هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:56:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

14
قیمت روز
0 (3.55%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 08:33:43
9 (39.32%)
تغییر ۳ ماهه
11 (43.59%)
تغییر ۶ ماهه
10 (42.04%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kotak IT 29.8 29.8 29.8 29.8 0.55 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
SBI Gold 4251 4251 4251 4251 11.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
UTI Gold 41.5 41.5 41.5 41.5 0.10 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Axis Gold 41.35 41.35 41.35 41.35 0.07 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
HDFC Gold 42.53 42.53 42.53 42.53 0.13 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
UTI Nifty 1646.85 1646.85 1646.85 1646.85 8.45 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Axis Nifty 164.15 164.15 164.15 164.15 0.60 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
IDFC Nifty 164.54 164.54 164.54 164.54 0.73 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
UTI Sensex 549.95 549.95 549.95 549.95 1.25 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Kotak Nifty 164.99 164.99 164.99 164.99 0.76 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
SBI Quality 141.32 141.32 141.32 141.32 0.18 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Quantum Gold 2048.95 2048.95 2048.95 2048.95 5.05 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
SBI Nifty 50 159.92 159.92 159.92 159.92 0.62 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Bharat 22 ETF 40.16 40.16 40.16 40.16 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Kotak Banking 350 350 350 350 1.75 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
LIC MF Sensex 564.18 564.18 564.18 564.18 5.58 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
R Shares NV 20 88.26 88.26 88.26 88.26 0.22 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
SBI Nifty Bank 346.13 346.13 346.13 346.13 1.87 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Axis Healthcare 88.07 88.07 88.07 88.07 0.23 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
DSP BR Liquid NS 1000 1000 1000 1000 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
HDFC Nifty Growth 166.85 166.85 166.85 166.85 0.61 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
SBI Nifty Next 50 406.69 406.69 406.69 406.69 1.25 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
UTI Nifty Next 50 41 41 41 41 0.26 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs CPSE 25.84 25.84 25.84 25.84 0.04 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Indiabulls NIFTY50 159.47 159.47 159.47 159.47 2.47 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Invesco India Gold 4270.95 4270.95 4270.95 4270.95 4.35 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Birla Sun Life Gold 4350 4350 4350 4350 14.95 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Birla Sun Life Nifty 173.79 173.79 173.79 173.79 0.70 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Kotak NV 20 Dividend 87 87 87 87 0.75 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset Nifty 50 161.25 161.25 161.25 161.25 0.37 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
R Shares Consumption 73 73 73 73 2.70 3.84% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs Banking 348.81 348.81 348.81 348.81 1.44 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Bank 344.84 344.84 344.84 344.84 1.41 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Gold 42.45 42.45 42.45 42.45 0.13 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Nifty 167.82 167.82 167.82 167.82 0.65 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
LIC MF G-SEC Long Term 22.15 22.15 22.15 22.15 0.04 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset NYSE FANG+ 53.14 53.14 53.14 53.14 0.64 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs Gold BeES 41.47 41.47 41.47 41.47 0.12 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs Hang Seng 335.9 335.9 335.9 335.9 1.90 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs Nifty BeES 169.08 169.08 169.08 169.08 0.60 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs Junior BeES 409.14 409.14 409.14 409.14 0.24 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Nifty100 173.19 173.19 173.19 173.19 0.61 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Nippon India ETF Nifty IT 30.39 30.39 30.39 30.39 0.06 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Nippon India Nifty Pharma 14.09 14.09 14.09 14.09 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Reliance Nifty Midcap 150 104.5 104.5 104.5 104.5 0.30 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Reliance R Shares CNX 100 164.1 164.1 164.1 164.1 0.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential NV20 iWIN 85.64 85.64 85.64 85.64 0.15 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
UTI S&P BSE Sensex Next 50 45 45 45 45 0.25 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs PSU Bank BeES 26.38 26.38 26.38 26.38 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Healthcare 87.4 87.4 87.4 87.4 0.45 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential S&P BSE 500 224.3 224.3 224.3 224.3 0.70 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Sensex iWIN 568.5 568.5 568.5 568.5 2.70 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Motilal Oswal MOSt Shares M50 154.59 154.59 154.59 154.59 1.72 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Nifty Next 50 39.9 39.9 39.9 39.9 0.05 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Private Banks 177.3 177.3 177.3 177.3 1.70 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Nippon India ETF Long Term Gilt 22.46 22.46 22.46 22.46 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
R Shares Dividend Opportunities 40.52 40.52 40.52 40.52 0.35 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Tata Nifty Exchange Traded Fund 195.7 195.7 195.7 195.7 0.39 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1160.01 1160.01 1160.01 1160.01 0.14 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1040.5 1040.5 1040.5 1040.5 2.74 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs Infrastructure BeES 456.53 456.53 456.53 456.53 1.95 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 96.38 96.38 96.38 96.38 0.34 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 404.81 404.81 404.81 404.81 1.48 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 28.79 28.79 28.79 28.79 0.02 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 109.95 109.95 109.95 109.95 0.86 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF 130.53 130.53 130.53 130.53 0.07 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
ICICI Prudential Healthcare 88.28 88.28 87.21 90.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
SBI Sensex Next 50 450 450 450 462.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty100 173.15 173.15 172.1 174.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Reliance R Shares CNX 100 164.01 164.01 164.01 166.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Private Banks 178.4 178.4 178.35 181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1047.65 1047.65 1047.55 1050.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Nifty 165.7 165.7 165.12 167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bharat 22 ETF 40.16 40.16 40.16 40.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak PSU Bank 237 237 236.11 239.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Nifty Growth 167.61 167.61 166.95 168.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty 168.75 168.75 168.43 170.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Mirae Asset NYSE FANG+ 53.79 53.79 53.6 53.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Nifty BeES 169.82 169.82 169.33 170.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Junior BeES 409.85 409.85 409 414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Liquid BeES 999.99 999.99 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF 131.19 131.19 130.35 132.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
Quantum 1635 1635 1635 1638.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Kotak Gold 41.7 41.7 41.6 41.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Edelweiss Nifty Quality 30 388 388 385.09 389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1140.5 1140.5 1139.6 1140.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1040.21 1040.21 1040.21 1043.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
AMP Capital Global Property Securities 161.6 161.6 161.51 162.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
IDBI Gold 4383 4383 4367 4395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
UTI Nifty Next 50 41 41 40.6 41.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 223.39 223.39 223.39 227.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۳۴
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1049 1049 1046.61 1051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۳۴
UTI Nifty 1646.1 1646.1 1646.1 1669.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۰۴
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1159.97 1159.97 1158 1159.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۳:۰۴
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1141.9 1141.9 1138.57 1141.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۳۳
LIC MF Nifty 50 202.21 202.21 202.21 202.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Edelweiss Nifty 50 20748 20748 20351 20748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
DSP BR Liquid NS 1000 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Edelweiss Nifty Bank 3650 3650 3650 3650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۳۳
Invesco India Gold 4300 4300 4291 4300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Invesco India Nifty 1708.65 1708.65 1654.7 1724.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲:۰۵
Reliance Sensex Next 50 53.88 53.88 53.88 53.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 87.38 87.38 87.38 87.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۱۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی