شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

800
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:32:49
58 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
84 (9.47%)
تغییر ۶ ماهه
6 (0.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 43.44 - 43.43 43.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.96 - 11.91 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.88 - 143.84 143.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 594.5 - 591.63 595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think AEX 56.08 - 55.71 56.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
L&G US Equity UCITS 10.73 - 10.68 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Tips UCITS 203.89 - 203.4 203.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard USD Corp Bd 49.82 - 49.7 49.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Bric 50 UCITS 29.03 - 28.96 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Source NASDAQ Biotech 37.11 - 36.64 37.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World UCITS 19.69 - 19.55 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Physical Platinum 77.14 - 75.56 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 111.01 - 110.54 111.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI USA UCITS 279 - 277.36 279.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Physical PM Basket 134.45 - 134 135.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
L&G Global Equity UCITS 10.2 - 10.16 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Dev World 58.57 - 58.41 58.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 52.43 - 52.16 52.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Nasdaq 100 UCITS 536 - 532.7 538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think Global Real Estate 32.56 - 32.17 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard USD Treasury Bd 23.06 - 23 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 111.67 - 111.67 111.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 50.29 - 49.99 50.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 17979.6 - 17959.7 17979.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Technology 72.09 - 71.9 72.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think Total Market Neutral 60.31 - 60.2 60.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS-E Fund MSCI China A GO 15.61 - 15.53 15.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Dividend UCITS 15.81 - 15.66 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think European Equity UCITS 50.99 - 50.62 50.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think iBoxx Government Bond 14.64 - 14.64 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard EUR Corporate Bond 53.98 - 53.98 54.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE North America 70.25 - 69.86 70.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust FactorFX Class C 17.96 - 17.96 17.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 54.49 - 53.96 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 128.03 - 127.67 128.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think Total Market Defensief 57.62 - 57.47 57.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think Total Market Offensief 62.37 - 62.14 62.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Value Factor 23.55 - 23.45 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares China Large Cap UCITS 103.14 - 102.72 103.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World UCITS Dist 42.54 - 42.28 42.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.19 - 30 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
L&G Europe ex UK Equity UCITS 10.83 - 10.83 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think Sustainable World UCITS 84.75 - 84.16 84.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 28.92 - 28.71 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 11.79 - 11.79 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 1022.8 - 1022.8 1039.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Corporate Bond UCITS 113.17 - 112.51 113.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 81.43 - 80.89 81.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Small UCITS 34.6 - 34.45 34.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 21.11 - 21.07 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 22.41 - 22.29 22.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
KraneShares CSI China Internet 43.16 - 42.75 43.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 28.66 - 28.43 28.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Covered Bond UCITS 159 - 159 159.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 31.42 - 31.27 31.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Think Morningstar High Dividend 22.98 - 22.83 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Momentum Factor 32.23 - 31.93 32.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard USD EM Government Bond 44.79 - 44.56 44.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 107.3 - 106.4 107.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 69.25 - 68.2 69.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI North America UCITS 53.38 - 52.96 53.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 73.12 - 72.9 73.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 17.84 - 17.84 17.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Financials UCITS 30.14 - 29.86 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global Liquidity Factor 29.51 - 29.21 29.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Asia Property Yield UCITS 19.8 - 19.79 19.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 99.38 - 99 99.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 85.15 - 84.78 85.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Health Care UCITS 39.47 - 39.28 39.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 91.45 - 90.65 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Eurozone Government Bond 27.46 - 27.41 27.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.12 - 100.07 100.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 20.5 - 20.41 20.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 28.66 - 28.49 28.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 114.95 - 114.47 115.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 46.07 - 45.93 46.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 56.51 - 56.4 56.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 190.84 - 190.37 191.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 197.7 - 197.43 197.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares France Government Bond UCITS 162.7 - 162.63 162.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 42.34 - 42.11 42.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares European Property Yield UCITS 38.18 - 37.86 38.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 78.78 - 78.26 78.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 5.54 - 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 9.08 - 9.06 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 49.66 - 49.6 49.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 120.75 - 120.32 120.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core Euro Government Bond UCITS 133.54 - 133.54 133.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc 5.07 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 50.67 - 50.44 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 32.58 - 32.48 32.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 119.94 - 119.58 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.94 - 97.94 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.88 - 143.84 143.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 174.43 - 174.43 174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 164.38 - 164.38 164.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 18.95 - 18.87 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 229.59 - 229.38 229.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 11.18 - 11.18 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 282.2 - 281.89 282.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 89.19 - 88.77 89.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 32.05 - 32 32.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.09 - 18.09 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.06 - 140.06 140.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 17.26 - 17.09 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 65.67 - 65.6 65.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.66 - 138.66 138.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 40.02 - 40.02 40.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS 43.65 - 43.42 43.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 50.2 - 49.95 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 6.57 - 6.54 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 19.23 - 19.03 19.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF-Factor MSCI EMU LowVolatility U EUR Ad 13.73 - 13.69 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 46.36 - 45.95 46.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 27.55 - 27.55 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 15.82 - 15.73 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 62.08 - 62.08 62.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 76.18 - 75.82 76.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 39.04 - 38.82 39.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS 5.45 - 5.43 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 5.45 - 5.44 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.43 - 95.22 95.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 220.64 - 220.37 220.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 11.01 - 10.97 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 3.33 - 3.33 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World Information Technology Sector U 6.95 - 6.95 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 19.03 - 18.97 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares AEX 55.96 - 55.57 56.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi 2GOLD iNAV 81.13 - 81.05 82.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 163.66 - 163.66 165.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Silver 22.18 - 22.03 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 25.08 - 25 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Silver ETC 10.3 - 10.04 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Turkey UCITS 9.85 - 9.17 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 284.9 - 282.72 285.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 28.29 - 28.09 28.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Think iBoxx Corporate Bond 18.71 - 18.66 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 6.58 - 6.55 6.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 54.14 - 53.75 54.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 38.24 - 38.05 38.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 28.28 - 28.1 28.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 35.68 - 35.51 35.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 128.65 - 128.65 128.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Think iBoxx AAA-AA Government Bond 21.29 - 21.28 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 36.36 - 36.33 37.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 17.38 - 17.29 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 6.54 - 6.5 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 133.7 - 133.52 133.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.25 - 30.1 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 6.6 - 6.57 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc) 5.39 - 5.39 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Think AMX 78.41 - 77.94 78.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Physical Palladium 169.65 - 169.42 172.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
ETFs 3X Short USD Long EUR 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.39 - 49 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.38 - 33.07 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Listed Private Equity UCITS 17.46 - 17.29 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.9 - 35.64 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.33 - 25.2 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 5.92 - 5.9 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 53.9 - 53.5 53.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
SPDR DJIA 232.05 - 232.05 232.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 5.05 - 5.04 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global Infrastructure UCITS 24.13 - 23.84 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Short Gold 13.17 - 12.98 13.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
iShares US Property Yield UCITS 20.96 - 20.62 20.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Think Morningstar North America 34.59 - 34.37 34.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۳۲
Think Global Equity 40.85 - 40.54 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۳۲
ETFS Leveraged Gold ETC 70 - 69.94 70.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.02 - 5.02 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 54.97 - 54.89 54.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 25.58 - 25.55 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
L&G Japan Equity UCITS 8.94 - 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۵
ETFS 3x Long JPY Short EUR 21.74 - 21.74 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS 3x Long USD Short EUR 69.42 - 69.42 69.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis 5.44 - 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Short JPY Long EUR 38.8 - 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Long JPY Short EUR 44.37 - 44.37 44.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
ETFS 3x Short JPY Long EUR 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی