خبر
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0123
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 07:44:17
0 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 14:06:11
6 (31.66%)
تغییر ۳ ماهه
7 (34.25%)
تغییر ۶ ماهه
5 (26.14%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Sensex 675.1 675.1 674.8 679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۵
Nippon India Gold BeES 45.38 45.38 45.22 45.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۵
Nippon India PSU Bank BeES 45.17 45.17 44.34 45.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۵
Quantum 1990 1990 1990 1995.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Nifty 2001 2001 2001 2030 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Nifty 199.62 199.62 199.62 200.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Sensex 669.68 669.68 669.68 674.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Sensex 668 668 668 674.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Sensex 688.65 688.65 686.9 691.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Sensex 687.33 687.33 685.87 691.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI BSE 100 204 204 203.78 204.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Quality 157.06 157.06 157.06 157.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Banking 436.48 436.48 435.3 437.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Banking 437 437 435.41 438.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Banking 438 438 438 440.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
LIC MF Sensex 685 685 685 688.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Nifty 100 189.85 189.85 189.85 191.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak PSU Bank 405.2 405.2 398 406.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Nifty Bank 433 433 432.76 435.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Healthcare 84.42 84.42 84.06 84.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Midcap 50 89.89 89.89 88.4 89.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Nifty MNC 20.43 20.43 20.37 20.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
LIC MF Nifty 50 202.25 202.25 201.76 202.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
LIC MF Nifty 50 201.99 201.99 201.99 202.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
LIC MF Nifty 100 201.37 201.37 201.37 202.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI 10 YEAR GILT 206.8 206.8 205.46 206.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Nifty Next 50 46.23 46.23 45.16 46.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Nifty Next 50 437.31 437.31 437.31 440 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Indiabulls NIFTY50 197.41 197.41 197.41 198.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Technology ETF 320.95 320.95 319.9 323.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Technology ETF 321.98 321.98 320 323.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Sensex 698.05 698.05 698 700.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC NIFTY50 Value 20 94.11 94.11 93.9 94.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Bank 43.28 43.28 43.28 43.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty 204 204 204 204.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Bank BeES 436.24 436.24 436.24 439.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Reliance Sensex Next 50 52 52 51.94 52.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Tata Nifty Private Bank 224.03 224.03 222.82 228.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
DSP Nifty 50 Equal Weight 217.14 217.14 216.08 217.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs Junior BeES 462.4 462.4 462.4 463.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential FMCG ETF 464.9 464.9 461.41 465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty100 207.65 207.65 207.01 207.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Nifty Next 50 441.18 441.18 440.81 442.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Reliance R Shares CNX 100 197.62 197.62 197.13 198.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Nifty 100 Low Vol 30 13.98 13.98 13.96 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal 5 Year G-Sec 50.23 50.23 50 50.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Healthcare 84.5 84.5 84.21 84.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty Auto 133.17 133.17 133.04 134.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty Auto 133.46 133.46 132.93 133.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Hang Seng BeES 263.2 263.2 261.4 264.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC NIFTY Growth Sectors 15 89.11 89.11 89.11 89.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Sensex iWIN 697.13 697.13 695.33 701.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Banking 43.33 43.33 43.33 44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT Bond April 2032 Growth 1027.73 1027.73 1027.72 1027.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT Bond April 2032 Growth 1031.94 1031.94 1028.01 1031.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal MOSt Shares M50 189.5 189.5 189.04 189.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal MOSt Shares M50 189 189 189 190.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal S&P BSE Quality 124.25 124.25 123 124.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Bank Exchange Traded Fund 43.81 43.81 43.22 43.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Gold Exchange Traded Fund 45.45 45.45 45.24 45.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty Next 50 45.26 45.26 45.05 45.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Private Banks 217.5 217.5 217.49 219.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Private Banks 217.4 217.4 217.4 219.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 168.85 168.85 168.05 169.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
R Shares Dividend Opportunities 49.5 49.5 49.11 49.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Tata Nifty Exchange Traded Fund 197 197 196.19 197.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1202.8 1202.8 1201.26 1202.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1096.48 1096.48 1094 1096.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs Infrastructure BeES 569.67 569.67 567.77 571.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 181 181 180.97 181.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 44.95 44.95 44.88 45.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 104.85 104.85 104.1 105.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Sensex Exchange Traded Scheme 67.5 67.5 66.56 67.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Quantum Gold Exchange Traded Scheme 45.24 45.24 44.96 45.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 436.93 436.93 436 438.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value 48.74 48.74 48.5 48.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility 25.85 25.85 25.7 25.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty Infrastructure 55.61 55.61 55.54 55.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Nifty India Manufacturing 86.33 86.33 86.28 86.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Nifty India Manufacturing 86.58 86.58 85.96 86.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Nifty Financial Services ETF 19.45 19.45 19.45 19.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 15.07 15.07 14.93 15.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 20.2 20.2 20.2 20.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak IT 32.11 32.11 32.04 32.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Gold 46.58 46.58 46.56 46.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis Gold 45.4 45.4 45.25 45.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT 22 57.32 57.32 57.22 57.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT 22 57.26 57.26 57.17 57.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Gold 46.61 46.61 46.5 46.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Gold 45.51 45.51 45.3 45.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI ETF IT 323.9 323.9 321.53 324.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Nifty 199.99 199.99 199.76 201.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Quantum Gold 45.21 45.21 44.96 45.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Nifty 50 194.09 194.09 194.06 194.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Nifty 50 194.08 194.08 194.08 195 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Banking 438.38 438.38 437.3 440.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak PSU Bank 405.25 405.25 397.6 406.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Nifty Bank 433.2 433.2 432.6 435.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Nifty Growth 203.76 203.76 203.1 203.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI Nifty Next 50 459.2 459.2 457.61 459.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Nifty Next 50 45.96 45.96 45.96 46.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs CPSE 38.64 38.64 38.64 38.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs CPSE 38.63 38.63 38.58 38.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential IT 32.37 32.37 32.23 32.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential IT 32.28 32.28 32.18 32.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Silver 62.53 62.53 62.51 62.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
SBI ETF Consumption 79.65 79.65 79.5 79.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Birla Sun Life Nifty 21.18 21.18 21.12 21.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Kotak Nifty Alpha 50 29.77 29.77 29.77 29.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Nifty 50 196.14 196.14 196.13 197.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
R Shares Consumption 86.34 86.34 86.15 86.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs Banking 436.8 436.8 436.35 439.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Bank 43.21 43.21 43.2 43.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Gold 46.57 46.57 46.46 46.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
LIC MF G-SEC Long Term 22.71 22.71 22.59 22.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset NYSE FANG+ 39.58 39.58 39.3 39.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset NYSE FANG+ 39.56 39.56 39.24 39.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Gold BeES 45.37 45.37 45.19 45.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs Hang Seng 262.5 262.5 261.26 264.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Silver 64.79 64.79 64.76 65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Silver 64.52 64.52 64.52 65.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Nifty Auto 133.07 133.07 133.07 133.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs Nifty BeES 205.41 205.41 205.41 206.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs Junior BeES 463.24 463.24 462.5 464.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal Nasdaq Q 50 53.17 53.17 53.05 54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal Nasdaq Q 50 53.03 53.03 53.03 54.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India Nifty Pharma 13.25 13.25 13.23 13.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Reliance Nifty Midcap 150 124.54 124.54 123.83 124.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Reliance R Shares CNX 100 197.5 197.5 196.81 198 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential NV20 iWIN 103.78 103.78 102.97 103.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Hang Seng TECH 13.5 13.5 13.23 13.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Hang Seng TECH 13.38 13.38 13.37 13.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset S&P 500 Top 50 26.95 26.95 26.84 27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset S&P 500 Top 50 26.93 26.93 26.65 26.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Goldman Sachs PSU Bank BeES 45.18 45.18 44.38 45.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Midcap 150 123.77 123.77 123.3 124.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Silver 64.71 64.71 64.62 64.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Silver 64.79 64.79 64.67 64.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Banking 43.4 43.4 43.34 43.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Bank Exchange Traded Fund 43.74 43.74 43.66 43.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Nifty IT 31.55 31.55 31.4 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
HDFC Gold Exchange Traded Fund 46.6 46.6 46.55 46.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty Next 50 45.33 45.33 45.14 45.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Nippon India ETF Long Term Gilt 23.04 23.04 22.9 23.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
UTI Gold Exchange Traded Scheme 45.47 45.47 45.35 45.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1104.96 1104.96 1100 1104.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 182 182 181.01 182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 148.91 148.91 148.56 149.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset ESG Sector Leaders ETF 31.31 31.31 31.31 31.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 104.91 104.91 104.53 105.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 40.53 40.53 40.53 40.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Axis AAA Bond Plus SDL 2026 Maturity 10.61 10.61 10.59 10.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 34.18 34.18 33.99 34.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 33.91 33.91 33.8 34.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 94.99 94.99 94.99 95.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 95.08 95.08 95.06 95.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Mirae Asset Nifty Financial Services ETF 19.48 19.48 19.47 19.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 15.01 15.01 14.97 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF 8.4 8.4 8.4 8.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۶
Quantum 1992 1992 1990 1997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IDBI Gold 4880 4880 4848.1 4880 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
UTI Nifty 2006 2006 1999.21 2006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
DSP Silver 63 63 62.2 63.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IDFC Nifty 200.75 200.75 199.55 201.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Kotak Nifty 200.6 200.6 199.94 201.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
LIC MF Sensex 685 685 685 690 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
R Shares NV 20 106.29 106.29 106 106.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Axis Consumption 79.8 79.8 79.38 80.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
DSP BR Liquid NS 1000.01 1000.01 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
HDFC Nifty Growth 203.75 203.75 203.12 203.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Invesco India Gold 4743.95 4743.95 4722.25 4759 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Birla Sun Life Gold 47.87 47.87 47.61 47.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Kotak NV 20 Dividend 105.16 105.16 105.02 105.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Mirae Asset Nifty 50 196.99 196.99 196.24 198.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Gold 46.6 46.6 46.45 46.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Liquid 1000 1000 1000 1000.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Tata Nifty India Digital 58.92 58.92 58.65 59.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
DSP Nifty 50 Equal Weight 216 216 216 216.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential FMCG ETF 462.52 462.52 461.2 464.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Nifty100 206.85 206.85 206.67 208 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential NV20 iWIN 103.4 103.4 103.33 104.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
UTI S&P BSE Sensex Next 50 52.6 52.6 52 53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Midcap 150 124.1 124.1 122.61 124.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 26.67 26.67 26.67 26.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 26.67 26.67 26.65 26.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 21.13 21.13 21.13 21.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Nifty IT 31.59 31.59 31.31 31.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1237.98 1237.98 1233.68 1237.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 148.63 148.63 148.45 149 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Kotak Gold Exchange Traded Scheme 45.51 45.51 45.3 45.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Mirae Asset ESG Sector Leaders ETF 31.6 31.6 31.38 31.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 40.57 40.57 40.57 40.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 438.24 438.24 435 439.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value 48.74 48.74 48.74 48.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility 25.83 25.83 25.82 25.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 20.44 20.44 20.39 20.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 20.49 20.49 20.39 20.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
UTI S&P BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund 52.55 52.55 52.49 52.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Nippon India Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Matur 109.6 109.6 109.6 109.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SBI Gold 46.62 46.62 46.53 46.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
ICICI Prudential Nifty 204 204 204 204.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Goldman Sachs Nifty BeES 205.5 205.5 205.38 206.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Nippon India ETF Nifty IT 32.38 32.38 32.2 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Nippon India Nifty SDL - 2026 Maturity 109.5 109.5 109.26 109.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
HDFC Silver 62.53 62.53 62.12 62.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
LIC MF Nifty 100 202.13 202.13 201.86 202.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
SBI Sensex Next 50 532 532 531 532.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
HDFC NIFTY100 Quality 30 40.4 40.4 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Goldman Sachs Liquid BeES 1000.01 1000.01 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 45.05 45.05 44.89 45.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare 8.4 8.4 8.4 8.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
UTI Gold 45.4 45.4 45.3 45.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Mirae Asset Nifty Midcap 150 12.24 12.24 12.16 12.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
DSP Silver 63 63 63 63.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
DSP Nifty 50 190.35 190.35 189.81 190.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Motilal Oswal S&P BSE Healthcare 23.75 23.75 23.7 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1237 1237 1229.51 1237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
IDFC Sensex 669.55 669.55 667.75 669.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Axis Healthcare 85 85 84.03 85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
ICICI Prudential Sensex iWIN 697 697 697 701.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 169.2 169.2 169 169.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Goldman Sachs Infrastructure BeES 569.9 569.9 569.9 571.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
ICICI Prudential Liquid 1000 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Axis Consumption 79.51 79.51 79.51 79.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Mirae Asset Nifty Next 50 442.25 442.25 440 443.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Mirae Asset Nifty Midcap 150 12.26 12.26 12.2 12.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Kotak NIFTY India Consumption 79.39 79.39 79.02 79.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1095 1095 1093 1095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Goldman Sachs Liquid BeES 1000.01 1000.01 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Birla Sun Life Gold 47.85 47.85 47.71 47.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Edelweiss Nifty Bank 4829 4829 4501 4829 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
ICICI Prudential Healthcare 84.38 84.38 84.37 84.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
ICICI Prudential 5 Year G-SEC 51.5 51.5 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Motilal Oswal S&P BSE Healthcare 23.85 23.85 23.85 24.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Invesco India Nifty 2073.5 2073.5 2073.5 2073.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۵
HDFC NIFTY200 Momentum 30 200.15 200.15 200.1 200.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۵
HDFC Nifty 100 191.13 191.13 191 191.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
ICICI Prudential Consumption 79.95 79.95 79.95 80.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
Aditya Birla Sun Life Sensex 61.2 61.2 61.2 61.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1201.31 1201.31 1198 1201.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۳۵
IDBI Gold 4873.95 4873.95 4873.95 4873.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۸:۳۵
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 19.88 19.88 19.82 20.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 136.95 136.95 136.9 136.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۶
ICICI Prudential Nifty Infrastructure 55.25 55.25 54.13 55.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Motilal Oswal S&P BSE Quality 122 122 122 122 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۰۵
Invesco India Gold 4699 4699 4699 4704 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1099.62 1099.62 1099.62 1104.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
SBI IT 310.65 310.65 309.5 312.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak IT 30.9 30.9 30.86 31.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Gold 46.75 46.75 46.48 46.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
UTI Gold 45.4 45.4 45.2 45.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Axis Gold 45.31 45.31 45.19 45.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
BHARAT 22 56.2 56.2 55.94 56.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Axis Nifty 194.8 194.8 194.8 195.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Gold 45.47 45.47 45.35 45.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Sensex 661.9 661.9 660.58 663 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
UTI Sensex 655.88 655.88 655 657.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC Sensex 670.92 670.92 670.5 673.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC Silver 61.47 61.47 61 61.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Nifty 196 196 195.7 196.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Quality 154.21 154.21 153.46 154.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Axis Banking 427.28 427.28 426.48 429.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC Banking 426.5 426.5 425.99 427.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Quantum Gold 45.2 45.2 44.99 45.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Nifty 50 190.06 190.06 189.82 190.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
R Shares NV 20 102.72 102.72 102.69 103.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Nifty Bank 426.4 426.4 425 427 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Midcap 50 86.96 86.96 86.96 87.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Consumption 78.8 78.8 78.01 78.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
SBI Nifty Next 50 452.4 452.4 451.5 455.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
UTI Nifty Next 50 45.29 45.29 45.26 45.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs CPSE 38.39 38.39 38.37 38.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Indiabulls NIFTY50 190 190 190 191.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Birla Sun Life Gold 47.62 47.62 47.26 47.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential IT 31.02 31.02 31.02 31.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Silver 61.56 61.56 61.22 61.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Nifty Alpha 50 29.72 29.72 29.7 29.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak NV 20 Dividend 102.25 102.25 101.19 102.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon Nifty 50 BeES 200.9 200.9 200.7 201.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
R Shares Consumption 85.38 85.38 85.05 85.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs Banking 429.34 429.34 428.1 429.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC NIFTY50 Value 20 90.34 90.34 90.34 92.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Bank 42.62 42.62 42.42 42.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential FMCG 447.31 447.31 446.8 448.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Nifty 199.6 199.6 199.6 199.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
LIC MF G-SEC Long Term 22.72 22.72 22.5 22.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mirae Asset NYSE FANG+ 38.56 38.56 37.63 38.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Bank BeES 430.36 430.36 429.39 430.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Gold BeES 45.37 45.37 45.2 45.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs Hang Seng 258.66 258.66 255 258.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Nifty Auto 132.15 132.15 132.08 133.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC NIFTY100 Quality 30 39 39 39 39.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Tata Nifty India Digital 58 58 58 58.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs Junior BeES 457.16 457.16 457.16 460.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC NIFTY200 Momentum 30 198.15 198.15 198 199.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mirae Asset Nifty Next 50 436.69 436.69 434.49 438.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Motilal Oswal Nasdaq Q 50 52.26 52.26 51.31 52.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India ETF Nifty IT 31.17 31.17 31.08 31.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Nifty Pharma 13.16 13.16 13.12 13.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Reliance Nifty Midcap 150 120.8 120.8 120.64 121.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Reliance R Shares CNX 100 194.42 194.42 193.1 194.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential NV20 iWIN 100.45 100.45 100 99.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Nifty 100 Low Vol 30 13.51 13.51 13.5 13.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mirae Asset Hang Seng TECH 13.04 13.04 13.04 13.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India PSU Bank BeES 41.72 41.72 41.7 42.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs PSU Bank BeES 41.77 41.77 41.64 42.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Healthcare 83.4 83.4 83.31 83.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Nifty Auto 132.1 132.1 132.01 133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Hang Seng BeES 257.55 257.55 255 258.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Aditya Birla Sun Life Sensex 59.75 59.75 59.67 60.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Aditya Birla Sun Life Silver 63.65 63.65 63.14 63.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential S&P BSE 500 26.23 26.23 25.54 26.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mirae Asset Nifty Midcap 150 11.83 11.83 11.83 11.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Aditya Birla Sun Life Banking 43.3 43.3 42.44 43.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak NIFTY India Consumption 78.54 78.54 78 78.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Motilal Oswal MOSt Shares M50 184.19 184.19 184.19 184.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
UTI Bank Exchange Traded Fund 42.36 42.36 42.36 43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Aditya Birla Sun Life Nifty 50 20.74 20.74 20.65 20.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Axis Gold Exchange Traded Fund 45.27 45.27 45.09 45.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
HDFC Gold Exchange Traded Fund 46.64 46.64 46.31 46.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Nifty Next 50 44.43 44.43 44.4 44.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Private Banks 214 214 213.71 215.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mirae Asset ESG Sector Leaders 30.77 30.77 30.5 30.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 167.75 167.75 166.75 170 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India ETF Long Term Gilt 22.87 22.87 22.84 22.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
R Shares Dividend Opportunities 47.88 47.88 47.63 47.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Tata Nifty Exchange Traded Fund 191.87 191.87 191.7 192.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
UTI Gold Exchange Traded Scheme 45.41 45.41 45.15 45.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs Infrastructure BeES 552 552 548.3 553.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Gold Exchange Traded Scheme 45.5 45.5 45.28 45.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Sensex Exchange Traded Scheme 65.25 65.25 65.11 66.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 40.18 40.18 40.18 40.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Quantum Gold Exchange Traded Scheme 45.15 45.15 44.91 45.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 427.99 427.99 423.89 427.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Mirae Asset Nifty Financial Services 19.23 19.23 19.1 19.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 94.04 94.04 93.1 94.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare 8.37 8.37 8.3 8.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nippon India Nifty SDL - 2026 Maturity 108.94 108.94 108.79 108.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Quantum 1948 1948 1945 1951 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
IDBI Gold 4859.99 4859.99 4812.25 4859.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
IDFC Nifty 195.98 195.98 195.69 196.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
IDFC Sensex 652.35 652.35 650.9 665 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LIC MF Sensex 669.06 669.06 667.08 669.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
HDFC Nifty Next 50 430.15 430.15 430.15 436.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Invesco India Gold 4730 4730 4730 4738.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SBI Sensex Next 50 521.6 521.6 521.6 527.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
HDFC NIFTY100 Low Volatility 30 132 132 132 140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
