هلند
هلند

AEX Volatility

1,021
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:43
80 (8.53%)
تغییر ۳ ماهه
212 (26.25%)
تغییر ۶ ماهه
329 (47.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 52.15 52.11 52.11 52.15 0.03 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Think AEX 71.21 71.21 70.9 71.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 137.17 137.17 137.17 138.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Think Global Equity 50.36 50.36 50.27 50.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Tips UCITS 201.37 201.37 201.12 201.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 91.82 91.82 91.62 92.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 653.8 653.8 653.8 662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 350.46 350.46 350.39 351.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 682.7 682.7 678 682.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 60.1 60.1 59.98 60.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 55.13 55.13 55 55.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Think Sustainable World UCITS 105.62 105.62 105.58 106.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Physically Held Gold USD 887.4 887.4 886 893.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 132.12 132.12 131.92 132.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.4 40.4 40.35 40.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 69.7 69.7 69.67 69.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 51.75 51.75 51.45 51.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares European Property Yield UCITS 40.97 40.97 40.71 41.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 11.41 11.41 11.39 11.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 131.66 131.66 131.66 132.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 174.2 174.2 174.2 174.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 164.25 164.25 164.25 164.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 227.6 227.6 227.58 229.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.27 140.27 140.27 140.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc 47.2 47.2 46.8 47.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.58 138.58 138.58 138.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.66 22.66 22.61 22.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 227.28 227.28 227.28 228.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares AEX 71.08 71.08 70.78 71.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Silver 19.75 19.75 19.71 19.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 34.47 34.47 34.45 34.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI World Technology 88.33 88.33 88.33 89.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 66.89 66.89 66.85 67.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 65.63 65.63 65.6 65.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 21.5 21.5 21.45 21.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.41 5.41 5.39 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 96.18 96.18 96.07 96.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 134.95 134.95 134.86 135.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 55.57 55.57 55.57 55.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 345.29 345.29 345.29 345.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.8 157.8 157.78 158.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Think Morningstar North America 41.85 41.85 41.83 41.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI EMU UCITS 137.8 137.8 137.55 137.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Physical PM Basket 130 130 129.68 132.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Japan USD 30.75 30.75 30.68 30.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Source Physical Gold P Certs 140.31 140.31 140.31 140.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares China Large Cap UCITS 111.6 111.6 111.5 112.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
L&G Ecommerce Logistics UCITS 13.83 13.83 13.8 13.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 21.92 21.92 21.57 21.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard USD EM Government Bond 42.43 42.43 42.43 42.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 109.48 109.48 109.48 109.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Eurozone Government Bond 27.1 27.1 27.1 27.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 26.79 26.79 26.74 26.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 29.39 29.39 29.39 29.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 174.2 174.2 174.2 174.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares France Government Bond UCITS 158.22 158.22 158.12 158.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 116.27 116.27 116.27 116.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 20.36 20.36 20.21 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 271.5 271.5 271.5 273.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 21.77 21.77 21.52 21.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.88 4.88 4.87 4.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 21.75 21.75 21.63 21.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 12.74 12.74 12.65 12.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World UCITS 24.33 24.33 24.33 24.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Dev World 71.85 71.85 71.8 71.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Think Global Real Estate 37.95 37.95 37.87 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Turkey UCITS 10.55 10.55 10.42 10.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE North America 86.11 86.11 86.11 86.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 14.65 14.65 14.58 14.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares EURO STOXX Small UCITS 44.1 44.1 44.04 44.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 37.82 37.82 37.8 37.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares US Property Yield UCITS 25.07 25.07 25 25.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World Financials UCITS 42.2 42.2 41.81 42.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI World Health Care UCITS 42.69 42.69 42.62 42.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 37.05 37.05 37.05 37.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.6 143.6 143.59 143.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 47.45 47.45 47.35 47.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI World Information Technology Sector U 8.68 8.68 8.68 8.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi 2GOLD iNAV 69.16 69.16 69.16 69.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Think iBoxx Government Bond 14.51 14.51 14.51 14.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI World UCITS Dist 52 52 51.98 52.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.91 26.91 26.86 26.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
KraneShares CSI China Internet 46.8 46.8 46.78 47.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Developed Europe 33.91 33.91 33.86 33.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 90.3 90.3 90.17 90.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 44.02 44.02 43.81 44.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF 15.39 15.39 15.23 15.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Global Infrastructure UCITS 26.39 26.39 26.36 26.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 6.33 6.33 6.33 6.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 31.19 31.19 31.19 31.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 59.33 59.33 59.25 59.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.94 3.94 3.9 3.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc 6.69 6.69 6.67 6.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.94 96.94 96.85 96.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 6.45 6.45 6.44 6.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 7.4 7.4 7.4 7.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 5.43 5.43 5.42 5.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 43.45 43.45 43.45 43.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Think AMX 103.82 103.82 103.06 103.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard USD Corp Bd 47.23 47.23 47.17 47.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Physical Palladium 209.9 209.9 209.07 212.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.87 7.87 7.82 7.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares EURO Dividend UCITS 20.45 20.45 20.36 20.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Think European Equity UCITS 62.42 62.42 62.41 62.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 34.67 34.67 34.62 34.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 104.8 104.8 104.65 104.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Think Morningstar High Dividend 28.43 28.43 28.27 28.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI North America UCITS 65.69 65.69 65.54 65.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 127.28 127.28 127.28 127.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 116.84 116.84 116.5 116.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Listed Private Equity UCITS 23.76 23.76 23.67 23.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 58.89 58.89 58.65 58.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 6.59 6.59 6.59 6.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 61.19 61.19 61.12 61.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 150.98 150.98 150.64 150.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 57.54 57.54 57.49 57.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS USD Acc 7.91 7.91 7.89 7.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 35.99 35.99 35.98 36.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 32.45 32.45 32.45 32.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF S&P 500 UCITS 64.8 64.8 64.69 64.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 67.09 67.09 67.05 67.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Think Total Market Neutral 67.61 67.61 67.23 67.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard EUR Corporate Bond 54.48 54.48 54.47 54.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Think Total Market Defensief 61.71 61.71 61.69 61.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 96 96 94.9 96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 23.09 23.09 22.73 23.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Asia Property Yield UCITS 23.68 23.68 23.63 23.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.13 100.13 100.01 100.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 112.1 112.1 111.98 112.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 61.6 61.6 61.59 61.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 13.47 13.47 13.43 13.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 15.26 15.26 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 23.06 23.06 23 23.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 34.56 34.56 34.56 34.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Source NASDAQ Biotech 40.55 40.55 40.01 40.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 20.92 20.92 20.92 20.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 81.01 81.01 81.01 81.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Think Total Market Offensief 72.5 72.5 72.39 72.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Leveraged Silver ETC 6.8 6.8 6.8 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 34.38 34.38 34.38 34.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 35.64 35.64 35.64 35.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 8.31 8.31 8.31 8.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD 5.2 5.2 5.2 5.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Vanguard USD Treasury Bd 21.37 21.37 21.35 21.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Think iBoxx Corporate Bond 18.82 18.82 18.8 18.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 80.02 80.02 79.83 80.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 48.32 48.32 48.3 48.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 5.22 5.22 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
FinEx Physically Held Gold USD 9.86 9.86 9.86 9.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS-E Fund MSCI China A GO 17.07 17.07 17.05 17.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 68.17 68.17 68.17 68.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis 5.24 5.24 5.24 5.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS E 5.56 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 196.01 196.01 196.01 196.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
SPDR DJIA 281.7 281.7 281.7 281.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.51 97.51 97.51 97.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 5.03 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
ETFs 3X Short USD Long EUR 12.45 12.45 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 6 6 5.98 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS 3x Long USD Short EUR 67.51 67.51 67.51 67.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS Leveraged Gold ETC 46.07 46.07 46.07 46.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۲
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 22938.3 22938.3 22938.3 22938.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 157.99 157.99 157.99 157.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۲
iShares MSCI Canada UCITS 138.8 138.8 138.5 138.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 27.21 27.21 27.14 27.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 77.76 77.76 77.76 77.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۱
ETFS 3x Short JPY Long EUR 32.28 32.28 32.28 32.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
L&G Japan Equity UCITS 11.09 11.09 11.08 11.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 87.14 87.14 87.14 87.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short Gold 14.8 14.8 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 84.22 84.22 84.22 84.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 39.98 39.98 39.98 40.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 18.78 18.78 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
L&G US Equity UCITS 13.19 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 83 83 83 83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust FactorFX Class C 18.42 18.42 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 30.5 30.5 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
L&G Global Equity UCITS 12.3 12.3 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۶:۳۱
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 6.13 6.13 6.13 6.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 61.2 61.2 61.2 61.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۲:۰۲
L&G Europe ex UK Equity UCITS 12.61 12.61 12.61 12.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۱
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 21.95 21.95 21.86 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.73 143.73 143.73 143.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.27 5.27 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Vanguard Global Value Factor 31.84 31.84 31.84 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.65 143.65 143.63 143.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Global Min Volatility 30.08 30.08 30 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Vanguard Global Momentum Factor 39.59 39.59 38.52 40.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Vanguard Global Liquidity Factor 36.46 36.46 36.46 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 38.57 38.57 38.57 38.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
ETFS Long JPY Short EUR 42.2 42.2 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
ETFS Short JPY Long EUR 39.51 39.51 39.51 39.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی