خبر
هلند
هلند

AEX Volatility

996
قیمت روز
9 (0.87%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:05:26
83 (9.12%)
تغییر ۳ ماهه
35 (3.68%)
تغییر ۶ ماهه
102 (9.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Source S&P 500 UCITS 747.22 747.22 747.22 747.22 17.72 2.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
L&G Gold Mining UCITS 26.58 26.67 26.58 26.67 0.66 2.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core DAX UCITS 121.96 121.96 121.96 121.96 0.64 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares $ Corp Bond USD 98.34 98.78 98.34 98.78 0.49 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
VanEck Vectors AMX UCITS 95.56 95.22 95.22 96 1.14 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Euro Govt Bond 7-10 190.34 190.52 190.34 190.52 1.09 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Canada ETF USD 163.08 163.46 163.08 163.46 1.66 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard EUR Corporate Bond 47.49 47.49 47.49 47.49 0.45 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 219.12 220.19 219.12 220.19 0.41 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 60.59 60.59 60.59 60.59 0.57 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
WisdomTree Physical Palladium 170.3 170.3 170.3 170.3 2.20 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares US Property Yield UCITS 26.98 27.04 26.98 27.07 0.48 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI North America UCITS 72.44 72.88 72.44 72.88 1.44 2.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 87.2 87.25 87.2 87.34 2.37 2.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Asia Property Yield UCITS 21.52 21.56 21.52 21.56 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
CoinShares Physical Ethereum (ETH) 36.23 36.23 36.23 36.23 0.08 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 139.88 139.84 139.84 140.4 0.89 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc 4.38 4.38 4.38 4.38 0.07 1.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 67.43 67.7 67.43 67.7 2.43 3.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 137.81 137.8 137.76 137.81 0.18 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 158.78 158.88 158.78 158.88 0.47 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 41.81 41.85 41.81 41.85 0.36 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 120.75 120.75 120.75 120.75 0.57 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 29.61 29.6 29.6 29.69 0.06 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS 39.4 39.4 39.4 39.4 0.49 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 124.38 124.38 124.38 124.38 0.64 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.02 22.03 22.02 22.07 0.27 1.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 6.12 6.1 6.1 6.13 0.15 2.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 228.99 228.76 228.76 228.99 1.73 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR® MSCI World Communication Services UCITS USD 32.82 32.82 32.82 32.82 1.04 3.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) A 26.07 26.16 26.07 26.16 0.33 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares AEX 72.96 73.04 72.96 73.13 0.46 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
LS 1x Sea Tracker 0.99 1.03 0.99 1.03 0.03 3.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR MSCI World UCITS 26.85 26.89 26.85 26.91 0.55 2.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI ACWI UCITS 62 62.04 62 62.18 1.00 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 651.9 652.8 651.9 654.6 17.80 2.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
L&G Cyber Security UCITS 18.32 18.36 18.32 18.4 0.56 3.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Leverage Shares 3x Tesla 0.41 0.42 0.41 0.42 0.04 10.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
VanEck Vectors AEX UCITS 73.3 73.4 73.3 73.59 0.48 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard USD Treasury Bd 21.27 21.3 21.27 21.35 0.09 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
WisdomTree Physical Gold 160.28 160.47 160.28 160.5 0.38 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
ROBO-STOX Global Robotics 18.67 18.78 18.67 18.8 0.49 2.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Agribusiness UCITS 51.23 51.47 51.23 51.47 0.18 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core S&P 500 UCITS 403.18 403.95 403.18 404.7 6.84 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 38.93 38.97 38.93 39.05 0.69 1.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
WisdomTree Physical Silver 19.62 19.65 19.62 19.68 0.15 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares EURO Dividend UCITS 17.82 17.81 17.76 17.82 0.08 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR MSCI World Energy UCITS 46.38 46.3 46.3 46.38 0.18 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares China Large Cap UCITS 74.25 74.2 74.2 74.38 1.68 2.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core MSCI World UCITS 73.64 73.75 73.64 73.85 1.06 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 64.66 64.72 64.66 64.72 0.32 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI World UCITS Dist 55.82 55.9 55.82 56.03 0.81 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 38.77 38.85 38.77 38.87 0.03 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
L&G Battery Value-Chain UCITS 16.79 16.8 16.79 16.85 0.14 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 34.11 34.18 34.11 34.22 0.24 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares EUR Aggregate Bond GBP 108.1 108.26 108.1 108.36 0.51 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 22.99 22.95 22.95 22.99 0.25 1.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 27.57 27.58 27.57 27.58 0.18 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard FTSE Developed Europe 34.27 34.33 34.27 34.33 0.27 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 74.1 74.19 74.1 74.34 1.27 1.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS 26.3 26.32 26.3 26.34 0.66 2.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard USD EM Government Bond 39.31 39.43 39.31 39.58 0.05 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.44 40.52 40.44 40.52 0.21 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR MSCI World Health Care UCITS 54.8 54.85 54.8 54.99 0.64 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
VanEck Vectors Global Real Estate 37.59 37.7 37.59 37.7 0.50 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard Eurozone Government Bond 23 23.01 23 23.02 0.10 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 138.7 139.04 138.7 139.48 0.50 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Leverage Shares 3x Long Financials 3.17 3.17 3.17 3.17 1.04 48.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 24.23 24.27 24.23 24.29 0.23 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 121.4 121.42 121.4 121.65 1.07 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 19.98 19.99 19.98 20 0.06 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Listed Private Equity UCITS 23.64 23.67 23.64 23.67 0.48 2.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares S&P 500 ESG UCITS USD (Acc) 4.98 4.99 4.98 4.99 0.14 2.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 16.35 16.31 16.31 16.35 0.10 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 4.26 4.25 4.25 4.26 0.02 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 57.71 57.77 57.71 57.79 0.35 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares European Property Yield UCITS 26.73 26.8 26.73 26.94 0.48 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 57.4 57.54 57.4 57.61 0.43 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 99.9 100.04 100.04 99.9 1.23 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 117.45 117.57 117.45 117.57 0.65 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 46.37 46.46 46.37 46.5 0.20 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR 111.84 112.15 111.83 112.15 0.57 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.44 36.43 36.43 36.52 0.12 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation 3.99 4.05 3.99 4.05 1.18 29.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 8.65 8.64 8.64 8.65 0.06 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) 5.27 5.26 5.26 5.27 0.12 2.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 170.32 170.57 170.32 170.57 0.19 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 27.91 27.96 27.91 27.98 0.05 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 48.38 48.37 48.37 48.48 0.82 1.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 52.2 52.25 52.2 52.25 0.35 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 2.89 2.88 2.88 2.89 0.11 3.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 20.36 20.36 20.36 20.36 0.24 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight 27.36 27.38 27.36 27.45 0.30 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS 26.64 26.61 26.61 26.64 0.18 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS USD Acc 5.38 5.38 5.38 5.38 0.06 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 103.32 103.3 103.3 103.32 1.04 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) 4.72 4.71 4.71 4.72 0.03 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 115.37 115.95 115.37 115.95 2.02 1.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A U 17.58 17.57 17.57 17.58 0.66 3.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) 4.82 4.82 4.82 4.82 0.03 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCI 4.21 4.21 4.21 4.21 0.04 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCI 4.04 4.04 4.04 4.04 0.03 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares MSCI World Information Technology Sector U 7.58 7.57 7.57 7.61 0.33 4.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS USD Ac 4.84 4.85 4.84 4.85 0.16 3.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS (DE) EUR 4.79 4.81 4.79 4.81 0.11 2.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 24.25 24.31 24.25 24.32 0.12 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid 35.03 35 34.98 35.03 0.15 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard USD Corp Bd 45.13 45.29 45.13 45.29 0.36 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 18.65 18.64 18.64 18.65 0.26 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI USA UCITS 386.97 386.97 386.97 386.97 7.30 1.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
LS 1x Coinbase Tracker 0.96 0.96 0.96 0.96 0.03 3.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
VanEck Vectors Solana A 0.73 0.73 0.73 0.73 0.02 2.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Sust MSCI EM SRI 6.68 6.68 6.68 6.68 0.02 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Franklin FTSE Korea UCITS 28.87 28.87 28.87 28.87 1.04 3.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI France UCITS 47.67 47.72 47.67 47.72 0.22 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 61.63 61.63 61.63 61.63 0.34 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Turkey UCITS 17.25 17.25 17.25 17.25 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR MSCI World Technology 91.52 91.84 91.52 91.84 2.77 3.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares AEX UCITS EUR (Acc) 6.75 6.77 6.75 6.77 0.06 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
WisdomTree Physical Platinum 92.58 92.36 92.36 92.58 0.09 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.59 13.61 13.59 13.61 0.14 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 40.2 40.2 40.2 40.2 0.45 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
KraneShares CSI China Internet 18.9 18.89 18.89 18.9 0.09 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Leverage Shares 3x Alphabet ETC 22.04 22.04 22.04 22.04 3.09 16.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR MSCI World Financials UCITS 49.09 49.21 49.09 49.21 0.51 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI China UCITS USD Dist 3.92 3.92 3.92 3.92 0.02 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 96.07 96.07 96.07 96.07 0.31 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Digital Security UCITS Acc 5.9 5.9 5.9 5.9 0.18 3.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 30.62 30.64 30.62 30.64 0.30 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 32.38 32.43 32.38 32.43 0.12 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 67.47 67.66 67.47 67.66 1.39 2.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 159.78 159.78 159.78 159.78 2.00 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 7.35 7.36 7.35 7.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) 6.51 6.51 6.51 6.51 0.19 3.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
VanEck Vectors European Equal Weight 62.04 62.04 62.04 62.04 0.73 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged 4.83 4.83 4.83 4.83 0.13 2.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR MSCI World Industrials UCITS USD 48.99 48.99 48.99 48.99 0.61 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 11.92 11.92 11.92 11.92 0.05 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily 6.95 6.95 6.95 6.95 0.08 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation 0.07 0.06 0.06 0.07 0.02 40.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 39.53 39.48 39.48 39.53 0.64 1.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc 4.23 4.23 4.23 4.23 0.06 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 196.93 197 196.93 197 2.02 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 5.46 5.46 5.46 5.46 0.16 3.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 14.47 14.37 14.37 14.47 0.11 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc 53.27 53.35 53.27 53.35 1.04 1.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector 36.13 36.22 36.13 36.22 0.42 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World SRI UCITS USD Hedged (Dist) 5.87 5.87 5.87 5.87 0.22 3.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc 5.97 5.97 5.97 5.97 0.18 3.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD 4.15 4.15 4.15 4.15 0.09 2.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc 18.62 18.62 18.62 18.62 0.53 2.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS USD Acc 4.29 4.29 4.29 4.29 0.19 4.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR Hedged (Acc) 6.4 6.4 6.4 6.4 0.02 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 52.2 52.38 52.2 52.38 0.89 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis 4.38 4.38 4.38 4.38 0.05 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares II plc € HY Corp Bd ESG UCITS EUR (Dist) 4.33 4.32 4.32 4.33 0.03 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 7.11 7.11 7.11 7.11 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS USD ( 4.05 4.05 4.05 4.05 0.11 2.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD 4.66 4.66 4.66 4.66 0.13 2.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD 4.58 4.58 4.58 4.58 0.13 2.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 66.45 66.42 66.42 66.45 1.13 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 28.16 28.16 28.16 28.16 0.53 1.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 18.75 18.75 18.75 18.75 0.07 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS 71.8 72.38 71.8 72.38 0.39 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Leverage Shares -1x Short Peloton 10.2 10.2 10.2 10.2 5.83 57.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD 76.34 76.34 76.34 76.34 1.33 1.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 63.93 63.93 63.93 63.93 1.92 3.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 25.76 25.76 25.76 25.76 2.76 12.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG USD Corporate Bo 4.93 4.93 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG USD Corporate Bo 4.92 4.92 4.92 4.92 0.03 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Amundi Physical Gold C 70.66 70.66 70.66 70.66 0.93 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Invesco NASDAQ Biotech 42.85 42.85 42.85 42.85 0.58 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
VanEck Vectors Bitcoin A 8.93 8.93 8.93 8.93 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Invesco Physical Gold ETC 164.85 164.85 164.85 164.85 1.35 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Sust MSCI USA SRI 11.71 11.71 11.71 11.71 0.33 2.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Leverage Shares 3x Alibaba 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 25.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard FTSE North America 95.6 95.6 95.6 95.6 2.25 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
L&G Ecommerce Logistics UCITS 13.37 13.37 13.37 13.37 0.28 2.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares EURO STOXX Small UCITS 40.8 40.8 40.8 40.8 0.44 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI China A UCITS USD 4.54 4.54 4.54 4.54 0.06 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
WisdomTree Gold 1x Daily Short 16.02 16.02 16.02 16.02 0.38 2.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 37.85 37.85 37.85 37.85 0.34 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares S&P Gold Producers UCITS 12 12 12 12 0.20 1.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.38 99.38 99.38 99.38 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Global Water UCITS USD Acc 20.13 20.13 20.13 20.13 0.42 2.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI EMU SRI UCITS EUR Acc 6.1 6.1 6.1 6.1 0.04 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS 2 7948.72 7948.72 7948.72 7948.72 47.00 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 31.63 31.63 31.63 31.63 0.15 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 60.73 60.73 60.73 60.73 0.07 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Leverage Shares 5x Long US Tech 100 0.33 0.33 0.33 0.33 0.05 17.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
WisdomTree Physical Precious Metals 130.7 130.7 130.7 130.7 0.53 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares France Government Bond UCITS 134.07 134.07 134.07 134.07 0.93 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.11 5.11 5.11 5.11 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares China Large Cap UCITS USD Acc 3.19 3.19 3.19 3.19 0.06 1.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc 3.52 3.52 3.52 3.52 0.02 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS 42.52 42.52 42.52 42.52 0.51 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 6.66 6.66 6.66 6.66 0.03 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 5.36 5.36 5.36 5.36 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 4.62 4.62 4.62 4.62 0.02 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 4.49 4.49 4.49 4.49 0.07 1.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 96.12 96.12 96.12 96.12 0.09 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 8.46 8.46 8.46 8.46 0.26 3.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares China CNY Bond UCITS EUR Hedged Acc 5.13 5.13 5.13 5.13 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 121.53 121.53 121.53 121.53 0.74 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 30.06 30.06 30.06 30.06 0.62 2.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.67 4.67 4.67 4.67 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 63.44 63.44 63.44 63.44 1.77 2.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) 4.4 4.4 4.4 4.4 0.04 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS 20.42 20.42 20.42 20.42 0.31 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 9.54 9.54 9.54 9.54 0.33 3.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Leverage Shares 3x Long ARKW NextGen Internet 0.07 0.07 0.07 0.07 0.02 40.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 41.46 41.46 41.46 41.46 3.28 8.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS 21.97 21.97 21.97 21.97 0.92 4.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist) 4.25 4.25 4.25 4.25 0.03 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 21.47 21.47 21.47 21.47 0.56 2.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 25.33 25.33 25.33 25.33 0.83 3.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 6.8 6.8 6.8 6.8 0.16 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS US 4.5 4.5 4.5 4.5 0.08 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 5.01 5.01 5.01 5.01 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 6.65 6.65 6.65 6.65 0.15 2.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 6.4 6.4 6.4 6.4 0.17 2.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS E 5.76 5.76 5.76 5.76 0.09 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 7.26 7.26 7.26 7.26 0.14 1.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS USD Ac 4.85 4.85 4.85 4.85 0.07 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS E 26.09 26.09 26.09 26.09 0.05 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-1 12.17 12.17 12.17 12.17 0.07 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCI 64.24 64.24 64.24 64.24 0.86 1.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard ESG Global All Cap UCITS (USD) Accumulati 4.47 4.47 4.47 4.47 0.10 2.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard ESG Global All Cap UCITS (USD) Distributi 4.35 4.35 4.35 4.35 0.10 2.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate 4.21 4.21 4.21 4.21 0.04 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) A 28.2 28.2 28.2 28.2 0.42 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9 9 9 9 0.03 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
WisdomTree Short JPY Long EUR 43 43 43 43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
Vanguard FTSE Japan USD 28.3 28.3 28.12 28.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Ageing Population Acc 6.29 6.29 6.28 6.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi Index Solutions MSCI World DR 94.05 94.05 94.05 94.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS 90.22 90.22 90.22 90.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS EUR Hedge 6.65 6.65 6.64 6.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
Franklin FTSE India UCITS 33.09 33.09 33.09 33.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS 82.2 82.2 82 82.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Leverage Shares -3x Short ARKG Genomic 3.5 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Franklin FTSE China UCITS 22.07 22.07 21.89 22.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
SPDR MSCI World Value UCITS 23.34 23.34 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
iShares MSCI Mexico Capped USD 128.3 128.3 128.1 129.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
UBS MSCI USA Socially Responsible 153.64 153.64 153.54 153.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Blockchain Technology UCITS USD Cap 4.03 4.03 4.03 4.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Amundi Index Solutions - Amundi Smart Factory UCIT 62.2 62.2 62.2 62.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 91.94 91.94 91.84 91.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 61.38 61.38 61.38 61.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 83.05 83.05 82.85 83.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Healthcare Innovation Acc 7.23 7.23 7.23 7.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 4.65 4.65 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS 4.28 4.28 4.28 4.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS USD 4.19 4.19 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS US 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Digitalisation Acc 6.48 6.48 6.46 6.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR 143.35 143.35 143.24 143.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) 5.13 5.13 5.13 5.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS (DE) EUR Acc 5.21 5.21 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 109.96 109.96 109.96 110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS 22.72 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector 38.44 38.44 38.44 38.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree Long USD Short EUR 3x Daily 101.22 101.22 101.22 101.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 12.27 12.27 12.25 12.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS U 4.62 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) A 22.27 22.27 22.27 22.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS (EUR) Distr 23.28 23.28 23.28 23.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) A 23.96 23.96 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 79.1 79.1 79.1 79.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 4.58 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR 153.98 153.98 153.98 153.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS USD (Dist) 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 92.63 92.63 92.63 93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS 18.1 18.1 18.1 18.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
L&G Global Equity UCITS 13.61 13.61 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۰۵
Leverage Shares 3x Plug Power 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۰۵
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 72.85 72.85 72.85 73.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۰۵
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS USD Inc 5.54 5.54 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۰۵
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS USD (Acc 4.66 4.66 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۰۵
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation 55.93 55.93 55.93 56.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۰۵
Franklin FTSE Brazil UCITS 21.09 21.09 21.09 21.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 36.86 36.86 36.84 36.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS EUR He 4.28 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
iShares Euro Covered Bond UCITS 137.46 137.46 137.43 137.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷:۰۵
L&G Longer Dated All Commodities UCITS 22.57 22.57 22.57 22.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۵
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 28.7 28.7 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۵
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 26.39 26.39 26.39 26.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۵
UBS MSCI Hong Kong UCITS 15.47 15.47 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۰۶
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector 40.18 40.18 40.18 40.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵:۳۵
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc 24.75 24.75 24.7 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵:۰۶
Leverage Shares 5x Long US 500 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۳۵
iShares $ Development Bank Bonds UCITS (Acc) 4.79 4.79 4.79 4.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۳۵
iShares FTSE 100 UCITS Acc 157.54 157.54 157.54 157.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۰۶
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged 49.06 49.06 48.83 49.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۰۶
First Trust Low Duration Global Government Bond UC 17.07 17.07 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۰۶
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector 39.08 39.08 39.08 39.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۰۶
L&GE Fund MSCI China A UCITS 15.31 15.31 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Leverage Shares -3x Short Semiconductors 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UC 6.39 6.39 6.39 6.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 12.53 12.53 12.53 12.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS EU 4.64 4.64 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 5.04 5.04 5.04 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) D 26.87 26.87 26.87 26.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 80.93 80.93 80.93 81.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS USD UnHgd C 21.45 21.45 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard ESG North America All Cap UCITS USD Accum 4.35 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۵
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS EUR 4.69 4.69 4.69 4.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۵
LS 1x Apple Tracker 5.41 5.41 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
UBS MSCI Canada UCITS EUR 22.05 22.05 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
iShares MSCI EM Consumer Growth 27.56 27.56 27.56 27.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 6.48 6.48 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core Japanese Gover 939.99 939.99 939.99 939.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
Leverage Shares -3x Short US 500 5.3138 5.3138 5.3138 5.3138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
SPDR DJIA 325.9 325.9 325.9 327.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI 15.96 15.96 15.96 16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 92.96 92.96 92.85 92.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 32.47 32.47 32.47 32.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
WisdomTree Bitcoin 3.98 3.98 3.98 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
VanEck Smart Home Active UCITS A USD Acc 10.3 10.3 10.3 10.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Leverage Shares -3x Short US Tech 100 7.12 7.12 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR MSCI World Utilities UCITS USD Acc 43.73 43.73 43.73 44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
FlexShares® Emerging Markets High Dividend Climate 18.47 18.47 18.47 18.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 5.02 5.02 5 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 6 6 6 6.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Leverage Shares 3x Long Airlines 1.79 1.79 1.78 1.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Leverage Shares -3x Short Airlines 2.73 2.73 2.73 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 101.16 101.16 101.16 101.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 50.85 50.85 50.85 50.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 24.92 24.92 24.85 25.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS USD I 4.42 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
iShares MSCI World Communication Services Sector E 3.68 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۳۵
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 23.17 23.17 23.17 23.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۶
Leverage Shares 3x Long Total World 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۶
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) 22.42 22.42 22.42 22.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS USD Hedge 4.35 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
LS 1x Amazon Tracker 2.82 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۳۵
Lyxor Core MSCI Japan (DR) 1918 1918 1918 1918 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Leverage Shares -1x Short Plug Power 3.48 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS (DE) E 4.53 4.53 4.53 4.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate 4.3 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS EUR A 4.6 4.6 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS (EUR) Distr 24.96 24.96 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
Leverage Shares 3x Long China Tech 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
Leverage Shares -3x Short China Tech 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
First Trust FactorFX Class C 17.4 17.4 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 149.5 149.5 149.5 149.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas 13.38 13.38 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 33.66 33.66 33.66 33.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Leverage Shares -3x Short Oil & Gas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 11.69 11.69 11.69 11.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Leverage Shares 3x Long Semiconductors 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 17.52 17.52 17.52 17.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS EU 4.8 4.8 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US 4.8 4.8 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۰۶
iShares $ TIPS 0-5 UCITS USD (Acc) 98.17 98.17 98.17 98.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Global Govt Bond Climate UCITS USD Inc 3.79 3.79 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
LS 1x NIO Tracker 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
LS ARKK Innovation Tracker 1.8 1.8 1.75 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Ethereum Cryptocurrency 11.41 11.41 11.41 11.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
Leverage Shares 3x Long ARKG Genomic 0.22 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS 18.15 18.15 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS USD Distri 4.06 4.06 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS (EUR) Distr 21.68 21.68 21.68 21.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
Leverage Shares 3x Airbnb 0.28 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۰۵
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 50.7 50.7 50.7 50.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۰۵
iShares MSCI EMU SRI UCITS EUR Inc 5.69 5.69 5.68 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۵
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 20 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۵
LS ARKG Genomic Tracker 2.48 2.48 2.48 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۵
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS EUR D 4.5 4.5 4.5 4.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 14.33 14.33 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۵
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 36.89 36.89 36.89 36.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۵
Leverage Shares 3x JD.Com 0.2 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۵
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.84 5.84 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۳۵
L&G Pharma Breakthrough UCITS 10.88 10.88 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۵
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 39.73 39.73 39.73 39.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۵
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) 7.71 7.71 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۵
FlexShares® Developed Markets High Dividend Climat 24.01 24.01 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۵
FlexShares® Emerging Markets Low Volatility Climat 19.23 19.23 19.23 19.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۵
FinEx Physically Held Gold USD 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 5.01 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
UBS - MSCI Singapore UCITS 14.21 14.21 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
LS 1x Tesla Tracker 4.39 4.39 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS DR 56.35 56.35 55.97 56.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 6258.2 6258.2 6258.2 6258.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 7.96 7.96 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴:۳۵
Leverage Shares -3x Short NIO 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Leverage Shares -3x Short ARKW NextGen Internet 5.5 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS USD Acc 4.8 4.8 4.79 4.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Long JPY Short EUR 3x Daily 12.84 12.84 12.84 12.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector U 6.01 6.01 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio U 4.77 4.77 4.77 4.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
L&G US Equity UCITS 14.8 14.8 14.79 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
UBS MSCI Emerging Markets 90 90 90 90 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 49.87 49.87 49.8 49.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 65.82 65.82 65.4 65.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedg 17.92 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Leverage Shares -3x Short Gold Miners 2.15 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
WisdomTree Solana 1.56 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
Leverage Shares 3x Long Gold Miners 2.21 2.21 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 106.95 106.95 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI USA Swap UCITS USD (Acc) 5.24 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۳۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 71.86 71.86 71.86 71.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto 15.75 15.75 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 2.61 2.61 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned U 9.37 9.37 9.36 9.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
LS 1x JD.com Tracker 3.59 3.59 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
Leverage Shares -1x Short JD.Com 3.13 3.13 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
LS 1x Plug Power Tracker 2.42 2.42 2.41 2.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۳۴
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS 4.67 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
Leverage Shares 3x AMD 0.85 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
Leverage Shares -3x Short Tesla 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 ETF GBPH Di 6.77 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Leverage Shares 3x Netflix ETC 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
Leverage Shares 2x Netflix ETC A 11.6 11.6 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
LS 1x Palantir Tracker 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Leverage Shares -1x Short Palantir 8.24 8.24 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS U 4.67 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 36.7 36.7 36.7 36.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 107.58 107.58 107.58 107.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS EUR In 4.83 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
21Shares Polygon 10.7 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
LS 1x Netflix Tracker 2.8 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 64.74 64.74 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
FlexShares® Developed Markets Low Volatility Clima 24.1 24.1 24.1 24.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
LS 1x Facebook Tracker 1.64 1.64 1.64 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۰۵
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS USD Inc 5.03 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
WisdomTree Short JPY Long EUR 43.48 43.48 43.48 43.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
KraneShares CSI China Internet 26 26 25.97 26.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Leverage Shares -3x Short US 500 5.3544 5.3544 5.3117 5.3544 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Dow Jones Industrial Average 336.5 336.5 335.65 336.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares AEX 6199.5 6199.5 6199.5 6270 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Agribusiness UCITS 4361 4361 4350 4419 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE North America 96.87 96.87 96.87 98.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI World Health Care UCITS 54.87 54.87 54.73 55.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS 42.59 42.59 42.4 42.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.72 4.72 4.7 4.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 1485.4 1485.4 1482.83 1492.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS 22.64 22.64 22.64 23.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Source S&P 500 UCITS 63879 63879 63717.8 64491.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard USD Corp Bd 46.37 46.37 38.88 46.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
L&G Gold Mining UCITS 26.46 26.46 26.45 26.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI World UCITS 27.23 27.23 22.96 27.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Corp Bond USD 8477.5 8477.5 8447 8510 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Gold 14071.5 14071.5 14015 14115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Franklin FTSE India UCITS 33.43 33.43 33.43 34.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Invesco Physical Gold ETC 171.66 171.66 171 172.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 13230 13230 13230 13290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Govt Bond 7-10 165.11 165.11 163.88 165.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Canada ETF USD 14056.5 14056.5 14056.5 14117 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 5236 5236 5229.4 5268.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR MSCI World Energy UCITS 48.73 48.73 48.73 49.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Platinum 93.72 93.72 93.1 94.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Palladium 191.11 191.11 191.11 194.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EUR Aggregate Bond GBP 93.53 93.53 93.12 93.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Gold 1x Daily Short 16.77 16.77 16.62 16.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 28.02 28.02 28.02 28.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 3221.5 3221.5 3221.5 3245.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard USD EM Government Bond 33.9 33.9 33.9 40.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged 51.97 51.97 51.66 52.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 60.08 60.08 60.05 60.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS 85.64 85.64 85.63 87.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Precious Metals 138.54 138.54 138.36 138.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged 4.82 4.82 4.82 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 497.55 497.55 496.43 502.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 68.45 68.45 68.45 69.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 120.43 120.43 119.9 120.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 138.5 138.5 137.72 138.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 10563.5 10563.5 10520 10563.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 10833 10833 10770.5 10833 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 4131.5 4131.5 4130 4188 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 2824 2824 2824 2866 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 95.9 95.9 80.75 96.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 892.25 892.25 888 892.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 19.02 19.02 19.02 19.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Invesco NASDAQ Biotech 43.66 43.66 43.66 44.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core DAX UCITS 121.04 121.04 120.04 121.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 5292.5 5292.5 5292.5 5340 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 24.24 24.24 24.19 29.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Sust MSCI EM SRI 6.72 6.72 6.72 6.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard USD Treasury Bd 22.07 22.07 18.58 22.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics 18.58 18.58 18.58 19.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Franklin FTSE Brazil UCITS 17.91 17.91 17.91 22.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Digitalisation Acc 6.85 6.85 6.84 7.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Silver 1678.99 1678.99 1677.77 1706 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO Dividend UCITS 1558.4 1558.4 1549.6 1559.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard EUR Corporate Bond 41.02 41.02 40.77 41.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 190.23 190.23 188.9 225.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Ageing Population Acc 6.42 6.42 6.42 6.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 6291 6291 6290 6365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 5488.5 5488.5 5484 5533 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 40.84 40.84 40.84 42.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 29.15 29.15 29.09 29.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 75.81 75.81 75.81 76.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 3492.5 3492.5 3487.4 3540 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 1916.9 1916.9 1908.6 1952.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe 34.6 34.6 29.1 34.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 63.38 63.38 63.38 75.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Rize Cybersecurity Data Privacy 5.48 5.48 5.48 5.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 84.16 84.16 83.76 99.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Eurozone Government Bond 19.88 19.88 19.7 19.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 24.45 24.45 24.45 24.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 126.54 126.54 106.35 126.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 11961 11961 11961 12070 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 2617.5 2617.5 2596.7 2620 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 24.77 24.77 24.68 25.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 2760 2760 2754.6 2816.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 65.98 65.98 65.98 66.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 13527 13527 13527 13648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 6.24 6.24 6.24 7.465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 58.34 58.34 49.3 58.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares European Property Yield UCITS 2367.8 2367.8 2359 2415.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 4904.5 4904.5 4893.1 4935 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 101.29 101.29 101.29 85.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 101.34 101.34 100.86 101.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
L&G Longer Dated All Commodities UCITS 23.25 23.25 23.22 23.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 46.62 46.62 46.62 47.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.85 36.85 36.85 37.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 3553 3553 3553 3570 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 167.22 167.22 163.91 167.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR 133.34 133.34 131.62 133.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 119.75 119.75 119.41 119.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 15.1 15.1 15.1 15.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD 77.29 77.29 77.29 78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 149.89 149.89 148.71 177.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2371.2 2371.2 2371.2 2421 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 52.51 52.51 44.45 52.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 1736.75 1736.75 1735.54 1752.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 81.02 81.02 80.68 81.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 72.33 72.33 72.22 72.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 6.47 6.47 6.47 6.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 195.68 195.68 194.03 196.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 55997.5 55997.5 55670 57015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 34507 34507 34507 34919 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 39.57 39.57 39.56 40.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 3287 3287 3287 3303.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2349.5 2349.5 2349.5 2361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 3462.2 3462.2 3461.5 3486.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 85.11 85.11 85.11 86.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
VanEck Vectors AEX UCITS 71.14 71.14 71.14 71.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS - MSCI Singapore UCITS 19.74 19.74 14.74 19.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares AEX UCITS EUR (Acc) 6.53 6.53 6.53 6.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI EMU SRI UCITS EUR Acc 5.97 5.97 5.97 6.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI EMU SRI UCITS EUR Inc 5.62 5.62 5.62 5.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS 2 7891.7 7891.7 7891.7 7941.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 33.32 33.32 33.32 33.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 6.5 6.5 6.49 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 5.31 5.31 5.31 5.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS USD Inc 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) 4.35 4.35 4.33 4.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) 4.97 4.97 4.97 5.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector 34.74 34.74 34.53 34.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS USD Acc 5.18 5.18 4.68 5.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist) 4.23 4.23 4.21 4.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS 17.99 17.99 17.99 18.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS USD Acc 6.57 6.57 6.57 6.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A U 17.51 17.51 17.51 18.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS US 4.38 4.38 4.36 4.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 4.99 4.99 4.99 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis 4.44 4.44 4.44 4.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS USD ( 3.93 3.93 3.88 3.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS USD 4.52 4.52 4.52 4.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS EUR He 4.28 4.28 4.26 4.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS USD Acc 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned U 9.37 9.37 9.37 9.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCI 62.91 62.91 62.56 63.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS 70.92 70.92 70.28 71.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
FlexShares® Developed Markets Low Volatility Clima 24.12 24.12 24.09 24.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS EUR 4.67 4.67 4.66 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Canada UCITS EUR 21.45 21.45 21.45 21.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
L&G Cyber Security UCITS 1600 1600 1600 1652 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily 6.94 6.94 6.89 6.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 39.56 39.56 39.38 39.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS - Factor MSCI EMU Low Vol (EUR) A-dis 14.59 14.59 13.48 14.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 27.27 27.27 27.27 27.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-1 12.05 12.05 11.95 12.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares China Large Cap UCITS 6274 6274 6274 6314 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS 25.63 25.63 25.62 26.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares S&P Gold Producers UCITS 11.95 11.95 11.95 12.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Asia Property Yield UCITS 1865.5 1865.5 1865.5 1865.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 50.82 50.82 50.72 51.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS 20.96 20.96 20.96 21.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector 38.1 38.1 38.1 39.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 1898 1898 1898 1913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 117.08 117.08 110.9 117.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 91.27 91.27 91.27 91.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid 34.17 34.17 34.09 34.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
LS 1x Tesla Tracker 4.46 4.46 4.46 4.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
VanEck Vectors Bitcoin A 8.65 8.65 8.63 8.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Crypto Market 2.09 2.09 2.09 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Sust MSCI USA SRI 994 994 1006 998.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI China A UCITS USD 392 392 392 400.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 110.4 110.4 110.4 112.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Healthcare Innovation Acc 7.53 7.53 7.53 7.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Digital Security UCITS Acc 6.03 6.03 6.03 6.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Leverage Shares 3x Long Gold Miners 2.17 2.17 2.17 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Leverage Shares 3x Long ARKG Genomic 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 4.577 4.577 4.558 4.577 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 9.78 9.78 9.78 9.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.09 3.09 3.08 3.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 99.57 99.57 100.42 99.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS DR 55.73 55.73 55.73 56.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS 90.39 90.39 90.39 91.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 50.34 50.34 50.29 50.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 5.25 5.25 5.25 5.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi Physical Gold C 70.81 70.81 70.5 70.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 3.66 3.66 3.38 3.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS USD Acc 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS EUR A 4.56 4.56 4.56 4.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS US 4.25 4.25 4.25 4.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation 55.96 55.96 55.7 55.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) D 26.73 26.73 26.66 26.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors Global Real Estate 36.7 36.7 36.61 37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Global Water UCITS USD Acc 19.74 19.74 19.63 19.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P 500 ESG UCITS USD (Acc) 4.86 4.86 4.86 4.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares France Government Bond UCITS 132.19 132.19 130.98 132.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc 3.44 3.44 3.44 3.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 6.37 6.37 6.37 6.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD (Acc) 100.48 100.48 100.1 101.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD 4.07 4.07 4.07 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS USD (Dist) 4.91 4.91 4.91 4.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS 4.19 4.19 4.05 4.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares II plc € HY Corp Bd ESG UCITS EUR (Dist) 4.32 4.32 4.32 4.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares J.P. Morgan $ EM Investment Grade Bond UCI 4.1 4.1 3.92 4.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector U 5.98 5.98 5.98 6.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS E 5.54 5.54 5.5 5.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 ETF GBPH Di 6.81 6.81 6.81 6.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard ESG Global All Cap UCITS (USD) Accumulati 4.25 4.25 4.25 4.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) A 27.5 27.5 27.5 27.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
FlexShares® Developed Markets High Dividend Climat 23.45 23.45 23.45 23.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Franklin FTSE China UCITS 20.91 20.91 20.91 21.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Pharma Breakthrough UCITS 10.74 10.74 10.74 10.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 28.16 28.16 28.16 28.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI France UCITS 46.5 46.5 46.5 46.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS MSCI USA Socially Responsible 159.22 159.22 159.22 161.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 36.6 36.6 36.6 36.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 11.6 11.6 11.57 11.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 4.93 4.93 4.93 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 23.49 23.49 23.49 23.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 38.26 38.26 38.09 38.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 63.14 63.14 63.14 67.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 18.68 18.68 18.6 18.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.12 9.12 9.12 9.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
21Shares Polygon 10.74 10.74 10.7 11.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
WisdomTree Polkadot 3.15 3.15 3.15 3.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
LS 1x Netflix Tracker 2.92 2.92 2.92 2.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
LS 1x Coinbase Tracker 1.05 1.05 1.05 1.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
LS 1x Facebook Tracker 1.69 1.69 1.69 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
LS ARKK Innovation Tracker 1.94 1.94 1.94 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 4780 4780 4780 4820 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Leverage Shares 3x Alphabet ETC 20.51 20.51 20.51 20.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 4.1 4.1 4.1 4.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Acc) 29.23 29.23 29.23 29.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 65.72 65.72 65.72 65.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS USD Acc 4.14 4.14 4.14 4.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 7.04 7.04 7.04 7.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 5.98 5.98 5.98 6.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI North America UCITS 6220 6220 6220 6275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.11 12.11 12.11 12.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors AMX UCITS 92.62 92.62 92.62 93.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
SPDR MSCI World Financials UCITS 49.93 49.93 49.84 50.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS USD Acc 4.7 4.7 4.7 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS USD Hedge 4.31 4.31 4.28 4.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS EUR Hedge 6.56 6.56 6.56 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS EUR 24.64 24.64 24.2 24.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
SPDR MSCI World Technology 93.98 93.98 93.51 95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
L&GE Fund MSCI China A UCITS 15.11 15.11 15.11 15.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS EUR Hedged (Acc) 6.33 6.33 6.33 6.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS USD I 4.48 4.48 4.48 4.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 70.8 70.8 70.8 71.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 16.14 16.14 16.1 16.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
LS 1x Sea Tracker 1.05 1.05 0.92 1.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
LS 1x Apple Tracker 5.65 5.65 5.65 5.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
CoinShares Physical Ethereum (ETH) 35.26 35.26 34.72 37.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 33.63 33.63 33.63 34.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Leverage Shares 5x Long US Tech 100 0.31 0.31 0.31 0.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi Index Solutions MSCI World DR 94.2 94.2 93.36 94.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.09 5.09 5.09 5.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Leverage Shares 3x Long Semiconductors 1.01 1.01 0.83 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation 0.07 0.07 0.07 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 8.2 8.2 8.2 8.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 8.55 8.55 8.55 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS EUR 24.64 24.64 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۵
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 4.59 4.59 4.58 4.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS 26.23 26.23 26 26.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
iShares US Property Yield UCITS 27.57 27.57 27.57 27.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.47 13.47 13.47 13.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
Leverage Shares 3x Long China Tech 0.3 0.3 0.24 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
WisdomTree Ethereum Cryptocurrency 11.96 11.96 11.96 12.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 64.42 64.42 64.42 65.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS E 28.71 28.71 28.29 28.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 60.4 60.4 59.65 60.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 62.22 62.22 62.22 62.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
LS 1x Baidu Tracker 2.49 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
Leverage Shares -1x Short Baidu 4.9 4.9 4.9 4.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 5.06 5.06 5.06 5.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
First Trust FactorFX Class C 17.33 17.33 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
First Trust Low Duration Global Government Bond UC 16.9 16.9 16.89 16.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) 4.96 4.96 4.95 4.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
WisdomTree Cardano 4.4 4.4 4.4 4.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
LS 1x Baidu Tracker 2.49 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Leverage Shares -1x Short Baidu 4.9 4.9 4.9 4.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 106.78 106.78 104.78 106.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 5.06 5.06 5.06 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 12.5 12.5 12.5 12.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 135.6 135.6 135.6 141.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc 4.4 4.4 4.4 4.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Blockchain Technology UCITS USD Cap 4.83 4.83 4.54 4.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 63.19 63.19 63.19 67.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc 5.81 5.81 5.81 5.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 13.02 13.02 12.25 13.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS 5.11 5.11 5.1 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US 4.75 4.75 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) A 22.09 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 87.51 87.51 87.51 99.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto 13.58 13.58 13.58 15.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector 41.44 41.44 41.42 41.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector 39.37 39.37 39.37 39.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS 5.41 5.41 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
VanEck Smart Home Active UCITS A USD Acc 10.42 10.42 10.42 10.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS 19.93 19.93 19.93 19.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS (DE) E 4.57 4.57 4.57 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) A 25.61 25.61 25.58 25.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 40.92 40.92 40.8 40.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS 17.9 17.9 17.85 18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 7.3 7.3 7.22 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
WisdomTree Crypto Market 2.16 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
Franklin FTSE Korea UCITS 29.59 29.59 29.57 30.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares China CNY Bond UCITS EUR Hedged Acc 5.11 5.11 5.11 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD Acc 54.14 54.14 54.14 54.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) 4.63 4.63 4.63 4.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS EU 4.33 4.33 4.33 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UC 6.29 6.29 6.29 6.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 6.43 6.43 6.42 6.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LS 1x Plug Power Tracker 2.77 2.77 2.71 2.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Leverage Shares 3x Plug Power 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Leverage Shares -1x Short Plug Power 2.99 2.99 2.99 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc 5.35 5.35 5.35 5.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI China UCITS USD Dist 3.8 3.8 3.8 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
WisdomTree Long USD Short EUR 3x Daily 100.7 100.7 100.7 101.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) 5.11 5.11 5.1 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS (DE) EUR Acc 5.1 5.1 5.06 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS USD Distri 4 4 3.96 4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI World Communication Services Sector E 3.7 3.7 3.67 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS USD Ac 4.68 4.68 4.68 4.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS USD (Acc 4.64 4.64 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS (EUR) Distr 21.41 21.41 21.11 21.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 153.34 153.34 153.34 153.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc 4.22 4.22 4.18 4.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LS 1x NIO Tracker 1.18 1.18 1.03 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
VanEck Vectors Solana A 0.76 0.76 0.75 0.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
UBS MSCI Hong Kong UCITS 15.74 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR MSCI World Value UCITS 23.03 23.03 23.03 23.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 5x Long US 500 1.12 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares $ TIPS 0-5 UCITS USD (Acc) 98.36 98.36 98.36 98.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares China Large Cap UCITS USD Acc 3.09 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR MSCI World Industrials UCITS USD 49.09 49.09 49.09 49.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI EM ex China UCITS USD Acc 4.28 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR MSCI World Utilities UCITS USD Acc 45.09 45.09 45.09 45.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) 5.11 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares China CNY Govt Bond UCITS USD Inc 4.71 4.71 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 51.17 51.17 51.17 51.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Listed Private Equity UCITS USD (Acc) 25.76 25.76 25.76 25.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Global Govt Bond Climate UCITS USD Inc 3.77 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Global Timber & Forestry UCITS USD Acc 26.85 26.85 26.85 26.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI World SRI UCITS USD Hedged (Dist) 5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 4.61 4.61 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc 18.64 18.64 18.64 18.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio U 4.72 4.72 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UC 30.32 30.32 30.32 30.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UC 113.08 113.08 113.08 113.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS EUR D 4.49 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS U 4.73 4.73 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS USD Inc 5.52 5.52 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS USD Ac 4.73 4.73 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS (DE) EUR 4.79 4.79 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Core Japanese Gover 940.61 940.61 940.61 940.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR STOXX Global Low Volatility UCITS USD UnHgd C 21.22 21.22 21.22 21.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR® MSCI World Communication Services UCITS USD 32 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UC 25.18 25.18 25.18 25.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard ESG Global All Cap UCITS (USD) Distributi 4.17 4.17 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard ESG North America All Cap UCITS USD Accum 4.39 4.39 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard ESG North America All Cap UCITS USD Incom 4.37 4.37 4.37 4.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS (EUR) Distr 23.07 23.07 23.07 23.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS (EUR) Distr 24.8 24.8 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
FlexShares® Emerging Markets Low Volatility Climat 19.57 19.57 19.57 19.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc 24.25 24.25 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
L&G Ecommerce Logistics UCITS 13.36 13.36 13.36 13.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
WisdomTree Long JPY Short EUR 34.93 34.93 34.93 34.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
WisdomTree Long JPY Short EUR 3x Daily 12.82 12.82 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 16.92 16.92 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS 37.36 37.36 37.36 37.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedg 17.1 17.1 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI USA UCITS 33350 33350 33350 33350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
L&G Global Equity UCITS 13.69 13.69 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS MSCI Emerging Markets 89.78 89.78 89.78 89.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR 124.21 124.21 124.21 124.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI Mexico Capped USD 136.08 136.08 136.08 136.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Euro Covered Bond UCITS 136.54 136.54 136.54 136.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS Barclays US Liquid Corp USD 14.36 14.36 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 11611 11611 11611 11611 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 7.92 7.92 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 83.83 83.83 83.83 83.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 38.91 38.91 38.91 38.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 108.94 108.94 108.94 108.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 8150 8150 8150 8150 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 41.64 41.64 41.64 41.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 22.09 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.04 24.04 24.04 24.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI Turkey UCITS 16.36 16.36 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.86 13.86 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 20.1 20.1 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate 30.33 30.33 30.33 30.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 28.63 28.63 28.63 28.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight 26.31 26.31 26.31 26.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) 22.46 22.46 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 12.34 12.34 12.34 12.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
VanEck TRON A 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
WisdomTree Bitcoin 3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
LS 1x Airbnb Tracker 3.32 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
LS 1x Amazon Tracker 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
LS 1x JD.com Tracker 3.17 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
LS ARKG Genomic Tracker 2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x Airbnb 0.34 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x JD.Com 0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x Alibaba 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
L&G Battery Value-Chain UCITS 1468.9 1468.9 1468.9 1468.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x Netflix ETC 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares -1x Short JD.Com 3.98 3.98 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares -1x Short Palantir 6.97 6.97 6.97 6.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x Long Total World 2.33 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR 95.46 95.46 95.46 95.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 53.15 53.15 53.15 53.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI World Information Technology Sector U 7.6 7.6 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) 5.13 5.13 5.13 5.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x AMD 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 14113 14113 14113 14113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 76.89 76.89 76.89 76.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) 8.06 8.06 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 79.49 79.49 79.49 79.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
LS 1x Palantir Tracker 1.59 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares 3x Disney 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
VanEck Vectors Polkadot A 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Leverage Shares -3x Short Tesla 0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate 30.33 30.33 30.33 30.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۱۹
Leverage Shares 3x Disney 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۱۹
UBS Barclays US Liquid Corp USD 13.98 13.98 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۸:۴۶
Leverage Shares 3x Baidu 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۴۷
Vanguard ESG North America All Cap UCITS USD Incom 4.37 4.37 4.37 4.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۴۶
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 28 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۷
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) 5.13 5.13 5.13 5.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۱۹
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 93.24 93.24 93.24 93.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۲۷
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UC 25.31 25.31 25.31 25.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۲۷
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 13.69 13.69 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۲۲
VanEck Vectors Polkadot A 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۲:۵۰
VanEck TRON A 5.99 5.99 5.83 5.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UC 30.32 30.32 30.32 30.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۶
LS 1x Airbnb Tracker 3.32 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۶
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 16.92 16.92 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۱۹
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UC 113.08 113.08 113.08 113.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۲۰:۴۷
iShares China CNY Govt Bond UCITS USD Inc 4.71 4.71 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۲۰:۱۹
WisdomTree Polkadot 3.53 3.53 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۱۸
WisdomTree Long JPY Short EUR 34.93 34.93 34.93 34.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۱۶
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) 5.98 5.98 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS 4.54 4.54 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
Leverage Shares -3x Short ARKG Genomic 3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
Leverage Shares -3x Short ARKK Innovation 8.5 8.5 8.18 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS USD 3.89 3.89 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
L&G Europe ex UK Equity UCITS 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
L&G US Equity UCITS 14.37 14.37 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Leverage Shares 3x Long Airlines 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
LS Berkshire Hathaway (BRK-B) Tracker 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Leverage Shares -3x Short Semiconductors 6.56 6.56 6.56 6.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Leverage Shares 3x Long ARKW NextGen Internet 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Leverage Shares -1x Short Disney 8.22 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
21Shares Crypto Basket 10 (HODLX) 8.08 8.08 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Leverage Shares -1x Short Disney 8.22 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۸:۴۹
21Shares Crypto Basket 10 (HODLX) 8.08 8.08 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۲۲
L&G Europe ex UK Equity UCITS 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲۰:۱۶
LS Berkshire Hathaway (BRK-B) Tracker 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۸:۴۶
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 23.43 23.43 23.43 23.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۴۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 53.92 53.92 53.92 53.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۴۵
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 27.24 27.24 27.24 27.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Rize Education Tech and Digital Learning A USD 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS USD In 5.27 5.27 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS U 4.45 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS USD Acc 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS USD Ac 5.26 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
FlexShares® Emerging Markets High Dividend Climate 17.79 17.79 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility 27.18 27.18 27.18 27.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
L&G Japan Equity UCITS 10.14 10.14 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
iShares MSCI USA Swap UCITS USD (Acc) 4.87 4.87 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Leverage Shares -3x Short US Tech 100 9.58 9.58 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Leverage Shares -3x Short Moderna (MRNA) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Leverage Shares 2x Netflix ETC A 10.62 10.62 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Leverage Shares -3x Short ARKW NextGen Internet 8.5 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 47.55 47.55 47.55 47.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Leverage Shares -3x Short NIO 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
L&G Japan Equity UCITS 10.14 10.14 10.14 10.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۲۰:۴۷
iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS USD Acc 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۲۰
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Leverage Shares -3x Short Moderna (MRNA) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS USD Ac 5.26 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS USD In 5.27 5.27 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
Rize Education Tech and Digital Learning A USD 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۲۲
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility 27.18 27.18 27.18 27.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۲:۱۹
UBS - Factor MSCI EMU Low Vol (EUR) A-dis 13.87 13.87 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱۴:۲۵
SEBA Bitcoin 2.01 2.01 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۱۸
SEBA Bitcoin 2.01 2.01 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱۲:۴۴
UTI India Sovereign Bond UCITS A USD Accumulating 9.04 9.04 9.04 9.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
WisdomTree Short JPY Long EUR 3x Daily 40.16 40.16 40.16 40.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
WisdomTree Solana 3.35 3.35 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas 14.37 14.37 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 124.4 124.4 124.4 124.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۵:۲۱
WisdomTree Short JPY Long EUR 3x Daily 40.16 40.16 40.16 40.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۸:۴۶
UTI India Sovereign Bond UCITS A USD Accumulating 9.04 9.04 9.04 9.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
iShares $ Development Bank Bonds UCITS (Acc) 4.74 4.74 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
iShares France Govt Bond UCITS USD Hedged (Dist) 4.92 4.92 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS USD Hedged 4.74 4.74 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS USD Hedged 4.74 4.74 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۱۹
iShares France Govt Bond UCITS USD Hedged (Dist) 4.92 4.92 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۱۹
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 39.8 39.8 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۴۶
Lyxor Core MSCI Japan (DR) 1806 1806 1806 1806 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
iShares Core UK Gilts UCITS USD Hedged (Dist) 4.96 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) A 22.89 22.89 22.89 22.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 26 26 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
VanEck Vectors European Equal Weight 56.84 56.84 56.84 56.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
LS 1x Microsoft Tracker 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Leverage Shares -1x Short Peloton 16.03 16.03 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Amundi Index Solutions - Amundi Smart City UCITS E 49.89 49.89 49.89 49.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Leverage Shares -1x Short Airbnb 3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Leverage Shares -3x Short Gold Miners 4.05 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Amundi Index Solutions - Amundi Smart Factory UCIT 60.52 60.52 60.52 60.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Leverage Shares 3x Long NIO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
Leverage Shares -1x Short Airbnb 3.96 3.96 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۴۹
Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۱:۱۸
LS 1x Microsoft Tracker 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۴۶
WisdomTree Cardano 4.46 4.46 4.46 4.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۴۸
iShares Core UK Gilts UCITS USD Hedged (Dist) 4.96 4.96 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۵۱
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS 5.11 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۵۱
Amundi Index Solutions - Amundi Smart City UCITS E 49.89 49.89 49.89 49.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ساعت ۱۱:۱۸
Leverage Shares -1x Netflix ETC 17 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۴۳
Leverage Shares -1x Netflix ETC 17 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Dis) 3.91 3.91 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۴۳
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 17.78 17.78 17.78 17.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۴۳
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۴۳
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Dis) 3.91 3.91 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ساعت ۱۷:۴۷
Leverage Shares 3x Long Clean Energy 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۴۴
Leverage Shares 3x Long Financials 2.13 2.13 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۱
Leverage Shares -3x Short Airbus (AIR.PA) 2.73 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۱
Leverage Shares -3x Short Airbus (AIR.PA) 2.73 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
FinEx Physically Held Gold USD 93.88 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Leverage Shares 3x Long Clean Energy 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF G 5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC 30 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS EUR Ac 4.33 4.33 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS EUR In 4.33 4.33 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SPDR® MSCI World Climate Paris Aligned UCITS USD A 9.58 9.58 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 30.52 30.52 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 23.39 23.39 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 13.79 13.79 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 96.85 96.85 96.85 96.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bitpanda Bitcoin 20.08 20.08 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
LS 1x Alphabet Tracker 4.87 4.87 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares 3x Uber 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares 3x Baidu 0.4 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares 3x Long NIO 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares 3x Palantir 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
LS ARKW NextGen Internet Tracker 1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares -3x Short Airlines 5.37 5.37 5.37 5.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares -3x Short Oil & Gas 0.9 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares -3x Short China Tech 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares -3x Short Biotechnology 5.93 5.93 5.93 5.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares 3x Long Airbus (AIR.PA) 3.97 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TS 9.97 9.97 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Leverage Shares -3x Short Clean Energy 3.4 3.4 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS EUR Ac 4.33 4.33 4.33 4.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Leverage Shares 3x Uber 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۲۲
Leverage Shares -3x Short Biotechnology 5.93 5.93 5.93 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۸:۴۷
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 30.52 30.52 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۲۶
Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TS 9.97 9.97 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۲:۲۳
LS ARKW NextGen Internet Tracker 1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۱۸
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 12.57 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۱۸
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 13.79 13.79 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۴۹
Bitpanda Bitcoin 20.08 20.08 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۲۷
Leverage Shares 3x Palantir 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۱۵
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 23.39 23.39 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۱۸
SPDR® MSCI World Climate Paris Aligned UCITS USD A 9.58 9.58 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۱۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 139.98 139.98 139.41 139.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۴۲
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) 100.28 100.28 100.28 100.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Leverage Shares -3x Short Clean Energy 3.4 3.4 3.4 3.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۱۵:۱۳
UBS Barclays US Liquid Corporates 12.99 12.99 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۱۶
Leverage Shares 3x Long Airbus (AIR.PA) 3.97 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ساعت ۱۶:۱۵
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC 30 30 30 30 0.00 0.00%