هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:50:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:31:56
8 (42.01%)
تغییر ۳ ماهه
9 (48.94%)
تغییر ۶ ماهه
10 (58.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quantum 1519.11 1519.11 1519 1563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SBI Gold 4126.3 4126.3 4114 4136.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI Gold 4171.8 4171.8 4161 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Axis Gold 40.31 40.31 40.17 40.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HDFC Gold 41.32 41.32 41.2 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
IDBI Gold 4324.5 4324.5 4324.5 4354.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI Nifty 1584.43 1584.43 1570.05 1604.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI Nifty 1595.99 1595.99 1575 1595.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Axis Nifty 152.23 152.23 152.23 154.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
IDFC Nifty 152.2 152.2 152.2 159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak Gold 404.1 404.1 403.25 406.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI Sensex 529.33 529.33 529.33 546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak Nifty 152.22 152.22 152.22 155.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak Nifty 153.5 153.5 153.5 155.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SBI Quality 124.77 124.77 123.84 124.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Quantum Gold 2000 2000 1993 2001.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SBI Nifty 50 151.41 151.41 151.26 153.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bharat 22 ETF 37.26 37.26 37.26 38.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bharat 22 ETF 37.34 37.34 37.34 37.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak Banking 352.27 352.27 352.2 359.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
LIC MF Sensex 539.51 539.51 538 544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak PSU Bank 236.09 236.09 235.5 240.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
R Shares NV 20 76.88 76.88 76.88 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SBI Nifty Bank 347.24 347.24 347.24 355.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
LIC MF Nifty 50 157.51 157.51 154.05 157.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
DSP BR Liquid NS 999.99 999.99 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HDFC Nifty Growth 155.85 155.85 155.85 157.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HDFC Nifty Growth 160.16 160.16 156.2 160.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SBI Nifty Next 50 357.09 357.09 356.38 361.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI Nifty Next 50 374.93 374.93 356.01 374.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI Nifty Next 50 388 388 358 388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs CPSE 23.48 23.48 23.48 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Indiabulls NIFTY50 152.82 152.82 150.06 152.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Invesco India Gold 4165 4165 4165 4215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Invesco India Gold 4188.4 4188.4 4188.4 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SBI Sensex Next 50 405.31 405.31 405.31 405.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Birla Sun Life Gold 4221.8 4221.8 4221.8 4275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Invesco India Nifty 1573.07 1573.07 1573.07 1642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Birla Sun Life Nifty 160.7 160.7 160.7 164.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak NV 20 Dividend 76.08 76.08 76.08 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Mirae Asset Nifty 50 148.31 148.31 148.31 152.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
R Shares Consumption 64.11 64.11 64.11 64.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Banking 351.26 351.26 351.23 358.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Bank 346.48 346.48 346.48 355.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Gold 41.19 41.19 41.1 41.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty 155.48 155.48 155.48 158.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty 157.34 157.34 156.75 158.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
LIC MF G-SEC Long Term 21.87 21.87 21.7 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Gold BeES 40.25 40.25 40.06 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Hang Seng 335.95 335.95 335.95 362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Nifty BeES 156.15 156.15 156.15 159.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Nifty BeES 153.82 153.82 153.82 159.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Junior BeES 360.62 360.62 359.76 365.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty100 159.71 159.71 159.71 162.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty100 160.44 160.44 160.44 162.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nippon India ETF Nifty IT 24.56 24.56 24.56 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Reliance Nifty Midcap 150 88.3 88.3 88.3 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Reliance R Shares CNX 100 153 153 152.85 157.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Reliance R Shares CNX 100 151.07 151.07 151.07 156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential NV20 iWIN 74.37 74.37 74.37 76.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UTI S&P BSE Sensex Next 50 40.83 40.83 40.01 42.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs PSU Bank BeES 26.25 26.25 26.12 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential S&P BSE 500 201.7 201.7 201.7 204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential S&P BSE 500 203 203 200.6 209.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Sensex iWIN 533.6 533.6 533.6 543.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Motilal Oswal MOSt Shares M50 141.95 141.95 141.95 149.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty Next 50 34.75 34.75 34.75 35.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Private Banks 183.7 183.7 183.52 187.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Private Banks 194.96 194.96 183.62 194.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Nippon India ETF Long Term Gilt 21.92 21.92 21.92 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
R Shares Dividend Opportunities 36.25 36.25 36.25 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Tata Nifty Exchange Traded Fund 172.74 172.74 170 172.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1106.09 1106.09 1106.09 1107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1106.11 1106.11 1106.11 1109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1019.75 1019.75 1014.31 1019.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1017.07 1017.07 1015.61 1017.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1113.97 1113.97 1112.06 1114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1112.5 1112.5 1112.5 1115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 998.56 998.56 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 998.77 998.77 998.05 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Infrastructure BeES 426.52 426.52 426.52 439.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 86.07 86.07 86.07 86.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 343.05 343.05 343.05 350.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 24.58 24.58 24.58 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 936.84 936.84 920.82 936.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF 115.26 115.26 115.26 118.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 ETF 114 114 114 117.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Capital Global Property Securities 150.12 150.12 149 150.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Reliance Sensex Next 50 45 45 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۰۱
Edelweiss Nifty 50 19200 19200 19200 19200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۸:۰۲
Edelweiss Nifty Quality 30 426.38 426.38 426.38 426.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۸:۰۲
DSP BR Liquid NS 999.99 999.99 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
Edelweiss Nifty Bank 3893.2 3893.2 3893.2 3893.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۸:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی