شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

885
قیمت روز
12 (1.36%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:02:51
47 (5.62%)
تغییر ۳ ماهه
22 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
130 (17.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares AEX 61.28 61.2 61.02 61.32 0.97 1.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.41 26.39 26.37 26.48 0.28 1.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 38.91 38.88 38.88 39.28 0.28 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Think AEX 61.49 61.33 61.22 61.51 0.96 1.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Think AMX 93 93.82 93 93.82 0.47 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Physical Gold 135.62 135.72 134.19 135.72 0.63 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Think Global Equity 47.06 47 47 47.23 0.38 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Physical Platinum 86.09 86.1 85.6 86.87 0.59 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI EMU UCITS 127.17 127.36 127 127.36 1.26 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Physical Palladium 205.5 205.09 204 211.83 0.99 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Nasdaq 100 UCITS 469.75 470.2 469.75 471.8 3.40 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 47.66 47.36 47.36 47.78 0.66 1.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core S&P 500 UCITS 299.44 299.64 299.44 300.67 1.47 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares S&P 500 UCITS Dist 30.03 29.97 29.97 30.13 0.18 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World Technology 66.5 66.37 66.25 66.75 1.08 1.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 748.85 748.7 748.2 752.7 8.65 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.89 8.87 8.87 8.93 0.11 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares EURO Dividend UCITS 22.23 22.25 22.23 22.31 0.20 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 63.18 63.2 63.06 63.36 0.47 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Global Value Factor 30.9 30.96 30.9 31.24 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares China Large Cap UCITS 110.66 110.4 110.34 111.58 1.03 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI World UCITS 58.57 58.48 58.48 58.75 0.38 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.43 57.37 57.3 57.56 0.60 1.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.69 13.67 13.67 13.74 0.07 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 40.7 40.97 40.7 40.97 0.26 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI World UCITS Dist 46.48 46.4 46.4 46.59 0.33 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 35.31 35.43 35.27 35.46 0.31 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Think Sustainable World UCITS 95.38 95.23 95.23 95.77 0.76 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 32.38 32.3 32.3 32.44 0.30 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 31.96 31.97 31.96 32.59 0.10 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Developed Europe 33.18 33.14 33.12 33.29 0.34 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Global Min Volatility 34.82 34.75 34.75 34.87 0.28 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 57.22 57.18 57.18 57.41 0.34 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 35.32 35.29 35.22 35.36 0.34 0.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Think Morningstar High Dividend 29.78 29.8 29.78 29.97 0.18 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 40.58 40.5 40.5 40.7 0.17 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World Health Care UCITS 40.55 40.54 40.54 40.98 0.06 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Eurozone Government Bond 26.92 26.93 26.79 26.93 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 120.82 120.7 120.32 120.82 0.21 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.71 24.74 24.69 24.84 0.07 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 187.22 186.54 186.07 187.22 0.57 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares European Property Yield UCITS 47.55 47.5 47.14 47.55 0.53 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 86.28 86.12 86.12 86.5 0.67 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 134.52 134.55 134.3 134.55 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core Euro Government Bond UCITS 131.25 131.11 130.77 131.25 0.25 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 32.85 32.7 32.7 33.05 0.33 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 226.31 225.7 225.49 226.31 0.29 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.47 140.4 140.14 140.47 0.24 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 27.48 27.44 27.44 27.68 0.24 0.88% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 55.47 55.31 55.31 55.87 0.50 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26.22 26.18 26.13 26.22 0.17 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 50.4 50.41 50.2 50.54 0.53 1.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.4 44.47 44.4 44.7 0.19 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 669.8 667.6 662.2 669.8 2.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares $ Tips UCITS 201.5 201.39 200.62 201.5 0.28 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Bric 50 UCITS 30.25 30.27 30.25 30.64 0.25 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Leveraged Gold ETC 47.56 - 47.56 47.56 1.11 2.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard FTSE Japan USD 28.65 28.76 28.65 28.79 0.10 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 128.92 129.08 128.92 129.25 0.72 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Think Total Market Neutral 65.93 66.32 65.65 66.32 0.33 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
KraneShares CSI China Internet 31.3 31.55 31.3 32.05 0.31 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Think Morningstar North America 37.55 37.56 37.52 37.62 0.29 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 104.08 104.63 104.08 104.63 0.85 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR MSCI World Financials UCITS 39.99 40.26 39.99 40.27 0.16 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 140.9 141.2 140.9 141.74 1.00 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 91.09 90.86 90.86 91.09 0.13 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 106 106.16 105.4 106.26 1.34 1.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 193.27 192.37 192.37 193.27 0.42 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 162.58 162.5 162.34 162.58 0.07 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 25.2 25.19 25.19 25.32 0.15 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.47 12.52 12.47 12.52 0.09 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 42.23 42.35 42.23 42.5 0.19 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 38.32 38.4 38.3 38.5 0.42 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi 2GOLD iNAV 62.69 62.55 62.25 62.69 0.25 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Physical Silver 15.37 15.3 15.12 15.37 0.19 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 27.1 26.96 26.68 27.1 0.14 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Listed Private Equity UCITS 22.55 22.63 22.55 22.69 0.13 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 50.71 51.11 50.71 51.11 0.17 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 58.37 58.58 58.37 58.69 0.23 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 52.63 52.78 52.63 52.99 0.19 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 51.56 51.64 51.56 52 0.31 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 144.88 145.04 144.88 145.6 0.64 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 83.71 83.83 83.63 83.83 0.13 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Think Global Real Estate 43.75 43.65 43.51 43.75 0.37 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Turkey UCITS 16.17 16.1 16 16.35 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Think European Equity UCITS 60.15 60.02 59.99 60.25 0.70 1.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Think Total Market Defensief 60.11 60.5 60.11 60.5 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Vanguard Global Momentum Factor 33.71 33.6 33.6 33.71 0.29 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 122.3 122.44 122 122.62 1.52 1.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI North America UCITS 56.47 56.51 56.4 56.55 0.43 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 73.11 73.29 73.11 73.29 0.46 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 127.3 127.14 127 127.3 0.25 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 21.48 21.47 21.45 21.48 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Global Infrastructure UCITS 29.13 29.01 29.01 29.13 0.33 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.18 144.09 144.08 144.18 0.09 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.83 173.74 173.61 173.83 0.15 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 42.34 42.32 42.29 42.43 0.28 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 220.91 220.95 220.73 221.02 0.12 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.79 17.02 16.79 17.05 0.06 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Source NASDAQ Biotech 34.7 34.67 34.67 34.7 0.07 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
SPDR MSCI World UCITS 21.35 21.39 21.3 21.39 0.20 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
ETFS Leveraged Silver ETC 5.35 - 5.35 5.35 0.06 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Think iBoxx Government Bond 14.51 14.49 14.49 14.51 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Vanguard EUR Corporate Bond 54.29 54.24 54.17 54.29 0.07 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Asia Property Yield UCITS 27.4 27.44 27.4 27.49 0.25 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.04 100.09 100.02 100.09 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 24.08 24.11 24.04 24.12 0.19 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 121.19 121 120.8 121.19 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 66.43 66.7 66.43 66.87 0.60 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 43.42 43.4 43.1 43.45 0.75 1.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
iShares EURO STOXX Small UCITS 38.01 38.02 37.99 38.11 0.21 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۰۲
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.7 96.64 96.46 96.72 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۸:۰۲
Vanguard USD Corp Bd 50.69 50.68 50.57 50.69 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE Dev World 64.32 64.29 64.07 64.32 0.67 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Think iBoxx Corporate Bond 18.87 18.83 18.83 18.87 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.61 22.59 22.59 22.61 0.22 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Think Total Market Offensief 70.13 69.95 69.95 70.13 0.63 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 93.25 93.15 93.11 93.25 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.6 137.61 137.59 137.61 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
ETFS Physical PM Basket 122.73 122.87 122.73 122.99 0.60 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۲
iShares US Property Yield UCITS 28.91 28.92 28.83 28.92 0.15 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۲
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 33.71 33.77 33.69 33.81 0.24 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۲
iShares MSCI USA UCITS 291.7 291.16 291.16 291.7 2.41 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۲
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.93 13.78 13.78 13.93 0.23 1.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20 20.03 20 20.03 0.08 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 64.37 64.15 64.15 64.37 0.65 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 19818.3 19786.6 19786.6 19818.3 192.50 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۳۲
L&G US Equity UCITS 11.14 - 11.14 11.14 0.08 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
L&G Japan Equity UCITS 10.16 - 10.16 10.16 0.05 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
L&G Global Equity UCITS 10.99 - 10.99 10.99 0.06 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 55.31 - 55.31 55.31 0.55 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
Vanguard FTSE North America 74.37 - 74.37 74.37 0.48 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 145.34 - 145.34 145.34 0.71 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
L&G Europe ex UK Equity UCITS 12.03 - 12.03 12.03 0.10 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
FinEx Physically Held Gold USD 9.72 - 9.72 9.72 0.05 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 90.33 - 90.33 90.33 0.13 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
Vanguard Global Liquidity Factor 34.23 - 34.23 34.23 0.21 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 6.08 - 6.08 6.08 0.05 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 10.84 - 10.84 10.84 0.08 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 5.77 - 5.77 5.77 0.04 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 37.85 - 37.85 37.85 0.36 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.25 - 98.25 98.25 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 267.22 - 267.22 267.22 1.31 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.17 - 5.17 5.17 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 16.6 - 16.6 16.6 0.12 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 58.46 - 58.46 58.46 0.09 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۲
First Trust FactorFX Class C 18.97 - 18.97 19.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
ETFs 3X Short USD Long EUR 11.18 - 11.18 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Short JPY Long EUR 39.08 - 39.08 39.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS 3x Short JPY Long EUR 26.32 - 26.32 26.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Short Gold 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR DJIA 263.8 - 263.8 263.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.16 - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Long USD Short EUR 85.27 - 85.27 85.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲:۳۳