شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:57
204 (23.25%)
تغییر ۳ ماهه
138 (17.02%)
تغییر ۶ ماهه
162 (19.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 33.31 33.25 33.25 33.31 0.32 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.47 - 143.44 143.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
FinEx Physically Held Gold USD 861.6 - 856 877 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
L&G US Equity UCITS 8.55 - 8.47 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI USA UCITS 222.8 - 220.93 222.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
L&G Global Equity UCITS 8.39 - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF S&P 500 UCITS 42.35 - 41.4 42.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Canada UCITS 91.28 - 89.9 91.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 15352.1 - 15330.5 15352.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 539.3 - 533.3 542.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust FactorFX Class C 17.94 - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Total Market Defensief 53.53 - 53.23 53.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
L&G Europe ex UK Equity UCITS 9.09 - 9.09 9.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 78.59 - 77.72 78.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Morningstar North America 29.11 - 28.82 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Global Liquidity Factor 24.25 - 24.02 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 7.91 - 7.8 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 42.19 - 41.84 42.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 129.93 - 128.96 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 26.92 - 26.92 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.05 - 98.05 98.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 161.06 - 160.85 161.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 4.91 - 4.91 4.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 10.39 - 10.3 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 92.6 - 91.6 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 49.61 - 49.61 49.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 136.54 - 136.54 136.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 31.7 - 31.7 32.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 12.04 - 12.02 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 5.33 - 5.33 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 58.44 - 58.44 58.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares AEX 47.64 - 46.88 47.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Dist 19.47 - 19.16 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 27.28 - 26.75 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think AEX 47.83 - 46.98 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think AMX 64.67 - 63.83 65.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Gold 140.84 - 138.3 141.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Global Equity 35.27 - 34.49 35.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Silver 12.59 - 12.14 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Tips UCITS 208.81 - 204.41 209.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard USD Corp Bd 48.82 - 48.65 48.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source NASDAQ Biotech 31.17 - 30.72 31.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI World UCITS 16.22 - 15.9 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI EMU UCITS 90.87 - 89 91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
L&G Japan Equity UCITS 8.2 - 8.13 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical PM Basket 116.27 - 115 116.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Dev World 48.47 - 48.23 48.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Japan USD 23.03 - 22.76 23.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Nasdaq 100 UCITS 392.3 - 385 392.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Global Real Estate 28.73 - 28.7 29.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Silver ETC 3.33 - 3.22 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Taiwan UCITS 38.93 - 38.56 38.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core S&P 500 UCITS 230.38 - 225.35 230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.96 - 22.47 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI World Technology 52.71 - 51.5 52.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think iBoxx Corporate Bond 17.5 - 17.4 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Total Market Neutral 55.38 - 54.91 55.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS-E Fund MSCI China A GO 12.88 - 12.69 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO Dividend UCITS 13.83 - 13.54 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think European Equity UCITS 43.26 - 43.17 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think iBoxx Government Bond 14.32 - 14.26 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard EUR Corporate Bond 50.37 - 50.14 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE North America 56.49 - 55 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX Mid UCITS 45.17 - 44.27 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan UCITS Acc 116.66 - 115.86 116.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Total Market Offensief 55.76 - 55.52 55.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Global Value Factor 19.05 - 18.75 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares China Large Cap UCITS 98.29 - 97.7 98.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI World UCITS 44.59 - 43.69 44.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Acc 42.5 - 41.7 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan UCITS Dist 10.98 - 10.9 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Korea UCITS Dist 29.97 - 29.61 29.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World UCITS Dist 35.21 - 34.53 35.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares STOXX Europe 50 UCITS 27.49 - 27.12 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Sustainable World UCITS 71.51 - 70.47 71.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 24.36 - 24.12 24.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
FinEx Physically Held Gold USD 10.23 - 10.07 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX Small UCITS 28.56 - 28.39 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 16.88 - 16.65 17.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
KraneShares CSI China Internet 27.99 - 27.5 28.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Developed Europe 24.46 - 24.04 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Global Min Volatility 26.53 - 26.17 26.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 43.7 - 42.82 43.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 26.66 - 26.2 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares US Property Yield UCITS 18.21 - 18.21 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think Morningstar High Dividend 21.35 - 21 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Global Momentum Factor 24.78 - 24.5 24.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard USD EM Government Bond 42.5 - 42 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 87.1 - 85.12 87.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 62.6 - 60.95 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI North America UCITS 42.81 - 41.73 43.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 54.83 - 53.45 55.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI World Financials UCITS 26.59 - 26.19 26.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Asia Property Yield UCITS 19.03 - 18.82 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 32.37 - 32 32.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 125.14 - 124 125.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 88.21 - 85.28 88.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 90.32 - 89.77 90.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI World Health Care UCITS 35 - 34.38 35.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible 77.41 - 77.26 77.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Eurozone Government Bond 26.66 - 26.5 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 98.55 - 97.77 98.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 21.34 - 21.31 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 17.35 - 16.93 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 23.14 - 21.86 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 23.54 - 23.49 23.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 124.46 - 123.41 124.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 16.26 - 15.94 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global Infrastructure UCITS 22.49 - 21.9 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Listed Private Equity UCITS 13.56 - 13.43 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 39.36 - 39.2 39.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 44 - 43.17 44.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 207.09 - 205.5 207.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 10-15yr 189.75 - 189.75 190.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 5.05 - 5 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.1 - 5.04 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares European Property Yield UCITS 33.68 - 33.21 34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 65.2 - 64.09 65.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 124.83 - 124.68 125.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 4.68 - 4.6 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core Euro Government Bond UCITS 129.72 - 129.26 130.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 4.13 - 4.12 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 42.8 - 42.4 42.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 24.87 - 24.57 24.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 105.24 - 103.16 105.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.47 - 143.36 143.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 172.66 - 172.32 172.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 16.21 - 15.81 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 223.35 - 223.14 223.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 267.74 - 265.01 267.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 15.76 - 15.67 15.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 130.02 - 129.83 130.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 14.67 - 14.46 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.6 - 4.54 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 20.68 - 20.38 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 32.1 - 31.67 32.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 17.21 - 17.17 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 38.67 - 38.21 38.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 20.15 - 19.72 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 11.76 - 11.67 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 75.91 - 74.8 75.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 32.96 - 32.38 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 89.6 - 89.35 90.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.87 - 206.18 206.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World Information Technology Sector U 4.69 - 4.69 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Bric 50 UCITS 24.89 - 24.53 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Physical Palladium 190 - 186.19 199.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Turkey UCITS 10.66 - 10.48 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 6.16 - 6.06 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 38.3 - 37.35 38.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 41.97 - 41.45 42.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 4.86 - 4.79 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 29.72 - 29.32 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi 2GOLD iNAV 64.26 - 63.39 64.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 36.36 - 36.02 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 9.34 - 9.19 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 3 - 2.95 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR DJIA 190.18 - 190.18 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Leveraged Gold ETC 49 - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS Physical Platinum 63 - 62.5 63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS 3x Long USD Short EUR 89.97 - 89.97 89.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
ETFs 3X Short USD Long EUR 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.4 - 5.39 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Gold 17.35 - 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.5 - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Short JPY Long EUR 39.13 - 39.13 39.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
ETFS 3x Short JPY Long EUR 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی