شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7573
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:32:05
0 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.38%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

968
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:00:59
33 (3.50%)
تغییر ۳ ماهه
226 (30.48%)
تغییر ۶ ماهه
44 (4.32%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO MSCI EAFE 18.39 18.4 18.39 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO China Equity 30.5 - 30.5 30.5 0.19 0.63% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Crude Oil 9.66 - 9.66 9.66 0.02 0.21% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI World 56.09 56.2 56.09 56.2 0.07 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Mid Federal Bond 17.56 - 17.56 17.56 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI EM 27.17 27.19 27.17 27.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canada 34.59 34.63 34.59 34.63 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Long Federal Bond 20.57 20.58 20.57 20.58 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Premium Yield ETF 30.44 30.42 30.42 30.44 0.09 0.30% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Mid Corporate Bond 17.54 17.56 17.54 17.56 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Value 22.42 22.44 22.42 22.44 0.03 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Blockchain Technologies 11.82 11.81 11.81 11.82 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Long Corporate Bond 20.44 - 20.44 20.44 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Growth 38.15 - 38.15 38.15 0.10 0.26% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call US Banks 21.04 21.02 21.02 21.04 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI Emerging Markets 21.17 - 21.17 21.17 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard US Div Appreciat 57.75 57.69 57.69 57.75 0.23 0.40% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Completion 25.17 25.21 25.17 25.21 0.07 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Volatility US Equity 37.91 38 37.91 38 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Mid Term US IG Corp Bond 20.78 - 20.78 20.78 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Franklin FTSE Europe ex U.K. 22.69 - 22.69 22.69 0.07 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol USA 57.11 57.06 57.06 57.11 0.29 0.51% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets 32.67 32.77 32.67 32.77 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Canadian Dividend 23.97 - 23.97 23.97 0.03 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Purpose Gold Bullion Fund ETF 30.35 30.36 30.35 30.36 0.08 0.26% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
RBC Quant US Dividend Leaders 37.51 37.54 37.51 37.54 0.19 0.51% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Long-Term US Treasury Bond 52.42 - 52.42 52.42 0.07 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Floating Rate Income 18.67 - 18.67 18.67 0.07 0.38% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Floating Rate Income 18.64 - 18.64 18.64 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Health Care 37.56 - 37.56 37.56 0.43 1.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Canadian High Dividend 27.67 - 27.67 27.67 0.04 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse 5.07 5.05 5.05 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Tactical Dividend ETF Series 29.51 29.55 29.51 29.55 0.16 0.54% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity U.S. High Quality Index 33.33 33.39 33.33 33.39 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Robotics and Automation 28.08 - 28.08 28.08 0.15 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Core Plus Global Fixed 20.42 - 20.42 20.42 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull 14.64 - 14.64 14.64 0.05 0.34% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Diversified Monthly Income 10.46 - 10.46 10.46 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Global Short Maturity Canada 19.73 19.74 19.73 19.74 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
AGFiQ Enhanced Core Canadian Equity 26.57 - 26.57 26.57 0.08 0.30% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Evolve E-Gaming Index Unit (Hedged) 33.14 32.87 32.87 33.14 0.28 0.85% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Asset US and Canada Lifeco In 7.87 7.86 7.86 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Canadian Midstream Oil Gas 6.44 - 6.44 6.44 0.02 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Conservative Strategic Fixe 21.53 - 21.53 21.53 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Canada Minimum Volatil 29.57 29.61 29.57 29.61 0.08 0.27% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard US Aggregate Bond CAD Hedg 26.75 - 26.75 26.75 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Canadian Long Term Bond 27.78 - 27.78 27.78 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Units 34.76 34.82 34.76 34.82 0.03 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Maximum Diversification US 30.24 30.16 30.16 30.24 0.17 0.57% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI US Quality Dividend 21.81 - 21.81 21.81 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Evolve Active Global Fixed Income Fund 49.64 - 49.64 49.64 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Healthcare (CAD Hedged) 55.76 - 55.76 55.76 0.20 0.36% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active Preferred Shares 17.64 - 17.64 17.64 0.04 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Real Estate Common Class 27.41 27.4 27.4 27.41 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares US High Yield Bond (CAD Hedged) 18.33 - 18.33 18.33 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Franklin LibertyQT U.S. Equity Index ETF 26.3 - 26.3 26.3 0.39 1.48% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio 21.17 - 21.17 21.17 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund 14.64 14.63 14.63 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Active High Yield Bond CommonClass 8.95 - 8.95 8.95 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Health Care (CAD Hedged) 65.35 65.19 65.19 65.35 0.15 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Harvest Equal Weight Global Utilities Income 17.64 - 17.64 17.64 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged) 45.04 44.97 44.97 45.04 0.27 0.60% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO High Yield US Corporate Bond (CAD Hedged) 12.96 - 12.96 12.96 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bear 13.64 13.65 13.64 13.65 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF 25.94 - 25.94 25.94 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 11.91 - 11.91 11.91 0.13 1.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) 39.77 - 39.77 39.77 0.22 0.55% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 21.94 - 21.94 21.94 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio 21.36 - 21.36 21.36 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Units 26.61 26.62 26.61 26.62 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Systematic U.S. High Yield Bond Currency 24.76 - 24.76 24.76 0.04 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average(CAD 22.27 22.25 22.25 22.27 0.11 0.50% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 40 - 40 40 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
CI WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index 27.65 27.73 27.65 27.73 0.06 0.22% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Canadian High Dividend Index Units Series 21.63 21.68 21.63 21.68 0.10 0.46% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Asset Morningstar US Value CAD Hedged Common 7.79 - 7.79 7.79 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - Aug 32.96 - 32.96 32.96 0.34 1.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - Nov 31.18 - 31.18 31.18 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Franklin Liberty Canadian Investment Grade Corpora 20.54 20.57 20.54 20.57 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Franklin Liberty Global Aggregate Bond ETF (CAD-He 21.8 - 21.8 21.8 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF Class U Unit 9.8 - 9.8 9.8 0.05 0.51% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares 1-10Yr Laddered Government Bond Common Cla 19.21 19.2 19.2 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple 19.87 - 19.87 19.87 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Common Cl 39.42 39.56 39.42 39.56 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
PowerShares 1-5Yr Laddered Investment Grade Corpor 18.6 - 18.6 18.6 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO SP 500 48.29 48.37 48.29 48.37 0.11 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
TD S&P 500 25.17 25.2 25.17 25.2 0.17 0.68% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Junior Gold 88.14 88.2 88.14 88.2 0.86 0.98% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Silver 13.43 - 13.43 13.43 0.05 0.37% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Discount Bond 17.51 - 17.51 17.51 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Aggregate Bond 16.81 - 16.81 16.81 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX 60 24.37 24.43 24.37 24.43 0.04 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard SP 500 CA 77.98 78.11 77.98 78.11 0.22 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons NASDAQ 100 81.37 81.05 81.05 81.37 0.44 0.54% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons S&P/TSX 60 36.79 36.9 36.79 36.9 0.07 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Real Return Bond 19.57 19.59 19.57 19.59 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P 500 54.44 54.51 54.44 54.51 0.24 0.44% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Sprott Physical Gold 20.61 20.62 20.61 20.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Canadian Dividend 14.84 14.87 14.84 14.87 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight REITs 19.99 20 19.99 20 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Sprott Physical Silver 12.61 12.62 12.61 12.62 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Mid Provincial Bond 16.23 16.22 16.22 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO US High Dividend CC 18.87 18.88 18.87 18.88 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard US Total Market 60.69 60.77 60.69 60.77 0.36 0.60% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Banks 20.87 20.9 20.87 20.9 0.06 0.29% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Monthly Income Fund 19.65 19.66 19.65 19.66 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Growth Portfolio 26.95 26.98 26.95 26.98 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call Utilities 11.83 - 11.83 11.83 0.02 0.17% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight Utilities 21.82 21.86 21.82 21.86 0.06 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI EAFE (CAD Hedged) 20.49 20.52 20.49 20.52 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Asset CanBanc Income 9.62 - 9.62 9.62 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
PowerShares QQQ CAD Hedged 90.7 90.46 90.46 90.7 0.67 0.74% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard SP 500 CAD hedged 56.07 56.12 56.07 56.12 0.14 0.25% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons US Dollar Currency 13.34 - 13.34 13.34 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons US Dollar Currency 10.1 10.11 10.1 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped REIT 14.81 - 14.81 14.81 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Global Gold 23.55 23.61 23.55 23.61 0.25 1.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Balanced Portfolio 27.15 27.16 27.15 27.16 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Silver 2x Daily Bull 22.61 22.67 22.61 22.67 0.17 0.75% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P/TSX Capped Composite 21.93 21.96 21.93 21.96 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
TD Global Technology Leaders 21.54 21.58 21.54 21.58 0.05 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canada All Cap 32.65 32.71 32.65 32.71 0.04 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear 7.31 7.28 7.28 7.31 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull 32.1 32.25 32.1 32.25 0.07 0.22% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 Daily Inverse 19.56 19.54 19.54 19.56 0.07 0.36% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI EAFE IMI CA 30.2 30.27 30.2 30.27 0.03 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core SP US Tot Market 32.91 32.92 32.91 32.92 0.12 0.37% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Energy 4.59 - 4.59 4.59 0.03 0.65% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard All-Equity Portfolio 28.63 28.66 28.63 28.66 0.04 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P/TSX Equal Weight Banks 25.51 25.54 25.51 25.54 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Sustainable World ETF 28.55 - 28.55 28.55 0.15 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Asset Tech Giants CC Com 18.55 18.52 18.52 18.55 0.10 0.54% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Universe Bond 33.68 - 33.68 33.68 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI EAFE (CAD Hedged) 24.75 24.76 24.75 24.76 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 35.02 35.04 35.02 35.04 0.04 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bear 9.95 9.91 9.91 9.95 0.05 0.51% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 14.58 14.61 14.58 14.61 0.05 0.34% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call Canadian Banks 15.97 16 15.97 16 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) 85.91 85.95 85.91 85.95 0.35 0.41% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear 7.29 7.28 7.28 7.29 0.04 0.55% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull 30 30.07 30 30.07 0.21 0.70% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear 13.75 13.71 13.71 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bull 35.23 35.35 35.23 35.35 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Asset Energy Giants Common 3.63 3.61 3.61 3.63 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Select Dividend 21.95 21.97 21.95 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Materials 19.43 19.47 19.43 19.47 0.20 1.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Utilities 27.21 27.3 27.21 27.3 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Canadian Aggregate Bond 27.49 27.48 27.48 27.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull 11.89 11.88 11.88 11.89 0.05 0.42% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Equity ETF Portfolio 21.5 21.54 21.5 21.54 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) 35.93 36.04 35.93 36.04 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Gold Bullion (CAD Hedged) 16.25 16.26 16.25 16.26 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Financials 33.86 33.93 33.86 33.93 0.06 0.18% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares US Small Cap (CAD Hedged) 31.08 31.1 31.08 31.1 0.20 0.65% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Purpose Tactical Asset Allocation 24.26 24.27 24.26 24.27 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Canadian Short Term Bond 24.53 24.52 24.52 24.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Volatility Canadian Equity 32.1 32.15 32.1 32.15 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) 79.74 79.8 79.74 79.8 0.28 0.35% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Global Base Metals 11.92 11.96 11.92 11.96 0.03 0.25% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed All Cap ex 27.99 28 27.99 28 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Europe High Dividend Covered Ca 17.72 - 17.72 17.72 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI Europe High Quality CAD He 23.68 23.75 23.68 23.75 0.04 0.17% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI AC World ex Canad 28.06 28.08 28.06 28.08 0.11 0.39% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Canadian Short Term Corpor 25.1 25.11 25.1 25.11 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canadian High Dividen 29.87 29.91 29.87 29.91 0.03 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Global All Cap ex Can 40.91 40.87 40.87 40.91 0.10 0.25% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active U.S. Dividend 38.84 38.82 38.82 38.84 0.25 0.65% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 25.87 25.92 25.87 25.92 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard US Total Market (CAD Hedged) 62.4 62.44 62.4 62.44 0.35 0.56% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 44.03 44.15 44.03 44.15 0.52 1.18% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Banks (CAD Hedged) 20.7 20.68 20.68 20.7 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active Global Dividend 43.51 43.43 43.43 43.51 0.22 0.51% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Conservative Income Portfolio 27.67 - 27.67 27.67 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BMO Canadian High Dividend Covered Call 15.41 15.43 15.41 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 24.29 - 24.29 24.29 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Medical Marijuana Life Sciences 6.18 6.17 6.17 6.18 0.04 0.65% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Maximum Diversification Canada 25.64 - 25.64 25.64 0.07 0.27% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Global Investment Grade Bond ETF 25.73 - 25.73 25.73 0.05 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Premium Money Market Common Class 50.01 - 50.01 50.01 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bear 6.97 6.92 6.92 6.97 0.17 2.50% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull 34.42 34.61 34.42 34.61 0.86 2.50% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bear 12.02 11.97 11.97 12.02 0.08 0.67% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull 15.84 15.96 15.84 15.96 0.26 1.64% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons S&P/TSX Capped Composite Index ETF 23.4 - 23.4 23.4 0.17 0.73% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend 18.4 - 18.4 18.4 0.06 0.33% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend 17.93 17.97 17.93 17.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged) 25.54 25.52 25.52 25.54 0.08 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Information Technology 38.06 38.05 38.05 38.06 0.26 0.69% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Common Class 11.31 - 11.31 11.31 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units 22.28 22.27 22.27 22.28 0.05 0.22% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
First Asset Can-Materials Covered Call Common Clas 16 15.99 15.99 16 0.13 0.81% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Balanced Growth CorePortfolio Common Class 21.64 21.67 21.64 21.67 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Balanced Income CorePortfolio Common Class 24.24 24.26 24.24 24.26 0.04 0.17% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Financial Monthly Income Common C 6.18 6.19 6.18 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrats Comm 24.05 24.08 24.05 24.08 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۰۰
Horizons Gold 16.45 - 16.45 16.45 0.05 0.30% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO SP 500 USD 36.75 - 36.75 36.75 0.35 0.96% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO US Dividend 28.6 - 28.6 28.6 0.10 0.35% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Conservative 33.17 - 33.17 33.17 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO India Equity 26.32 - 26.32 26.32 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons S&P 500 85.63 - 85.63 85.63 0.14 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI USA Value 20.19 - 20.19 20.19 0.11 0.54% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI EAFE Value 16.82 - 16.82 16.82 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Natural Gas 8.3 - 8.3 8.3 0.04 0.48% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO NASDAQ 100 Equity 46.6 - 46.6 46.6 0.27 0.58% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons US Marijuana 15.08 - 15.08 15.08 0.08 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Silver Bullion 13.78 - 13.78 13.78 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Global Uranium 9.86 - 9.86 9.86 0.08 0.81% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
NBI Liquid Alternatives 21.99 - 21.99 21.99 0.13 0.59% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 48.11 - 48.11 48.11 0.19 0.40% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EU Div Leaders 19.51 - 19.51 19.51 0.06 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI USA High Quality 46.37 - 46.37 46.37 0.17 0.37% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares S&P/TSX Small Cap 14.6 - 14.6 14.6 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
TD Canadian Aggregate Bond 15.75 - 15.75 15.75 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO US High Dividend CC USD 19.65 - 19.65 19.65 0.05 0.25% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons S&P 500 CAD Hedged 80.4 - 80.4 80.4 0.41 0.51% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
TD S&P/TSX Capped Composite 18.31 - 18.31 18.31 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BetaPro Silver 2x Daily Bear 2.96 - 2.96 2.96 0.02 0.68% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Floating Rate High Yield 14.11 - 14.11 14.11 0.04 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Laddered Preferred Share 9.15 - 9.15 9.15 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Evolve Cyber Security Hedged 36.89 - 36.89 36.89 0.39 1.07% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Unconstrained Bond 21.14 - 21.14 21.14 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
QuantShares Enhanced Core US 34.48 - 34.48 34.48 0.28 0.81% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
RBC Canadian Preferred Share 18.71 - 18.71 18.71 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
RBC Canadian Preferred Share 18.72 - 18.72 18.72 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Global Value Factor 27.53 - 27.53 27.53 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
High Interest Savings Account 50.02 - 50.02 50.02 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Long-Term US Treasury Bond 66.94 - 66.94 66.94 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Harvest US Bank Leaders Income 11.91 - 11.91 11.91 0.09 0.76% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Purpose International Dividend 19.28 - 19.28 19.28 0.06 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Evolve Active Core Fixed Income 20.58 - 20.58 20.58 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Canadian Corporate Bond 22.7 - 22.7 22.7 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Core SP US Total Market 28.89 - 28.89 28.89 0.05 0.17% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares US High Dividend Equity 22.49 - 22.49 22.49 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Conservative Portfolio 27.29 - 27.29 27.29 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE Dev All Cap Ex US 34.82 - 34.82 34.82 0.10 0.29% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Global Momentum Factor 36.75 - 36.75 36.75 0.22 0.60% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO International Dividend Units 17.82 - 17.82 17.82 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Low Volatility US Equity USD 29.42 - 29.42 29.42 0.35 1.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Harvest Global Gold Giants Index 38.34 - 38.34 38.34 0.33 0.86% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Canadian Government Bond 23.53 - 23.53 23.53 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Core Plus Global Fixed 20.38 - 20.38 20.38 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Redwood Canadian Preferred Share 18.1 - 18.1 18.1 0.05 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
