.48 51.48 51.45 51.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt 75.83 75.83 75.83 76.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 27.53 27.53 27.53 27.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 2808.5 2808.5 2709.8 2808.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA Financials DR 26.53 26.53 26.5 26.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Glencore Daily 280.05 280.05 266.3 280.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 214.66 214.66 214.41 214.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 154.6 154.6 154.59 154.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Government Bond UCITS 116.2 116.2 116.05 116.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Government Bond UCITS 83.64 83.64 83.64 83.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 44.73 44.73 44.62 44.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 3220 3220 3204 3221 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 612.12 612.12 610.09 612.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 62.38 62.38 62.28 62.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 44.93 44.93 44.9 45.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 388.25 388.25 387.76 388.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 915.25 915.25 913.5 915.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA Health Care DR 53.84 53.84 53.67 53.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Commodity Securities Brent Crude 31.03 31.03 30.98 31.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Rio Tinto Daily 984.75 984.75 943.5 984.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short Glencore Daily 19.5 19.5 19.5 20.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 48.86 48.86 48.78 49.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 67.82 67.82 67.62 68.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 81.49 81.49 81.11 8137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 119.31 119.31 118.67 119.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 703.7 703.7 700.7 703.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 136.02 136.02 135.96 136.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 107 107 107 107.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 522 522 521.76 524.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 15.45 15.45 15.4 15.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp hedged GBP 1782 1782 1782 1785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 3678 3678 3663 3678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Govt Bond DR 3C 14.02 14.02 14.01 14.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.71 10.71 10.68 10.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 141 141 140.93 141.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.94 111.94 111.86 111.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 55.43 55.43 55.24 55.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 20.05 20.05 19.94 20.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 54.83 54.83 54.7 54.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 60.93 60.93 60.51 61.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 179.14 179.14 178.12 179.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 194.44 194.44 190.12 194.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 3583.6 3583.6 3520.2 3589.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 63.93 63.93 63.6 63.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 4605 4605 4577 4610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 4107 4107 4027.1 4107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 2863 2863 2852 2868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 427.02 427.02 426.7 427.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 55.86 55.86 55.71 55.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 19.35 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 110.88 110.88 110.57 111.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 2C 29.79 29.79 29.71 29.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 3C 2782.5 2782.5 2771.1 2782.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 750.8 750.8 750.8 753.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX Acc 24.61 24.61 23.98 24.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 109.79 109.79 109.08 110.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 7916.5 7916.5 7872.6 7960.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 238.49 238.49 238.22 239.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 104.14 104.14 103.73 104.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 75.04 75.04 75 75.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
JPM USD Ultra-Short Income UCITS USD (acc) 104.92 104.92 104.92 104.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
JPM USD Ultra-Short Income UCITS USD (acc) 75.6 75.6 75.59 75.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 25.02 25.02 24.98 25.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 37.35 37.35 37.29 3742 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS 2842.5 2842.5 2840 2847.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco US Treasury Bond UCITS GBP Hdg Dist 4134.2 4134.2 4133.5 4136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 141.84 141.84 141.1 141.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 516.62 516.62 516.62 520.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 101.6 101.6 101.58 101.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Latin America UCITS 15.04 15.04 15.01 15.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares € Corp Bond ESG UCITS GBP Hdg Dist 5.14 5.14 5.14 514 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 36.45 36.45 36.22 36.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 50.6 50.6 50.19 50.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 68.51 68.51 67.15 68.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 115.1 115.1 115.1 115.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 1224.75 1224.75 1211.5 1229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 1909 1909 1909 1915.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 29.61 29.61 28.61 29.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 41.12 41.12 39.74 41.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 6115 6115 6056.8 6115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class B 4601.5 4601.5 4595.2 4606.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 2122.5 2122.5 2122.5 2131.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 135.32 135.32 135.18 135.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged 98.07 98.07 97.92 98.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 98.88 98.88 98.88 99.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS Acc 25.73 25.73 25.64 25.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 65.45 65.45 65.31 65.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 1463.62 1463.62 1455.87 1468.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 43.59 43.59 43.59 43.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 104.1 104.1 103.89 104.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 2232 2232 2223.44 2236.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 30.99 30.99 30.82 31.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 5142 5142 5117.9 5143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 267.08 267.08 266.74 268.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 152.68 152.68 152.22 153.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short Lloyds Banking Group Daily 101 101 100.9 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 96.04 96.04 96.04 96.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 8017.5 8017.5 8007 8033 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 1177.5 1177.5 1166.54 1186.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 14.62 14.62 14.51 14.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 1053.25 1053.25 1048 1055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 99.73 99.73 99.67 99.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 21.88 21.88 21.64 21.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 1860.75 1860.75 1842 1861 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 2878 2878 2878 2891.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 2488.5 2488.5 2488.5 2489 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS GBP Hedged (D 4.88 4.88 4.87 487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 59.38 59.38 59.27 59.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD 792.75 792.75 792.75 794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 39.51 39.51 39.44 39.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 190.72 190.72 190.6 191.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.35 16.35 16.31 16.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 9.64 9.64 9.62 9.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 83.85 83.85 83.8 83.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 25.07 25.07 25.01 25.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 68.78 68.78 68.62 68.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 68.53 68.53 68.53 68.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 6876.5 6876.5 6872 6900.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Hdg A-di 1668.2 1668.2 1668.2 1674.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS EUR Acc 32.83 32.83 32.62 32.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In 26.08 26.08 26.05 26.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Corn 1.055 1.055 1.054 1.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Coffee 1.23 1.23 1.21 1.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Copper 39.65 39.65 39.65 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Cotton 2.571 2.571 2.539 2.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Energy 3.18 3.18 3.18 3.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Agriculture 5.71 5.71 5.68 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Natural Gas 0.0175 0.0175 0.0169 0.0175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS WTI Crude Oil 6.57 6.57 6.54 6.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC S&P 500 UCITS 3192.7 3192.7 3189.8 3202.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC FTSE 250 UCITS 2182.8 2182.8 2181 2186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Lev Natural Gas 3.62 3.62 3.45 3.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Silver 23.18 23.18 23.02 23.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI China UCITS 686.5 686.5 654.11 688.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI World UCITS 2213.5 2213.5 2207.75 2215.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Physical Gold 35.15 35.15 35.05 35.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Industrial Metals 15.7 15.7 15.68 15.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Lev WTI Crude Oil 9.2 9.2 9.14 9.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Corn ETC 2.457 2.457 2.429 2.472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 72.07 72.07 71.74 72.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 5190.5 5190.5 5173 5197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 35.65 35.65 35.58 35.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF S&P 500 UCITS 82.52 82.52 82.5 82.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Sugar ETC 3.147 3.147 2.998 3.147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS WTI Short Crude Oil 36.15 36.15 35.87 36.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 8.06 8.06 8.02 8.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Sust MSCI EM SRI 8.63 8.63 8.48 8.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Coffee ETC 1.32 1.32 1.294 1.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Copper ETC 12.16 12.16 12.12 12.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares UK Dividend UCITS 735 735 734.18 736.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares UK Property UCITS 635.2 635.2 635.2 637.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX FTSE 100 Leveraged 2X 28420 28420 28190 28420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 447.27 447.27 446.43 448.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Water UCITS 4784 4784 4781 4801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Water UCITS 66.39 66.39 66.19 66.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 43.85 43.85 43.79 43.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 3159.5 3159.5 3154 3167.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Copper 3x Short Daily 8.88 8.88 8.4 8.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Shortdax 3X Daily ETC 1.14 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 688.1 688.1 686.5 688.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.56 9.56 9.54 9.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core UK Gilts UCITS 14.27 14.27 14.26 14.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 945.35 945.35 944 945.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Russell Midcap 36.09 36.09 35.97 36.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 18.03 18.03 17.6 18.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Ageing Population Acc 7.65 7.65 7.62 7.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 6083.5 6083.5 6062 6090.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 84.44 84.44 84.24 84.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 5447.5 5447.5 5414 5447.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1221.5 1221.5 1218 1224.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 1385.5 1385.5 1377.5 1390.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 19.26 19.26 19.1 19.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Aggregate Bond Acc 5.85 5.85 5.85 5.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Gold Miners UK 35.97 35.97 35.51 35.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 31.36 31.36 31.09 31.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Silver 3X Leverage Daily 2.591 2.591 2.535 2.595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Fidelity US Quality Income Inc 617.12 617.12 616.77 619.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long BP Daily 18.93 18.93 18.59 18.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 129.71 129.71 129.54 129.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 9.43 9.43 9.43 9.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 678.12 678.12 677 680.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 4018.8 4018.8 3983.5 4022.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 90.52 90.52 90.31 90.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 2143.5 2143.5 2115.2 2169.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI China A UCITS USD 443.1 443.1 431.99 444.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2418 2418 2405.8 2418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 10.02 10.02 10.02 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 722.38 722.38 719.51 726.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Mortgage Backed Sec 349.6 349.6 349.52 350.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
KraneShares CSI China Internet 32.8 32.8 29.59 32.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe 42.27 42.27 42.01 42.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 83.55 83.55 83.44 83.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 60.19 60.19 60.08 60.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 59.17 59.17 59.13 59.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 9.92 9.92 9.88 9.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 715.12 715.12 712.55 716.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Property Yield UCITS 2405 2405 2405 2424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Property Yield UCITS 33.41 33.41 33.41 33.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Solutions Ise Cyber Security Go 1857.5 1857.5 1830 1857.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 30.87 30.87 30.79 30.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 929.25 929.25 910.89 930.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Value Factor 6.79 6.79 6.77 6.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF 146.34 146.34 146.34 147.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Copper 1x Daily Short 16.99 16.99 16.68 17.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 13.09 13.09 12.91 13.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 941.62 941.62 930.22 942.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 6.19 6.19 6.18 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Clean Energy UCITS 928 928 914 928.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA Value Factor 8.84 8.84 8.8 8.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.05 100.05 100.01 100.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 5.54 5.54 5.53 5.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 398.98 398.98 398.16 400.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares Preferred Shares UCITS 20.21 20.21 20.18 20.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.51 22.51 22.4 22.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Physical Gold 978.5 978.5 976.5 980.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 373.07 373.07 372.75 373.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 1790.2 1790.2 1782.5 1795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 26.58 26.58 26.54 26.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1538 1538 1464.96 1542.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Barclays Daily 120.55 120.55 119.8 128.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 8.5 8.5 8.44 8.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 523.62 523.62 523.48 529.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 7.27 7.27 7.26 7.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 37.7775 37.7775 37.7775 37.9144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 14.66 14.66 14.3 14.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short Barclays Daily 19.88 19.88 18.36 19.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 156.35 156.35 156.11 156.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 36.52 36.52 36.39 36.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 2631 2631 2620.8 2632.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor US TIPS DR Monthly Hedged D-GBP 116.61 116.61 116.58 116.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 69.47 69.47 68.13 69.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 85.92 85.92 85.51 85.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D 1701.5 1701.5 1696 1708.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Timber & Forestry UCITS 2279.25 2279.25 2278.5 2296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 8.2 8.2 8.18 8.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 590.25 590.25 590.25 592.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily 0.68 0.68 0.64 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 102.11 102.11 102.1 102.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1529.75 1529.75 1513.48 1533.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.23 21.23 20.98 21.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 67.22 67.22 65.69 67.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 4843.5 4843.5 4727 4846.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 42.66 42.66 41.91 42.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 3073.5 3073.5 3021 3077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 3992 3992 3983 3998.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 394.85 394.85 394.85 406 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 Equal Weight DR 1C 78.77 78.77 78.51 79.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 122.21 122.21 122.21 122.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Vodafone Daily ETP 141 141 141 143.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short Rolls-Royce Daily 422.25 422.25 411.5 463.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 49.74 49.74 48.87 49.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 49.81 49.81 49.54 49.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 508.75 508.75 508.56 513.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 103.84 103.84 103.77 103.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Mortgage Backed Securities Acc 5.57 5.57 5.56 5.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 478.25 478.25 477.69 478.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Inflation-Linked 2C 30.14 30.14 30.11 30.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 5.99 5.99 5.98 5.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 7.17 7.17 7.17 7.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 1668.5 1668.5 1668.5 1674.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 586.25 586.25 584.6 588.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 36.34 36.34 35.7 36.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2615 2615 2570 2618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.54 103.54 103.43 103.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 8.99 8.99 8.97 9.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Royal Dutch Shell Daily 32.75 32.75 32.2 32.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 89.86 89.86 89.77 90.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.95 14.95 14.95 14.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 50.89 50.89 50.89 50.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS GBP Hedged (Dist) 770.12 770.12 768.8 770.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS USD (Acc) 7.32 7.32 7.2 7.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long Lloyds Banking Group Daily 89.27 89.27 88.76 90.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 111.25 111.25 111.09 111.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 25.86 25.86 25.52 25.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 730 730 723 762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 91.51 91.51 91.46 91.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS USD Ac 11.92 11.92 11.85 11.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A 716 716 713.25 719.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1492 1492 1486.85 1493.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Germany Government Bond UCITS 147.62 147.62 147.6 147.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted Acc 45.35 45.35 45.2 45.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS 5.7 5.7 5.7 5.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.327 5.327 5.324 5.327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 56.04 56.04 56.04 56.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI EMU UCITS 12390 12390 12360.8 12390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor US TIPS DR D-USD 120.08 120.08 120.08 120.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor Green Bond DR C-EUR 46.78 46.78 46.74 46.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Leveraged Platinum ETC 2.96 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 3574 3574 3540.5 3574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 51.42 51.42 51.2 51.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Global Infrastructure UCITS 32.24 32.24 32.24 32.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 113.12 113.12 112.6 113.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 3.86 3.86 3.85 386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 18.25 18.25 18.19 18.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 29.45 29.45 29.42 29.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 54.82 54.82 54.79 54.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard FTSE 250 35.85 35.85 35.82 35.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares FTSE 250 UCITS 2177.5 2177.5 2175.5 2184.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares S&P U.S. Banks 5.74 5.74 5.69 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Digitalisation Acc 11.2 11.2 11.11 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares S&P 500 USD Energy 4.44 4.44 4.41 4.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 21.01 21.01 20.99 21.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI China A UCITS USD 6.14 6.14 6 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Healthcare Innovation Acc 10.27 10.27 10.12 10.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 134.18 134.18 134.13 134.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
Source Real Estate S&P US Select Sector 24.62 24.62 24.62 24.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 336.45 336.45 336.45 337.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 5.35 5.35 5.34 5.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist 5.51 5.51 5.42 5.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 44.75 44.75 44.72 44.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 7.92 7.92 7.88 7.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc 7.17 7.17 7.14 7.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF 1.72 1.72 1.72 1.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Cocoa 2.6 2.6 2.562 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 1095 1095 1090 1095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 6.02 6.02 6 6.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
Fidelity Europe Quality Income UCITS Acc 5.84 5.84 5.81 5.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 6.21 6.21 6.2 6.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.466 0.466 0.465 33.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ Corp Bond Acc Share Class 6.53 6.53 6.52 6.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۳۳
Uk Gilt UCITS 25.03 25.03 24.99 25.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 7.25 7.25 7.24 7.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD 3.73 3.73 3.73 3.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core FTSE 100 USD Hedged Acc 5.57 5.57 5.56 5.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 5.88 5.88 5.87 5.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۰۴
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc 5.51 5.51 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۰۴
Source RDX UCITS 163.35 163.35 163.35 163.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.4 111.4 111.36 111.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
iShares Global Govt Bond Acc 5.61 5.61 5.61 5.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 11.13 11.13 11.11 11.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۰۴
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 2978 2978 2978 2978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor US Curve Steepending 2-10 UCITS ACC 99.46 99.46 99.34 99.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist 5.21 5.21 5.21 5.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Self-Driving EV and Tech 4.97 4.97 4.97 497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc 5.75 5.75 5.75 5.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۳:۰۴
iShares Core EUR Corp Bond Acc 5.43 5.43 5.43 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۳۴
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 5.18 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۰۵
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 5.79 5.79 5.79 5.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۰۵
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 36365 36365 36365 36375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 61.49 61.49 61.41 61.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS DAX 12382 12382 12368 12382 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Live Cattle 5.55 5.55 5.55 5.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI EMU A-dis 1194.7 1194.7 1194.7 1198.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Nickel 112.08 112.08 111.5 112.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Source JPX-Nikkei 400 179.6 179.6 179.6 179.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Physical Palladium 5460 5460 5426 5548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 13234.5 13234.5 13234.5 13288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Canada hedged A-acc 1733.25 1733.25 1733.25 1733.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 1852.75 1852.75 1852.75 1885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 6563 6563 6528 6563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 4001.5 4001.5 4001.5 4019.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 106.9 106.9 106.5 106.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 71.22 71.22 71.18 71.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly GB 14954 14954 14954 14986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly US 178.54 178.54 178.54 178.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 38.32 38.32 38.16 38.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 3478.5 3478.5 3478.5 3495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS GBP Daily Hedged Brent Crude Oil 386.7 386.7 385.5 386.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Granite 3X Long Astrazeneca Daily ETP 481.9 481.9 479.5 497.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7.78 7.78 7.78 7.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 125.56 125.56 125.14 125.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 8253.5 8253.5 8253.5 8295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Forward All Commodities DJ UBSCI F3 23.97 23.97 23.97 24.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 7318 7318 7318 7365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 9995 9995 9990 9995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 9466 9466 9466 9541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 31.85 31.85 31.85 32.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 88.14 88.14 88.14 88.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS - GBP (acc) 102.11 102.11 102.08 102.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 1650.7 1650.7 1650.28 1650.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 5308.5 5308.5 5308.5 5350.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 69.08 69.08 69.08 69.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 63.37 63.37 63.2 63.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Pacific e 111.77 111.77 111.77 112.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 65.84 65.84 65.84 66.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Tin 69.17 69.17 68.7 70.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Softs 4.29 4.29 4.29 4.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers Nifty 50 205.13 205.13 204.59 205.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Short EUR Long USD 60.08 60.08 60.08 60.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Poland UCITS 18.76 18.76 18.72 18.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Physical Platinum 1098.5 1098.5 1092.5 1112.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Long GBP Short USD 18.73 18.73 18.7 18.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Boost FTSE 100 2X Short Daily 2424 2424 2424 2467.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers DAX DR Income 1D 10248 10248 10196.1 10293.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 4641 4641 4641 4666.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.73 24.73 24.71 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 5322 5322 5322 5369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Forward Agriculture DJ UBSCI F3 10.87 10.87 10.87 10.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 3240.5 3240.5 3240.5 3259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 1879.75 1879.75 1879.75 1899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 140.26 140.26 140.26 141.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.7575 20.7575 20.7404 20.7575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treas 85.55 85.55 85.45 85.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS 107.69 107.69 107.69 107.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Lean Hogs 0.4235 0.4235 0.4235 0.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Boost Palladium 1X Short Daily 10.43 10.43 10.39 10.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GraniteShares 3x Short BP Daily 149.4 149.4 147.3 149.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 668.8 668.8 668.8 671.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 100.8 100.8 100.4 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 4C 20.45 20.45 20.45 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 5341 5341 5341 5372.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.592 1.592 1.592 1.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 46.49 46.49 46.46 46.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc 5.3 5.3 5.29 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
iShares US Mortgage Backed Sec 4.85 4.85 4.84 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
DB Physical Platinum 101.45 101.45 101.45 101.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Brazil UCITS 18.75 18.75 18.57 18.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 32013 32013 32003 32013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Long CHF Short GBP 5237 5237 5235 5237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Long EUR Short GBP 4265 4265 4265 4270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Long GBP Short USD 37.9 37.9 37.8 37.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short USD Long GBP 3628 3628 3622 3634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
DB WTI Crude Oil Booster 52.3 52.3 51.82 52.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Hedged WTI Crude Oil 205.9 205.9 205.1 205.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 31412.5 31412.5 31368 31412.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 28.11 28.11 28.11 28.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 18127.5 18127.5 18127.5 18130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 170.04 170.04 170.04 170.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Long BAE Systems Daily 296.8 296.8 296.8 300.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 4.98 4.98 4.98 4.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
GraniteShares 3x Short Vodafone Daily ETP 225.05 225.05 225.05 229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 472.67 472.67 472.67 475.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist 6.93 6.93 6.93 6.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Grains 3.995 3.995 3.979 3.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
DB Physical Silver 239.97 239.97 239.97 241.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI Japan A-dis 1332.75 1332.75 1328 1332.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 34.91 34.91 34.91 34.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3X Long EUR Short USD 15.12 15.12 15.06 15.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Long JPY Short USD 10.03 10.03 10.03 10.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers JPX-Nikkei 400 1735 1735 1727.5 1735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 304.41 304.41 304 304.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 76.28 76.28 74.32 76.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Europe Equity Hedged 1301.6 1301.6 1301.6 1303.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA Energy DR 25.68 25.68 24.95 25.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 4061.5 4061.5 4054 4064.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 815.15 815.15 815.15 823.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1775.5 1775.5 1759.4 1775.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Gold 16.85 16.85 16.8 16.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITSo Cash 122.34 122.34 122.31 122.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 775.88 775.88 775.88 781.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Long EUR Short USD 33.7 33.7 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
ETFS GBP Daily Hedged Industrial Metals 806.63 806.63 806.63 806.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 62.12 62.12 62.12 62.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۳
ETFS Lead 20.31 20.31 20.31 20.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS BBG CMCI WTI CRUDE 85.72 85.72 85.72 86.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Bitcoin Tracker One XBT 1346.84 1346.84 1309.0699 1346.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Short CHF Long GBP 3279.5 3279.5 3279.5 3279.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Short EUR Long GBP 4293 4293 4293 4293 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi MSCI Brazil UCITS 49.46 49.46 38.76 49.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
WisdomTree Europe Equity 21.09 21.09 21.09 21.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS 3x Long USD Short GBP 5470 5470 5470 5470 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS 3x Short GBP Long USD 44.8 44.8 44.8 62.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi ETF MSCI China UCITS 309.2 309.2 277.22 309.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Boost FTSE 100 1X Short Daily 5386.5 5386.5 5386.5 5386.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Boost FTSE 250 1X Short Daily 3537 3537 3537 3537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 3114.8 3114.8 2855 3114.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS 5x Short EUR Long GBP ETC 1073 1073 1073 1073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Ether Tracker One XBT Provider 175.07 175.07 175.07 175.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 311.35 311.35 311.35 311.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Ether Tracker Euro XBT Provider 170.98 170.98 157.09 170.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.05 158.05 158.05 158.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Ossiam FTSE 100 Min Variance 1C 21330 21330 21330 21330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 1332.7 1332.7 1332.7 1332.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 1323.04 1323.04 1323.04 1323.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 12649 12649 12649 12649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 1434.5 1434.5 1434.5 1434.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 861.45 861.45 861.45 861.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-USD 135.29 135.29 135.29 135.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 24684 24684 24684 24684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 30.48 30.48 28.42 30.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 41.83 41.83 41.83 41.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 141.71 141.71 141.71 141.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 26.73 26.73 26.73 26.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 8659 8659 8659 8659 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 119.14 119.14 119.14 119.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Fidelity Europe Quality Income Hedged Acc 7 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) D-GBP 2052.3 2052.3 2052.3 2052.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 7975 7975 7975 7975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-USD 483.49 483.49 316.69 483.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 11920 11920 11920 11920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 15547 15547 15547 15547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 23.02 23.02 23.02 23.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 21759.5 21759.5 21759.5 21759.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Japan 105.11 105.11 105.11 105.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 157.96 157.96 156.82 157.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 350.69 350.69 350.69 350.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond 3D 8044 8044 8044 8044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE EM Equity 105.33 105.33 105.33 105.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Europe Eq 134.77 134.77 134.77 134.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E 184.72 184.72 184.72 184.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 111.28 111.28 110.04 111.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 101.71 101.71 101.71 101.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 16765 16765 16765 16765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Amundi MSCI EMU UCITS 21670 21670 17336.8 21670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
DB Physical Palladium 254.35 254.35 254.35 86.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Long USD Short GBP 4962 4962 4962 5370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Short CNY Long USD 33.28 33.28 33.28 33.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Short GBP Long USD 53.15 53.15 53.15 56.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Short JPY Long GBP 4514.5 4514.5 4460 4514.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Longer Dated Brent Crude 41.9 41.9 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Boost Brent Oil 3X Short Daily 23.52 23.52 23.52 23.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Short Industrial Metals DJ 29.9 29.9 29.9 49.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Source JPX-Nikkei 400 UCITS USD 20.88 20.88 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
WisdomTree Eurozone Quality Div 2083.75 2083.75 2083.75 2083.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.31 5.31 5.31 5.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
GraniteShares 3x Short Diageo Daily 116.7 116.7 116.7 116.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Spain Government Bond UCITS 178.82 178.82 161.59 178.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 2937.5 2937.5 2937.5 2937.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 3119.5 3119.5 3119.5 3119.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 9534.5 9534.5 9534.5 9534.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
GraniteShares 3x Short Royal Dutch Shell Daily 182.55 182.55 182.55 182.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS USD Dist 5.22 5.22 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 15724 15724 11421 15724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Tabula European Itraxx Crossover Credit Short UCIT 85.36 85.36 85.36 85.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 87.65 87.65 87.65 87.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
SG S&P X3 Daily Long USD 80.47 80.47 80.47 80.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
SG Silver X2 Daily Long USD 80.17 80.17 80.17 80.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
SG GBP USD X5 Daily Long USD 42.41 42.41 42.41 42.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.21 49.21 49.21 49.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 191.57 191.57 191.57 191.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 2019.15 2019.15 2019.15 2019.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS 3x Long EUR Short GBP 2537 2537 2534 2537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short EUR Long GBP 3424 3424 3414 3424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Forward WTI Crude Oil 38.7 38.7 38.67 38.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Source Physical Platinum P 101.78 101.78 101.52 101.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 109.84 109.84 109.84 109.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 2841.5 2841.5 2829 2841.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 83.22 83.22 83.22 83.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 104.47 104.47 104.47 104.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 12307 12307 12288 12307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short EUR Long USD 63.38 63.38 63.13 63.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 80.25 80.25 80.25 80.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 101.58 101.58 101.55 101.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE US Equity 154.57 154.57 154.57 154.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Silver 8.37 8.37 8.37 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 5.66 5.66 5.65 5.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 45.72 45.72 45.53 45.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 49.39 49.39 49.39 49.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 60.15 60.15 60.15 60.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Italy Government Bond UCITS 174.3476 174.3476 174.3476 174.3476 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 25.03 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 5.42 5.42 5.41 5.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 111.25 111.25 111.25 111.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Sust MSCI USA SRI 12.04 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
db x-trackers MSCI Europe UCITS 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 7.18 7.18 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP 26.38 26.38 26.38 26.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
GraniteShares 3x Short Uber Daily ETP 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP 61.55 61.55 61.55 61.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened 62.88 62.88 62.88 62.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
GraniteShares 3x Short Facebook Daily ETP 48.19 48.19 48.19 48.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 5.32 5.32 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 7.38 7.38 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist 8.49 8.49 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 5 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD ( 5.29 5.29 5.29 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac 5.08 5.08 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged 5.13 5.13 5.13 5.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged 4.83 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD ( 6.14 6.14 6.14 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 6.38 6.38 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 7.62 7.62 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short 0.529 0.529 0.529 0.529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 67.03 67.03 67.03 67.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP 16.27 16.27 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 5.92 5.92 5.92 5.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۳۷
iShares TA-25 Israel 456.5 456.5 443.75 456.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Nomura Nikkei 225 EUR 167.1 167.1 156.43 167.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 25.87 25.87 25.87 26.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 37.24 37.24 35.72 37.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.73 6.73 6.48 6.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares MSCI Europe Momentum UK 8.45 8.45 8 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard Global Liquidity Factor 44.38 44.38 41.35 44.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares US Equity Buyback Achievers 9.83 9.83 7.68 9.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 349.8 349.8 349.8 350.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 85.61 85.61 84.82 85.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 6356.5 6356.5 6190 6356.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۴
Lyxor Russell 1000 Value UCITS Acc 180.02 180.02 179.97 180.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
iShares TA-25 Israel 6.33 6.33 6.33 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.93 21.93 21.93 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Sust MSCI USA SRI 790.14 790.14 790.14 790.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 4711.5 4711.5 4711.5 4711.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 4.79 4.79 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged 242.2 242.2 242.2 242.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 22.23 22.23 22.23 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 7.66 7.66 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 7.36 7.36 7.36 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP (Dist) 4.63 4.63 4.63 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) 6.29 6.29 6.29 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD ( 5.89 5.89 5.89 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dis 5.34 5.34 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 ETF GBPH Di 6.83 6.83 6.83 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 504.7 504.7 504.7 504.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 1256 1256 1256 1256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۰۲
Vanguard Global Value Factor 38.72 38.72 38.72 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard Global Momentum Factor 34.3 34.3 33.71 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard Global Value Factor 27.34 27.34 26.99 27.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 14090 14090 14066.3 14171.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 133.75 133.75 133.66 133.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 18.66 18.66 18.59 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 107.46 107.46 107.41 107.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 124.72 124.72 124.33 124.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.31 21.31 21.07 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1511 1511 1495.57 1520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 133.5 133.5 133.44 134.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 154.84 154.84 154.84 155.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 5242.5 5242.5 5195.5 5243.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 40.93 40.93 40.78 41.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Global Liquidity Factor 31.48 31.48 31.43 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 57.71 57.71 57.44 57.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 123.88 123.88 123.88 124.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۴:۰۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 226.47 226.47 226.25 226.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 128.88 128.88 128.56 129.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe Quality DE 7.72 7.72 7.72 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Nomura Nikkei 225 USD 184.28 184.28 184.28 185.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 USD Info Tech 48.2 48.2 15.7 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 1661.3 1661.3 1661.3 1661.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۰۱
GraniteShares 3x Long Netflix Daily ETP 4.45 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc 1515.5 1515.5 1515.5 1515.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 3323.35 3323.35 3323.35 3323.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 57.34 57.34 57.34 57.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR 393.65 393.65 393.65 393.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI World UCITS 25.09 25.09 25.09 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
iShares Physical Gold 31.19 31.19 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 289.37 289.37 289.37 300.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 3.2 3.2 3.2 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor USD Floating Rate Note UCITS D-GBP HM 96.34 96.34 96.34 96.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۲۲:۰۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 36.07 36.07 35.89 36.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFs Copper 25.15 25.15 25.15 25.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS 14.75 14.75 14.75 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
SG FTSE 100 X5 Daily Long 15.79 15.79 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
SG S&P X3 Daily Short USD 19.51 19.51 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
SG S&P X5 Daily Long GBP 65.34 65.34 65.34 65.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
SG FTSE X5 Daily Long GBP 18.35 18.35 17.03 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
SG Silver X5 Daily Long GBP 53.34 53.34 53.34 55.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸:۳۱
SG FTSE X5 Daily Short GBP 37 37 36 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.9 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG S&P X5 Daily Short USD 4.41 4.41 4.41 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG WTI X5 Daily Long GBP 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X3 Daily Long USD 4.52 4.52 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
SG DAX X5 Daily Short GBP 31.85 31.85 31.85 31.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
UBS MSCI EMU UCITS USD 24.93 24.93 24.9 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
WisdomTree India Quality Acc 18.15 18.15 18.15 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
WisdomTree Germany Equity UCITS 945.65 945.65 945.65 950.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 1194.88 1194.88 1183.08 1194.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
SG S&P X5 Daily Long USD 53.12 53.12 53.12 53.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SG Gold X5 Daily Long GBP 285.35 285.35 285.35 285.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
WisdomTree India Earnings Inc 1346.75 1346.75 1346.75 1346.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
WisdomTree Emerging Asia Equity Income 9.89 9.89 9.83 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Euro STOXX 50 20.4 20.4 20.22 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
SG DAX X5 Daily Long GBP 25.02 25.02 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۳۴
SG Euro Stoxx X5 Daily Long EUR 28.19 28.19 28.19 28.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۳۴
SG FTSE X3 Daily Long GBP 53.35 53.35 53.35 53.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
SG Natural Gas X5 Daily Long GBP 0.08 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
SG Gold X5 Daily Long USD 373.7 373.7 373.7 373.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
SG Euro Stoxx X5 Daily Short GBP 12.75 12.75 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
SG S&P X5 Daily Short GBP 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
SG Euro Stoxx X5 Daily Long GBP 32.55 32.55 32.55 32.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
SG Gold X5 Daily Short GBP 11.76 11.76 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 4336.2 4336.2 4325 4350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 317.15 317.15 317.15 317.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Physical Silver 17.54 17.54 17.54 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist 5 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac 5.67 5.67 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۶:۰۱
SG GBP USD X3 Daily Short USD 134.18 134.18 134.18 134.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG GBP USD X5 Daily Short USD 144.7 144.7 144.7 144.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG GBP USD X3 Daily Long USD 67.65 67.65 67.65 67.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۸:۳۱
SG SX5E X5 Daily Long 9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
SG FTSE X3 Daily Short GBP 70.5 70.5 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
SG Euro Stoxx X5 Daily Short EUR 14.39 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist 391.41 391.41 391.41 391.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 4.57 4.57 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Digitalisation Acc 613 613 613 613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
SG Gold X5 Daily Short USD 16.34 16.34 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X3 Daily Short USD 74.99 74.99 74.99 74.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X5 Daily Short GBP 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
SG Silver X5 Daily Short GBP 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
ETFS Short EUR Long USD 63.76 63.76 63.71 63.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 1371 1371 1371 1371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG Natural Gas X5 Daily Short USD 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
SG Copper X5 Daily Short USD 86.51 86.51 86.51 86.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
ETFS Brent 1Yr USD 39.18 39.18 37.86 39.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI 2Mth 11.74 11.74 11.34 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Carbon 15.45 15.45 15.1 15.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Brent Oil 1 Month USD 17.98 17.98 17.64 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
SG Natural Gas X5 Daily Long USD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
SG Silver X2 Daily Short USD 73.02 73.02 73.02 73.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 16.64 16.64 10.87 9.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 20.86 20.86 20.86 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 428 428 428 428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 21.92 21.92 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.193 0.193 0.193 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰
SG WTI X5 Daily Short USD 14.79 14.79 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۲:۰۰
SG WTI X5 Daily Short GBP 8.93 8.93 8.93 8.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 14220 14220 14220 14710 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 2545 2545 2545 2545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
Boost FTSE MIB Banks 8268 8268 8220 8268 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۱
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 3363.5 3363.5 3363.5 3363.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۰
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 15781.5 15781.5 15781.5 15781.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۰
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 2510.5 2510.5 2510.5 2518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 693.75 693.75 687.75 693.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
ETFS Short GBP Long USD 5628 5628 5544 5628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG WTI X5 Daily Long USD 1.33 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۲۲:۰۰
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 12.69 12.69 12.69 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 14.6 14.6 14.6 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 37.27 37.27 37.27 37.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 1390.6 1390.6 1390.45 1392.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.8055 0.8055 0.798 0.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares Dynamic US Market UCITS 1485.25 1485.25 1485.25 1485.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BMO Enhanced Income Euro Equity 25.5 25.5 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
BMO MSCI Europe ex-UK Income Leaders Hedged Distri 30.64 30.64 30.64 30.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
BMO Enhanced Income UK Equity UCITS 24.15 24.15 24.09 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO MSCI UK Income Leaders Distributing Shares 26.5 26.5 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays Global High Yield Bond Hedged Distrib 101.29 101.29 100.99 101.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO MSCI USA Income Leaders Hedged Distributing Sh 36.78 36.78 34.67 36.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
BMO MSCI EM Income Leaders Inc 22.3 22.3 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays 1-3 Global Corporate Bond Hedged Dist 97.96 97.96 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays 3-7 Global Corporate Bond Hedged Dist 104.21 104.21 104.19 104.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BMO Barclays 7-10 Global Corporate Bond Hedged Dis 107.31 107.31 107.31 107.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares FTSE MIB UCITS Acc 7561.5 7561.5 7556 7561.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 106.3 106.3 105.85 106.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 109.39 109.39 109.39 109.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 82.19 82.19 81.902 82.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 187.94 187.94 187.53 188.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 135.6 135.6 135.6 135.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 100.8 100.8 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Source STOXX Eurozone Exporters USD Hedged 19.079 19.079 19.079 19.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries Inflation-Link 288.25 288.25 288.25 288.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 1759.7 1759.7 1759.7 1759.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lyxor MSCI World IT TR 24882.5 24882.5 24820 24882.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 26497.5 26497.5 26372 26497.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 Equal Weight DR 1D 1186.6 1186.6 1175.7 1186.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 198.68 198.68 198.68 198.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.9262 5.9262 5.9225 5.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 175.15 175.15 175.12 175.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 45.76 45.76 45.62 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 151.78 151.78 151.08 151.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 5.178 5.178 5.172 5.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.0175 5.0175 5.011 5.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 103.09 103.09 102.97 103.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 284.04 284.04 284.04 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 38.67 38.67 38.65 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 2415.5 2415.5 2415.5 2421.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 2170.25 2170.25 2169.5 2170.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 1042.1 1042.1 1041.6 1046.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 79.53 79.53 79.52 80.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.228 5.228 5.215 5.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 27 27 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Leveraged Precious Metals DJ UBSCI ETC 33.76 33.76 33.73 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short Grains DJ UBSCI 62.66 62.66 62.66 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Leveraged Softs DJ UBSCI ETC 3.99 3.99 3.87 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Leveraged Zinc ETC 6.192 6.192 5.979 6.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short AUD Long GBP 3489 3489 3466 3489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short INR Long USD 34.09 34.09 33.95 34.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short Corn 51.9 51.9 51.9 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Platinum 57.82 57.82 56.3 57.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Agriculture 65.29 65.29 65.29 65.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long GBP 2194.5 2194.5 2189 2194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Soybean Oil ETC 1.558 1.558 1.517 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Sugar 36.29 36.29 36.29 37.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Hedged Silver 400.9 400.9 400.7 400.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Soybeans 25.7 25.7 25.7 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Lead ETC 3.38 3.38 3.337 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Forward Natural Gas 1.658 1.658 1.651 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Cotton ETC 8.63 8.63 8.45 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Long AUD Short USD 18.32 18.32 18.25 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Gold 722.88 722.88 722.88 723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Gasoline ETC 3.326 3.326 3.159 3.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Soybeans ETC 16.71 16.71 16.5 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Short Gold ETC 18.795 18.795 18.725 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Copper 543.38 543.38 543.38 544.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Lean Hogs ETC 1.488 1.488 1.458 1.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳ <