هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 08:58:17
0 (2.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.48%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

21
قیمت روز
0 (0.84%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 09:35:59
7 (55.12%)
تغییر ۳ ماهه
3 (18.70%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.24%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quantum 1794 1802 1794 1802 6.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak IT 35.98 35.76 35.76 36.09 0.58 1.64% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Gold 4252.05 4237 4237 4252.05 32.30 0.76% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Gold 41.4 41.3 41.25 41.45 0.15 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Axis Gold 41.65 41.62 41.36 41.65 0.17 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT 22 43.56 43.9 43.56 44.28 0.20 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT 22 43.9 44.27 43.78 44.27 0.53 1.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
HDFC Gold 42.7 42.6 42.52 42.7 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
IDBI Gold 4410 4383 4366 4410 7.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Nifty 1803.5 1815 1803.5 1819.15 13.50 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Axis Nifty 180.13 181.45 180.13 182.02 0.43 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
IDFC Nifty 179.95 181.12 179.95 181.19 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak Gold 41.9 41.84 41.73 41.9 0.04 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Sensex 605 609.58 605 611.82 1.49 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak Nifty 180.35 181.6 180.35 182.2 0.34 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak Nifty 181.1 182.46 181.1 182.46 1.10 0.61% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Quality 151.1 152.32 151.1 152.45 0.42 0.28% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Quantum Gold 2063.2 2062 2058 2064.9 2.80 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Nifty 50 174.82 175.87 174.82 176.54 0.44 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak Banking 365.18 368.5 365.18 370.48 1.56 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak PSU Bank 255 258 255 259.55 1.77 0.69% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
R Shares NV 20 95.17 95.78 95.17 95.9 0.51 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Nifty Bank 360.8 364.5 360.8 366.33 1.40 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Axis Healthcare 85.8 86.45 85.8 86.45 0.69 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
LIC MF Nifty 50 183.27 183.15 183.1 184.99 2.82 1.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
LIC MF Nifty 100 177.3 181.41 177.15 181.41 0.20 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
HDFC Nifty Growth 183.4 184.75 183.4 185.6 0.05 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
HDFC Nifty Growth 184.1 185.1 184.1 185.5 0.69 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Nifty Next 50 438.5 439.99 437.77 441 3.60 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Nifty Next 50 44.14 44.3 44.08 44.38 0.39 0.89% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Nifty Next 50 44.92 45 44.92 45.3 1.43 3.29% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs CPSE 29.34 29.67 29.34 29.8 0.34 1.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Invesco India Gold 4291 4281 4281 4301 24.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Invesco India Gold 4281 4345 4281 4345 53.99 1.26% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Birla Sun Life Gold 43.8 43.4 43.4 43.85 0.20 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential IT 358.5 361.99 358.5 362 3.99 1.13% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential IT 361.19 362.17 361.19 362.17 6.19 1.74% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Invesco India Nifty 1857.25 1891.8 1857.25 1891.8 10.15 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Birla Sun Life Nifty 19.06 19.18 19.06 19.24 0.09 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Edelweiss Nifty Bank 3993.59 3994.99 3993.59 3994.99 7.41 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Kotak NV 20 Dividend 94.01 94.8 94.01 94.99 0.21 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset Nifty 50 176.91 177.96 176.91 178.6 0.91 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Banking 363.83 367.56 363.83 369.2 1.25 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Bank 360.3 364 360.3 365.5 2.11 0.59% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Gold 42.65 42.46 42.44 42.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Nifty 183.51 185.15 183.51 185.66 0.16 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Nifty 184.16 185.99 184.16 185.99 0.38 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
LIC MF G-SEC Long Term 22.71 22.7 22.7 22.83 0.04 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset NYSE FANG+ 58.77 58.36 58.36 58.79 0.76 1.31% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset NYSE FANG+ 58.7 58.84 58.7 58.84 0.85 1.47% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Nippon India Gold BeES 41.48 41.3 41.29 41.48 0.14 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Hang Seng 307.3 307 307 312.99 6.69 2.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Nifty BeES 184.85 186.13 184.85 186.82 0.30 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Nifty BeES 185.17 186.88 185.17 186.88 0.58 0.31% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Junior BeES 443.11 444.4 443.11 445.76 4.11 0.94% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Junior BeES 443 445.12 443 445.45 3.50 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Liquid BeES 999.99 1000.01 1000 999.99 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Nifty100 189 189.81 189 190.48 0.74 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Nifty100 190.1 193 190.1 193 2.95 1.58% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset Nifty Next 50 421.5 424 421.5 424 4.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset Nifty Next 50 422.54 424.95 419.26 424.95 5.41 1.30% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Nippon India ETF Nifty IT 36 36.25 36 36.34 0.43 1.21% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Nippon India Nifty Pharma 13.7 13.71 13.62 13.85 0.05 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Reliance Nifty Midcap 150 114.43 115.03 114.43 115.12 1.31 1.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Reliance R Shares CNX 100 179.88 181.54 179.88 181.77 0.47 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Reliance R Shares CNX 100 181 182.1 181 183 1.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential NV20 iWIN 92.27 92.89 92.27 92.96 1.11 1.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset S&P 500 Top 50 30.29 30.35 30.2 30.5 0.24 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset S&P 500 Top 50 30.1 30.06 30.06 30.49 0.25 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI S&P BSE Sensex Next 50 49.45 49.99 49.05 49.99 0.40 0.82% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs PSU Bank BeES 28.26 28.53 28.26 28.79 0.12 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Healthcare 87.76 87.89 87.76 88.99 0.44 0.50% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 24.49 24.64 24.49 24.64 0.24 0.99% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 24.54 24.7 24.54 24.7 0.26 1.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Sensex iWIN 625.99 629.5 625.99 631.49 2.49 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Motilal Oswal MOSt Shares M50 170 171.83 170 172.2 0.38 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Nifty Next 50 43.1 43.2 43.06 43.35 0.32 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Private Banks 182.6 184.8 182.6 184.8 1.16 0.64% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Private Banks 182.53 184.55 182.5 184.55 2.38 1.32% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Nippon India ETF Long Term Gilt 22.87 22.86 22.86 22.87 0.04 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
R Shares Dividend Opportunities 43.95 44.22 43.95 44.88 0.06 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Tata Nifty Exchange Traded Fund 176.31 179.95 176.31 179.95 1.31 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1152.11 1157 1152.11 1157 3.89 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1191 1190 1188.14 1191.55 0.05 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1187 1191 1187 1191 4.66 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1070.04 1072.3 1069.5 1072.3 1.87 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2031 Growth 1070 1071.8 1069.5 1071.88 2.39 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs Infrastructure BeES 519.36 522 519.36 524.25 1.73 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 172.99 173.2 172.49 173.45 1.79 1.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Alpha Low Vol 30 174 171.1 171.1 174.5 2.01 1.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 137.7 138.52 137.7 138.75 0.25 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 105.3 105.81 105.28 105.92 1.11 1.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 436 437.56 435.53 437.74 2.34 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 31.85 31.99 31.85 32.19 0.35 1.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 120.59 120.49 120.49 120.9 1.19 1.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 120.61 120.83 120.61 120.95 1.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Nifty 1819.7 1815 1815 1819.7 16.85 0.93% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
DSP BR Liquid NS 999.99 1000 1000 999.99 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
Indiabulls NIFTY50 184.99 181.05 181.05 187.5 5.69 3.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
SBI Sensex Next 50 501.94 501.99 497 501.99 10.74 2.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
R Shares Consumption 76.4 76.83 76.25 76.83 0.40 0.53% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
BHARAT Bond ETF April 2023 Growth 1155.25 1153.78 1153.78 1155.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1071.55 1072 1071.54 1072.3 0.44 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
ICICI Prudential Nifty Low Vol 30 138.61 137.77 137.77 138.61 2.09 1.53% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
Reliance Sensex Next 50 48.95 50 48.95 50 0.55 1.14% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۳۵
ICICI Prudential Healthcare 87.61 87.61 87.61 87.61 0.49 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۳۵
BHARAT Bond ETF April 2025 Growth 1071 1074 1071 1074 2.83 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۳۵
DSP BR Liquid NS 1000 1000 1000 1000 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۳۵
LIC MF Sensex 623 623 623 623 1.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Edelweiss Nifty Quality 30 435.5 435.5 428 438.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۷
Edelweiss Nifty 50 22705 22705 22505 22705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی