هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:16:10
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.26%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

20
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 15:04:41
2 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
19 (48.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bharat 22 ETF 37.63 37.69 37.32 38.35 0.12 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
IDBI Gold 4350 4364 4344 4398 35.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Quality 126.68 126.75 125.95 127.65 0.45 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Quantum Gold 2056 2057 2050 2065.05 7.50 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
LIC MF Sensex 536.5 544 536 547.9 5.45 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
UTI Nifty Next 50 37 36.66 36.15 37.5 0.50 1.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Birla Sun Life Gold 4346.15 4359 4334 4389.95 33.80 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Reliance R Shares CNX 100 155 153.05 153 159.99 1.70 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential S&P BSE 500 204.99 205.11 204.99 208.5 3.11 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Private Banks 172 172.96 170.01 174.8 4.50 2.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1152.25 1151.01 1150.55 1153 1.05 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF 121.45 121.05 120.75 121.8 1.26 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Gold 4244.65 4249.9 4224.5 4257.9 7.35 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Axis Gold 41.45 41.37 41.19 41.56 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Gold 42.38 42.42 42.29 42.63 0.20 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Axis Nifty 152.89 152.88 152.11 154.64 2.40 1.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Nifty 153.89 153.7 153.7 155.35 1.96 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty 50 149.07 148.91 148.72 150.5 1.99 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Bharat 22 ETF 37.66 37.8 37.2 38.34 0.09 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Banking 326.41 326.37 326.37 332.51 7.59 2.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak PSU Bank 219 220.7 206.5 222.5 7.10 3.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
R Shares NV 20 81.98 81.99 81.9 86.53 4.07 4.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty Bank 322.95 322.77 322.65 328.58 7.48 2.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
DSP BR Liquid NS 999.99 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Nifty Growth 155.93 156.21 155.93 158.49 3.21 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs CPSE 25.5 25.54 24.75 26.25 0.72 2.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Indiabulls NIFTY50 150.9 150 147.4 151.85 1.20 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
R Shares Consumption 63.86 63.85 63.26 64.18 0.35 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Banking 325.6 325.7 325.5 331.45 6.78 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Bank 322.24 322.3 321.99 329.15 6.75 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Gold 42.44 42.38 42.2 42.55 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty 156.67 156.57 156.57 158.24 2.30 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
LIC MF G-SEC Long Term 21.88 21.98 21.78 22.2 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Gold BeES 41.39 41.4 41.2 41.53 0.07 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Nifty BeES 157.69 157.8 157.62 159.07 2.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Nifty BeES 157.72 157.8 157.64 159.21 2.08 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Junior BeES 380.17 379.91 377.84 382.72 2.02 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 1000.01 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Nippon India ETF Nifty IT 26.21 26.15 26.09 26.39 0.29 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Reliance Nifty Midcap 150 94.43 94.3 93.5 95.41 0.53 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
UTI S&P BSE Sensex Next 50 40.36 41.4 39.58 41.9 0.30 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs PSU Bank BeES 24.35 24.4 23.09 24.9 1.00 4.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Motilal Oswal MOSt Shares M50 143.56 144.1 143.56 148 2.67 1.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty Next 50 36.82 36.97 36.65 37.2 0.11 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1036.54 1036 1034.25 1036.89 0.55 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Infrastructure BeES 428.08 428.39 428.08 437.6 3.39 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 26.25 26.3 26.22 26.74 0.09 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 964.53 964.51 957.2 976.98 28.78 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak IT 26.2 25.95 25.66 26.4 0.20 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
UTI Gold 42.3 42.4 42.3 42.55 0.25 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
UTI Nifty 1537.65 1535 1530.6 1556 12.05 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
UTI Nifty 1545.36 1545 1543 1545.36 4.36 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
IDFC Nifty 153.35 153.58 153.35 157.95 2.65 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Kotak Gold 416.25 416.35 414.55 417.75 0.05 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
UTI Sensex 509.89 507.03 507.03 519.99 8.05 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Kotak Nifty 153.89 153.5 153.5 155.56 1.89 1.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
DSP BR Liquid NS 1000.01 999.99 1000 999.99 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
HDFC Nifty Growth 156.84 156.4 156 158.29 2.40 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
SBI Nifty Next 50 376.88 376 372 379.31 5.36 1.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Invesco India Gold 4297.4 4300 4291 4344.7 22.60 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
SBI Sensex Next 50 422 420 415.12 430 0.50 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Birla Sun Life Nifty 162.16 161.9 161.9 164 1.90 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Mirae Asset Nifty 50 150.18 150.25 150.18 152.36 2.92 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential Nifty 156.65 156.35 156.35 158.17 2.08 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Goldman Sachs Hang Seng 354 356.8 353.98 365.41 4.75 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential Nifty100 161 161.2 160.82 162.55 1.90 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential Nifty100 161.5 161.41 160.11 162.95 1.60 0.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Reliance R Shares CNX 100 153.92 154.5 150.95 158 2.16 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential NV20 iWIN 79.4 79.5 79.4 80.87 1.10 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential S&P BSE 500 206.5 206.9 206.21 208.29 0.70 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential Sensex iWIN 526 526.5 525.5 532.48 8.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential Private Banks 169.98 170.11 169.98 173.99 3.46 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Nippon India ETF Long Term Gilt 22.51 22.45 22.38 22.51 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
R Shares Dividend Opportunities 36.86 37.29 36.3 37.7 0.54 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1044.5 1043.1 1043.1 1044.5 1.95 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1153 1151.49 1151 1153.43 0.06 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 367.53 365.45 365.25 378.9 4.05 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF 121.1 120.82 120.68 121.75 0.10 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
AMP Capital Global Property Securities 156.99 156.98 153.1 158.97 2.89 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
UTI Nifty Next 50 36.93 37.09 36.5 37.38 0.22 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
Kotak NV 20 Dividend 81.3 81.25 81.1 82.5 0.70 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1127 1126.08 1125.83 1127.24 0.11 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1126.5 1125.75 1125.55 1127.72 1.41 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 85 85.01 85 86.28 0.25 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۵
Edelweiss Nifty Quality 30 428.83 427.5 421.7 428.83 7.13 1.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Invesco India Gold 4300 4299 4264 4366 20.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۳:۰۳
Edelweiss Nifty Bank 3680.75 3391.95 3391.95 3680.75 75.75 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1042.8 1043 1042.8 1043.01 0.20 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Quantum 1533 1540 1533 1540 16.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۹:۳۲
Invesco India Nifty 1583.8 1593.5 1559 1602.05 21.80 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۹:۳۲
Tata Nifty Exchange Traded Fund 183.96 183.5 182.48 183.96 2.69 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۹:۳۲
LIC MF Nifty 50 189.55 188.05 188.05 189.55 2.74 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1035.99 1033.27 1033.27 1035.99 0.99 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Reliance Sensex Next 50 48.97 48.97 48.97 48.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۳:۰۴
Edelweiss Nifty 50 18700 18700 18700 18700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۹:۰۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی