شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7097
قیمت روز
0 (0.94%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:16:25
0 (8.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.03%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

792
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:00:56
225 (22.11%)
تغییر ۳ ماهه
191 (19.41%)
تغییر ۶ ماهه
186 (19.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Growth 27.68 - 27.68 27.68 0.08 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons S&P 500 48.04 - 48.04 48.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Evolve Innovation 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons S&P/TSX 60 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Natural Gas 7.08 - 7.08 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO NASDAQ 100 Equity 34.24 34.19 34.19 34.24 0.11 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Jantzi Social 19.19 - 19.13 19.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares SP US Mid Cap 14.48 - 14.43 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Mid Corporate Bond 15.54 - 15.45 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Europe IMI 19.27 - 19.1 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Canadian Equity 77.85 - 77.85 77.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Vol Int Eq CAD hdg 20.28 - 20.28 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Global Risk Parity 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Floating Rate High Yield 12.84 - 12.83 12.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
RBC Canadian Preferred Share 14.75 - 14.65 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Sustainable World ETF 23.46 - 23.46 23.46 0.21 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Purpose International Dividend 17.59 - 17.59 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Canadian High Dividend 24.38 - 24.38 24.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity U.S. High Quality Index 27.26 - 27.26 27.26 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Investment Grade Bond 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 18.7 - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 28.85 - 28.85 28.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Inovestor Canadian Equity 7.94 - 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares SP Global Consumer Discret 27.9 - 27.9 27.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Marijuana Companies Inverse 48.17 48.55 48.17 48.55 0.71 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI All Country World High Qua 32.96 - 32.76 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Bristol Gate Concentrated US Equity 21.75 - 21.75 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Evolve E-Gaming Index Unit (Hedged) 22.26 - 22.26 22.26 0.06 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Active Util and Infr Co 9.98 - 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Short Term Government B 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset US and Canada Lifeco In 6.22 - 6.18 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Conservative Strategic Fixe 19.61 - 19.61 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core High Qual Canadian Com 20.62 - 20.62 20.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Canada Minimum Volatil 25.39 - 25.39 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 81.29 - 81.29 81.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 18.76 - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 17.5 - 17.5 17.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Maximum Diversification US 24.21 - 24.21 24.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) 13.75 - 13.6 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
CI First Asset Global Asset Allocation 18.1 - 18.1 18.1 0.34 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Global Sustainability Leaders 25.78 - 25.78 25.78 0.13 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap 22.95 - 22.95 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Agriculture Common Class 30.37 - 30.37 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Maximum Diversification Canada 18.77 - 18.77 18.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI Global Quality Dividend 17.97 18.01 17.97 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Infrastructure Common Class 19.87 - 19.87 19.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond 20.25 20.63 20.25 20.63 0.35 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Harvest Equal Weight Global Utilities Income 16.74 16.72 16.72 16.74 0.07 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Active Global Dividend Common Class 20.52 - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap 23.75 - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity Canadian High Dividend Index Units Series 18.81 18.73 18.73 18.81 0.11 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity International High Dividend Index Units S 17.44 - 17.44 17.44 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 20.93 20.8 20.8 20.93 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Canadian Convertible Bond Common Class 7.89 - 7.89 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 18.81 19.09 18.81 19.09 0.24 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO SP 500 38.69 - 38.47 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI EAFE 15.37 - 15.37 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Junior Oil 12.5 - 12.5 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Junior Gold 49.64 - 49.64 49.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO US Dividend 25.05 - 25.04 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons S&P 500 68.37 - 67.93 68.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Discount Bond 16.27 - 16.27 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Aggregate Bond 15.88 - 15.88 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Vol Int Eq 21 - 20.98 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Monthly Income 13.81 - 13.72 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Canadian Crude Oil 4.39 - 4.39 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Crude Oil 7.94 - 7.9 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX 60 20.01 - 19.9 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard SP 500 CA 62.47 - 62.1 62.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons NASDAQ 100 59.4 - 59.4 59.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons S&P/TSX 60 29.92 - 29.56 29.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI EM 21.45 - 21.45 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P 500 43.74 - 43.48 43.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canada 28.35 - 28.26 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Canadian Dividend 12.41 - 12.37 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Floating Rate 19.82 - 19.82 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight REITs 17.15 - 17.12 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Value 18.64 - 18.64 18.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Long Corporate Bond 17.35 - 17.35 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO US High Dividend CC 15.95 - 15.92 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
RBC Canadian Bank Yield 14.92 - 14.85 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 36.32 - 36.13 36.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Short Corporate Bond 13.72 - 13.72 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard US Total Market 47.4 - 47.12 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Banks 16.25 - 16.11 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Global Infrastructure 33.46 - 33.46 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI Emerging Markets 16.75 - 16.67 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI USA High Quality 37.63 - 37.54 37.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Ultra Short-Term Bond 50.53 - 50.48 50.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Small Cap 9.19 - 9.15 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Monthly Income Fund 18.16 - 18.16 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Growth Portfolio 22.18 - 22.12 22.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call Utilities 10.84 - 10.83 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight Utilities 18.43 - 18.3 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI EAFE (CAD Hedged) 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO US Dividend CAD Hedged 17.48 - 17.48 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Seasonal Rotation 16.88 - 16.88 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Completion 18.24 - 18.21 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares QQQ CAD Hedged 62.99 - 62.73 62.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons US Dollar Currency 10.13 - 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped REIT 13.38 - 13.37 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Global Gold 15.83 - 15.83 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Balanced Portfolio 23.19 - 23.1 23.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Silver 2x Daily Bull 7.77 - 7.77 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Laddered Preferred Share 7.3 - 7.18 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Volatility US Equity 33.81 - 33.69 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P/TSX Capped Composite 17.44 - 17.37 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
TD Global Technology Leaders 15.37 - 15.37 15.37 0.12 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canada All Cap 26.03 - 25.95 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear 14.37 - 14.37 14.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull 18.67 - 18.46 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 Daily Inverse 27.12 - 27.12 27.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons SP TSX Capped Energy 7.14 - 7.14 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI EAFE IMI CA 25.01 - 24.9 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core SP US Tot Market 26 - 25.84 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Energy 4.08 - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Canadian Dividend 21.15 - 21.09 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard All-Equity Portfolio 22.59 22.51 22.51 22.59 0.15 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Long-Term US Treasury Bond 73.95 - 73.73 73.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P/TSX Equal Weight Banks 21.4 - 21.3 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Tech Giants CC Com 13.25 - 13.18 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Universe Bond 31.8 - 31.8 31.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI EAFE (CAD Hedged) 20.85 - 20.77 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Floating Rate Income 16.75 - 16.75 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 27.77 - 27.74 27.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bear 5.89 - 5.89 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 8.95 - 8.82 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call Canadian Banks 13.38 - 13.33 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Corporate Bond 20.57 - 20.57 20.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core SP US Total Market 21.33 - 21.33 21.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) 59.78 - 59.44 59.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear 17.36 - 17.36 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull 14.97 - 14.75 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear 22.46 - 22.46 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bull 23.57 - 23.35 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse 6.45 - 6.45 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO International Dividend Units 15.34 - 15.34 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Mid Term US IG Corp Bond Hdg 14.2 - 14.2 14.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Tactical Dividend ETF Series 27.5 27.4 27.4 27.5 0.22 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Energy Giants Common 3.66 - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Government Bond 22.61 - 22.56 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Select Dividend 19.04 - 18.95 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Short Term Bond 27.53 - 27.53 27.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Materials 12.62 - 12.58 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Utilities 23.61 - 23.5 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.33 - 19.33 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Canadian Aggregate Bond 25.95 - 25.95 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bear 16.23 - 16.11 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull 3.09 - 3.09 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons CDN Select Universe Bond 48.03 - 48.01 48.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Equity ETF Portfolio 17.12 17.07 17.07 17.12 0.12 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) 27.2 - 27.04 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Water Common Class 33.39 - 33.23 33.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Gold Bullion (CAD Hedged) 13.6 - 13.6 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Financials 29.16 - 28.99 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Silver Bullion CAD Hedged 7.6 - 7.51 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Small Cap (CAD Hedged) 21.43 - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie U.S. TIPS Index CAD Hgd 105.13 - 105.13 105.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Purpose Tactical Asset Allocation 21.28 - 21.28 21.28 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Canadian Short Term Bond 23.93 - 23.93 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull 11.19 - 11.18 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Volatility Canadian Equity 27.66 - 27.58 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) 55.46 - 55.09 55.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas 21.82 - 21.82 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Harvest US Bank Leaders Income ETF 9.05 - 9.01 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI EAFE IMI CAD Hdg 18.1 - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Diversified Monthly Income 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Global Base Metals 6.92 - 6.87 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Short Term Strategic Fixed 16.63 - 16.63 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Global Short Maturity Canada 19.12 - 19.12 19.12 0.38 1.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares SP International Devel 19.44 - 19.44 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 23.35 - 23.33 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed All Cap ex 22.89 - 22.82 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
AGFiQ Enhanced Core Canadian Equity 20.97 - 20.89 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Europe High Dividend Covered Ca 15.41 - 15.35 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO International Dividend CAD Hedg 16.02 - 15.93 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO MSCI Europe High Quality CAD He 19.58 - 19.44 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset MSCI EU Low Risk CAD Co 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Canadian Midstream Oil Gas 4.61 - 4.6 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI AC World ex Canad 22.63 - 22.5 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI All Country World Mini 39.35 - 39.24 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Canadian High Dividen 26.54 - 26.38 26.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active U.S. Dividend 29.88 - 29.88 29.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
NBI Active Canadian Preferred Shares 14.91 - 14.91 14.91 0.04 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI US Quality Dividend 19.59 19.55 19.55 19.59 0.21 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 20.59 - 20.49 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US 32.13 - 32.13 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard US Total Market (CAD Hedged) 45.82 - 45.61 45.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 80.78 - 80.78 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Banks (CAD Hedged) 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active Global Dividend 32.92 - 32.69 32.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Intl Developed Markets Equity 28.2 - 28.14 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Healthcare (CAD Hedged) 47.18 - 47.11 47.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Conservative Income Portfolio 25.42 25.44 25.42 25.44 0.07 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Canadian High Dividend Covered Call 13.62 - 13.62 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Canadian High Dividend Covered Call 13.66 - 13.57 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Dynamic iShares Active Preferred Shares 13.94 - 13.93 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Real Estate Common Class 24.23 - 24.23 24.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 58.3 - 57.99 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.75 - 9.75 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Marijuana Companies 2x Daily Bull 16.76 16.59 16.59 16.76 0.36 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Active Cdn Dividend Common Class 13.71 - 13.68 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Premium Money Market Common Class 50.02 - 50.02 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bear 10.56 - 10.51 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull 16 - 16 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Laddered Canadian Preferred Share 15.08 15.02 15.02 15.08 0.19 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bear 22.73 - 22.73 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull 13.81 - 13.61 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Active Corporate Bond Common Class 10.3 - 10.29 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Active Preferred Share CommonClass 6 - 5.94 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Equal Weight US Health Care (CAD Hedged) 50.15 - 49.97 50.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Hamilton Capital Australian Financials Yield 11 - 11 11 0.19 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend 15.32 - 15.25 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility 24.06 - 23.94 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO High Yield US Corporate Bond (CAD Hedged) 10.84 - 10.83 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Capped Information Technology 24.46 - 24.32 24.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Hedged 19.15 - 19.15 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bear 21.43 - 21.43 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bull 21.09 - 21 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) 33.48 - 33.31 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 17.98 - 17.98 17.98 0.10 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average(CAD 17.53 - 17.45 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Asset Morningstar Canada Momentum Common Cla 14.31 - 14.27 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons Enhanced Income Gold Producers Common Cla 26.5 - 26.5 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares 1-10Yr Laddered Government Bond Common Cla 18.95 - 18.95 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Balanced Growth CorePortfolio Common Class 17.86 - 17.79 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Balanced Income CorePortfolio Common Class 20.68 - 20.65 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Canadian Financial Monthly Income Common C 5.09 - 5.08 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Commo 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 17.42 - 17.37 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrats Comm 19.33 - 19.28 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Common Cl 9.39 - 9.39 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock (CA 13.01 - 13.01 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US High Yield Fixed Income (CAD Hedged) Co 14.5 - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Maximum Diversification All World Develo 21.62 - 21.62 21.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares 1-5Yr Laddered Investment Grade Corpor 16.9 - 16.9 16.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
TD S&P 500 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Balanced 28.49 - 28.49 28.49 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares China 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares India 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Junior Gas 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Silver 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons NASDAQ 100 59.5 - 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Real Return Bond 17.05 - 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Purpose Premium Yield 15.65 - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Sprott Physical Silver 5.43 - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Covered Call US Banks 17.61 - 17.61 17.61 0.06 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Global Communications 20.95 - 20.95 20.95 0.47 2.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
TD Canadian Aggregate Bond 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons S&P 500 CAD Hedged 59.9 - 59.9 59.9 0.59 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Redwood U.S. Preferred Share 15.65 - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares ESG MSCI Canada Index 15.71 - 15.71 15.71 0.34 2.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets 26.05 - 26.05 26.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons EURO STOXX 50 Class A 25.33 - 25.33 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Target 2021 Corporate Bond 19.01 - 19.01 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Equal Weight US Health Care 30.72 - 30.72 30.72 0.36 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset MSCI US Low Risk CAD 18.59 - 18.59 18.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Marijuana Life Sciences 3.92 - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.34 - 19.34 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
AGFiQ Enhanced Global ESG Factors 23.76 - 23.76 23.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons SP TSX Capped Financials 34.03 - 34.03 34.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant Emerging Markets Equity 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO SP TSX Equal Weight Global Gld 52.71 - 52.71 52.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Hamilton Capital Global Bank Units 12.51 - 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Equal Weight Canada Banks 15.91 - 15.91 15.91 0.12 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Japan Fundamental Hedged C 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset Morningstar US Value Co 7.82 - 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset MSCI CA Low Risk Common 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Managed Global Opportuniti 8.88 - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Multi USA CAD Hdg 20.88 - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Purpose Tactical Investment Grade B 16.93 - 16.93 16.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EAFE Dividend Leaders CAD 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EU Div Leaders CAD Hedged 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Dynamic iShares Active Tactical Bond 20.48 - 20.48 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Canadian Capital Strength 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 10.17 - 10.17 10.17 0.03 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 11.87 - 11.87 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 17.18 - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 9.27 - 9.27 9.27 0.08 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Short Duration High Income Common 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US IG Corporate Bond (CAD Hedged) 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 20.81 - 20.81 20.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 25.25 - 25.25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Morningstar Hedge Fund Common Class 12.95 - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Manulife Multifactor Developed International 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Hamilton Capital Canadian Bank Dynamic-Weight 11 - 11 11 0.15 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Units 23.47 - 23.47 23.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 20.83 - 20.83 20.83 1.88 9.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset Can-Materials Covered Call Common Clas 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset Morningstar Intl Value CAD Hedged Comm 16.62 - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Gold 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO India Equity 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Sprott Physical Gold 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Long Federal Bond 20.08 - 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Purpose Core Dividend 20.67 - 20.67 20.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Short Federal Bond 14.59 - 14.59 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO US Preferred Share 20.76 - 20.76 20.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Sprott Physical Silver 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Blockchain Technologies 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Mid Provincial Bond 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO US Put Write Hedged 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EM Div Leaders 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares Low Volatility 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Asset Preferred Share 15.9 - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons US Dollar Currency 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BetaPro Silver 2x Daily Bear 6.62 - 6.62 6.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Ultra Short-Term US Bond 49.2 - 49.2 49.2 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Canadian Preferred Share 14.6 - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol USA 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant US Dividend Leaders 30.44 - 30.44 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Long-Term US Treasury Bond 56.22 - 56.22 56.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
TD Active Preferred Share Unit 6.26 - 6.26 6.26 0.13 2.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US High Dividend Equity 20.72 - 20.72 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Harvest Global Gold Giants Index 24.12 - 24.12 24.12 0.38 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Equal Weight Canada REIT 16.67 - 16.67 16.67 0.26 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Canadian Real Return Bond 24 - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 19.88 - 19.88 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares SP Global Industrials CAD 23.98 - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active Floating Rate Bond 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Canadian Short Term Corpor 23.57 - 23.57 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Units 32.13 - 32.13 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification EM 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BMO Europe High Dividend Covered Call 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Convertible Bond Common Class 15.07 - 15.07 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Dynamic iShares Active Preferred Shares 13.92 - 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US High Yield Bond (CAD Hedged) 16.02 - 16.02 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Medical Marijuana Life Sciences 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 21.4 - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 20.83 - 20.83 20.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental 19.61 - 19.61 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Active High Yield Bond CommonClass 7.45 - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Horizons Enhanced Income Energy Common Class 3.27 - 3.27 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged) 22.19 - 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Common Class 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio 18.75 - 18.75 18.75 0.09 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 16.06 - 16.06 16.06 0.16 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares 1-10Yr Laddered Corporate Bond Common Clas 18.15 - 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares 1-5Yr Laddered Corporate Bond Common Class 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares 1-5Yr Laddered Government Bond Common Clas 18.21 - 18.21 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Common Cl 31.86 - 31.86 31.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares Ultra Liquid Long Term Government Bond 24.99 - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Core Canadian Long Term Bond 25.01 - 25 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۱
BMO SP 500 USD 27.37 - 27.36 27.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۱
Sprott Physical Gold 18.53 - 18.45 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۱
Purpose US Cash 100.01 - 100.01 100.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons CDN Insider 7.2 - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares ESG MSCI USA Index 18.85 - 18.85 18.85 0.26 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
BMO US High Dividend CC USD 15.36 - 15.36 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
NBI Global Real Assets Income 14.95 15.05 14.95 15.43 0.44 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
RBC Canadian Discount Bond ETF 19.9 19.69 19.69 20.03 0.10 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
RBC Target 2022 Corporate Bond 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares US Fundamental Hedged C 24.96 - 24.96 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr U 17.06 - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares International Fundamental C 14.7 - 14.65 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
AGFiQ Enhanced Global Infrastructure 25.02 - 25.02 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
CI First Asset High Interest Savings 50.01 50.02 50.01 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
PowerShares Canadian Preferred Share 10.45 - 10.44 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Hamilton Capital Global Financials Yield 10.9 - 10.9 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 13.02 13.34 13.02 13.55 0.66 5.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
IShares Global Government Bond (CAD-Hedged) 21.85 21.88 21.48 21.88 0.10 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
AGFiQ Enhanced Core Global Multi-Sector Bond 25.71 - 25.71 25.71 0.27 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund 9.6 9.57 9.57 9.6 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index CADHed 17.68 18.04 17.68 18.04 0.21 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
TD S&P 500 19.78 - 19.78 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BMO Mid Federal Bond 17.32 - 17.29 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BMO Long Provincial Bond 16.8 - 16.8 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BMO Short Provincial Bond 13.38 - 13.38 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Franklin FTSE Canada All Cap 16.8 16.86 16.8 17.05 0.48 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares EM Fundamental Fund C 28.53 - 28.53 28.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Canadian Fundamental C 11.44 - 11.44 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Global Fundam 18.07 - 18.07 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 21.95 - 21.95 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Un 14.65 - 14.65 14.65 0.17 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Horizons Canadian High Dividend 24.24 - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 19.22 - 19.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
iShares US Fundamental C 31.09 - 31.09 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
TD S&P/TSX Capped Composite 14.44 - 14.44 14.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
Evolve Cyber Security Hedged 25.22 - 25.22 25.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
First Asset Canadian Buyback 17.2 - 17.2 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
First Asset 1 5 Year Laddered Gov 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
Evolve Automobile Innovation Hedged 16.92 - 16.87 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 69.49 - 69.2 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Conservative Short Term Str 18 - 18 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
BMO SIA Focused Canadian Equity Fund ETF Series 29.35 29.32 29.32 29.35 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Low C 14.99 15 14.99 15 2.58 17.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
BMO China Equity 23.41 - 23.41 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons US Marijuana 9.4 9.38 9.38 9.4 0.10 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Silver Bullion 8.08 - 8 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset European Bank 4.06 - 4.06 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
BMO Mid-Term US Treasury Bond 60.4 - 60.4 60.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Purpose High Interest Savings 50.01 - 50 50.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 21.47 - 21.47 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 14.26 - 14.13 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 19.6 - 19.6 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Global Small 18.3 - 18.3 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Energy Giants CC Adviso 4.52 - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons Balanced Tri ETF Portfolio 9.66 9.67 9.66 9.67 0.13 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 23.17 - 23.17 23.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Morningstar Intl Value Common 18.67 - 18.67 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Morningstar US Momentum Common 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Desjardins Alt Long/Short Eq Market Neutral 21.11 21.1 21.06 21.12 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 7.3 - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Morningstar Canada Value Common Class 10.04 - 10.01 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Asset Morningstar National Bank Quebec Commo 15.65 - 15.61 15.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternativ 9.63 9.87 9.63 9.87 0.02 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 16.07 - 16.07 16.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons Global Uranium 7.37 - 7.37 7.37 0.09 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
Marijuana Opportunities 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
First Asset MSCI Wrld Low Risk Com 25.07 - 25.07 25.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
Harvest Global REIT Leaders Income 7.28 7.27 7.27 7.28 0.03 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
RBC Strategic Global Dividend Leade 20 - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
BMO Conservative 29.35 - 29.35 29.35 0.22 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
RBC U.S. Banks Yield 12.06 - 12.06 12.06 0.34 2.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
BMO US Preferred Share 20.92 - 20.92 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
First Asset CanBanc Income 8.26 - 8.26 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Purpose U.S Preferred Share 20.27 20.61 20.27 20.61 0.44 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 9.81 - 9.8 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
High Interest Savings Account 50.01 50 50 50.01 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 18.45 - 18.29 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
BMO Low Volatility US Equity USD 24.5 - 24.5 25.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
First Asset Active Credit Common 7.77 - 7.77 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Vanguard Canadian Long-Term Bond 27.69 - 27.34 27.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
RBC Quant US Dividend Leaders USD 21.6 - 21.6 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Fidelity U.S. Low Volatility Index 26.55 26.95 26.55 26.95 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Horizons China High Dividend Yield 19.98 - 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Horizons Enhanced Income Financials Common Class 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 23.5 - 23.5 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 (CAD 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 9.05 - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
Franklin FTSE U.S. 19.64 - 19.64 19.64 0.07 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Franklin FTSE Europe ex U.K. 18.17 - 18.17 18.17 0.52 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Purpose Emerging Markets Dividend 14.45 - 14.45 14.45 0.06 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
BMO Global Consumer Staples Hedged 18.85 - 18.85 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust AlphaDEX US Health Care 27.6 - 27.6 27.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Ser 29.49 29.54 29.49 29.54 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
First Asset Morningstar US Value CAD Hedged Common 5.43 - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Horizons Enhanced Income International Equity Comm 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Canadian Growth 30.38 - 30.38 30.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
iShares ESG MSCI EAFE Index 16.99 - 16.99 16.99 0.27 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Purpose Enhanced Premium Yield 17.3 17.4 17.3 17.4 0.20 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Desjardins RI Global Multifactor FFR Free 17.48 17.6 17.48 17.82 0.10 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Purpose Diversified Real Asset 13.9 - 13.9 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
TD International Equity 14.75 - 14.5 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Purpose Core Income Equity 16.45 - 16.45 16.45 0.35 2.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Franklin Liberty Core Plus Bond 19.57 - 19.57 19.57 0.09 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
RBC Quant Canadian Equity Leaders 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
TD International Equity CAD Hedged 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada 16.55 - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio 19.3 - 19.3 19.3 0.13 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
WisdomTree US Quality Dividend Growth Non-Hedged 25.49 - 25.49 25.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corpor 19.65 - 19.65 19.65 0.45 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
BMO US Put Write 14.21 - 14.1 14.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
BMO US Put Write USD 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
Mackenzie Portfolio Completion 15.75 - 15.56 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
PowerShares 1 3 Year Laddered Float 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
Vanguard FTSE Dev All Cap ex Nor Am 22.77 - 22.77 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 15.95 - 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
Horizons Active Global Fixed Income Common Class 6.65 - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
BMO MSCI USA Value 17.5 - 17.35 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
First Asset US Trendleaders 20.74 - 20.74 20.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
First Trust AlphaDEX US Energy 4.01 - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr 24.15 - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
Lysander Slater Active 6.21 - 6.21 6.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Ai and Big Data Unit 6.86 - 6.86 6.86 0.23 3.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
BMO High Yield Us Corporate Bond 18.31 - 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Redwood Canadian Preferred Share 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Mackenzie Global Leadership Impact 28.77 - 28.77 28.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
PowerShares SP Emerging Markets Lo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Fintech Innovation Units 6.36 - 6.36 6.36 0.19 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Genomics and Biotech Units 6.6 - 6.6 6.6 0.22 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons Active Cdn Bond Common Class 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics Units 6.96 - 6.96 6.96 0.13 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge Ark Global Disruptive Innovation Units 6.23 - 6.23 6.23 0.26 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 18.86 - 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 13.35 - 13.35 13.35 0.50 3.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۰
BMO Mid Term US IG Corp Bond 19.7 - 19.7 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
First Trust AlphaDEX US Div Common 22.77 - 22.77 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
First Asset MSCI EU Low Risk Common 24.1 - 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Horizons Act Floating Rate Pref Com 5.8 - 5.71 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Horizons Enhanced Income Equity Common Class 4.71 - 4.67 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
BMO Low Volatility US Equity CAD He 22.44 - 22.23 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
First Asset US Buyback 19.8 - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Purpose Total Return Bond 16.77 - 16.77 16.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
BMO Low Volatility EM Equity 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
First Trust Global Risk Common 15.88 - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 18.27 - 18.27 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
First Asset MSCI US Low Risk Com 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Franklin LibertyQT Global Dividend 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
TD Active Global Enhanced Dividend 13.59 - 13.59 13.59 0.04 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Purpose Multi Strategy Market Neutr 18.43 - 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Starlight Global Real Estate Series 8.52 - 8.52 8.52 0.03 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Starlight Global Infrastructure Series 9.8 - 9.8 9.8 0.05 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 20.58 - 20.58 20.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.83 - 9.83 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Harvest US Investment Grade Bond Plus ETF 17.82 - 17.82 17.82 0.09 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) 29.41 - 29.41 29.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
SmartBe Global Value Momentum Trend 16.68 - 16.68 16.68 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Mackenzie Ivy Global Equity 20.75 - 20.7 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons Natural Gas Yield Common Class 8.55 - 8.47 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۳۰
BMO US Put Write Hedged 13.28 - 13.21 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
CI First Asset MSCI World ESG Impact 18.7 - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Picton Mahoney Fortified Multi-Strategy Alternativ 8.65 - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BMO MSCI EAFE Value 14.69 - 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
TD S&P 500 CAD Hedged 17.65 - 17.65 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
NBI Liquid Alternatives 19.95 - 19.4 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
BMO Mid-Term US Treasury Bond 56.14 - 56.14 56.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
First Asset Morningstar US Div 50 C 13.23 - 13.22 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
Horizons Industry 4.0 25.62 - 25.62 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
RBC Quant EU Div Leaders 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
BMO Ultra Short-Term US Bnd (USD Ac) 50.82 - 50.82 50.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
PowerShares Tactical Bond 18.47 - 18.47 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
NBI Canadian Family Business 15.07 - 15.07 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Purpose Duration Hedged Real Estate 15.9 - 15.21 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
RBC Quant US Equity Leaders 26.38 - 26.18 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond 20.1 - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 13 - 13 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Sphere FTSE EM Yield 7.1 - 6.8 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Mackenzie US Large Cap Equity 102.09 - 101.25 102.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BMO Long-Term US Treasury Bond USD 52.06 - 52.06 52.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Franklin LibertyQT Emerging Markets 14.41 - 14.41 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight CAD Hgd 14.7 - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight 14.47 - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
iShares ESG MSCI Emerging Markets Index 16.6 - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Mackenzie US Large Cap Equity CAD Hedged 86.57 - 85.36 86.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
First Trust Tactical Bond 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 49.69 - 49.69 49.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
AGFiQ Enhanced Core International Equity 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares ESG Canadian Aggregate Bond 20.63 - 20.22 20.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 10.57 - 10.41 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
RBC Strategic Global Equity Leaders 21.85 - 21.85 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 23.81 - 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge ARK AI & Big Data 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
BMO Short-Term US Treasury Bond USD 67.65 - 67.65 67.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons Active A.I. Global 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
TD International Equity 14.05 - 14.05 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 10.7 - 10.65 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
First Asset Core Canadian Equity 14.9 - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Emerge Ark Global Disruptive Innovation 8.95 - 8.91 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
First Asset MSCI International Low Risk Weighted 17.85 - 17.85 17.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
BMO US Dividend USD 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
RBC Target 2020 Corporate Bond 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
First Trust AlphaDEX US Technology 39.15 - 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
PIMCO Investment Grade Credit Fund 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
iShares Core Short Term High Qualit 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
Healthcare Leaders Income Units Class U 6.75 - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
CI First Asset MSCI World ESG Impact Unhedged 19.65 - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
TD Systematic International Equity Low Volatility 12.68 - 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
Hamilton Capital Global Financials Yield 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۳۰
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۳۰
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond CAD H 98.13 - 98.13 98.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternat 7.48 - 7.48 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Mackenzie International Equity 79.25 - 79.25 79.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
First Asset Active Canadian Div 7.74 - 7.74 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Horizons Active US Dividend Class E 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۲:۰۰
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۲:۰۰
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Senior Loan Common 16.11 - 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Evolve Active Core Fixed Income 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard Canadian Short-Term Government Bond 25.03 - 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Horizons Active EM Div 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 17.9 - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
TD S&P/TSX Capped Composite 14.55 - 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 22.03 - 22.03 22.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Mackenzie Canadian Aggregate Bond 104 - 104 104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
One Global Equity 20.78 - 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons US Marijuana 6.87 - 6.87 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Invesco DWA Global Momentum Index Hedged 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
QuantShares Enhanced Core EM 24.16 - 24.16 24.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۰
Emerge Ark Genomics and Biotech 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۰
Dynamic iShares Active Tactical Bond 18.35 - 18.35 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۰
RBC Target 2023 Corporate Bond 18.6 - 18.6 18.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۰
Mackenzie China A Shares CSI 300 87.36 - 87.36 87.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
Purpose Tactical Hedged Equity Non 24.65 - 24.65 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
Purpose International Tactical Hedg 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
Franklin FTSE Japan 19.77 - 19.77 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۲:۳۰
Harvest US Bank Leaders Income 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۲:۳۰
CIBC Multifactor Canadian Equity 17 - 16.96 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۳۰
First Trust AlphaDEX US Financial 21.93 - 21.93 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Canadian Short Term Bond 101.55 - 101.55 101.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱:۰۰
Mackenzie Global High Yield Fixed Income 17.18 - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
RBC Quant EAFE Equity Leaders 18.27 - 18.27 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۰
Horizons Actv Floating Rate Sen E 8.55 - 8.28 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
Franklin Liberty Short Duration Bond 18.85 - 18.85 18.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
First Trust Canadian Capital Strength A 21.39 - 21.39 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Brompton North American Financials Dividend 15.12 - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Purpose US Dividend Units 17.15 - 17.15 17.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۳۰
PowerShares DWA Global Momentum 20.39 - 20.39 20.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۳۰
PowerShares Global Shareholder 20.17 - 19.96 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۲:۳۰
WisdomTree Europe Hedged Equity 19.29 - 19.29 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 17.58 - 17.58 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۰
Brompton Global Healthcare Income & Growth 8.04 - 8.04 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-Hedged 80.74 - 80.74 80.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
Purpose Tactical Hedged Equity 21.91 - 21.91 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
Purpose US Dividend 22.25 - 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
QuantShares Enhanced Core US 28.99 - 28.99 28.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
Harvest Global Resource Leaders 9.86 - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
First Trust AlphaDEX US Consumer Di 19.08 - 19 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
First Trust AlphaDEX US Consumer St 21.84 - 21.84 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
First Trust AlphaDEX US Industrials 23.98 - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
Evolve Marijuana 5.95 - 5.95 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۳۰
Purpose Behavioural Opportunities 18.84 18.59 18.59 18.84 1.10 6.20% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Purpose Best Ideas 26.39 - 26.39 26.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۰
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 16.61 - 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics 9.88 - 9.88 9.88 0.63 6.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۰
Brand Leaders Plus Income Class U 7.93 - 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۰
RBC Quant EAFE Equity Leaders CAD 15.89 - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۳۰
Evolve US Marijuana 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۰
First Trust Global Risk Advisor 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۰
First Asset Active Credit Common US 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۰
Mackenzie International Equity CAD Hedged 75.49 - 75.49 75.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۳۰
Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۳۰
First Trust AlphaDEX EU Div Com 14.49 - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۰
Purpose U.S Preferred Share (Non-FX hedged) 20.27 - 19.94 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۰
RBC Quant US Equity Leaders CAD Hdg 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Purpose Best Ideas Non Currency Hed 29.15 - 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
Purpose Monthly Income 15.45 - 15.45 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
Mackenzie Canadian All Corporate Bond 96.54 - 96.54 96.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
First Asset European Bank C 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
RBC Quant EU Div Leaders USD 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree International Quality Dividend Growth V 19.98 - 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 15.16 - 15.08 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۳۰
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield He 14.21 - 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۳۰
First Trust Dorsey Wright US Sector Rotation Hedge 20.11 - 20.11 20.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۰
QuantShares MultiAsset Allocation 28.4 - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۰
Emerge ARK Fintech Innovation 10.93 - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Horizons Emerging Marijuana Growers 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۰:۳۰
Horizons Blockchain Technology & Hardware 23.84 - 23.64 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
BMO MSCI EAFE Value 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons CDN Insider 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Silver Bullion 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Equity 106.04 - 106.04 106.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose US Dividend Units 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE Canada All Cap 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
NBI Canadian Family Business 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons EURO STOXX 50 Class A 33.61 - 33.61 33.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Enhanced Premium Yield 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Active Preferred Share Unit 8.95 - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Accelerate Private Equity Alpha 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight US Health Care 34.57 - 34.57 34.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI Canada Quality 27.91 - 27.91 27.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX EU Div Adv 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Canadian High Dividend 33.26 - 33.26 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CIBC Multifactor Canadian Equity 22.46 - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Core Canadian Equity 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI US Low Risk CAD 23.91 - 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight 15.18 - 15.18 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons SP TSX Capped Financials 46.88 - 46.88 46.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 9.66 - 9.66 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Short Term Strategic Fixed 19.12 - 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Short Term Bond 101.43 - 101.43 101.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD International Equity CAD Hedged 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
AGFiQ Enhanced Core Canadian Equity 28.52 - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Volatility US Equity CAD He 28.59 - 28.59 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI CA Low Risk Common 12.88 - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI EU Low Risk Common 29.47 - 29.47 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 44.9 - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 106.41 - 106.41 106.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Global Fundam 24.41 - 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Tactical Bond 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Tactical Bond 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin Liberty Short Duration Bond 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 17.26 - 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 29.36 - 29.36 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 15.18 - 15.18 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 29.24 - 29.24 29.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Enhanced Short Duration Bond 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 16.92 - 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Value Common 26.26 - 26.26 26.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie International Equity CAD Hedged 100.31 - 100.31 100.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brompton Global Healthcare Income & Growth 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental 27.78 - 27.78 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brompton North American Financials Dividend 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Canadian Bank Dynamic-Weight 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 23.3 - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 26.72 - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-Hedged 95.23 - 95.23 95.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative 20.71 - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 26.37 - 26.37 26.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Low C 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 25.34 - 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 22.69 - 22.69 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond CAD H 105.91 - 105.91 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Ultra Liquid Long Term Government Bond 25.64 - 25.64 25.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P 500 24.91 - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares India 38.94 - 38.94 38.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Junior Gas 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Junior Oil 33.35 - 33.35 33.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose US Cash 100.02 - 100.02 100.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Conservative 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
One Global Equity 27.55 - 27.55 27.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI USA Value 24.31 - 24.31 24.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE U.S. 24.76 - 24.76 24.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Best Ideas 33.25 - 33.25 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Dividend USD 26.26 - 26.26 26.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE Japan 22.47 - 22.47 22.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 29.26 - 29.26 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose US Dividend 28.27 - 28.27 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write USD 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Natural Gas 6.41 - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC U.S. Banks Yield 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Industry 4.0 33.79 - 33.79 33.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US Marijuana 3.56 - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short Federal Bond 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Buyback 31.63 - 31.63 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active EM Div 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Monthly Income 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sprott Physical Silver 8.6 - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sprott Physical Silver 6.41 - 6.41 6.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write Hedged 16.54 - 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write Hedged 16.5 - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Marijuana Opportunities 17.94 - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD International Equity 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK AI & Big Data 9.83 - 9.83 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EM Div Leaders 20.81 - 20.81 20.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset European Bank 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Tactical Bond 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Tactical Bond 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG MSCI USA Index 23.75 - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Low Volatility 24.09 - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Core Income Equity 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Preferred Share 20.79 - 20.79 20.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Trendleaders 23.83 - 23.83 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active A.I. Global 27.05 - 27.05 27.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG MSCI EAFE Index 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Ivy Global Equity 24.38 - 24.38 24.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose U.S Preferred Share 24.96 - 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P/TSX Capped Composite 19.79 - 19.79 19.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P/TSX Capped Composite 19.66 - 19.66 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Canadian Buyback 25.75 - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
QuantShares Enhanced Core EM 27.45 - 27.45 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
QuantShares Enhanced Core US 34.54 - 34.54 34.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders USD 16.19 - 16.19 16.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Redwood U.S. Preferred Share 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid-Term US Treasury Bond 53.06 - 53.06 53.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid-Term US Treasury Bond 53.52 - 53.52 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK Fintech Innovation 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons SP TSX Capped Energy 14.9 - 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Equity Leaders 22.52 - 22.52 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Energy 9.16 - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest US Bank Leaders Income 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Portfolio Completion 20.17 - 20.17 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Global Shareholder 26.82 - 26.82 26.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Diversified Real Asset 18.84 - 18.84 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Hedged Equity 25.77 - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2020 Corporate Bond 19.73 - 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2021 Corporate Bond 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2022 Corporate Bond 19.74 - 19.74 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Target 2023 Corporate Bond 19.57 - 19.57 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Ai and Big Data Unit 9.08 - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Genomics and Biotech 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Active Canadian Div 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX EU Div Com 22.5 - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Global Risk Advisor 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin Liberty Core Plus Bond 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest Global Resource Leaders 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Canadian High Dividend 33.74 - 33.74 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco DWA Global Momentum USD 19.08 - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US High Dividend Equity 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares DWA Global Momentum 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 29.53 - 29.53 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 23.82 - 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 19.77 - 19.77 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree Europe Hedged Equity 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Volatility US Equity USD 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. High Quality Index 32.3 - 32.3 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI US Low Risk Com 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest Global Gold Giants Index 25.06 - 25.06 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Robotics and Automation 23.21 - 23.21 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 19.93 - 19.93 19.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie China A Shares CSI 300 86.63 - 86.63 86.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr 23.27 - 23.27 23.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Liquidity Factor 35.15 - 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Brand Leaders Plus Income Class U 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Core US Equity Hedged 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Financial 31.66 - 31.66 31.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Shrt Dur High Yld Adv 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Actv Floating Rate Sen E 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP Global Industrials CAD 36.04 - 36.04 36.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Behavioural Opportunities 21.87 - 21.87 21.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
QuantShares MultiAsset Allocation 29.87 - 29.87 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Canadian Equity Leaders 23.41 - 23.41 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Equity Leaders CAD 21.49 - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Emerging Markets Equity 24.86 - 24.86 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 29.84 - 29.84 29.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Dividend Leaders USD 29.54 - 29.54 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard US Div Appreciat CAD Hdg 44.18 - 44.18 44.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Global Consumer Staples Hedged 22.35 - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Long-Term US Treasury Bond USD 50.79 - 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 37.62 - 37.62 37.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Equity Multi Factor 24.07 - 24.07 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Div Common 31.43 - 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Technology 49.05 - 49.05 49.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Global Bank Units 20.89 - 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest US Bank Leaders Income ETF 16.78 - 16.78 16.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Inovestor Canadian Equity 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 24.06 - 24.06 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 25.84 - 25.84 25.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 26.91 - 26.91 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP Global Consumer Discret 39.66 - 39.66 39.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Investment Grade Credit Fund 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Global Small 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr U 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares SP Emerging Markets Lo 18.68 - 18.68 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Hedged Equity Non 26.9 - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short-Term US Treasury Bond USD 58.15 - 58.15 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bristol Gate Concentrated US Equity 28.81 - 28.81 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Fintech Innovation Units 8.42 - 8.42 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Active Credit Common US 9.64 - 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Global Financial Sector 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Div 50 C 18.58 - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Value Co 14.41 - 14.41 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Short Term Government B 19.03 - 19.03 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Consumer Di 28.49 - 28.49 28.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Consumer St 25.6 - 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Health Care 30.3 - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust AlphaDEX US Industrials 32.39 - 32.39 32.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Canadian Midstream Oil Gas 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Managed Global Opportuniti 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 21.32 - 21.32 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Best Ideas Non Currency Hed 36.68 - 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Duration Hedged Real Estate 22.38 - 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose International Tactical Hedg 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Multi Strategy Market Neutr 22.39 - 22.39 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Investment Grade B 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 21.71 - 21.71 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 17.8 - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Strategic Global Dividend Leade 25.72 - 25.72 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Strategic Global Equity Leaders 27.87 - 27.87 27.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
SmartBe Global Value Momentum Trend 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Starlight Global Real Estate Series 11.41 - 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CI First Asset MSCI World ESG Impact 22.87 - 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 25.01 - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification US 30.2 - 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Canadian Preferred Share 14.17 - 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sphere FTSE Canada Sustainable Yield 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Genomics and Biotech Units 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Canadian Capital Strength 35.72 - 35.72 35.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Cdn Bond Common Class 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE CAD Hdg 24.84 - 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Canadian Capital Strength A 29.54 - 29.54 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 65.7 - 65.7 65.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 25.61 - 25.61 25.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Global Financials Yield 17.01 - 17.01 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Global Financials Yield 16.93 - 16.93 16.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 22.97 - 22.97 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco DWA Global Momentum Index Hedged 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 26.9 - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 24.3 - 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US Tactical Sector Allocation 25.02 - 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Blockchain Technology & Hardware 24.58 - 24.58 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada 22.27 - 22.27 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Momentum Common 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond 21.51 - 21.51 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Desjardins Alt Long/Short Eq Market Neutral 20.94 - 20.94 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Cambridge Core US Equity Hedged 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight CAD Hgd 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose U.S Preferred Share (Non-FX hedged) 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 30.65 - 30.65 30.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 32.51 - 32.51 32.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Hamilton Capital Australian Financials Yield 17.06 - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Morningstar Hedge Fund Common Class 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Manulife Multifactor Developed International 28.78 - 28.78 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap 30.99 - 30.99 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics Units 8.56 - 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Global Disruptive Innovation Units 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Cambridge Core US Equity Unhedged 25.08 - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond 19.92 - 19.92 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 16.42 - 16.42 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income Financials Common Class 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree US Quality Dividend Growth Non-Hedged 30.12 - 30.12 30.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) 42.82 - 42.82 42.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 20.08 - 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 40.26 - 40.26 40.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield He 20.63 - 20.63 20.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 28.2 - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 (CAD 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Dorsey Wright US Sector Rotation Hedge 25.23 - 25.23 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 13.41 - 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corpor 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 15.67 - 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Picton Mahoney Fortified Multi-Strategy Alternativ 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 21.58 - 21.58 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 25.69 - 25.69 25.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
WisdomTree International Quality Dividend Growth V 25.96 - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 31.95 - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Growth 34.07 - 34.07 34.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Balanced 33.45 - 33.45 33.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Gold 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Junior Gold 59.57 - 59.57 59.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Silver 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO China Equity 25.53 - 25.53 25.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO India Equity 28.42 - 28.42 28.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Put Write 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P 500 64.43 - 64.43 64.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Innovation 24.16 - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Monthly Income 16.79 - 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons NASDAQ 100 69.99 - 69.99 69.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons NASDAQ 100 70.07 - 70.07 70.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Real Return Bond 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Jantzi Social 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P 500 CAD Hedged 23.65 - 23.65 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Value 26.76 - 26.76 26.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Blockchain Technologies 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Provincial Bond 15.39 - 15.39 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Growth 38.97 - 38.97 38.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI Europe IMI 25.2 - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD International Equity 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 49.12 - 49.12 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US Fundamental C 42.47 - 42.47 42.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Covered Call US Banks 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Global Communications 24.78 - 24.78 24.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Global Infrastructure 43.14 - 43.14 43.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short Provincial Bond 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Total Return Bond 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Vol Int Eq CAD hdg 26.54 - 26.54 26.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Dividend CAD Hedged 25.88 - 25.88 25.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Completion 27.68 - 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset European Bank C 7.48 - 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Global Risk Parity 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P 500 CAD Hedged 80.59 - 80.59 80.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro Silver 2x Daily Bear 5.23 - 5.23 5.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Volatility EM Equity 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Term US IG Corp Bond 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Ultra Short-Term US Bond 49.55 - 49.55 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Cyber Security Hedged 30.89 - 30.89 30.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin FTSE Europe ex U.K. 23.33 - 23.33 23.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Value Factor 32.9 - 32.9 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares EM Fundamental Fund C 37.83 - 37.83 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Global Risk Common 19.39 - 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Trust Senior Loan Common 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Floating Rate Income 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie International Equity 99.77 - 99.77 99.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose International Dividend 22.38 - 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short-Term US Treasury Bond 51.43 - 51.43 51.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Active Core Fixed Income 20.05 - 20.05 20.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US Fundamental Hedged C 36.83 - 36.83 36.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO High Yield Us Corporate Bond 20.7 - 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Term US IG Corp Bond Hdg 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Active Credit Common 9.58 - 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Marijuana Life Sciences 6.73 - 6.73 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Canadian Long-Term Bond 28.78 - 28.78 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
AGFiQ Enhanced Global ESG Factors 29.8 - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset 1 5 Year Laddered Gov 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Investment Grade Bond 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Equal Weight Canada REIT 25.03 - 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Silver Bullion CAD Hedged 9.29 - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Emerging Markets Dividend 17.5 - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Tactical Asset Allocation 23.17 - 23.17 23.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SP TSX Equal Weight Global Gld 59.47 - 59.47 59.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity U.S. Low Volatility Index 32.47 - 32.47 32.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI Wrld Low Risk Com 34.1 - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin LibertyQT Global Dividend 22.03 - 22.03 22.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest Global REIT Leaders Income 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons China High Dividend Yield 23.07 - 23.07 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Equal Weight Canada Banks 22.16 - 22.16 22.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed Europe All 30.31 - 30.31 30.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Minimum Volatility 34.58 - 34.58 34.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro Marijuana Companies Inverse 35.18 - 35.18 35.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI All Country World High Qua 39.48 - 39.48 39.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Automobile Innovation Hedged 26.01 - 26.01 26.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve E-Gaming Index Unit (Hedged) 23.28 - 23.28 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Active Util and Infr Co 12.88 - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI EU Low Risk CAD Co 31.29 - 31.29 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Act Floating Rate Pref Com 8.03 - 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active US Dividend Class E 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Balanced Tri ETF Portfolio 11.53 - 11.53 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Emerging Marijuana Growers 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 60.25 - 60.25 60.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Conservative Strategic Fixe 20.95 - 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Multi USA CAD Hdg 29.72 - 29.72 29.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI Canada Minimum Volatil 33.61 - 33.61 33.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares 1 3 Year Laddered Float 19.83 - 19.83 19.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders CAD Hedged 22.73 - 22.73 22.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Equity Leaders CAD Hdg 28.09 - 28.09 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active U.S. Dividend 36.98 - 36.98 36.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Units 38.35 - 38.35 38.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Convertible Bond Common Class 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI US Quality Dividend 24.18 - 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol USA CAD Hdg 30.16 - 30.16 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian All Corporate Bond 103.97 - 103.97 103.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US 43.47 - 43.47 43.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CI First Asset Global Asset Allocation 21.57 - 21.57 21.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Starlight Global Infrastructure Series 12.32 - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap 31.6 - 31.6 31.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Preferred Shares 19.01 - 19.01 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Healthcare Leaders Income Units Class U 8.18 - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Natural Gas Yield Common Class 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG MSCI Emerging Markets Index 20.47 - 20.47 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Global Agriculture Common Class 42.69 - 42.69 42.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Global Real Estate Common Class 32.8 - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 22.16 - 22.16 22.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
AGFiQ Enhanced Core International Equity 29.33 - 29.33 29.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification Canada 25.71 - 25.71 25.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Short Duration High Income Common 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US IG Corporate Bond (CAD Hedged) 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Laddered Canadian Preferred Share 20.41 - 20.41 20.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio 20.52 - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Global Infrastructure Common Class 29.93 - 29.93 29.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
AGFiQ Enhanced Core Global Multi-Sector Bond 27.22 - 27.22 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight US Health Care (CAD Hedged) 61.52 - 61.52 61.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Global Dividend Common Class 24.93 - 24.93 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income Energy Common Class 6.94 - 6.94 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income Equity Common Class 6.34 - 6.34 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged) 30.26 - 30.26 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Canadian Short-Term Government Bond 24.53 - 24.53 24.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CI First Asset MSCI World ESG Impact Unhedged 23.34 - 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Hedged 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bull 47.72 - 47.72 47.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SIA Focused Canadian Equity Fund ETF Series 38.69 - 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) 46.12 - 46.12 46.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset MSCI International Low Risk Weighted 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Global Fixed Income Common Class 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Units 27.28 - 27.28 27.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 22.83 - 22.83 22.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Un 20.67 - 20.67 20.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Canadian High Dividend Index Units Series 27.45 - 27.45 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity International High Dividend Index Units S 25.17 - 25.17 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Intl Value CAD Hedged Comm 24.8 - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar National Bank Quebec Commo 23.05 - 23.05 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income Gold Producers Common Cla 29.5 - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Enhanced Income International Equity Comm 5.83 - 5.83 5.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares 1-10Yr Laddered Government Bond Common Cla 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index CADHed 23.62 - 23.62 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Common Cl 45.97 - 45.97 45.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification All World Develo 26.37 - 26.37 26.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternat 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 21.31 - 21.31 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD S&P 500 25.03 - 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI EAFE 19.74 - 19.74 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares China 26.33 - 26.33 26.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SP 500 USD 36.83 - 36.83 36.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Dividend 34.66 - 34.66 34.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve Marijuana 11.35 - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P 500 85.7 - 85.7 85.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Discount Bond 16.66 - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Vol Int Eq 26.31 - 26.31 26.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Canadian Crude Oil 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Crude Oil 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI World 57.92 - 57.92 57.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Evolve US Marijuana 9.46 - 9.46 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI EM 27.02 - 27.02 27.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sphere FTSE EM Yield 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sprott Physical Gold 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Canada 37.98 - 37.98 37.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Canadian Dividend 18.35 - 18.35 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO NASDAQ 100 Equity 40.19 - 40.19 40.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US Marijuana 4.19 - 4.19 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Floating Rate 20.12 - 20.12 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Core Dividend 28.23 - 28.23 28.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose Premium Yield 18.74 - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight REITs 25.95 - 25.95 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Corporate Bond 16.87 - 16.87 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Preferred Share 25.77 - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Lysander Slater Active 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Long Corporate Bond 20.03 - 20.03 20.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Global Uranium 8.02 - 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
NBI Liquid Alternatives 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Canadian Bank Yield 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Long Provincial Bond 17.55 - 17.55 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Short Corporate Bond 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard US Total Market 61.13 - 61.13 61.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI Emerging Markets 20.73 - 20.73 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI USA High Quality 44.92 - 44.92 44.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Ultra Short-Term Bond 50.82 - 50.82 50.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Small Cap 15.19 - 15.19 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard US Div Appreciat 58.53 - 58.53 58.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight Utilities 21.81 - 21.81 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset CanBanc Income 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Seasonal Rotation 23.03 - 23.03 23.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares QQQ CAD Hedged 78.98 - 78.98 78.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Canadian Aggregate Bond 15.08 - 15.08 15.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Canadian Aggregate Bond 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US High Dividend CC USD 22.46 - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Equity Leaders 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Floating Rate High Yield 15.73 - 15.73 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Low Volatility US Equity 41.18 - 41.18 41.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO S&P/TSX Capped Composite 23.86 - 23.86 23.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Unconstrained Bond 20.7 - 20.7 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Canadian Preferred Share 20.12 - 20.12 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Global Technology Leaders 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro S&P 500 Daily Inverse 21.86 - 21.86 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol USA 61.71 - 61.71 61.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG MSCI Canada Index 21.68 - 21.68 21.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets 32.49 - 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie US Large Cap Equity 126.97 - 126.97 126.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
NBI Global Real Assets Income 22.53 - 22.53 22.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares Canadian Dividend 29.87 - 29.87 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Purpose High Interest Savings 50.02 - 50.02 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant US Dividend Leaders 39.24 - 39.24 39.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard All-Equity Portfolio 29.47 - 29.47 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Long-Term US Treasury Bond 59.07 - 59.07 59.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Sustainable World ETF 28.89 - 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Tech Giants CC Com 17.75 - 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Fundamental C 16.73 - 16.73 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Floating Rate Income 20.22 - 20.22 20.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Canadian Discount Bond ETF 20.13 - 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Corporate Bond 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) 74.73 - 74.73 74.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Conservative Portfolio 27.03 - 27.03 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Dev All Cap Ex US 36.77 - 36.77 36.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Momentum Factor 37.12 - 37.12 37.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse 5.34 - 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO International Dividend Units 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Tactical Dividend ETF Series 32.62 - 32.62 32.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Gold Yield Common Class 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Select Dividend 26.47 - 26.47 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Materials 14.47 - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Utilities 28.59 - 28.59 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Redwood Canadian Preferred Share 20.06 - 20.06 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons CDN Select Universe Bond 49.01 - 49.01 49.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian Real Return Bond 25.6 - 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core Equity ETF Portfolio 22.36 - 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Global Water Common Class 42.78 - 42.78 42.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Gold Bullion (CAD Hedged) 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US Small Cap (CAD Hedged) 34.74 - 34.74 34.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Aggregate Bond 105 - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Canadian Short Term Bond 23.94 - 23.94 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull 10.33 - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas 42.23 - 42.23 42.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Floating Rate Bond 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI EAFE IMI CAD Hdg 24.7 - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Japan Fundamental Hedged C 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Global Leadership Impact 36.61 - 36.61 36.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Global Short Maturity Canada 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares SP International Devel 25.24 - 25.24 25.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Active Global Enhanced Dividend 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 36.7 - 36.7 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed All Cap ex 29.5 - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO International Dividend CAD Hedg 22.94 - 22.94 22.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI Europe High Quality CAD He 24.72 - 24.72 24.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Energy Giants CC Adviso 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset US and Canada Lifeco In 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin LibertyQT Emerging Markets 18.75 - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Conservative Short Term Str 19.97 - 19.97 19.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core High Qual Canadian Com 21.3 - 21.3 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core Short Term High Qualit 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares ESG Canadian Aggregate Bond 20.73 - 20.73 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares International Fundamental C 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares MSCI All Country World Mini 46.54 - 46.54 46.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders CAD 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Canadian Short Term Corpor 24.51 - 24.51 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Dev All Cap ex Nor Am 30.51 - 30.51 30.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pac Al 35.03 - 35.03 35.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard FTSE Global All Cap ex Can 41.65 - 41.65 41.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global ex US Aggregate Bon 27.61 - 27.61 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard US Aggregate Bond CAD Hedg 25.77 - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
AGFiQ Enhanced Global Infrastructure 31.8 - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CI First Asset High Interest Savings 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification EM 24.33 - 24.33 24.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
NBI Active Canadian Preferred Shares 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Europe High Dividend Covered Call 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard US Total Market (CAD Hedged) 63.61 - 63.61 63.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) 15.73 - 15.73 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight US Banks (CAD Hedged) 29.76 - 29.76 29.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Global Dividend 38.32 - 38.32 38.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Intl Developed Markets Equity 36.03 - 36.03 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond 21.23 - 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Global Healthcare (CAD Hedged) 55.7 - 55.7 55.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Dynamic iShares Active Preferred Shares 19.01 - 19.01 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Emerge Ark Global Disruptive Innovation 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Conservative Income Portfolio 27.03 - 27.03 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
CI First Asset Gold+ Giants Covered Call 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie US Large Cap Equity CAD Hedged 115.69 - 115.69 115.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro Marijuana Companies 2x Daily Bull 2.58 - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Desjardins RI Global Multifactor FFR Free 22.26 - 22.26 22.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Cdn Dividend Common Class 19.18 - 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Premium Money Market Common Class 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 21.12 - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bear 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active Corporate Bond Common Class 11.19 - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons Active High Yield Bond CommonClass 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend 22.84 - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
IShares Global Government Bond (CAD-Hedged) 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Harvest Equal Weight Global Utilities Income 22.61 - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility 31.66 - 31.66 31.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged) 48.36 - 48.36 48.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO High Yield US Corporate Bond (CAD Hedged) 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bear 3.83 - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD 20.33 - 20.33 20.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Common Class 13.87 - 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average(CAD 24.51 - 24.51 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Canada Value Common Class 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
TD Systematic International Equity Low Volatility 15.55 - 15.55 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Ser 35.86 - 35.86 35.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar Canada Momentum Common Cla 20.49 - 20.49 20.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
First Asset Morningstar US Value CAD Hedged Common 10.72 - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares 1-10Yr Laddered Corporate Bond Common Clas 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Balanced Growth CorePortfolio Common Class 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Commo 21.11 - 21.11 21.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock (CA 17.02 - 17.02 17.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternativ 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PowerShares 1-5Yr Laddered Investment Grade Corpor 18.16 - 18.16 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO SP 500 48.7 - 48.7 48.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Aggregate Bond 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX 60 26.57 - 26.57 26.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard SP 500 CA 78.67 - 78.67 78.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 39.19 - 39.19 39.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Mid Federal Bond 16.61 - 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core S&P 500 54.88 - 54.88 54.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Sprott Physical Gold 16.67 - 16.67 16.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Long Federal Bond 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares SP US Mid Cap 21.14 - 21.14 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US Preferred Share 25.76 - 25.76 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO US High Dividend CC 21.73 - 21.73 21.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Equal Weight US Banks 29.04 - 29.04 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Monthly Income Fund 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Growth Portfolio 27.53 - 27.53 27.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO Covered Call Utilities 14.46 - 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
BMO MSCI EAFE (CAD Hedged) 23.14 - 23.14 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard SP 500 CAD hedged 57.22 - 57.22 57.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US Dollar Currency 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Horizons US Dollar Currency 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P/TSX Capped REIT 20.37 - 20.37 20.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