خبر
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.744
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 07:02:15
0 (2.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.68%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,242
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 01:05:30
79 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
26 (2.01%)
تغییر ۶ ماهه
18 (1.45%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin USD 6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares China 17.82 17.82 17.82 17.82 0.03 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares India 47.25 47.25 47.25 47.25 0.20 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO SP 500 USD 44.82 44.91 44.82 44.91 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO US Put Write 14.36 14.37 14.36 14.37 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
NBI High Yield Bond 21.02 21.02 21.02 21.02 0.05 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
3iQ CoinShares Ether 6.84 6.83 6.83 6.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Natural Gas 18.73 18.73 18.73 18.73 0.10 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
3iQ CoinShares Bitcoin 3.77 3.77 3.77 3.77 0.02 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Clean Energy Index 21.8 21.8 21.8 21.8 0.04 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Mid Corporate Bond 14.87 14.87 14.87 14.87 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Guardian Canadian Bond 18 18 18 18 0.04 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Inverse Bitcoin 24.52 24.48 24.48 24.52 0.14 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
NBI Liquid Alternatives 23.96 23.93 23.93 23.96 0.08 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Long Provincial Bond 13.3 13.3 13.3 13.3 0.13 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Covered Call US Banks 26.51 26.64 26.51 26.64 0.14 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Equal Weight US Banks 31.11 31.07 31.07 31.11 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO MSCI USA High Quality 53.29 53.3 53.29 53.3 0.08 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Franklin Innovation Active 14.37 14.37 14.37 14.37 0.07 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Seasonal Rotation 26.03 26.03 26.03 26.03 0.03 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares ESG MSCI USA Index 29.38 29.38 29.38 29.38 0.07 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
TD Canadian Aggregate Bond 13.33 13.32 13.32 13.33 0.03 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose Ether Yield - Units 2.38 2.37 2.37 2.38 0.01 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Low Volatility US Equity 49.66 49.67 49.66 49.67 0.06 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Ultra Short-Term US Bond 46.81 46.81 46.81 46.81 0.05 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Evolve Cyber Security Hedged 34.22 34.34 34.22 34.34 0.17 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Invesco NASDAQ 100 IndexFund 19.33 19.31 19.31 19.33 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Global Value Factor 41.9 41.96 41.9 41.96 0.11 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Franklin Global Growth Active 20.57 20.55 20.55 20.57 0.06 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Dynamic Active Global Dividend 45.61 45.58 45.58 45.61 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Global Core Plus Bond 22.15 22.1 22.1 22.15 0.09 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose Diversified Real Asset 28.21 28.21 28.21 28.21 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
TD Active Preferred Share Unit 9.34 9.34 9.34 9.34 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
First Asset MSCI Canada Quality 29.92 29.9 29.9 29.92 0.11 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares US High Dividend Equity 29.67 29.69 29.67 29.69 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 21.92 21.96 21.92 21.96 0.06 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Dev All Cap Ex US 36.93 36.94 36.93 36.94 0.05 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO International Dividend Units 20.03 20 20 20.03 0.07 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Mid Term US IG Corp Bond Hdg 12.68 12.66 12.66 12.68 0.08 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. High Quality Index 43.4 43.47 43.4 43.47 0.05 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Gold Yield Common Class 9.47 9.47 9.47 9.47 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index 39.8 39.77 39.77 39.8 0.08 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Short Federal Bond Index (AU) 20.42 20.42 20.42 20.42 0.08 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity International Value Index 27.88 27.88 27.88 27.88 0.12 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. Low Volatility Index 39.62 39.62 39.62 39.62 0.88 2.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active Floating Rate Bond 9.69 9.69 9.69 9.69 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Equal Weight Canada Banks 29.75 29.75 29.75 29.75 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Canadian Short Term Bond 95.24 95.24 95.24 95.24 0.06 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
TD Global Healthcare Leaders Index 17.57 17.58 17.57 17.58 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Europe High Dividend Covered Ca 19.1 19.1 19.1 19.1 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
First Asset Energy Giants CC Adviso 8.38 8.38 8.38 8.38 0.05 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares MSCI All Country World Mini 46.95 46.95 46.95 46.95 0.04 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
NBI Unconstrained Fixed Income Fund 22.86 22.86 22.86 22.86 0.07 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Canadian High Quality Index 30.27 30.27 30.27 30.27 0.06 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Units 33.33 33.3 33.3 33.33 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Global Investment Grade Bond 22.18 22.16 22.16 22.18 0.06 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity International Momentum Index 9.24 9.24 9.24 9.24 0.02 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Hamilton Enhanced Canadian Financials 13.79 13.82 13.79 13.82 0.06 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Edge MSCI Min Vol USA CAD Hdg 31.93 31.94 31.93 31.94 0.06 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
TD Global Technology Innovators Index 5.71 5.71 5.71 5.71 0.03 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US 46.82 46.85 46.82 46.85 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) 11.77 11.82 11.77 11.82 0.07 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Harvest Clean Energy ETF Class A units 13.37 13.37 13.37 13.37 0.03 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Global Sustainability Leaders 40.78 40.89 40.78 40.89 0.09 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond 18.68 18.68 18.68 18.68 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index 58.51 58.44 58.44 58.51 0.04 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Global Healthcare (CAD Hedged) 68.84 68.77 68.77 68.84 0.04 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO NASDAQ 100 Equity Index (USD Units) 26.41 26.41 26.41 26.41 0.97 3.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Systematic Canadian Bond Index 22.62 22.59 22.59 22.62 0.53 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Global Lithium Producers Index 42.71 42.71 42.71 42.71 0.15 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons S&P/TSX Capped Composite Index 31.61 31.58 31.58 31.61 0.07 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Global Agriculture Common Class 73.4 73.62 73.4 73.62 0.29 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio 23.5 23.51 23.5 23.51 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity International High Quality Index 32.23 32.25 32.23 32.25 0.13 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental 35.32 35.34 35.32 35.34 0.08 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Short-Term US TIPS Index (Hedged Units) 29.51 29.51 29.51 29.51 0.07 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond 24.03 24.03 24.03 24.03 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active Corporate Bond Common Class 9.71 9.72 9.71 9.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active High Yield Bond CommonClass 7.69 7.66 7.66 7.69 0.04 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Harvest Equal Weight Global Utilities Income 17.98 17.99 17.98 17.99 0.07 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Harvest Travel & Leisure Index Class A units 19.19 19.19 19.19 19.19 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
PowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility 29.48 29.48 29.48 29.48 0.06 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index (CAD-Hedged) 36.88 36.85 36.85 36.88 0.06 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active Global Fixed Income Common Class 6.97 6.97 6.97 6.97 0.02 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units 30.46 30.51 30.46 30.51 0.03 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio 20.74 20.74 20.74 20.74 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Balanced (Fixed Percentage Distribution Units) 27.44 27.42 27.42 27.44 0.04 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
CI Munro Alternative Global Growth ETF Common Unit 24.41 24.45 24.41 24.45 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
CI WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index 35.37 35.36 35.36 35.37 0.07 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
CI Yield Enhanced Canada Short-Term Aggregate Bond 45.4 45.4 45.4 45.4 0.20 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield He 27 26.92 26.92 27 0.10 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Canadian High Dividend Index Units Series 28.42 28.39 28.39 28.42 0.06 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity International High Dividend Index Units S 23.09 23.09 23.09 23.09 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency N 30.14 30.14 30.14 30.14 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 32.67 32.67 32.67 32.67 0.13 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. Low Volatility Currency Neutral Inde 37.87 37.87 37.87 37.87 0.99 2.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Franklin Brandywine Global Sustainable Income Opti 17.44 17.44 17.44 17.44 0.06 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Franklin Liberty Global Aggregate Bond ETF (CAD-He 18.79 18.79 18.79 18.79 0.09 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 9.79 9.86 9.79 9.86 0.03 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index (C 23.98 24.05 23.98 24.05 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock (CA 14.41 14.45 14.41 14.45 0.03 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Maximum Diversification All World Develo 26.74 26.74 26.74 26.74 0.05 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternativ 13.24 13.22 13.22 13.24 0.03 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO SP 500 60.12 60.19 60.12 60.19 0.05 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Bitcoin CAD 8.47 8.44 8.44 8.47 0.02 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO MSCI EAFE 19.44 19.44 19.44 19.44 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO China Equity 14.39 14.37 14.37 14.39 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons S&P 500 54.9 54.94 54.9 54.94 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Aggregate Bond 13.86 13.84 13.84 13.86 0.04 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard SP 500 CA 97.42 97.57 97.42 97.57 0.12 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons NASDAQ 100 45.95 45.95 45.95 45.95 0.05 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons S&P/TSX 60 50.51 50.49 50.49 50.51 0.10 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core S&P 500 68.29 68.33 68.29 68.33 0.09 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Canadian Dividend 19.97 19.96 19.96 19.97 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Long Federal Bond 14.31 14.28 14.28 14.31 0.09 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose Ether - Hedged 5.41 5.41 5.41 5.41 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Long Corporate Bond 15.58 15.43 15.43 15.58 0.19 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Mid Provincial Bond 13.77 13.76 13.76 13.77 0.03 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO US High Dividend CC 22.7 22.68 22.68 22.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Cash Maximizer 103.61 103.6 103.6 103.61 0.03 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
RBC Canadian Bank Yield 24.28 24.28 24.28 24.28 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Short Corporate Bond 13.11 13.11 13.11 13.11 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard US Total Market 74.54 74.61 74.54 74.61 0.08 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO MSCI Emerging Markets 19.26 19.28 19.26 19.28 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Ultra Short-Term Bond 48.6 48.62 48.6 48.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Covered Call Utilities 11.82 11.82 11.82 11.82 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Equal Weight Utilities 23.36 23.37 23.36 23.37 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO MSCI EAFE (CAD Hedged) 24.6 24.61 24.6 24.61 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard SP 500 CAD hedged 67.52 67.6 67.52 67.6 0.04 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Global Gold 17.9 17.89 17.89 17.9 0.03 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
TD S&P/TSX Capped Composite 23.6 23.61 23.6 23.61 0.05 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Balanced Portfolio 28.01 28.01 28.01 28.01 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Silver 2x Daily Bear 16.96 16.95 16.95 16.96 0.04 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Silver 2x Daily Bull 21.76 21.75 21.75 21.76 0.08 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Laddered Preferred Share 9.25 9.26 9.25 9.26 0.02 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Unconstrained Bond 18.26 18.22 18.22 18.26 0.05 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
RBC Canadian Preferred Share 18.85 18.87 18.85 18.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
TD Global Technology Leaders 22.77 22.77 22.77 22.77 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Canada All Cap 41.61 41.59 41.59 41.61 0.05 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear 7.34 7.33 7.33 7.34 0.02 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull 14.39 14.44 14.39 14.44 0.04 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P 500 Daily Inverse 14.39 14.38 14.38 14.39 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core MSCI EAFE IMI CA 31.91 31.93 31.91 31.93 0.03 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Edge MSCI Min Vol USA 68.23 68.19 68.19 68.23 0.12 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Capped Energy 16.54 16.52 16.52 16.54 0.10 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose High Interest Savings 50.02 50.01 50.01 50.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Fidelity Advantage Bitcoin ETF 7.69 7.7 7.69 7.7 0.09 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Canadian Universe Bond 28.11 28.09 28.09 28.11 0.06 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Floating Rate Income 17.25 17.25 17.25 17.25 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Emerging Markets 32.66 32.68 32.66 32.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bear 10.49 10.49 10.49 10.49 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 16.04 16.06 16.04 16.06 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Covered Call Canadian Banks 19.23 19.21 19.21 19.23 0.05 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Canadian Corporate Bond 19.3 19.28 19.28 19.3 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) 92.96 93.09 92.96 93.09 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear 7.69 7.68 7.68 7.69 0.02 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull 9.73 9.75 9.73 9.75 0.04 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bull 19.79 19.78 19.78 19.79 0.07 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Canadian Government Bond 19.51 19.5 19.5 19.51 0.04 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Canadian Select Dividend 27.93 27.92 27.92 27.93 0.05 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Capped Utilities 28.13 28.1 28.1 28.13 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Core Plus Global Fixed 16.55 16.54 16.54 16.55 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Canadian Aggregate Bond 22.94 22.93 22.93 22.94 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bear 15.34 15.38 15.34 15.38 0.27 1.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons CDN Select Universe Bond 45.82 45.81 45.81 45.82 0.08 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Canadian Real Return Bond 23.83 23.9 23.83 23.9 0.06 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core Equity ETF Portfolio 25.36 25.33 25.33 25.36 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) 43.51 43.55 43.51 43.55 0.06 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Capped Financials 46.97 46.98 46.97 46.98 0.10 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Canadian Government Bond 22.67 22.62 22.62 22.67 0.08 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull 10.3 10.29 10.29 10.3 0.02 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) 86.14 86.25 86.14 86.25 0.17 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas 67.25 67.21 67.21 67.25 0.33 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Global Base Metals 20.22 20.21 20.21 20.22 0.07 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Developed All Cap ex 29.13 29.14 29.13 29.14 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Conservative Strategic Fixe 17.96 17.91 17.91 17.96 0.08 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core High Qual Canadian Com 18.76 18.74 18.74 18.76 0.05 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core MSCI AC World ex Canad 32.48 32.48 32.48 32.48 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares ESG Canadian Aggregate Bond 18.06 18.04 18.04 18.06 0.06 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Global All Cap ex Can 46.44 46.44 46.44 46.44 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core Canadian Long Term Bond 20.35 20.31 20.31 20.35 0.13 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
RBC Target 2025 Corporate Bond Index 19.59 19.58 19.58 19.59 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion 22.31 22.29 22.29 22.31 0.08 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 6.94 6.96 6.94 6.96 0.04 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Intl Developed Markets Equity 37.65 37.67 37.65 37.67 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Canadian Corporate Bond Index 23.08 23.04 23.04 23.08 0.06 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO Canadian High Dividend Covered Call 18.07 18.02 18.02 18.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Dynamic iShares Active Preferred Shares 19.18 19.2 19.18 19.2 0.04 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 85.88 85.73 85.73 85.88 0.23 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose Bitcoin USD Non-Currency Hedged 3.15 3.15 3.15 3.15 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose Ether - CAD Non-Currency Hedged 6 6.01 6 6.01 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.64 9.64 9.64 9.64 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Medical Marijuana Life Sciences 14.9 14.88 14.88 14.9 0.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
IA Clarington Core Plus Bond Fund Series 9.28 9.28 9.28 9.28 0.02 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active Cdn Dividend Common Class 20.91 20.92 20.91 20.92 0.06 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core MSCI Global Quality Dividend 23.44 23.39 23.39 23.44 0.07 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Short Duration High Income Common 15.22 15.2 15.2 15.22 0.03 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 18.97 18.9 18.9 18.97 0.10 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Purpose Bitcoin CAD Currency Hedged Units 3.35 3.34 3.34 3.35 0.05 1.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bear 6.04 6.05 6.04 6.05 0.05 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull 27.16 27.12 27.12 27.16 0.24 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call 16.49 16.44 16.44 16.49 0.03 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Horizons Active Preferred Share CommonClass 7.61 7.62 7.61 7.62 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend 24.53 24.53 24.53 24.53 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO High Yield US Corporate Bond (CAD Hedged) 10.88 10.87 10.87 10.88 0.02 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Capped Information Technology 35.99 36.01 35.99 36.01 0.04 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call edged Units 12.41 12.41 12.41 12.41 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares 1-10Yr Laddered Corporate Bond Common Clas 17.14 17.13 17.13 17.14 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares 1-10Yr Laddered Government Bond Common Cla 16.93 16.92 16.92 16.93 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares 1-5Yr Laddered Corporate Bond Common Class 17.27 17.26 17.26 17.27 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple 18 18 18 18 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Common Cl 11.07 11.07 11.07 11.07 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
PowerShares 1-5Yr Laddered Investment Grade Corpor 16.82 16.82 16.82 16.82 0.03 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
BMO All-Equity 38.87 38.87 38.87 38.87 0.03 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO US Dividend 38.04 38.04 38.04 38.04 0.13 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Balanced ESG 31.05 31.05 31.05 31.05 0.47 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
One Global Equity 32.14 32.14 32.14 32.14 0.04 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Low Vol Int Eq 22.45 22.45 22.45 22.45 0.05 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Monthly Income 16.05 16.05 16.05 16.05 0.03 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose US Cash Fund 100.03 100.03 100.03 100.03 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Jantzi Social 31.17 31.17 31.17 31.17 0.07 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Blockchain Technologies 9.6 9.6 9.6 9.6 0.04 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Canadian Growth 43.37 43.37 43.37 43.37 0.03 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO S&P US Mid Cap Index 37.24 37.24 37.24 37.24 0.16 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Government Bond Index 46 46 46 46 0.19 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Fidelity U.S. Value Index 13.34 13.34 13.34 13.34 0.02 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Invesco S&P 500 ESG Index 28.7 28.7 28.7 28.7 0.16 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Mackenzie Canadian Equity 125.6 125.6 125.6 125.6 0.12 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
NBI Global Private Equity 33.38 33.38 33.38 33.38 1.03 3.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose US Dividend Units 25.77 25.77 25.77 25.77 0.20 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO S&P US Small Cap Index 36.66 36.66 36.66 36.66 0.16 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P/TSX Completion 30.53 30.53 30.53 30.53 0.05 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Covered Call Technology 25.18 25.18 25.18 25.18 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO US High Dividend CC USD 23.22 23.22 23.22 23.22 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI Gold Bullion Fund Hedged 22.77 22.77 22.77 22.77 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust Cloud Computing 15.19 15.19 15.19 15.19 0.27 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic Active International 18.6 18.6 18.6 18.6 0.11 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 9.2 9.2 9.2 9.2 0.06 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares ESG Equity Portfolio 44.71 44.71 44.71 44.71 0.10 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares ESG Growth Portfolio 42.69 42.69 42.69 42.69 0.19 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI Gold Bullion Fund UnHedged 24.12 24.12 24.12 24.12 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons SP TSX Capped Energy 31.74 31.74 31.74 31.74 0.07 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets 29.33 29.33 29.33 29.33 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Bitcoin Yield - Units 2.67 2.67 2.67 2.67 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Gold Bullion Fund USD 28.14 28.14 28.14 28.14 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI USA ESG Leaders Index 38.27 38.27 38.27 38.27 0.16 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust Senior Loan Common 16.77 16.77 16.77 16.77 0.07 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons EURO STOXX 50 Class A 37.61 37.61 37.61 37.61 0.05 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Equal Weight US Health Care 43.09 43.09 43.09 43.09 0.32 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index 28.87 28.87 28.87 28.87 0.17 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust AlphaDEX EU Div Com 22.61 22.61 22.61 22.61 0.07 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Franklin Liberty Core Plus Bond 17.71 17.71 17.71 17.71 0.21 1.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard Global Momentum Factor 45.64 45.64 45.64 45.64 0.15 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Fidelity Canadian Momentum Index 10.16 10.16 10.16 10.16 0.05 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Harvest Global Gold Giants Index 25.84 25.84 25.84 25.84 0.04 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Russell Investments Fixed Income 18.04 18.04 18.04 18.04 0.04 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI Canada ESG Leaders Index 33.01 33.01 33.01 33.01 0.08 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI Fintech Innovation Index 21.03 21.03 21.03 21.03 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic Active Retirement Income+ 21.92 21.92 21.92 21.92 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset 1 5 Year Laddered Gov 9.86 9.86 9.86 9.86 0.02 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Global Water Common Class 48.54 48.54 48.54 48.54 0.19 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD One-Click Aggressive Portfolio 17.26 17.26 17.26 17.26 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO SP TSX Equal Weight Global Gld 69.57 69.57 69.57 69.57 0.43 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares SP Global Consumer Discret 43.53 43.53 43.53 43.53 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
PowerShares FTSE RAFI Global Small 29.71 29.71 29.71 29.71 0.14 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Tactical Hedged Equity Non 31.92 31.92 31.92 31.92 0.06 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
AGFiQ Enhanced Core Canadian Equity 33.3 33.3 33.3 33.3 0.06 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Low Volatility US Equity CAD He 33.48 33.48 33.48 33.48 0.10 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI All Country World High Qua 45.5 45.5 45.5 45.5 0.10 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Short Corporate Bond Index (AU) 21.55 21.55 21.55 21.55 0.08 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Automobile Innovation Hedged 29.65 29.65 29.65 29.65 0.15 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Fidelity Global Monthly High Income 12.32 12.32 12.32 12.32 0.15 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust AlphaDEX US Industrials 38.91 38.91 38.91 38.91 0.07 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 41 41 41 41 0.24 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
IA Clarington Strategic Income Fund 10.94 10.94 10.94 10.94 0.10 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond 16.3 16.3 16.3 16.3 0.12 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Edge MSCI Multi USA CAD Hdg 33.23 33.23 33.23 33.23 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares ESG Advanced MSCI USA Index 56 56 56 56 0.04 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 125 125 125 125 0.33 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Multi Strategy Market Neutr 19.82 19.82 19.82 19.82 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI ONE North American Core Plus Bond 47.46 47.46 47.46 47.46 0.31 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Desjardins RI Canada - Low CO2 Index 25.07 25.07 25.07 25.07 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic Active Global Infrastructure 20.31 20.31 20.31 20.31 0.28 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic iShares Active Tactical Bond 19.11 19.11 19.11 19.11 0.13 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Franklin LibertyQT U.S. Equity Index 32.67 32.67 32.67 32.67 0.09 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Mackenzie Maximum Diversification US 33.41 33.41 33.41 33.41 0.09 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Morningstar ESG U.S. Equity Index 17.21 17.21 17.21 17.21 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 22.17 22.17 22.17 22.17 0.28 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust Canadian Capital Strength 42.33 42.33 42.33 42.33 0.07 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Manulife Multifactor Emerging Markets 26.08 26.08 26.08 26.08 0.07 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Hamilton U.S. Mid/Small-Cap Financials 26.95 26.95 26.95 26.95 0.57 2.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Harvest US Bank Leaders Income Class A 14.58 14.58 14.58 14.58 0.06 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Active Global Infrastructure Equity 18.24 18.24 18.24 18.24 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Morningstar ESG Canada Equity Index 18.02 18.02 18.02 18.02 0.04 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P U.S. Small-Cap (CAD-Hedged) 25.73 25.73 25.73 25.73 0.71 2.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
NBI Sustainable Canadian Corporate Bond 21.24 21.24 21.24 21.24 0.20 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index 29.78 29.78 29.78 29.78 0.09 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Cloud Computing Index Fund Hedged 15.42 15.42 15.42 15.42 0.08 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.55 9.55 9.55 9.55 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 27.31 27.31 27.31 27.31 0.40 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
NBI Sustainable Canadian Short Term Bond 9.49 9.49 9.49 9.49 0.04 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro Marijuana Companies 2x Daily Bull 11.29 11.29 11.29 11.29 0.18 1.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Innovation Index Fund USD Unhedged 15.84 15.84 15.84 15.84 0.51 3.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Bitcoin Yield - USD Non-Curr Hdgd 2.59 2.59 2.59 2.59 0.05 1.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Fidelity U.S. Value Currency Neutral Index 13.09 13.09 13.09 13.09 0.08 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset Morningstar US Momentum Common 27.63 27.63 27.63 27.63 0.05 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Laddered Canadian Preferred Share 22.21 22.21 22.21 22.21 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio 19.12 19.12 19.12 19.12 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Harvest Travel & Leisure Index Class U units 18.26 18.26 18.26 18.26 0.52 2.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged) 32.5 32.5 32.5 32.5 0.05 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index 36.2 36.2 36.2 36.2 0.84 2.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI USA High Quality Index (Hedged Units) 34.35 34.35 34.35 34.35 0.11 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CIBC Active Investment Grade Floating Rate Bond 19.56 19.56 19.56 19.56 0.03 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 30.43 30.43 30.43 30.43 0.04 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average(CAD 24.79 24.79 24.79 24.79 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Cyber Security Index Fund - UnHedged Units 38.96 38.96 38.96 38.96 0.32 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset Morningstar Canada Value Common Class 20.72 20.72 20.72 20.72 0.04 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 20.82 20.82 20.82 20.82 0.04 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 21.85 21.85 21.85 21.85 0.03 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Cred 18.62 18.62 18.62 18.62 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Automobile Innovation Index Fund - UnHedged 32.9 32.9 32.9 32.9 0.74 2.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 27.88 27.88 27.88 27.88 0.21 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset Canadian Convertible Bond Common Class 9.6 9.6 9.6 9.6 0.12 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer - Februar 34.89 34.89 34.89 34.89 1.60 4.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Active Hybrid Bond and Preferred Share Co 7.91 7.91 7.91 7.91 0.16 2.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index USD Sh 20.34 20.34 20.34 20.34 0.10 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Common Cl 53.54 53.54 53.54 53.54 0.04 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US High Yield Fixed Income (CAD Hedged) Co 15.27 15.27 15.27 15.27 0.09 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF (Hed 39.93 39.93 39.93 39.93 1.13 2.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF (Unh 42.79 42.79 42.79 42.79 0.74 1.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD S&P 500 30.81 30.81 30.81 30.81 0.08 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Balanced 33.86 33.86 33.86 33.86 0.05 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Discount Bond 14.71 14.71 14.71 14.71 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Premium Yield 28.84 28.84 28.84 28.84 0.04 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P/TSX 60 31.34 31.34 31.34 31.34 0.06 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Mid Federal Bond 14.73 14.73 14.73 14.73 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Real Return Bond 16.16 16.16 16.16 16.16 0.03 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI EM 25.03 25.03 25.03 25.03 0.07 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
RBC U.S. Banks Yield 21.69 21.69 21.69 21.69 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Sprott Physical Gold 18.67 18.67 18.67 18.67 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard FTSE Canada 45.16 45.16 45.16 45.16 0.06 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO NASDAQ 100 Equity 52.39 52.39 52.39 52.39 0.06 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares SP US Mid Cap 26.56 26.56 26.56 26.56 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Core Dividend 31.53 31.53 31.53 31.53 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI Galaxy Ethereum ETF 6.16 6.16 6.16 6.16 0.01 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Canadian Value 33.5 33.5 33.5 33.5 0.12 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Sprott Physical Silver 10.41 10.41 10.41 10.41 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Q Canadian Dividend 15.48 15.48 15.48 15.48 0.04 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Cryptocurrencies 4.1 4.1 4.1 4.1 0.01 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 57.81 57.81 57.81 57.81 0.06 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Ether CAD Unhedged Units 6 6 6 6 0.02 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Global Infrastructure 45.74 45.74 45.74 45.74 0.09 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Global Strategic Bond 25.73 25.73 25.73 25.73 0.37 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P/TSX Small Cap 18.33 18.33 18.33 18.33 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
PIMCO Monthly Income Fund 17.91 17.91 17.91 17.91 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard Growth Portfolio 29.74 29.74 29.74 29.74 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard US Div Appreciat 72.59 72.59 72.59 72.59 0.04 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset CanBanc Income 11.73 11.73 11.73 11.73 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
PowerShares QQQ CAD Hedged 97.85 97.85 97.85 97.85 0.05 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset US Trendleaders 27.85 27.85 27.85 27.85 0.12 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons US Dollar Currency 13.63 13.63 13.63 13.63 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons US Dollar Currency 10.15 10.15 10.15 10.15 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons US Large Cap Index 63.85 63.85 63.85 63.85 0.27 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons USD Cash Maximizer 101.95 101.95 101.95 101.95 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P/TSX Capped REIT 17.23 17.23 17.23 17.23 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO ESG Corporate Bond Index 26.51 26.51 26.51 26.51 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO S&P/TSX Capped Composite 27.62 27.62 27.62 27.62 0.05 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
PIMCO Managed Core Bond Pool 17.89 17.89 17.89 17.89 0.08 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Q Canadian Low Volatility 19.75 19.75 19.75 19.75 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve FANGMA IndexHedged CAD 7.52 7.52 7.52 7.52 0.03 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core SP US Tot Market 41.02 41.02 41.02 41.02 0.03 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Mackenzie US Large Cap Equity 156.24 156.24 156.24 156.24 0.13 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
PowerShares Canadian Dividend 31.3 31.3 31.3 31.3 0.06 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard All-Equity Portfolio 34.22 34.22 34.22 34.22 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO S&P/TSX Equal Weight Banks 35.69 35.69 35.69 35.69 0.14 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core SP US Total Market 34.78 34.78 34.78 34.78 0.03 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD One-Click Moderate Portfolio 15.65 15.65 15.65 15.65 0.09 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard Conservative Portfolio 26.26 26.26 26.26 26.26 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear 6.45 6.45 6.45 6.45 0.03 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Premium Yield (Hedged Units) 27.48 27.48 27.48 27.48 0.03 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust NASDAQ Cybersecurity 32.83 32.83 32.83 32.83 0.10 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Emerging Markets Equity 31.2 31.2 31.2 31.2 0.03 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Canadian Short Term Bond 25.83 25.83 25.83 25.83 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 23.66 23.66 23.66 23.66 0.07 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard Canadian Long-Term Bond 22.14 22.14 22.14 22.14 0.04 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull 13.72 13.72 13.72 13.72 0.24 1.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI Galaxy Bitcoin US$ SeriesUnits 3.19 3.19 3.19 3.19 0.01 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Growth TRI ETF Portfolio 12.96 12.96 12.96 12.96 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 20.62 20.62 20.62 20.62 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Silver Bullion CAD Hedged 11.27 11.27 11.27 11.27 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares SP Global Industrials CAD 40.87 40.87 40.87 40.87 0.39 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US Small Cap (CAD Hedged) 37.31 37.31 37.31 37.31 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard US Div Appreciat CAD Hdg 52.7 52.7 52.7 52.7 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Global Consumer Staples Hedged 24.79 24.79 24.79 24.79 0.04 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Low Volatility Canadian Equity 40.74 40.74 40.74 40.74 0.03 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI EAFE IMI CAD Hdg 26.44 26.44 26.44 26.44 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 28.24 28.24 28.24 28.24 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Active Global Enhanced Dividend 17.86 17.86 17.86 17.86 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Bristol Gate Concentrated US Equity 25.39 25.39 25.39 25.39 0.13 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Balanced Tri ETF Portfolio 12.73 12.73 12.73 12.73 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Global Semiconductor Index 21.24 21.24 21.24 21.24 0.14 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 55.08 55.08 55.08 55.08 0.21 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core Short Term High Qualit 18.37 18.37 18.37 18.37 0.05 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Canada Minimum Volatil 37.88 37.88 37.88 37.88 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
PowerShares 1 3 Year Laddered Float 19.66 19.66 19.66 19.66 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard Canadian Short Term Corpor 22.72 22.72 22.72 22.72 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard FTSE Canadian High Dividen 43.27 43.27 43.27 43.27 0.08 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI First Asset High Interest Savings 50.05 50.05 50.05 50.05 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic iShares Active U.S. Dividend 44.24 44.24 44.24 44.24 0.09 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Global High Dividend Covered Call 29.12 29.12 29.12 29.12 0.05 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic Active International Dividend 20 20 20 20 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Hamilton Canadian Bank 1.25x Leverage 21.86 21.86 21.86 21.86 0.17 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI US Quality Dividend 27.21 27.21 27.21 27.21 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 32.75 32.75 32.75 32.75 0.06 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI USA Quality Factor Index 26.71 26.71 26.71 26.71 0.06 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard US Total Market (CAD Hedged) 74 74 74 74 0.33 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO Equal Weight US Banks (CAD Hedged) 29.62 29.62 29.62 29.62 0.10 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
RBC U.S. Banks Yield Index (USD Units) 16.15 16.15 16.15 16.15 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 12.04 12.04 12.04 12.04 0.06 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US High Yield Bond (CAD Hedged) 16.14 16.14 16.14 16.14 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Ether - USD Non-Currency Hedged 5.6 5.6 5.6 5.6 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Brompton Sustainable Real Assets Dividend 23.94 23.94 23.94 23.94 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US IG Corporate Bond (CAD Hedged) 20.41 20.41 20.41 20.41 0.10 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bear 5.89 5.89 5.89 5.89 0.03 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull 14.53 14.53 14.53 14.53 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
CI Galaxy Bitcoin C$ Unhedged Series Units 3.38 3.38 3.38 3.38 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Horizons ReSolve Adaptive Asset Allocation 11.15 11.15 11.15 11.15 0.03 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Global Infrastructure Common Class 35.44 35.44 35.44 35.44 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged 20.2 20.2 20.2 20.2 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend 25.6 25.6 25.6 25.6 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Purpose Bitcoin CAD Non-Currency Hedged Units 3.33 3.33 3.33 3.33 0.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Hedged 22.35 22.35 22.35 22.35 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bear 10.33 10.33 10.33 10.33 0.02 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bull 19.37 19.37 19.37 19.37 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Brompton North American Low Volatility Dividend 23.73 23.73 23.73 23.73 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder 10.24 10.24 10.24 10.24 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield 7.81 7.81 7.81 7.81 0.03 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund 9.59 9.59 9.59 9.59 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged 27.07 27.07 27.07 27.07 0.03 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Ser 40.49 40.49 40.49 40.49 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 19.87 19.87 19.87 19.87 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Asset Morningstar Canada Momentum Common Cla 25.36 25.36 25.36 25.36 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Balanced Growth CorePortfolio Common Class 23.96 23.96 23.96 23.96 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrats Comm 30.58 30.58 30.58 30.58 0.03 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI World 67.26 67.26 67 67.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
BMO Equal Weight REITs 22.6 22.6 22.55 22.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
Fidelity Canadian Value Index 13.35 13.35 13.23 13.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
First Asset Tech Giants CC Com 14.46 14.46 14.35 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
iShares S&P/TSX Capped Materials 18.85 18.85 18.55 19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
iShares Gold Bullion (CAD Hedged) 14.59 14.59 14.33 14.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
Vanguard FTSE Dev All Cap ex Nor Am 32.51 32.51 32.44 32.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
NBI Active Canadian Preferred Shares 20.02 20.02 19.91 20.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
RBC Target 2026 Corporate Bond Index 17.54 17.54 17.47 17.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
Purpose Ether Yield - CAD Non-Curr Hdgd 2.87 2.87 2.85 2.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 33.03 33.03 32.91 33.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
iShares 1-5Yr Laddered Government Bond Common Clas 16.74 16.74 16.69 16.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
iShares Canadian Financial Monthly Income Common C 6.91 6.91 6.88 6.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۰۶
TD S&P 500 CAD Hedged 27.56 27.56 27.5 27.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
3iQ CoinShares Bitcoin 2.79 2.79 2.78 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Lysander Slater Active 8.19 8.19 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
TD Active Global Income 20.67 20.67 20.51 20.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Accelerate Arbitrage Fund 25.6 25.6 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
CI Galaxy Ethereum ETF (USD) 5.72 5.72 5.72 5.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
NBI Sustainable Canadian Bond 22.11 22.11 22.01 22.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
BMO Ultra Short-Term Bond (AU) 54.39 54.39 54.35 54.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
BMO High Yield Us Corporate Bond 17.19 17.19 17.19 17.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
First Asset Energy Giants Common 6.64 6.64 6.64 6.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
TD Active U.S. Enhanced Dividend 18.67 18.67 18.59 18.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Canadian Short Term Bond 22.41 22.41 22.31 22.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Harvest Global REIT Leaders Income 6.93 6.93 6.9 7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Diversified Monthly Income 10.67 10.67 10.62 10.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
First Asset US and Canada Lifeco In 10.64 10.64 10.55 10.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
TD Active Global Real Estate Equity 13.99 13.99 13.93 14.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
TD One-Click Conservative Portfolio 14.15 14.15 14.06 14.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
RBC Target 2024 Corporate Bond Index 19.73 19.73 19.69 19.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Convertible Bond Common Class 16.38 16.38 16.35 16.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Conservative Income Portfolio 24.82 24.82 24.61 24.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
CI First Asset Enhanced Government Bond 10.08 10.08 10.03 10.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 37.05 37.05 36.78 37.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
CI First Asset Gold+ Giants Covered Call 10.91 10.91 10.69 10.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Mackenzie US Large Cap Equity CAD Hedged 135.46 135.46 134.73 135.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Purpose Bitcoin Yield - CAD Non-Curr Hdgd 2.95 2.95 2.95 2.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund 14.53 14.53 14.5 14.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index 23.6 23.6 23.54 23.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
BMO Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged) 54.5 54.5 54.28 54.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD 20.36 20.36 20.28 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund Series 19.39 19.39 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative 24.12 24.12 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A U 8.5 8.5 8.46 8.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Balanced Income CorePortfolio Common Class 25.23 25.23 25.04 25.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 15.66 15.66 15.4 15.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Evolve Innovation 29.08 29.08 28.93 29.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
CIBC Global Growth 22.34 22.34 22.25 22.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
TD Q Global Dividend 15.96 15.96 15.85 15.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Corporate Bond Index 45.52 45.52 45.17 45.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Purpose Total Return Bond 16.72 16.72 16.72 16.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Low Vol Int Eq CAD hdg 24.21 24.21 24.17 24.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
CI Enhanced Government Bond 10.14 10.14 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
CIBC Core Fixed Income Pool 17.57 17.57 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
QuantShares Enhanced Core EM 23.66 23.66 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
QuantShares Enhanced Core US 41.59 41.59 41.59 41.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
RBC Quant US Dividend Leaders 50.02 50.02 49.94 50.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 17.72 17.72 17.68 17.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Tactical Dividend ETF Series 26.93 26.93 26.89 27.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
First Asset Investment Grade Bond 8.75 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Mackenzie Conservative Allocation 19.54 19.54 19.49 19.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
RBC Quant Emerging Markets Equity 22.74 22.74 22.55 22.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
PowerShares SP International Devel 19.92 19.92 19.86 19.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 29.97 29.97 29.72 30.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Bristol Gate Concentrated US Equity 34.14 34.14 33.98 34.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Evolve E-Gaming Index Unit (Hedged) 24.9 24.9 24.8 24.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Dynamic iShares Active Tactical Bond 18.28 18.28 18.11 18.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Europe High Dividend Covered Call 16.34 16.34 16.17 16.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
AGFiQ Enhanced Core International Equity 28.6 28.6 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder 14.42 14.42 14.36 14.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Brompton North American Financials Dividend 20.68 20.68 20.65 20.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Desjardins Alt Long/Short Eq Market Neutral 21.45 21.45 21.4 21.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Equal Weight US Health Care (CAD Hedged) 72.35 72.35 71.67 72.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Horizons Active Global Dividend Common Class 28.1 28.1 27.99 28.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Evolve Enhanced FANGMA Index CAD Hedged Units 6.81 6.81 6.81 6.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO SIA Focused Canadian Equity Fund ETF Series 41.12 41.12 40.92 41.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) 47.68 47.68 47.68 48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index 18.86 18.86 18.81 18.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 21.52 21.52 21.43 21.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
CI First Asset Health Care Giants Covered Call Com 12.39 12.39 12.3 12.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Cred 18.75 18.75 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
CI WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index E 40.19 40.19 40.14 40.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Franklin ClearBridge Sustainable International Gro 18.17 18.17 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Franklin Liberty Canadian Investment Grade Corpora 17.33 17.33 17.3 17.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 13.17 13.17 13.17 13.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Picton Mahoney Fortified Special Situations Altern 8.95 8.95 8.93 8.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units 16.4 16.4 16.09 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
iShares MSCI EAFE (CAD Hedged) 29.68 29.68 29.66 29.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
BMO Growth 36.26 36.26 36 36.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
TD Income Builder 21.93 21.93 21.93 21.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Horizons Industry 4.0 36.9 36.9 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
BMO Short-Term Bond Index 46.72 46.72 46.59 46.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
First Asset Preferred Share 20.43 20.43 20.43 20.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Horizons Global Hydrogen Index 13.73 13.73 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
RBC Target 2023 Corporate Bond 18.73 18.73 18.71 18.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Purpose Multi-Asset Income Fund 18.91 18.91 18.9 18.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Horizons GX Cybersecurity Index ETF 19.25 19.25 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
IA Clarington Floating Rate Income Fund 8.79 8.79 8.79 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
iShares ESG Conservative Balanced Portfolio 38.16 38.16 38.16 38.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Wealthsimple North America Socially Resp Idx 34.52 34.52 34.48 34.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Mackenzie Emerging Markets Bond Index (CAD-Hedged) 77 77 75.88 77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Horizons Silver 10.67 10.67 10.38 10.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
RBC Target 2027 Corporate Bond Index 17.33 17.33 17.31 17.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index (CAD-Hedged) 82.31 82.31 81.44 82.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
BMO Core Plus Bond 27.36 27.36 27.36 27.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
BMO US Put Write Hedged 14.07 14.07 14.03 14.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
BMO MSCI Innovation Index 22.3 22.3 22.08 22.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
BMO Short Provincial Bond 12.06 12.06 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
PowerShares Low Volatility 22.66 22.66 22.6 22.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
BMO Floating Rate High Yield 13.85 13.85 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
TD Active U.S. High Yield Bond 20.59 20.59 20.59 20.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
BMO Low Volatility US Equity USD 37.82 37.82 37.82 37.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
Middlefield Real Estate Dividend 12.59 12.59 12.51 12.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares ESG MSCI USA Leaders Index 43.59 43.59 43.31 43.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
PIMCO Global Short Maturity Canada 19.1 19.1 19.09 19.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 24.65 24.65 24.65 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
Horizons Active Cdn Bond Common Class 8.99 8.99 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
CI Yield Enhanced Canada Aggregate Bond Index 43.48 43.48 43.48 43.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
CI Alternative Diversified Opportunities Fund CAD 19.33 19.33 19.24 19.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
Harvest Healthcare Leaders Income ETF Class B Unhe 9.02 9.02 8.96 9.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Inde 24.44 24.44 24.44 24.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index 35.72 35.72 35.69 35.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada) Se 18.92 18.92 18.92 18.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
Horizons S&P/TSX 60 37.71 37.71 37.71 37.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
BMO Premium Yield USD 28.04 28.04 27.95 28.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Purpose Premium Yield 17.42 17.42 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
BMO MSCI Canada Value Index 25.83 25.83 25.74 25.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
iShares ESG MSCI EAFE Index 21.6 21.6 21.49 21.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
BMO Mid Term US IG Corp Bond 16.9 16.9 16.84 16.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Purpose Strategic Yield Fund 18.38 18.38 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
NBI Global Real Assets Income 19.82 19.82 19.82 19.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
First Trust Dow Jones Internet 14.58 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Horizons Robotics and Automation 21.41 21.41 21.41 21.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Purpose Credit Opportunities Fund 18.06 18.06 18.05 18.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pac Al 33.6 33.6 33.55 33.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 16.44 16.44 16.37 16.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Mackenzie Maximum Diversification Canada 29.18 29.18 29.06 29.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Desjardins RI Global Multifactor FFR Free 23.48 23.48 23.45 23.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Horizons Pipelines & Energy Services Index 10.18 10.18 10.13 10.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Franklin Liberty Risk Managed Canadian Equity 23.46 23.46 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Evolve European Banks Enhanced Yield Hedged CAD 8.6 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Franklin ClearBridge Sustainable Global Infrastruc 22.31 22.31 22.31 22.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF Class U Unit 10.84 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Floating Rate 20.05 20.05 20.04 20.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
First Trust Indxx NextG 8.2 8.2 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe IMI 25.33 25.33 25.07 25.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
RBC Quant EM Div Leaders 18.04 18.04 18.04 18.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Purpose Global Bond Class 17.49 17.49 17.41 17.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
NBI Sustainable Canadian Equity 33.83 33.83 33.83 33.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
RBC Quant US Dividend Leaders USD 37.08 37.08 37.08 37.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
BMO MSCI Europe High Quality CAD He 27.45 27.45 27.29 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 17.91 17.91 17.86 17.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Mackenzie Global Infrastructure Index 118.24 118.24 118.24 118.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Real Estate Common Class 28 28 28 28.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 13.43 13.43 13.43 13.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Accelerate OneChoice Alternative Portfolio 19.73 19.73 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
CI Galaxy Multi-Crypto CAD Unhedged Series Units 6.06 6.06 5.94 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call Unhedged Units 12.5 12.5 12.45 12.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate B 36.84 36.84 36.84 36.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 20.43 20.43 20.43 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
BMO Short Federal Bond 13.33 13.33 13.3 13.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
BMO MSCI ACWI Paris Aligned Climate Equity Index 28.54 28.54 28.53 28.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Horizons S&P 500 40.77 40.77 40.61 40.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Sprott Physical Silver 7.64 7.64 7.54 7.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Purpose Gold Bullion Fund 27.1 27.1 26.62 27.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Mackenzie Balanced Allocation 21.02 21.02 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
NBI Sustainable Global Equity 33.83 33.83 33.51 33.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Russell Investments Real Assets 18.38 18.38 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Purpose Tactical Investment Grade B 16.98 16.98 16.98 17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares ESG MSCI Emerging Markets Index 18.27 18.27 18.27 18.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units 15.95 15.95 15.88 16.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Wealthsimple Developed Markets ex North America So 25.47 25.47 25.47 25.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
BMO Conservative 31.43 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
BMO India Equity 40.94 40.94 40.94 41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
NBI Active U.S. Equity 29.91 29.91 29.91 29.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
TD International Equity 18.7 18.7 18.61 18.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Horizons US Large Cap Index 47.34 47.34 47.34 47.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
BMO Short-Term US TIPS Index 31.43 31.43 31.32 31.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares ESG MSCI Canada Index 25.14 25.14 24.95 25.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Horizons Global Metaverse Index 16.34 16.34 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE CAD Hdg 23.23 23.23 23.23 23.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
BMO Short-Term US TIPS Index (USD Units) 29.55 29.55 29.55 29.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Evolve Cloud Computing Index Fund Unhedged 16.19 16.19 16.19 16.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
CI WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Variabl 37.37 37.37 37.37 37.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bo 17.76 17.76 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund UnHedged Units 18.82 18.82 18.82 18.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Commo 20.64 20.64 20.64 20.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Horizons Equal Weight Canada REIT 25.21 25.21 25.19 25.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
BMO Japan Index 27.82 27.82 27.82 27.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Evolve Metaverse 5.33 5.33 5.29 5.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Horizons Global Uranium 23.24 23.24 23.24 23.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
TD Q U.S. Low Volatility 19.43 19.43 19.4 19.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Horizons High Interest Savings 50.01 50.01 50.01 50.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Horizons Canadian High Dividend 45.23 45.23 44.97 45.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Desjardins RI USA - Low CO2 Index 28.93 28.93 28.93 28.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Mackenzie Canadian Aggregate Bond 91.86 91.86 91.38 91.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 12.29 12.29 12.25 12.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Horizons Big Data & Hardware Index 13.25 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Mackenzie Maximum Diversification EM 23.27 23.27 23.27 23.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
PowerShares Canadian Preferred Share 13.1 13.1 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Desjardins Canadian Short Term Bond Index 18.12 18.12 18.06 18.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF Hedged 29.8 29.8 29.8 30.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Common Class 15.45 15.45 15.45 15.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units 22.61 22.61 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-Hedged 80.98 80.98 80.98 81.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Core S&P U.S. Total Market Index USD Share 30.63 30.63 30.63 30.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Silver Bullion 11.65 11.65 11.4 11.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Manulife Multifactor Canadian Large Cap Index 34.59 34.59 34.59 34.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Un 26.91 26.91 26.91 27.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Horizons Crude Oil 21.04 21.04 20.87 21.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
BMO Global Communications 24.41 24.41 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Horizons S&P 500 CAD Hedged 50.09 50.09 49.66 50.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
RBC Quant US Equity Leaders 41.55 41.55 41.55 41.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Dynamic Active Energy Evolution 19.71 19.71 19.71 19.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse 7.08 7.08 7.05 7.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Conservative Short Term Str 17.58 17.58 17.52 17.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Franklin Liberty Short Duration Bond 18.55 18.55 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 26.74 26.74 26.74 26.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Purpose Ether Yield - USD Non-Curr Hdgd 2.34 2.34 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Desjardins RI Canada Multifactor - Low CO2 24.44 24.44 24.36 24.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
CI Emerging Markets Alpha US$ Hedged Series 16.51 16.51 16.49 16.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity International Low Volatility Index 25.11 25.11 24.87 25.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder 13.81 13.81 13.78 13.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund Seri 27.56 27.56 27.51 27.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
CI Global Infrastructure Private Pool - ETF C$ Ser 24.56 24.56 24.37 24.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 25.8 25.8 25.8 25.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree ICBCCS S&P China 500 Index ETF Non-Hedg 23.14 23.14 23.01 23.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
BMO Junior Gold 64.41 64.41 64.41 64.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Sprott Physical Gold 13.79 13.79 13.62 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
CIBC U.S. Equity Index 21.68 21.68 21.68 21.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
RBC Quant EU Div Leaders 20.78 20.78 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
CIBC Canadian Equity Index 22.31 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Mackenzie Growth Allocation 22.6 22.6 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Mackenzie International Equity 98.8 98.8 98.25 98.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Purpose International Dividend 19.25 19.25 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
TD Active Global Equity Growth 19.16 19.16 19.16 19.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
BMO International Dividend CAD Hedg 22.8 22.8 22.8 22.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
BMO Women In Leadership Fund Series 27.44 27.44 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
CI Emerging Markets Alpha C$ Series 16.39 16.39 16.36 16.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Purpose Crypto Opportunities - Units 4.27 4.27 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
CI First Asset Global Asset Allocation 23.51 23.51 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
BMO ESG High Yield US Corporate Bond Index 26.38 26.38 26.38 26.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 25.6 25.6 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
First Asset Morningstar Intl Value CAD Hedged Comm 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index US 17.4 17.4 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF (Unhed 40.7 40.7 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Horizons Gold 14.58 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Ninepoint Bitcoin 6.84 6.84 6.8 6.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
PIMCO Monthly Income US$ 18.95 18.95 18.81 18.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
BMO US Dividend CAD Hedged 27.31 27.31 27.17 27.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
TD U.S. Long Term Treasury Bond 123.09 123.09 123.09 123.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
RBC PH&N Short Term Canadian Bond 19.38 19.38 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) 52.33 52.33 52.13 52.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
BMO US Preferred Share 21.32 21.32 21.25 21.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
iShares U.S. Aggregate Bond Index 36.18 36.18 36.08 36.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 11.11 11.11 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
First Asset Global Financial Sector 22.43 22.43 22.43 22.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 13.9 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral Index 41.46 41.46 41.46 41.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 52.24 52.24 52.16 52.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
CI Alternative North American Opportunities Fund ( 18.62 18.62 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
CI Alternative North American Opportunities Fund ( 18.43 18.43 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
BMO US Dividend USD 29.05 29.05 29.05 29.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
Evolve FANGMA Index Unhedged CAD 8.28 8.28 8.28 8.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
Brompton European Dividend Growth 9.61 9.61 9.55 9.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 21.62 21.62 21.62 21.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Global Minimum Volatility 33.54 33.54 33.54 33.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 36.11 36.11 36.01 36.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
iShares Premium Money Market Common Class 50.04 50.04 50.03 50.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index 19.5 19.5 19.45 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF Class B 12.82 12.82 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
3iQ CoinShares Ether 5.15 5.15 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
BMO US Put Write USD 14.36 14.36 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
BMO Short-Term Discount Bond 28.55 28.55 28.55 28.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
RBC Quant EU Div Leaders USD 15.43 15.43 15.43 15.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Mackenzie Portfolio Completion 18.32 18.32 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Evolve Cyber Security Index Fund 37.41 37.41 37.41 37.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P U.S. Small-Cap Index 27.5 27.5 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI Genomic Innovation Index 21.23 21.23 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Invesco Senior Loan Index ETF CAD 17.34 17.34 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 33.08 33.08 33.08 33.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 34.43 34.43 34.43 34.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Horizons Inovestor Canadian Equity 12.57 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Europe All 29.44 29.44 29.44 29.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI USA Value Factor Index 24.74 24.74 24.74 24.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Purpose International Tactical Hedg 17.59 17.59 17.59 17.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
FT Cboe Vest US Equity Buffer ETF - May 34.97 34.97 34.97 34.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
BMO US Preferred Share Index (USD Units) 20.42 20.42 20.42 20.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Russell Investments Global Infrastructure 19.2 19.2 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy 25.8 25.8 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI Tech & Industrial Innovation Index 25.6 25.6 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 31.98 31.98 31.98 31.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Manulife Multifactor Developed International 31.25 31.25 31.25 31.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
TD Morningstar ESG International Equity Index 14.55 14.55 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Units 26.49 26.49 26.49 26.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
CI Health Care Giants Covered Call Unhedged Units 13.31 13.31 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF Class B Unhe 10.56 10.56 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index CADHed 25.38 25.38 25.38 25.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF (Hedge 37.23 37.23 37.23 37.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
PowerShares Global Shareholder 30.85 30.85 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares Short Term Strategic Fixed 16.56 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 16.21 16.21 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
RBC Quant EAFE Equity Leaders (USD) 16.58 16.58 16.58 16.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 29.3 29.3 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - Nov 33.96 33.96 33.96 33.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Harvest Healthcare Leaders Income ETF Class U Unit 8.76 8.76 8.76 8.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Picton Mahoney Fortified Multi-Strategy Alternativ 11.49 11.49 11.49 11.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
CIBC International Equity 19.53 19.53 19.53 19.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
Hamilton Financials Innovation 14.77 14.77 14.42 14.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 25.19 25.19 25.19 25.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
PIMCO Investment Grade Credit Fund 16.5 16.5 16.36 16.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
BMO Covered Call Canadian Banks (USD Units) 24.5 24.5 24.07 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
CI WisdomTree Emerging Markets Dividend Index 24.55 24.55 24.34 24.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 17.26 17.26 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD In 29.34 29.34 28.82 29.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund - ETF C$ 19.4 19.4 19.32 19.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Mackenzie Developed ex-North America Aggregate Bon 86.76 86.76 86.76 86.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternat 15.12 15.12 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Fidelity Global Core Plus Bond 16.28 16.28 16.13 16.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
TD Morningstar ESG U.S. Corporate Bond Index 8.43 8.43 8.43 8.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
CI Global Climate Leaders Fund (ETF C$ Series) 18.99 18.99 18.65 18.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Purpose Enhanced Premium Yield 18.12 18.12 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
Purpose Tactical Hedged Equity 29.53 29.53 29.53 29.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
CIBC Core Plus Fixed Income Pool 17.34 17.34 17.27 17.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
First Trust AlphaDEX US Technology 61.46 61.46 61.46 61.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
PowerShares SP Emerging Markets Lo 19.29 19.29 19.29 19.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
BetaPro NASDAQ-100® -2x Daily Bear 5.89 5.89 5.89 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
CIBC Conservative Fixed Income Pool 17.6 17.6 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
Purpose Global Climate Opportunities Fund 20.74 20.74 20.74 20.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
Evolve Enhanced FANGMA Index CAD Unhedged Units 7.2 7.2 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
Guardian Canadian Sector Controlled Equity Fund 20.47 20.47 20.47 20.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
CI Marret Alternative Absolute Return Bond ETF Com 18.35 18.35 18.28 18.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
CI Tech Giants Covered Call Common Units (Unhedged 17.11 17.11 16.73 17.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 26.94 26.94 26.94 26.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
Purpose Bitcoin CAD Non-Currency Hedged Carbon Off 2.95 2.95 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged) 16.9 16.9 16.87 16.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Purpose Gold Bullion ETF NCH 28.34 28.34 28.34 28.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 12.65 12.65 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Mackenzie US Large Cap Equity Index USD 113.21 113.21 113.21 113.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Evolve Enhanced FANGMA Index USD Unhedged Units 6.73 6.73 6.73 6.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund 8.43 8.43 8.43 8.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BMO ESG High Yield US Corporate Bond Index (Hedged 24.4 24.4 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government B 17.47 17.47 17.47 17.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 19.18 19.18 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index (CAD 36.32 36.32 36.27 36.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fu 14.74 14.74 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Ninepoint Bitcoin 4.92 4.92 4.91 4.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BMO Low Volatility EM Equity 17.17 17.17 17.07 17.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 35.14 35.14 35.08 35.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۰۶
Evolve Future Leadership Hedged 14.52 14.52 14.51 14.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۳۵
Desjardins RI Emerging Markets Low CO2 Index 15.7 15.7 15.7 15.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۳۵
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index 46.19 46.19 46.19 46.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
First Asset Morningstar National Bank Quebec Commo 24.3 24.3 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 33.8 33.8 33.75 33.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
iShares ESG Balanced Portfolio 39.85 39.85 39.85 39.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Evolve Future Leadership Unhedged 14.8 14.8 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF USD 12.95 12.95 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
Mackenzie Ivy Global Equity 26.74 26.74 26.68 26.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Evolve FANGMA Index Unhedged USD 7.19 7.19 7.19 7.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Horizons SP TSX Capped Financials 59.82 59.82 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
First Trust AlphaDEX US Health Care 39.04 39.04 38.49 39.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Fidelity Canadian Low Volatility Index 31.56 31.56 31.56 31.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Desjardins Canadian Universe Bond Index 17.42 17.42 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mackenzie Emerging Markets Equity Index 86.3 86.3 86.3 86.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares U.S. Aggregate Bond Index (CAD-Hedged) 33.54 33.54 33.54 33.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
TD Q Global Multifactor 15.05 15.05 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۵
Brompton Global Dividend Growth 18.42 18.42 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۵
iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index 36.42 36.42 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۵
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate E 17.74 17.74 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۵
Hamilton Global Financials 20.93 20.93 20.93 21.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۵
Exemplar Growth and Income Ser 21.9 21.9 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 37.55 37.55 37.55 37.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Horizons Intl Developed Markets Equity 27.48 27.48 27.48 27.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Fidelity International High Quality Index 23.44 23.44 23.44 23.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Silver Bullion Trust Currency Hedged Units 11.66 11.66 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond 18.89 18.89 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۸:۳۵
Ether USD Unhedged Units 5.49 5.49 5.49 5.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Fidelity U.S. Value Index 9.77 9.77 9.77 9.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Mackenzie Global Fixed Income Allocation 16.93 16.93 16.93 16.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
BetaPro Bitcoin 10.53 10.53 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
First Trust Global Risk Common 16.4 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr U 16.08 16.08 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
iShares ESG MSCI Canada Leaders Index 39.54 39.54 39.54 39.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 26.1 26.1 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
TD Systematic International Equity Low Volatility 14.21 14.21 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
BMO MSCI USA Value 26.28 26.28 26.28 26.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index USD S 18.69 18.69 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index 24.4 24.4 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۳۵
BMO Corporate Discount Bond 27.96 27.96 27.96 27.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۳۵
NBI Canadian Family Business 25.25 25.25 25.01 25.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Purpose Best Ideas 27.1 27.1 27.07 27.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Horizons NASDAQ-100 32.58 32.58 32.58 32.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Purpose Monthly Income 17.49 17.49 17.39 17.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
NBI Active International Equity 21.5 21.5 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income 18.8 18.8 18.8 18.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
CI Alternative Diversified Opportunities Fund USD 19.18 19.18 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
CI Marret Alternative Absolute Return Bond ETF US$ 18.36 18.36 18.36 18.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
BMO Canadian Bank Income Index 27.23 27.23 27.23 27.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Horizons Actv Floating Rate Sen E 8.83 8.83 8.83 8.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
First Asset MSCI Wrld Low Risk Com 31.7 31.7 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment G 9.27 9.27 9.26 9.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Evolve Active Global Fixed Income Fund 45.56 45.56 45.56 45.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۳۵
First Asset Morningstar Intl Value Common 23.45 23.45 23.35 23.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CI Munro Alternative Global Growth Fund 17.96 17.96 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Purpose Duration Hedged Real Estate 19.76 19.76 19.76 19.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index 29.17 29.17 29.17 29.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Horizons Emerging Markets Leaders 6.87 6.87 6.87 6.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Franklin LibertyQT Emerging Markets 15.54 15.54 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
CI Global Alpha Innovation C$ Series 12.9 12.9 12.61 12.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 32 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Ind 76.58 76.58 76.58 76.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
First Asset MSCI EU Low Risk CAD Co 28.12 28.12 28.12 28.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
First Asset MSCI EU Low Risk Common 25.5 25.5 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
BetaPro Equal Weight Canadian REIT 2x Daily Bear 14.8 14.8 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
BMO MSCI Global ESG Leaders Index 33.82 33.82 33.82 33.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
RBC Quant Emerging Markets Equity Leaders 16.35 16.35 16.35 16.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
BMO Canadian MBS Index 28.47 28.47 28.47 28.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۵
Harvest Energy Leaders Plus Income ETF USD 4.49 4.49 4.49 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۵
First Asset Morningstar US Value Co 17.86 17.86 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
First Trust NYSE Arca Biotechnology 25.75 25.75 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
First Trust Tactical Bond 14.03 14.03 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
Fidelity U.S. High Quality Index 31.34 31.34 31.34 31.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
CI Global REIT Private Pool - C$ Series 20.87 20.87 20.87 20.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
TD International Equity CAD Hedged 20.91 20.91 20.86 20.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۳۵
TD Morningstar ESG Canada Corporate Bond Index 9.12 9.12 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۳۵
CI WisdomTree Europe Hedged Equity Index ETF Non-H 24.06 24.06 24.06 24.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund UnHed 24.77 24.77 24.77 24.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index 17.01 17.01 17.01 17.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۵
CI Global Alpha Innovation US$ Hedged Series 13.04 13.04 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۵
Purpose Global Innovators Fund 18.32 18.32 18.32 18.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۳۵
Purpose Healthcare Innovation Yield 20.13 20.13 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۳۵
Fidelity U.S. Momentum Index 10.15 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund US$ Serie 16.87 16.87 16.87 16.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond CAD H 85.47 85.47 85.47 85.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
RBC Quant EU Div Leaders CAD Hedged 22.16 22.16 22.16 22.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 22.2 22.2 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 23.94 23.94 23.94 23.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
Horizons Absolute Return Global Currency 21.9 21.9 21.87 21.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Global Investment Grade Bond 16.21 16.21 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۳۵
BMO BBB Corporate Bond Index 26.96 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۳۵
BMO High Quality Corporate Bond Index 27.25 27.25 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۳۵
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 23.58 23.58 23.58 23.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۳۵
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (Hedged Units) 34.77 34.77 34.77 34.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ساعت ۰:۳۵
Franklin LibertyQT International Equity Index 19.72 19.72 19.3 19.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
BMO MSCI USA ESG Leaders Index (Hedged Units) 30.65 30.65 30.65 30.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - Aug 36.45 36.45 35.99 36.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
CI DoubleLine Income US$ Fund C$ Hedged Series 17.71 17.71 17.71 17.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF (Hed 29.48 29.48 29.48 29.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
Mackenzie Developed Markets Real Estate Index 104.54 104.54 104.54 104.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF (Unh 33.24 33.24 33.24 33.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۰۵
BetaPro Marijuana Companies Inverse 15.4 15.4 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
CI Munro Global Growth Equity Fund 18 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
Purpose Premium Yield Fund - Class U USD Units 19.24 19.24 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۵
RBC Quant EAFE Dividend Leaders CAD 23.59 23.59 23.59 23.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Horizons Marijuana Life Sciences 10.53 10.53 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
BMO Japan Index (Hedged Units) 32.24 32.24 32.24 32.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
Desjardins RI USA Multifactor - Low CO2 26.02 26.02 26.02 26.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۳۵
Desjardins Canadian Preferred Share Index 16.27 16.27 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۰۴
First Trust AlphaDEX US Div Common 33.81 33.81 33.81 33.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 19.28 19.28 19.28 19.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
iShares MSCI USA Momentum Factor Index 24.91 24.91 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
Manulife Multifactor Developed International Index 27.21 27.21 27.21 27.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
Purpose Best Ideas Non Currency Hed 33.24 33.24 33.24 33.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
Brompton North American Financials Dividend USD 22.43 22.43 22.43 22.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
Purpose US Dividend 32.07 32.07 32.07 32.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
RBC Quant EAFE Equity Leaders 21.89 21.89 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
FT AlphaDEX U.S. Technology Sector Index Hedged 34.83 34.83 34.83 34.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
WisdomTree Europe Hedged Equity 26.98 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
RBC Short Term U.S. Corporate Bond 19.55 19.55 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 24.34 24.34 24.3 24.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Franklin Liberty Core Balanced 22.59 22.59 22.53 22.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Horizons S&P Green Bond Index 21.53 21.53 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۸:۳۴
Horizons GX Telemedicine and Digital Health Index 18.09 18.09 18.09 18.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۸:۳۴
BMO U.S. All Cap Equity Fund Series 29.53 29.53 29.53 29.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۴
CI WisdomTree Japan Equity Index Non-Hedged 24.14 24.14 24.14 24.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۴
First Asset Short Term Government B 17.74 17.74 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
First Asset Morningstar US Value CAD Hedged Common 12.6 12.6 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
CI MSCI Internationa