AGFiQ Enhanced Global ESG Factors 29.51 - 29.51 29.51 0.07 0.24% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bear 9.1 - 9.1 9.1 0.03 0.33% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons CDN Select Universe Bond 51.8 - 51.8 51.8 0.06 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Equal Weight Canada REIT 20.04 - 20.04 20.04 0.19 0.95% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons SP TSX Capped Financials 40.45 - 40.45 40.45 0.55 1.36% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Silver Bullion CAD Hedged 13.98 - 13.98 13.98 0.10 0.72% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie U.S. TIPS Index CAD Hgd 108.41 - 108.41 108.41 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard US Div Appreciat CAD Hdg 43.43 - 43.43 43.43 0.09 0.21% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas 26.71 - 26.71 26.71 0.14 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO SP TSX Equal Weight Global Gld 91.55 - 91.55 91.55 1.75 1.91% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Fidelity Global Core Plus Bond ETF 24.9 - 24.9 24.9 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons China High Dividend Yield 19.96 - 19.96 19.96 0.05 0.25% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Core MSCI EAFE IMI CAD Hdg 22.04 - 22.04 22.04 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Global Leadership Impact 35.52 - 35.52 35.52 0.42 1.18% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 26.97 - 26.97 26.97 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Global Minimum Volatility 30.64 - 30.64 30.64 0.30 0.98% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
First Asset Global Financial Sector 15 - 15 15 0.15 1.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Franklin LibertyQT Emerging Markets 16.72 - 16.72 16.72 0.22 1.32% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Managed Global Opportuniti 10.69 - 10.69 10.69 0.09 0.85% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 65.15 - 65.15 65.15 0.03 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares ESG Canadian Aggregate Bond 21.53 - 21.53 21.53 0.05 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI All Country World Mini 43.15 - 43.15 43.15 0.09 0.21% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EU Div Leaders CAD Hedged 18.97 - 18.97 18.97 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
RBC Strategic Global Dividend Leade 23.83 - 23.83 23.83 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Global ex US Aggregate Bon 27.91 - 27.91 27.91 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
AGFiQ Enhanced Global Infrastructure 26.68 - 26.68 26.68 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
CI First Asset MSCI World ESG Impact 23.62 - 23.62 23.62 0.48 2.03% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Dynamic iShares Active Tactical Bond 21.87 - 21.87 21.87 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Europe High Dividend Covered Call 16.55 - 16.55 16.55 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF 28.19 - 28.19 28.19 0.06 0.21% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US 39.34 - 39.34 39.34 0.09 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Dynamic iShares Active Global Dividend 43.42 - 43.42 43.42 0.16 0.37% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Global Sustainability Leaders 36.72 - 36.72 36.72 0.07 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Intl Developed Markets Equity 33.9 - 33.9 33.9 0.08 0.24% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE CAD Hdg 21.53 - 21.53 21.53 0.05 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Canadian High Dividend Covered Call 15.43 - 15.43 15.43 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics 15.41 - 15.41 15.41 0.16 1.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Emerge Ark Global Disruptive Innovation 17.18 - 17.18 17.18 0.31 1.84% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 29.03 - 29.03 29.03 0.17 0.59% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
AGFiQ Enhanced Core International Equity 27.66 - 27.66 27.66 0.13 0.47% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
First Asset Enhanced Short Duration Bond 10.05 - 10.05 10.05 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active Cdn Dividend Common Class 16.09 - 16.09 16.09 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
CI First Asset Enhanced Government Bond ETF 11.33 - 11.33 11.33 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active Preferred Share CommonClass 7.59 - 7.59 7.59 0.03 0.40% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
IShares Global Government Bond (CAD-Hedged) 21.96 - 21.96 21.96 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
AGFiQ Enhanced Core Global Multi-Sector Bond 27.95 - 27.95 27.95 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 35.55 - 35.55 35.55 0.10 0.28% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Morningstar Hedge Fund Common Class 15.25 - 15.25 15.25 0.06 0.39% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bull 28.68 - 28.68 28.68 0.03 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units 13.05 - 13.05 13.05 0.04 0.31% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged 20.5 - 20.5 20.5 0.04 0.20% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD In 27.59 - 27.59 27.59 0.15 0.54% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
CI WisdomTree Europe Hedged Equity Index ETF Non-H 24.37 - 24.37 24.37 0.33 1.35% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
CI WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index E 30.51 - 30.51 30.51 0.66 2.16% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Un 22.25 - 22.25 22.25 0.18 0.81% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
First Asset Morningstar Intl Value CAD Hedged Comm 19.96 - 19.96 19.96 0.08 0.40% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Horizons Enhanced Income Gold Producers Common Cla 39.46 - 39.46 39.46 0.44 1.12% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares 1-5Yr Laddered Corporate Bond Common Class 19.15 - 19.15 19.15 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 20.34 - 20.34 20.34 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Common Cl 11.62 - 11.62 11.62 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification All World Develo 26.49 - 26.49 26.49 0.03 0.11% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۳۰
RBC Canadian Bank Yield 17.5 - 17.48 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۱
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund 10.49 - 10.49 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۱
iShares China 27.07 - 27.05 27.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
TD S&P 500 CAD Hedged 23.39 - 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
First Asset US Buyback 28.68 - 28.68 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares MSCI Europe IMI 23.31 - 23.31 23.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Marijuana Opportunities 17.41 - 17.41 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
BMO Long Provincial Bond 18.45 - 18.45 18.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares US Fundamental C 38.01 - 37.94 38.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
BMO Short Provincial Bond 13.53 - 13.53 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
BMO US Dividend CAD Hedged 21.1 - 21.1 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons Seasonal Rotation 19.41 - 19.36 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares ESG MSCI USA Index 23.96 - 23.96 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
BMO Mid-Term US Treasury Bond 56.48 - 56.48 56.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons SP TSX Capped Energy 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 21.35 - 21.35 21.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Canadian Short Term Bond 28.29 - 28.26 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Canadian Real Return Bond 27.37 - 27.31 27.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 22.25 - 22.11 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
First Asset MSCI Wrld Low Risk Com 28.47 - 28.47 28.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Harvest US Bank Leaders Income ETF 11.43 - 11.37 11.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 22.13 - 22.02 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
BMO MSCI All Country World High Qua 41.4 - 41.3 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 23.52 - 23.52 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
First Trust Canadian Capital Strength A 27.43 - 27.43 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
First Trust Canadian Capital Strength A 27.43 - 27.43 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons Natural Gas Yield Common Class 9.04 - 8.86 9.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Exemplar Investment Grade Fund ETF units 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons Laddered Canadian Preferred Share 19.63 - 19.59 19.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons Active Corporate Bond Common Class 11.49 - 11.48 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
WisdomTree US Quality Dividend Growth Non-Hedged 30.52 - 30.52 30.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 9.64 - 9.63 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Evolve Automobile Innovation Index Fund - UnHedged 34.56 - 34.56 34.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund UnHed 23.77 - 23.77 23.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Fidelity International High Dividend Index Units S 18.97 - 18.97 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
First Asset Morningstar Canada Momentum Common Cla 20.4 - 20.4 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares 1-5Yr Laddered Government Bond Common Clas 18.31 - 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternativ 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۰
BMO Junior Oil 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
BMO US Preferred Share 24.77 - 24.77 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares US Fundamental Hedged C 32.62 - 32.61 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 32.36 - 32.36 32.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Harvest Global REIT Leaders Income 8.57 - 8.53 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares SP Global Consumer Discret 40.23 - 40.23 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
PIMCO Investment Grade Credit Fund 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
TD Active Global Enhanced Dividend 16.43 - 16.43 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
TD International Equity CAD Hedged 17.47 - 17.47 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
First Trust AlphaDEX US Health Care 33.39 - 33.39 33.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Horizons Balanced Tri ETF Portfolio 11.78 - 11.75 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Purpose Multi Strategy Market Neutr 18.47 - 18.47 18.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
BetaPro Marijuana Companies 2x Daily Bull 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
First Asset Morningstar Intl Value Common 22.13 - 22.11 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares US IG Corporate Bond (CAD Hedged) 25.71 - 25.71 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
PowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility 26.61 - 26.61 26.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
BMO Balanced 33.18 - 33.18 33.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Evolve Innovation 28.39 - 28.38 28.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Sprott Physical Gold 15.6 - 15.6 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
BMO US Preferred Share 24.77 - 24.77 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Lysander Slater Active 7.67 - 7.67 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
BMO Global Infrastructure 35.3 - 35.3 35.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
First Asset European Bank 4.9 - 4.9 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Purpose Core Income Equity 19.31 - 19.31 19.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
First Asset European Bank C 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares ESG MSCI EAFE Index 20.2 - 20.2 20.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Mackenzie Portfolio Completion 18.73 - 18.73 18.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
First Asset MSCI US Low Risk CAD 21.43 - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Mackenzie China A Shares CSI 300 110.6 - 110.56 110.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Global Water Common Class 40.47 - 40.47 40.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Franklin Liberty Core Balanced ETF 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 22.4 - 22.4 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
BMO Low Volatility US Equity CAD He 26.4 - 26.4 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Evolve Automobile Innovation Hedged 31.55 - 31.55 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Edge MSCI Multi USA CAD Hdg 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Purpose Tactical Investment Grade B 18.84 - 18.84 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
CI First Asset U.S. Buyback Index ETF 28.56 - 28.56 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Global Agriculture Common Class 41.02 - 41.02 41.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 24.53 - 24.53 24.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 28.08 - 28.08 28.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Hedged 21.34 - 21.34 21.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 19.3 - 19.3 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 25.8 - 25.8 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares US High Yield Fixed Income (CAD Hedged) Co 17.64 - 17.64 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Manulife Multifactor Developed International Index 26.17 - 26.17 26.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF (Hed 22.88 - 22.88 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
WisdomTree ICBCCS S&P China 500 Index ETF Non-Hedg 31.37 - 31.37 31.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
BMO Short Corporate Bond 14.57 - 14.56 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
PowerShares Tactical Bond 20.25 - 20.25 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Franklin FTSE Canada All Cap 20.97 - 20.97 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons NASDAQ-100 Index ETF 60.82 - 60.82 62.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Core MSCI Global Quality Dividend 19.9 - 19.9 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 22.82 - 22.78 22.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
CI Munro Alternative Global Growth ETF Common Unit 23.75 - 23.75 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
Harvest Healthcare Leaders Income ETF Class U Unit 7.95 - 7.95 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock (CA 16.12 - 16.12 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۳۰
BMO Low Volatility EM Equity 20.93 - 20.93 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Canadian Fundamental C 13.79 - 13.79 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BMO Mid Term US IG Corp Bond Hdg 15.96 - 15.93 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons Growth TRI ETF Portfolio 11.12 - 11.12 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
RBC Quant Emerging Markets Equity 24.64 - 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Energy Giants CC Adviso 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons Act Floating Rate Pref Com 7.4 - 7.4 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 49.35 - 49.35 49.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Morningstar US Momentum Common 19.54 - 19.54 19.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income 20.56 - 20.56 20.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Middlefield Healthcare & Life Sciences ETF 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons Active Global Dividend Common Class 24.15 - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Evolve Cyber Security Index Fund - UnHedged Units 40.93 - 40.93 40.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 21.82 - 21.82 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
iShares India 35.6 - 35.6 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Horizons S&P 500 64.96 - 64.96 64.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
BMO Monthly Income 15.5 - 15.48 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Jantzi Social 23.1 - 23.1 23.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Emerge ARK AI & Big Data 17.94 - 17.94 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
BMO Ultra Short-Term Bond 50.7 - 50.69 50.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Purpose Total Return Bond 18.51 - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
BMO Mid-Term US Treasury Bond 56.37 - 56.37 56.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Purpose High Interest Savings 50.02 - 50.01 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
First Trust AlphaDEX EU Div Com 17.7 - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares SP Global Industrials CAD 33.3 - 33.3 33.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 5.86 - 5.86 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Vanguard FTSE Developed Europe All 27.93 - 27.93 28.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Conservative Short Term Str 19.92 - 19.92 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares International Fundamental C 17.43 - 17.43 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Vanguard FTSE Dev All Cap ex Nor Am 27.55 - 27.52 27.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Vanguard FTSE Developed Asia Pac Al 34.4 - 34.33 34.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Convertible Bond Common Class 17.55 - 17.45 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
First Asset Enhanced Short Duration Bond 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF 27.48 - 27.48 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF USD 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government B 19.65 - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Commo 16.28 - 16.25 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
PowerShares Ultra Liquid Long Term Government Bond 27.08 - 27.08 27.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۰
Purpose Core Dividend 24.84 - 24.84 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
TD International Equity 17.63 - 17.6 17.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Horizons Active A.I. Global 23.21 - 23.21 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Emerge ARK Fintech Innovation 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
NBI Global Real Assets Income 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Emerge Ark Genomics and Biotech 17.8 - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
Purpose Emerging Markets Dividend 16.83 - 16.83 16.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
BMO Ultra Short-Term US Bnd (USD Ac) 51.47 - 51.47 51.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond 21.44 - 21.44 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Ser 33.17 - 33.17 33.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Cred 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
CI Marret Alternative Absolute Return Bond ETF Com 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 14.46 - 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
BMO Low Vol Int Eq 23.51 - 23.48 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares SP US Mid Cap 18.99 - 18.99 19.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Brand Leaders Plus Income Class U 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 26.39 - 26.23 26.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust AlphaDEX US Div Common 27.01 - 27.01 27.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 23.67 - 23.67 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
First Asset MSCI EU Low Risk Common 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares ESG MSCI Emerging Markets Index 20.71 - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 17.76 - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 17.76 - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Franklin Liberty Risk Managed Canadian Equity ETF 20.13 - 20.13 20.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
First Asset MSCI EU Low Risk CAD Co 27.87 - 27.82 27.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification EM 24.63 - 24.63 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares Canadian Preferred Share 13.26 - 13.25 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Horizons NASDAQ 100 81.33 - 81.33 82.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Horizons Gold Yield Common Class 6.01 - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Horizons Active Floating Rate Bond 10.07 - 10.06 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares SP International Devel 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core High Qual Canadian Com 22.2 - 22.2 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged) 19.23 - 19.23 19.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
CI First Asset Health Care Giants Covered Call ETF 10.5 - 10.5 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin FTSE Japan 22.49 - 22.41 22.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
RBC Quant EM Div Leaders 19.52 - 19.52 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Horizons Actv Floating Rate Sen E 9.27 - 9.27 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
BMO Global Consumer Staples Hedged 21.37 - 21.37 21.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
BMO Long-Term US Treasury Bond USD 52.15 - 52.15 52.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
BMO International Dividend CAD Hedg 18.25 - 18.25 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol USA CAD Hdg 27.84 - 27.7 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 28.72 - 28.65 28.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Horizons Enhanced Income Energy Common Class 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Horizons Enhanced Income Equity Common Class 5.53 - 5.53 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
First Asset Morningstar Canada Value Common Class 14.72 - 14.66 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond CAD Hedged ETF 56.43 - 56.43 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares 1-10Yr Laddered Corporate Bond Common Clas 19.6 - 19.59 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
First Trust AlphaDEX US Technology 55.59 - 55.36 55.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Horizons Equal Weight Canada Banks 19.56 - 19.56 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Japan Fundamental Hedged C 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Purpose Best Ideas Non Currency Hed 41.71 - 41.71 41.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 17.4 - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 11.96 - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
CI WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Variabl 29.91 - 29.88 29.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
TD S&P 500 25.36 - 25.2 25.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Sprott Physical Silver 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
BMO US Put Write Hedged 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
First Asset US Trendleaders 26.8 - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons Cash Maximizer ETF 100.57 - 100.57 100.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares EM Fundamental Fund C 32.74 - 32.74 32.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Ai and Big Data Unit 13.97 - 13.97 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
WisdomTree Europe Hedged Equity 24.26 - 24.26 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Fintech Innovation Units 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
First Asset Active Util and Infr Co 12.1 - 12.05 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Core Short Term High Qualit 20.07 - 20.07 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 18.57 - 18.56 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Genomics and Biotech Units 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) 15.52 - 15.5 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
CI First Asset Global Asset Allocation 21.45 - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Mackenzie Global High Yield Fixed Income 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Short Duration High Income Common 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics Units 12.14 - 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Global Disruptive Innovation Units 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond 20.35 - 20.35 20.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Corporate Bo 20.04 - 20.04 20.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons Enhanced Income International Equity Comm 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corpor 21.12 - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 15.79 - 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 17.24 - 17.24 17.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Floating Rate 20.13 - 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
iShares ESG MSCI Canada Index 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
First Asset 1 5 Year Laddered Gov 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 65.62 - 65.62 65.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond 22.41 - 22.41 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
Desjardins Developed ex USA ex Canada Multifactor 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۰۰
BMO Growth 33.36 - 33.36 33.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
BMO US Put Write 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active EM Div 11.47 - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
PowerShares Low Volatility 21.46 - 21.46 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Purpose Gold Bullion ETF NCH 31.15 - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Redwood U.S. Preferred Share 18.19 - 18.19 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
First Asset MSCI Canada Quality 24.29 - 24.29 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
First Asset MSCI US Low Risk Com 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Horizons Inovestor Canadian Equity 10.27 - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Bristol Gate Concentrated US Equity 27.9 - 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
SmartBe Global Value Momentum Trend 17.62 - 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI Global ESG Leaders Index ETF 29.92 - 29.92 29.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Dynamic iShares Active Preferred Shares 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
CI First Asset Canadian Buyback Index ETF 21.43 - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Horizons Absolute Return Global Currency ETF 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD 17.56 - 17.56 17.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Brompton North American Financials Dividend ETF 17.58 - 17.58 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active Global Fixed Income Common Class 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
CI Yield Enhanced Canada Aggregate Bond Index ETF 53.3 - 53.3 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 26.97 - 26.97 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Invesco S&P International Developed Low Volatility 18.65 - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF (Unhed 30.61 - 30.61 30.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۳۰
Fidelity U.S. Low Volatility Index 31.78 - 31.78 32.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
RBC Quant EAFE Dividend Leaders CAD 20.46 - 20.46 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 16.27 - 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index 26.19 - 26.19 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF (Hedge 29.46 - 29.46 29.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
BMO Ultra Short-Term US Bond 49.12 - 49.12 49.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 28.45 - 28.45 28.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 14.9 - 14.88 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Evolve Cyber Security Index Fund ETF 41.67 - 41.67 41.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
NBI Active Canadian Preferred Shares 19.25 - 19.21 19.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
First Asset Canadian Convertible Bond Common Class 9.67 - 9.51 9.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
RBC Target 2022 Corporate Bond 20.03 - 20.03 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
RBC Target 2023 Corporate Bond 20 - 20 20.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 22.49 - 22.49 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Purpose Best Ideas 36.08 - 35.97 36.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons Industry 4.0 37.73 - 37.73 37.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
BMO Low Vol Int Eq CAD hdg 22.61 - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
RBC Canadian Discount Bond ETF 20.69 - 20.69 20.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
BMO High Yield Us Corporate Bond 19.82 - 19.75 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
Starlight Global Infrastructure Series 11.13 - 11.13 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 22.49 - 22.46 22.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons Active Cdn Bond Common Class 11.09 - 11.06 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
First Trust Tactical Bond 16.44 - 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Global Infrastructure Common Class 24.34 - 24.24 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 25.79 - 25.79 25.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۰
Mackenzie International Equity 93.86 - 93.86 93.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Vanguard Canadian Long-Term Bond 30.3 - 30.3 30.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
CI First Asset MSCI World ESG Impact Unhedged 24.41 - 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund UnHed 21.27 - 21.27 21.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
BMO US Dividend USD 22.43 - 22.25 22.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
Horizons EURO STOXX 50 Class A 32.92 - 32.7 32.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
BMO Short-Term US Treasury Bond USD 66.73 - 66.73 66.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
Purpose Duration Hedged Real Estate 18.42 - 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
Franklin Liberty Short Duration Bond 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
Harvest US Investment Grade Bond Plus ETF 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index CADHed 21.32 - 21.05 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۰
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF Hedged 21.6 - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Multifactor Canadian Large Cap Index ETF 24.75 - 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 20.19 - 20.18 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Desjardins Alt Long/Short Eq Market Neutral 21.18 - 21.15 21.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco S&P 500 ESG Index ETF 22.78 - 22.78 22.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Short Term Strategic Fixed 18.87 - 18.87 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Starlight Global Real Estate Series 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
First Trust Canadian Capital Strength 32.82 - 32.82 32.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF 27.51 - 27.51 27.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
BMO Global Communications 25.79 - 25.72 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
QuantShares MultiAsset Allocation 30.14 - 30.14 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight 18.14 - 18.14 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity International Momentum Index ETF 27.11 - 27.11 27.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Fidelity Systematic U.S. High Yield Bond ETF 25.7 - 25.63 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Franklin FTSE U.S. 24.92 - 24.92 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Purpose Premium Yield 17.36 - 17.33 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Purpose Monthly Income 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Fidelity U.S. Value Index ETF 25.35 - 25.35 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Mackenzie US Large Cap Equity 128.66 - 128.66 128.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada 20.82 - 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Purpose U.S Preferred Share (Non-FX hedged) 23.97 - 23.97 23.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Fidelity U.S. Value Currency Neutral Index ETF 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
First Asset Morningstar National Bank Quebec Commo 19.5 - 19.5 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 12.51 - 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Purpose Diversified Real Asset 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۰
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۰۰
RBC Quant US Equity Leaders CAD Hdg 28.46 - 28.46 28.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
First Trust International Capital Strength ETF 21.71 - 21.71 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
Horizons Enhanced Income Financials Common Class 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative 21.1 - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 22.66 - 22.66 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond CAD H 109.35 - 109.35 109.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
One Global Equity 26.29 - 26.29 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
First Asset Canadian Buyback 21.4 - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
First Asset Core Canadian Equity 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
Brompton Global Dividend Growth ETF 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۰
Purpose US Dividend Units 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
Purpose U.S Preferred Share 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
QuantShares Enhanced Core EM 28.24 - 28.24 28.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
RBC Quant US Dividend Leaders USD 29.19 - 29.08 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
CI First Asset High Interest Savings 50.02 - 50.02 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 22.18 - 22.18 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund UnHedged Units 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
First Trust AlphaDEX US Energy 5.63 - 5.5 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۱
First Asset Morningstar US Div 50 C 16.45 - 16.45 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۱
BMO SIA Focused Canadian Equity Fund ETF Series 32.35 - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۳۰
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF (Unh 34.1 - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۳۰
Mackenzie Ivy Global Equity 25.09 - 25.09 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۲:۰۱
BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF 28.74 - 28.74 28.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
WisdomTree Emerging Markets Dividend Index ETF 25.04 - 25.04 25.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
Harvest Healthcare Leaders Income ETF Class B Unhe 8.08 - 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۱
PowerShares DWA Global Momentum 23.14 - 23.14 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۱
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 19.71 - 19.71 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۱
RBC U.S. Banks Yield 14.41 - 14.08 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares Global Shareholder 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰
First Asset Active Credit Common 8.74 - 8.7 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰
Harvest Energy Leaders Plus Income ETF USD 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰
RBC Target 2021 Corporate Bond 19.77 - 19.77 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
Purpose Behavioural Opportunities 20.68 - 20.68 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares 1 3 Year Laddered Float 19.85 - 19.85 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
First Trust AlphaDEX US Financial 25.04 - 25.04 25.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
First Asset MSCI International Low Risk Weighted 19.7 - 19.7 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 (CAD 14.09 - 14.09 14.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Manulife Multifactor Developed International 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۱
BetaPro Marijuana Companies Inverse 39.88 - 39.88 39.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity International Value Index ETF 23.67 - 23.67 23.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱:۰۰
RBC Target 2020 Corporate Bond 19.66 - 19.66 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۳۰
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 19.87 - 19.87 19.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۳۰
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 26.39 - 26.39 26.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۳۰
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF Class B Unhe 9.62 - 9.62 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Senior Loan Common 17.73 - 17.73 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۱
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 17.69 - 17.69 17.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۰۱
Dynamic iShares Active Tactical Bond 20.95 - 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۳۱
Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled 15.86 - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۳۱
Desjardins USA Multifactor - Controlled Volatility 24.5 - 24.5 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۳۱
CI Global Infrastructure Private Pool - ETF C$ Ser 20.89 - 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Trust Global Risk Common 17.8 - 17.73 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
Purpose US Dividend 25.62 - 25.62 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۰
Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF 21.48 - 21.48 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۰
RBC Strategic Global Equity Leaders 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
First Trust Dorsey Wright US Sector Rotation Hedge 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Exemplar Growth and Income Ser ETF 21.3 - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
Healthcare Leaders Income Units Class U 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield He 23.3 - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Dorsey Wright US Sector Rotation Hedge 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
Horizons Canadian High Dividend 28.21 - 28.21 28.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۱
First Asset Short Term Government B 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
CIBC Multifactor Canadian Equity 21.42 - 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Brompton North American Financials Dividend 18.83 - 18.83 18.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
IA Clarington Core Plus Bond Fund Series ETF 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Mackenzie Canadian Equity 99.96 - 99.96 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF 31.31 - 31.31 31.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
First Asset Morningstar US Value Co 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
Desjardins RI Global Multifactor FFR Free 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF 31.37 - 31.37 31.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۶:۰۱
First Asset Investment Grade Bond 10.66 - 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱:۰۰
Harvest US Equity Plus Income ETF USD 8.75 - 8.73 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱:۰۰
Dynamic Active Global Infrastructure ETF 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱:۰۰
TD Active Preferred Share Unit 8.12 - 8.12 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie US Large Cap Equity CAD Hedged 117.05 - 117.05 117.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۳۰
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr 23.42 - 23.42 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Horizons S&P/TSX 60 28 - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۳:۰۱
TD Canadian Aggregate Bond 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۲:۳۱
Horizons Active Emerging Markets Bond ETF 9.88 - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۲:۳۱
RBC Quant US Equity Leaders 33.15 - 33.15 33.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۳۰
PowerShares SP Emerging Markets Lo 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۳۰
Horizons US Large Cap Index ETF 103.52 - 103 103.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
TD Systematic International Equity Low Volatility 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
NBI Canadian Family Business 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۳۰
RBC Quant Canadian Equity Leaders 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۳۰
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF Class B 12.24 - 12.24 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
BMO Short Federal Bond 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Purpose Tactical Hedged Equity 25.22 - 25.22 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Horizons US Large Cap Index ETF 78.34 - 78.34 78.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
CI Marret Alternative Absolute Return Bond ETF US$ 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
First Trust AlphaDEX US Consumer Di 26.42 - 26.35 26.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF 22.27 - 22.27 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۰۰
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF (Hed 32.22 - 32.22 32.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۱:۰۰
TD S&P/TSX Capped Composite 18.23 - 18.23 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۰
Franklin LibertyQT International Equity Index ETF 18.9 - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 22.3 - 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۰
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 21.04 - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr U 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons Marijuana Life Sciences 4.76 - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
Franklin LibertyQT Global Dividend 20.1 - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
TD International Equity 17.47 - 17.47 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
FT Cboe Vest US Equity Buffer ETF - May 32.2 - 32.2 32.2 0.64 1.99% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۹:۳۰
Horizons Blockchain Technology & Hardware 28.8 - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
Mackenzie Canadian Aggregate Bond 109.94 - 109.94 109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Purpose Tactical Hedged Equity Non 26.07 - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
Purpose US Cash 100.01 - 100.01 100.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 99.24 - 99.24 99.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 25.14 - 25.14 25.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Franklin Liberty U.S. Investment Grade Corporate E 22.61 - 22.61 22.61 0.06 0.27% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱:۰۰
BMO Junior Gas 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۰
First Asset MSCI CA Low Risk Common 10.94 - 10.94 10.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active US Dividend Class E 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF 16.27 - 16.27 16.27 0.03 0.18% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units 16.75 - 16.75 16.75 0.12 0.72% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Desjardins Canada Multifactor - Controlled Volatil 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
Brompton Global Healthcare Income & Growth 9.48 - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Cred 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۳۰
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency N 24.41 - 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Mackenzie Canadian All Corporate Bond 107.49 - 107.49 107.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
BMO US Put Write USD 15.38 - 15.37 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons US Marijuana 11.69 - 11.69 11.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۸:۳۰
Franklin Liberty Core Plus Bond 20.83 - 20.82 20.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱:۰۱
Invesco Senior Loan Index ETF CAD 17.89 - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 13.28 - 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۳۰
First Trust Global Risk Advisor 17.91 - 17.91 17.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 15.83 - 15.83 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۰
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Low C 17.62 - 17.62 17.62 0.06 0.34% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۰
Invesco DWA Global Momentum USD 16.88 - 16.88 16.88 1.31 8.41% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۰
CI First Asset Long Duration Fixed Income ETF 22.83 - 22.83 22.83 0.37 1.65% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF 19.95 - 19.95 19.95 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Fidelity Global Monthly High Income ETF 22.68 - 22.68 22.68 0.32 1.41% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
RBC Quant EAFE Equity Leaders 20.82 - 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
BMO ESG Corporate Bond Index ETF 31.4 - 31.4 31.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۳۲
First Asset Preferred Share 19.65 - 19.5 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۰۱
Purpose Enhanced Premium Yield 19.05 - 19.04 19.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
First Trust AlphaDEX US Industrials 28.9 - 28.9 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۹:۰۱
Horizons Big Data & Hardware Index ETF 21.8 - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۹:۰۱
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۸:۳۱
Fidelity U.S. Momentum Index ETF 27.34 - 27.34 27.34 0.43 1.57% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternat 10.75 - 10.67 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
Mackenzie Canadian Short Term Bond 103.82 - 103.82 103.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Invesco DWA Global Momentum Index Hedged 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۱
First Asset Active Canadian Div 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
BMO US Put Write Hedged 15.38 - 15.38 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Picton Mahoney Fortified Multi-Strategy Alternativ 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Mackenzie International Equity CAD Hedged 90.52 - 90.52 90.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۰۱
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Horizons CDN Insider 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۲:۰۱
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۰
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund UnHedged Units 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۹:۰۱
Purpose International Tactical Hedg 16.84 - 16.84 16.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
RBC Quant EU Div Leaders USD 14.89 - 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
WisdomTree International Quality Dividend Growth V 25.11 - 25.11 25.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۲۲:۰۱
Vanguard Global Liquidity Factor 32.4 - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap 27.37 - 27.37 27.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Canadian Short-Term Government Bond 25.11 - 25.11 25.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Accelerate Private Equity Alpha 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۳۱
Fidelity Canadian Value Index ETF 26.63 - 26.63 26.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-Hedged 90.9 - 90.9 92.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Advisor 17.45 - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۳۱
First Trust AlphaDEX US Consumer St 25.87 - 25.67 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۰۲
Purpose Canadian Financial Income Fund Series ETF 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Dynamic Active International Dividend ETF 20.3 - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Momentum Index ETF 26.7 - 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۰۱
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF (Unh 25.27 - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۰۱
Franklin Liberty Senior Loan ETF (CAD-Hedged) 17.69 - 17.69 17.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Fidelity U.S. Momentum Currency Neutral Index ETF 27.07 - 27.07 27.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Horizons Global Risk Parity 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
First Asset Active Credit Common US 8.7 - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Senior Loan Index ETF USD 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund - ETF C$ 20.34 - 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۰۱
First Trust AlphaDEX EU Div Adv 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 24.69 - 24.69 24.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Harvest Global Resource Leaders 11.62 - 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ساعت ۲۲:۳۱
Hamilton Capital Australian Financials Yield 12.93 - 12.93 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۰۰
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental 21.8 - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۳۰
Hamilton Capital Global Financials Yield 13.35 - 13.3 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۳۱
Hamilton Capital Canadian Bank Dynamic-Weight 11.96 - 11.96 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Global Fundam 20.8 - 20.8 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Global Small 22.72 - 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۲:۳۰
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 16.06 - 16.01 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۲:۳۰
Hamilton Capital Global Bank Units 15.35 - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۳۰
PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) 34.65 - 34.65 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱:۰۱
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 25.41 - 25.41 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 12.12 - 11.97 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 19.15 - 19.15 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۳۴
Hamilton Capital Global Financials Yield 13.42 - 13.42 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۳۴
Sphere FTSE EM Yield 7.8 - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight CAD Hgd 17.34 - 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۰۱
RBC Quant EAFE Equity Leaders CAD 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۱:۳۱
Canadian Crude Oil 4.27 - 4.16 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱:۰۰
Evolve Marijuana 5.95 - 5.95 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۳۰
Evolve US Marijuana 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۰
Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۳۰
Horizons Emerging Marijuana Growers 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI EAFE Value 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons CDN Insider 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Silver Bullion 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Equity 106.04 - 106.04 106.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose US Dividend Units 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE Canada All Cap 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
NBI Canadian Family Business 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons EURO STOXX 50 Class A 33.61 - 33.61 33.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Enhanced Premium Yield 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Active Preferred Share Unit 8.95 - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Accelerate Private Equity Alpha 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight US Health Care 34.57 - 34.57 34.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI Canada Quality 27.91 - 27.91 27.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX EU Div Adv 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Canadian High Dividend 33.26 - 33.26 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CIBC Multifactor Canadian Equity 22.46 - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Core Canadian Equity 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI US Low Risk CAD 23.91 - 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight 15.18 - 15.18 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons SP TSX Capped Financials 46.88 - 46.88 46.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 9.66 - 9.66 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Short Term Strategic Fixed 19.12 - 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Short Term Bond 101.43 - 101.43 101.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD International Equity CAD Hedged 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
AGFiQ Enhanced Core Canadian Equity 28.52 - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Volatility US Equity CAD He 28.59 - 28.59 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI CA Low Risk Common 12.88 - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI EU Low Risk Common 29.47 - 29.47 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 44.9 - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 106.41 - 106.41 106.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Global Fundam 24.41 - 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Tactical Bond 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Tactical Bond 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin Liberty Short Duration Bond 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 17.26 - 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 29.36 - 29.36 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 15.18 - 15.18 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 29.24 - 29.24 29.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Enhanced Short Duration Bond 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 16.92 - 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Value Common 26.26 - 26.26 26.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie International Equity CAD Hedged 100.31 - 100.31 100.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brompton Global Healthcare Income & Growth 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental 27.78 - 27.78 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brompton North American Financials Dividend 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Canadian Bank Dynamic-Weight 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 23.3 - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 26.72 - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-Hedged 95.23 - 95.23 95.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative 20.71 - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 26.37 - 26.37 26.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Low C 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 25.34 - 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 22.69 - 22.69 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond CAD H 105.91 - 105.91 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Ultra Liquid Long Term Government Bond 25.64 - 25.64 25.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P 500 24.91 - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares India 38.94 - 38.94 38.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Junior Gas 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Junior Oil 33.35 - 33.35 33.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose US Cash 100.02 - 100.02 100.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Conservative 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
One Global Equity 27.55 - 27.55 27.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI USA Value 24.31 - 24.31 24.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE U.S. 24.76 - 24.76 24.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Best Ideas 33.25 - 33.25 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Dividend USD 26.26 - 26.26 26.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE Japan 22.47 - 22.47 22.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 29.26 - 29.26 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose US Dividend 28.27 - 28.27 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write USD 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Natural Gas 6.41 - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC U.S. Banks Yield 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Industry 4.0 33.79 - 33.79 33.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US Marijuana 3.56 - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short Federal Bond 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Buyback 31.63 - 31.63 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active EM Div 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Monthly Income 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sprott Physical Silver 8.6 - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sprott Physical Silver 6.41 - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write Hedged 16.54 - 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write Hedged 16.5 - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Marijuana Opportunities 17.94 - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD International Equity 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK AI & Big Data 9.83 - 9.83 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EM Div Leaders 20.81 - 20.81 20.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset European Bank 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Tactical Bond 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Tactical Bond 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG MSCI USA Index 23.75 - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Low Volatility 24.09 - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Core Income Equity 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Preferred Share 20.79 - 20.79 20.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Trendleaders 23.83 - 23.83 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active A.I. Global 27.05 - 27.05 27.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG MSCI EAFE Index 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Ivy Global Equity 24.38 - 24.38 24.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose U.S Preferred Share 24.96 - 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P/TSX Capped Composite 19.79 - 19.79 19.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P/TSX Capped Composite 19.66 - 19.66 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Canadian Buyback 25.75 - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
QuantShares Enhanced Core EM 27.45 - 27.45 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
QuantShares Enhanced Core US 34.54 - 34.54 34.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders USD 16.19 - 16.19 16.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Redwood U.S. Preferred Share 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid-Term US Treasury Bond 53.06 - 53.06 53.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid-Term US Treasury Bond 53.52 - 53.52 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK Fintech Innovation 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons SP TSX Capped Energy 14.9 - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Equity Leaders 22.52 - 22.52 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Energy 9.16 - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest US Bank Leaders Income 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Portfolio Completion 20.17 - 20.17 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Global Shareholder 26.82 - 26.82 26.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Diversified Real Asset 18.84 - 18.84 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Hedged Equity 25.77 - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2020 Corporate Bond 19.73 - 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2021 Corporate Bond 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2022 Corporate Bond 19.74 - 19.74 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2023 Corporate Bond 19.57 - 19.57 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Ai and Big Data Unit 9.08 - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Genomics and Biotech 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Active Canadian Div 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX EU Div Com 22.5 - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Global Risk Advisor 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin Liberty Core Plus Bond 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest Global Resource Leaders 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Canadian High Dividend 33.74 - 33.74 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco DWA Global Momentum USD 19.08 - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US High Dividend Equity 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares DWA Global Momentum 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 29.53 - 29.53 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 23.82 - 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 19.77 - 19.77 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree Europe Hedged Equity 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Volatility US Equity USD 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. High Quality Index 32.3 - 32.3 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI US Low Risk Com 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest Global Gold Giants Index 25.06 - 25.06 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Robotics and Automation 23.21 - 23.21 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 19.93 - 19.93 19.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie China A Shares CSI 300 86.63 - 86.63 86.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr 23.27 - 23.27 23.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Liquidity Factor 35.15 - 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brand Leaders Plus Income Class U 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Core US Equity Hedged 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Financial 31.66 - 31.66 31.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Shrt Dur High Yld Adv 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Actv Floating Rate Sen E 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP Global Industrials CAD 36.04 - 36.04 36.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Behavioural Opportunities 21.87 - 21.87 21.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
QuantShares MultiAsset Allocation 29.87 - 29.87 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Canadian Equity Leaders 23.41 - 23.41 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Equity Leaders CAD 21.49 - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Emerging Markets Equity 24.86 - 24.86 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 29.84 - 29.84 29.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Dividend Leaders USD 29.54 - 29.54 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard US Div Appreciat CAD Hdg 44.18 - 44.18 44.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Global Consumer Staples Hedged 22.35 - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Long-Term US Treasury Bond USD 50.79 - 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 37.62 - 37.62 37.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Equity Multi Factor 24.07 - 24.07 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Div Common 31.43 - 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Technology 49.05 - 49.05 49.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Global Bank Units 20.89 - 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest US Bank Leaders Income ETF 16.78 - 16.78 16.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Inovestor Canadian Equity 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 24.06 - 24.06 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 25.84 - 25.84 25.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 26.91 - 26.91 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP Global Consumer Discret 39.66 - 39.66 39.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Investment Grade Credit Fund 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Global Small 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr U 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares SP Emerging Markets Lo 18.68 - 18.68 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Hedged Equity Non 26.9 - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short-Term US Treasury Bond USD 58.15 - 58.15 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bristol Gate Concentrated US Equity 28.81 - 28.81 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Fintech Innovation Units 8.42 - 8.42 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Active Credit Common US 9.64 - 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Global Financial Sector 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Div 50 C 18.58 - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Value Co 14.41 - 14.41 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Short Term Government B 19.03 - 19.03 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Consumer Di 28.49 - 28.49 28.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Consumer St 25.6 - 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Health Care 30.3 - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Industrials 32.39 - 32.39 32.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Canadian Midstream Oil Gas 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Managed Global Opportuniti 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 21.32 - 21.32 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Best Ideas Non Currency Hed 36.68 - 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Duration Hedged Real Estate 22.38 - 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose International Tactical Hedg 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Multi Strategy Market Neutr 22.39 - 22.39 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Investment Grade B 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 21.71 - 21.71 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 17.8 - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Strategic Global Dividend Leade 25.72 - 25.72 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Strategic Global Equity Leaders 27.87 - 27.87 27.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
SmartBe Global Value Momentum Trend 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Starlight Global Real Estate Series 11.41 - 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CI First Asset MSCI World ESG Impact 22.87 - 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 25.01 - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification US 30.2 - 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Canadian Preferred Share 14.17 - 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sphere FTSE Canada Sustainable Yield 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Genomics and Biotech Units 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Canadian Capital Strength 35.72 - 35.72 35.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Cdn Bond Common Class 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE CAD Hdg 24.84 - 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Canadian Capital Strength A 29.54 - 29.54 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 65.7 - 65.7 65.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 25.61 - 25.61 25.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Global Financials Yield 17.01 - 17.01 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Global Financials Yield 16.93 - 16.93 16.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 22.97 - 22.97 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco DWA Global Momentum Index Hedged 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 26.9 - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 24.3 - 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Tactical Sector Allocation 25.02 - 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Blockchain Technology & Hardware 24.58 - 24.58 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada 22.27 - 22.27 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Momentum Common 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond 21.51 - 21.51 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Desjardins Alt Long/Short Eq Market Neutral 20.94 - 20.94 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Cambridge Core US Equity Hedged 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight CAD Hgd 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose U.S Preferred Share (Non-FX hedged) 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 30.65 - 30.65 30.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 32.51 - 32.51 32.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Australian Financials Yield 17.06 - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Morningstar Hedge Fund Common Class 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Multifactor Developed International 28.78 - 28.78 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap 30.99 - 30.99 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics Units 8.56 - 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Global Disruptive Innovation Units 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Cambridge Core US Equity Unhedged 25.08 - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond 19.92 - 19.92 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income Financials Common Class 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree US Quality Dividend Growth Non-Hedged 30.12 - 30.12 30.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) 42.82 - 42.82 42.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 20.08 - 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 40.26 - 40.26 40.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield He 20.63 - 20.63 20.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 28.2 - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 (CAD 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Dorsey Wright US Sector Rotation Hedge 25.23 - 25.23 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 13.41 - 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corpor 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 15.67 - 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Picton Mahoney Fortified Multi-Strategy Alternativ 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 21.58 - 21.58 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 25.69 - 25.69 25.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree International Quality Dividend Growth V 25.96 - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 31.95 - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Growth 34.07 - 34.07 34.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Balanced 33.45 - 33.45 33.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Gold 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Junior Gold 59.57 - 59.57 59.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Silver 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO China Equity 25.53 - 25.53 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO India Equity 28.42 - 28.42 28.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P 500 64.43 - 64.43 64.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Innovation 24.16 - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Monthly Income 16.79 - 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons NASDAQ 100 69.99 - 69.99 69.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons NASDAQ 100 70.07 - 70.07 70.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Real Return Bond 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Jantzi Social 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P 500 CAD Hedged 23.65 - 23.65 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Value 26.76 - 26.76 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Blockchain Technologies 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Provincial Bond 15.39 - 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Growth 38.97 - 38.97 38.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI Europe IMI 25.2 - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD International Equity 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 49.12 - 49.12 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US Fundamental C 42.47 - 42.47 42.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Covered Call US Banks 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Global Communications 24.78 - 24.78 24.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Global Infrastructure 43.14 - 43.14 43.14 0.00