UTI S&P BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund 52 52 52 52.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nippon India Nifty CPSE Bond Plus SDL - 2024 Matur 109.2 109.2 109.2 109.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
HDFC Gold 46.56 46.56 46.47 46.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kotak Banking 431.08 431.08 428.61 432 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kotak PSU Bank 375 375 374.3 376.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kotak Nifty MNC 20.01 20.01 20.01 20.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SBI 10 YEAR GILT 205.2 205.2 205.2 205.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
HDFC Nifty Growth 198.01 198.01 198.01 199.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Axis Technology ETF 308.37 308.37 308.24 311.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nippon India Sensex 683.3 683.3 680 683.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Mirae Asset Nifty 50 191.81 191.81 191.81 192.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Gold 46.42 46.42 46.36 46.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Silver 63.72 63.72 63.39 64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Reliance Sensex Next 50 51.46 51.46 51.46 51.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Tata Nifty Private Bank 218.98 218.98 214.86 219.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
DSP Nifty 50 Equal Weight 210.75 210.75 210.75 212.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Nifty100 203.82 203.82 203.11 203.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Mirae Asset S&P 500 Top 50 26.35 26.35 26.22 26.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
UTI S&P BSE Sensex Next 50 52.27 52.27 51.13 52.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Midcap 150 120 120 120 121.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Sensex iWIN 680.03 680.03 680 682 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
BHARAT Bond April 2032 Growth 1021.94 1021.94 1018.12 1021.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aditya Birla Sun Life Nifty IT 30.47 30.47 30.35 30.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Motilal Oswal S&P BSE Healthcare 23.41 23.41 23.41 23.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1091 1091 1090 1091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 177 177 176.7 177.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 44.23 44.23 44.23 44.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 103 103 103 104.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Axis AAA Bond Plus SDL 2026 Maturity 10.56 10.56 10.56 10.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 33.02 33.02 33.02 33.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
ICICI Prudential Nifty Infrastructure 53.79 53.79 53.59 54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Mirae Asset Nifty India Manufacturing 84.61 84.61 84.61 84.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 14.69 14.69 14.46 14.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
DSP Nifty 50 186 186 185.5 186.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Axis Healthcare 83.47 83.47 82.6 83.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LIC MF Nifty 100 197.69 197.69 197.69 199.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
HDFC NIFTY Growth Sectors 15 87.6 87.6 87.6 88.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ICICI Prudential 5 Year G-SEC 51.5 51.5 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 144.1 144.1 143.66 144.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Motilal Oswal S&P BSE Low Volatility 24.7 24.7 24 24.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Invesco India Nifty 2025.69 2025.69 2025.69 2028.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
UTI Nifty 1969.05 1969.05 1960 1969.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
DSP Silver 61.75 61.75 61.75 62.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
SBI BSE 100 200 200 199.75 200.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 20 20 19.83 20.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Axis Consumption 79.08 79.08 78.61 79.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value 45.95 45.95 45.91 46.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
ICICI Prudential Consumption 79 79 78.6 79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 20.38 20.38 20.18 20.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
HDFC Nifty 100 185.57 185.57 185.57 185.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
LIC MF Nifty 50 197.25 197.25 197.25 197.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Edelweiss Nifty Bank 4720 4720 4720 4720 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Motilal Oswal 5 Year G-Sec 49.8 49.8 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Motilal Oswal S&P BSE Quality 121.06 121.06 121.06 121.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1194 1194 1194 1194 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1220.82 1220.82 1220.82 1220.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1087.99 1087.99 1087.96 1087.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
Axis Technology ETF 194.9 194.9 194.9 194.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ساعت ۴:۵۱
ICICI Prudential Liquid 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۱
DSP BR Liquid NS 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Edelweiss Nifty 50 22705 22705 22705 22705 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Edelweiss Nifty Quality 30 435.5 435.5 435.5 435.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value 50.5 50.5 45.25 50.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۰:۲۰
DSP BR Liquid NS 1000 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۵:۱۸
Aditya Birla Sun Life Nifty 18.48 18.48 18.45 18.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۱۵
Aditya Birla Sun Life Gold 45.99 45.99 45.81 46.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۵
Edelweiss Nifty Quality 30 435.5 435.5 428 438.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۷
Edelweiss Nifty 50 22705 22705 22505 22705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین