هلند
هلند

AEX Volatility

1,081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:26
60 (5.83%)
تغییر ۳ ماهه
129 (13.50%)
تغییر ۶ ماهه
272 (33.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.78 51.8 51.78 51.8 0.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 698.7 698.7 698.1 700.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think AEX 76.62 76.62 76.39 76.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares AEX 76.48 76.48 76.22 76.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Global Equity 52.71 52.71 52.51 52.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Platinum 81.48 81.48 81.48 82.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev World 76.18 76.18 76.18 76.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 30.2 30.2 30.16 30.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 716.7 716.7 714.3 717.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Global Real Estate 42.29 42.29 42.17 42.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 378.08 378.08 376.6 378.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 37.09 37.09 36.93 37.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Total Market Neutral 69.79 69.79 69.5 70.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 99.9 99.9 100 99.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 71.67 71.67 71.42 71.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 64.97 64.97 64.72 64.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 36.88 36.88 36.8 36.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Physically Held Gold USD 892.8 892.8 889.2 899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 47.57 47.57 47.49 47.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 28.81 28.81 28.73 28.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
KraneShares CSI China Internet 31.5 31.5 31.46 31.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe 36.34 36.34 36.23 36.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 70.63 70.63 70.31 70.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 40.7 40.7 40.54 40.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Think Morningstar High Dividend 29.02 29.02 29 29.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 139.58 139.58 138.9 139.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 42.45 42.45 42.23 42.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 96.08 96.08 96.08 96.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 24 24 23.95 24.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World Health Care UCITS 48.41 48.41 48.23 48.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 118.76 118.76 118.16 118.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 26.92 26.92 26.83 26.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 113.42 113.42 113.15 113.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 27.25 27.25 27.2 27.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 200.42 200.42 200.42 200.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares European Property Yield UCITS 45.68 45.68 45.41 45.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 136.23 136.23 136.17 136.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Government Bond UCITS 134.2 134.2 134.06 134.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 175.23 175.23 175.19 175.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 166.31 166.31 166.25 166.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 232.17 232.17 232 232.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 36.6 36.6 36.6 36.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 142.11 142.11 141.76 142.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 31.27 31.27 31.18 31.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 58.87 58.87 58.68 58.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.89 24.89 24.82 24.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 61.88 61.88 61.47 61.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 235.61 235.61 235.44 236.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Gold 14.17 14.17 13.97 14.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi 2GOLD iNAV 72.03 72.03 72.03 72.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Physical Gold 144.4 144.4 144.4 145.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Physical Silver 19.97 19.97 19.97 20.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Tips UCITS 215.39 215.39 215.15 215.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI EMU UCITS 147.67 147.67 147.3 147.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard USD Treasury Bd 22.06 22.06 22.04 22.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Leveraged Silver ETC 6.68 6.68 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Turkey UCITS 10.5 10.5 10.5 10.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR MSCI World Technology 97.39 97.39 96.87 97.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Think iBoxx Corporate Bond 18.88 18.88 18.85 18.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.22 8.22 8.18 8.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EURO Dividend UCITS 20.86 20.86 20.77 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Think iBoxx Government Bond 14.71 14.71 14.69 14.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard EUR Corporate Bond 55.14 55.14 55.12 55.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Source Physical Gold P Certs 147.84 147.84 147.84 148.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Think Total Market Offensief 76.1 76.1 75.3 76.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World UCITS Dist 55.45 55.45 55.28 55.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Think Sustainable World UCITS 112.51 112.51 111.9 112.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 23.98 23.98 23.98 24.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.33 158.33 158.33 158.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard USD EM Government Bond 43.6 43.6 43.55 43.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR MSCI World Financials UCITS 44.38 44.38 44.03 44.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 129.05 129.05 129 129.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.05 100.05 100.03 100.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 20.98 20.98 20.95 21.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Listed Private Equity UCITS 26.9 26.9 26.64 26.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 57.72 57.72 57.47 57.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 73.84 73.84 73.77 73.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares France Government Bond UCITS 161.16 161.16 161.13 161.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 6.53 6.53 6.51 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 53.2 53.2 52.94 53.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 101.34 101.34 101 101.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 81.37 81.37 80.63 81.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 57.98 57.98 57.77 58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 36.77 36.77 36.66 36.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 5.61 5.61 5.61 5.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 42.88 42.88 42.74 42.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 8.79 8.79 8.79 8.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 283.04 283.04 282.9 284 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 6.51 6.51 6.51 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 24.1 24.1 24.09 24.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc 49.98 49.98 49.87 50.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 53.25 53.25 52.9 53.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.56 3.56 3.55 3.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc 7.21 7.21 7.21 7.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 22.44 22.44 22.25 22.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 34.17 34.17 33.93 34.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 50.6 50.6 50.47 50.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 6.45 6.45 6.45 6.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.57 96.57 96.51 96.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 13.39 13.39 13.39 13.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World Information Technology Sector U 9.4 9.4 9.37 9.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard ESG Global All Cap UCITS (USD) Accumulati 4.64 4.64 4.62 4.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Think AMX 106.14 106.14 105.32 106.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Bric 50 UCITS 29.25 29.25 29.08 29.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR MSCI World UCITS 26.02 26.02 25.95 26.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Think European Equity UCITS 66 66 66 66.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Think Total Market Defensief 63.6 63.6 63.46 63.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Korea UCITS Dist 54.05 54.05 53.95 54.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 37.39 37.39 37.23 37.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Corporate Bond UCITS 109.68 109.68 109.68 109.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares US Property Yield UCITS 28.09 28.09 28.05 28.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 43.48 43.48 43.42 43.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 136 136 136 136.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF 15.92 15.92 15.85 15.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 67.17 67.17 66.84 67.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.38 23.38 23.21 23.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 37.5 37.5 37.39 37.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 7.22 7.22 7.2 7.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS Physical PM Basket 131.84 131.84 131.84 132.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Taiwan UCITS 71.95 71.95 71.6 71.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 154.2 154.2 154.2 154.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard USD Corp Bd 48.9 48.9 48.9 49.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Source NASDAQ Biotech 46.08 46.08 45.12 46.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Leveraged Gold ETC 49.91 49.91 49.73 50.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard FTSE North America 92.63 92.63 92.31 92.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
L&G Ecommerce Logistics UCITS 15.2 15.2 15.13 15.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 23.95 23.95 23.6 24.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard Eurozone Government Bond 27.63 27.63 27.61 27.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 182.07 182.07 182.07 182.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.51 5.51 5.51 5.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 7.22 7.22 7.19 7.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 119.31 119.31 119.12 119.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 6.8 6.8 6.78 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS USD Acc 7.45 7.45 7.42 7.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
WisdomTree Bitcoin 384 384 372.35 384 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares MSCI USA UCITS 371.38 371.38 371.29 371.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
First Trust FactorFX Class C 18.4 18.4 18.36 18.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 155.78 155.78 155.78 156.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 14.36 14.36 14.36 14.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 37.86 37.86 37.86 37.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 5.08 5.08 5.08 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 139.85 139.85 139.78 139.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 105.64 105.64 105.64 106.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.31 97.31 97.27 97.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
ETFS Physical Palladium 209 209 209 209.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.85 87.85 87.72 87.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD 5.33 5.33 5.33 5.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 25.02 25.02 25.02 25.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 71.34 71.34 71.21 71.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
iShares MSCI North America UCITS 70.53 70.53 70.53 70.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 29.46 29.46 29.23 29.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 6.93 6.93 6.93 6.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 6.82 6.82 6.82 6.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 15.3 15.3 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFs 3X Short USD Long EUR 11.95 11.95 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۳۳
Think Morningstar North America 45.32 45.32 45.32 45.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS 3x Long USD Short EUR 68.81 68.81 68.81 68.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.66 143.66 143.65 143.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 20.95 20.95 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۳۴
ETFS-E Fund MSCI China A GO 18.24 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis 5.24 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 11.6 11.6 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 4.36 4.36 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۰۴
L&G Global Equity UCITS 13.47 13.47 13.47 13.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR DJIA 294.75 294.75 294.75 294.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares MSCI Canada UCITS 148.3 148.3 148.3 148.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 59 59 59 59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 28.98 28.98 28.98 28.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 78.61 78.61 78.61 78.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD 5.32 5.32 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 5.03 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi ETF S&P 500 UCITS 69.2 69.2 69.2 69.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long EUR 31.2 31.2 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۰۴
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 5.34 5.34 5.33 5.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 6.21 6.21 6.21 6.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 22574.2 22574.2 22574.2 22574.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۹:۰۴
FinEx Physically Held Gold USD 10.26 10.26 10.24 10.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS E 5.79 5.79 5.79 5.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 84.06 84.06 84.05 84.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۳:۳۴
Rize Education Tech and Digital Learning A USD 2.7 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۳:۰۴
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 77.28 77.28 77.28 77.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 41.22 41.22 41.22 41.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 83.29 83.29 83.29 83.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۴
L&G Japan Equity UCITS 10.96 10.96 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۳:۳۴
WisdomTree Ethereum Cryptocurrency 23.66 23.66 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 16.5 16.5 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 23 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS 3x Long JPY Short EUR 19.2 19.2 18.8 19.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 61.85 61.85 61.85 61.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Europe ex UK Equity UCITS 13.73 13.73 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۰۴
L&G US Equity UCITS 14.13 14.13 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۱۸:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.26 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard Global Value Factor 31.84 31.84 27.96 31.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 30.08 30.08 29.22 30.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.73 143.73 143.73 143.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.65 143.65 143.63 143.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Global Momentum Factor 39.59 39.59 38.52 40.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Vanguard Global Liquidity Factor 36.46 36.46 36.46 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 38.57 38.57 38.57 38.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
ETFS Long JPY Short EUR 42.2 42.2 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
ETFS Short JPY Long EUR 39.51 39.51 39.51 39.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی