کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.8243
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:12:11
0 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.34%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,144
قیمت روز
15 (1.34%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:03:50
49 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
148 (14.91%)
تغییر ۶ ماهه
262 (29.76%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF 29.71 29.95 29.71 29.95 0.27 0.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۰۳
BMO Balanced 34.53 34.54 34.53 35.18 0.77 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Low Vol Int Eq 23.86 23.84 23.84 24.19 0.52 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Franklin FTSE U.S. 27.87 28.39 27.87 28.68 1.01 3.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Purpose Best Ideas 41.67 41.7 41.67 42.06 1.63 3.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO US Dividend USD 27.44 27.55 27.44 28.31 0.96 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Blockchain Technologies 21.36 21.33 21.33 22.44 1.26 5.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Global Uranium 18.35 18.39 18.35 19.33 1.02 5.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian Growth 41.8 41.79 41.79 42.47 0.69 1.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 58.37 58.45 58.37 60.34 1.89 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Global Infrastructure 37.63 37.65 37.63 38.42 0.78 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Franklin FTSE Japan Index 22.73 23.43 22.73 23.44 1.26 5.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Small Cap 19.13 19.1 19.1 19.56 0.48 2.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Seasonal Rotation 23.8 23.89 23.8 24.13 0.32 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Low Volatility US Equity 40.05 40.13 40.05 41.14 1.27 3.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Evolve Cyber Security Hedged 42.47 42.51 42.22 43.46 0.73 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Franklin FTSE Canada All Cap 24.98 25.18 24.98 25.18 0.45 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Franklin FTSE Europe ex U.K. 25.1 25.58 25.1 25.58 0.80 3.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
RBC Canadian Preferred Share 22.85 22.87 22.85 22.91 0.04 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Emerge ARK Fintech Innovation 17.81 17.75 17.33 18.39 0.42 2.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares ESG MSCI Canada Index 23.65 23.73 23.65 24 0.43 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie US Large Cap Equity 142.99 143.61 142.99 147.12 5.35 3.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Purpose Gold Bullion Fund ETF 27.6 27.62 27.6 27.92 0.31 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Purpose High Interest Savings 50.01 50.02 50.01 50.02 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
RBC Quant US Dividend Leaders 42.36 42.33 42.33 43.76 1.44 3.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI EAFE (CAD Hedged) 29.09 29.04 29.04 29.77 0.72 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core SP US Total Market 35.75 35.71 35.71 37 1.33 3.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Dev All Cap Ex US 38.29 38.26 38.25 39.38 1.21 3.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO High Yield Us Corporate Bond 18.46 18.44 18.44 18.63 0.18 0.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Tactical Dividend ETF Series 27.5 27.48 27.48 27.93 0.44 1.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Fidelity U.S. High Quality Index 37 37.01 37 38.05 1.15 3.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie China A Shares CSI 300 113.2 113.09 112.9 113.51 2.22 1.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.76 19.74 19.68 19.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.76 19.72 19.68 19.77 0.05 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons CDN Select Universe Bond 49.18 49.14 49.14 49.47 0.32 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Global Water Common Class 46.38 46.4 46.38 48.19 1.86 4.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard US Div Appreciat CAD Hdg 50.85 50.84 50.84 52.69 1.83 3.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 33.12 33.08 33.05 33.97 0.90 2.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Global Core Plus Bond ETF 24.69 24.75 24.69 24.86 0.14 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Equal Weight Canada Banks 27.1 27.11 27.1 27.35 0.35 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Marijuana Companies Inverse 13.49 13.5 12.51 13.5 1.19 9.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO MSCI All Country World High Qua 44.7 44.69 44.69 46.09 1.49 3.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Evolve Automobile Innovation Hedged 42.82 42.65 42.65 44.16 1.36 3.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares ESG Canadian Aggregate Bond 20.08 20.06 20.06 20.16 0.15 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI All Country World Mini 43.18 43.21 43.18 44.17 1.20 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Dev All Cap ex Nor Am 32.37 32.31 32.31 33.18 0.96 2.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pac Al 36.53 36.54 36.53 38.2 1.87 5.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Units 34.15 34.13 34.13 34.96 0.85 2.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification US 32.5 32.53 32.5 33.19 0.71 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
NBI Active Canadian Preferred Shares 23.73 23.72 23.7 23.82 0.04 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Convertible Bond Common Class 18.7 18.75 18.69 18.84 0.04 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) 15.22 15.26 15.22 15.32 0.08 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond 20.97 20.98 20.97 21.13 0.15 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Global Agriculture Common Class 57.44 57.41 57.4 59.53 2.18 3.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 67.6 67.63 67.52 68.18 0.54 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Active Cdn Dividend Common Class 17.82 17.8 17.8 18.1 0.29 1.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Blockchain Technology & Hardware 67.6 67.87 67.6 70.73 5.47 8.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core MSCI Global Quality Dividend 21.57 21.55 21.55 21.93 0.49 2.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Global Infrastructure Common Class 28.92 28.9 28.9 29.81 1.08 3.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI First Asset Enhanced Government Bond ETF 10.91 10.9 10.9 10.95 0.06 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons S&P/TSX Capped Composite Index ETF 28.16 28.2 28.16 28.59 0.66 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
PowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility 29.97 29.96 29.96 30.42 0.58 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF 25.81 25.84 25.81 25.88 0.06 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF 22.16 22.15 22.15 22.4 0.29 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 26.07 26.38 26.07 26.46 0.77 2.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 22.93 22.97 22.93 23.64 0.87 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Global Aggregate Bond Index (CAD-hedged) 24.94 24.95 24.94 25.01 0.14 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI Marret Alternative Absolute Return Bond ETF Com 20.52 20.53 20.52 20.57 0.06 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Fidelity International High Dividend Index Units S 22.89 22.86 22.86 23.04 0.59 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Franklin Liberty Global Aggregate Bond ETF (CAD-He 21.26 21.19 21.19 21.4 0.14 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Enhanced Income Gold Producers Common Cla 31.53 31.51 31.45 32 0.20 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Commo 21.38 21.33 21.33 21.81 0.54 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock (CA 17.64 17.61 17.61 17.74 0.15 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
TD S&P 500 28.15 28.1 28.1 28.94 0.87 3.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Bitcoin CAD 25.4 25.31 25.22 26.4 0.93 3.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Bitcoin USD 20.94 20.87 20.76 21.81 0.82 3.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI World 62.89 62.83 62.83 64.67 2.19 3.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard SP 500 CA 87.53 87.45 87.45 90.09 2.69 3.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons NASDAQ 100 89.03 88.89 88.89 91.4 2.46 2.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 44.39 44.36 44.33 44.9 0.58 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core MSCI EM 29.5 29.49 29.49 30.4 0.95 3.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core S&P 500 61.26 61.2 61.2 63.02 1.84 3.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Sprott Physical Gold 17.56 17.57 17.52 17.68 0.05 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Canada 41 40.99 40.9 41.45 0.50 1.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Canadian Dividend 18.18 18.17 18.17 18.42 0.27 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO NASDAQ 100 Equity 50.86 50.75 50.75 52.18 1.35 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Premium Yield ETF 29.34 29.35 29.3 29.51 0.19 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons US Marijuana 8.86 8.82 8.82 9.23 0.29 3.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Equal Weight REITs 24.18 24.16 24.16 24.77 0.57 2.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Mid Corporate Bond 16.85 16.86 16.85 17 0.14 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Inverse Bitcoin 16.05 16.15 15.23 16.17 0.59 3.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO US High Dividend CC 20.95 20.92 20.92 21.42 0.52 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Ether CAD Unhedged Units 18.01 17.81 17.41 19.18 0.24 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Ether USD Unhedged Units 18.57 18.11 18.01 19.9 0.37 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard US Total Market 69.13 68.98 68.98 71.1 2.07 2.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Covered Call US Banks 30.37 30.35 30.35 31.17 0.87 2.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Equal Weight US Banks 32.35 32.28 32.28 33.52 1.38 4.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO MSCI Emerging Markets 22.74 22.71 22.71 23.38 0.62 2.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO MSCI USA High Quality 49.78 49.74 49.74 51.13 1.64 3.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Growth Portfolio 29.56 29.55 29.55 30.18 0.65 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Covered Call Utilities 12.66 12.65 12.65 12.84 0.17 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Equal Weight Utilities 23.84 23.83 23.79 24.31 0.45 1.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO MSCI EAFE (CAD Hedged) 23.79 23.76 23.75 24.31 0.63 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
PowerShares QQQ CAD Hedged 107.11 106.97 106.97 110.19 3.09 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard SP 500 CAD hedged 68.12 68 68 70.25 2.19 3.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Global Gold 19.64 19.63 19.58 19.88 0.10 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
TD S&P/TSX Capped Composite 21.64 21.66 21.63 21.99 0.39 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Balanced Portfolio 28.7 28.68 28.68 29.2 0.52 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Silver 2x Daily Bull 19.46 19.5 19.46 20.41 0.40 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO S&P/TSX Capped Composite 25.73 25.72 25.7 26.1 0.44 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI Galaxy Ethereum ETF (USD) 18.99 18.82 18.42 20.27 0.33 1.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie Unconstrained Bond 20.71 20.69 20.68 20.72 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
TD Global Technology Leaders 23.54 23.56 23.5 24.23 0.70 2.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Canada All Cap 38.64 38.62 38.59 39.18 0.60 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Global Value Factor 37.14 37.15 37.14 38.38 1.43 3.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull 47.28 47.15 47.15 50.32 3.15 6.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro S&P 500 Daily Inverse 15.48 15.49 15.01 15.49 0.50 3.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core MSCI EAFE IMI CA 33.25 33.18 33.18 34.18 0.94 2.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core SP US Tot Market 37.56 37.55 37.55 38.72 1.20 3.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
PowerShares Canadian Dividend 29.36 29.35 29.34 29.68 0.38 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard All-Equity Portfolio 32.52 32.48 32.48 33.31 0.84 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO S&P/TSX Equal Weight Banks 34.51 34.5 34.47 34.79 0.34 0.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Sustainable World ETF 32.26 32.14 32.12 33.07 0.96 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
First Asset Tech Giants CC Com 19.23 19.22 19.21 19.83 0.61 3.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian Universe Bond 31.35 31.34 31.33 31.57 0.21 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
TD Active Preferred Share Unit 10.62 10.59 10.58 10.67 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 37.17 37.13 37.13 38.15 1.00 2.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 29.98 29.89 28.77 30.42 0.94 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Covered Call Canadian Banks 20.05 20.04 20.02 20.18 0.17 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Emerge Ark Genomics and Biotech 19.42 19.37 19.32 20.02 0.34 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian Corporate Bond 21.57 21.58 21.57 21.7 0.14 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) 101.69 101.53 101.53 104.61 2.89 2.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Conservative Portfolio 27.79 27.77 27.77 28.16 0.39 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bull 49.82 49.85 49.68 51.03 1.32 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO International Dividend Units 19.76 19.75 19.75 20.14 0.44 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Horizons Gold Yield Common Class 5.35 5.36 5.35 5.39 0.04 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian Select Dividend 28.76 28.74 28.72 29.09 0.38 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian Short Term Bond 27.88 27.87 27.87 27.92 0.04 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Materials 18.36 18.33 18.28 18.77 0.34 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Utilities 28.63 28.64 28.59 29.15 0.53 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Canadian Real Return Bond 25.42 25.41 25.35 25.58 0.12 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core Equity ETF Portfolio 24.38 24.34 24.34 25 0.65 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 19.01 19 18.95 19.1 0.10 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Financials 44.62 44.63 44.59 45.17 0.69 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Silver Bullion CAD Hedged 13.84 13.86 13.84 14.23 0.17 1.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares US Small Cap (CAD Hedged) 42.82 42.78 42.78 44.38 1.68 3.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Canadian Short Term Bond 24.16 24.15 24.15 24.19 0.04 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull 11.96 12.02 11.96 12.21 0.24 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Low Volatility Canadian Equity 37.56 37.55 37.55 38.21 0.69 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) 94.03 93.86 93.86 96.79 2.75 2.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas 39.44 39.43 38.75 39.97 0.14 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Diversified Monthly Income 11.21 11.2 11.2 11.31 0.11 0.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Global Base Metals 19.63 19.61 19.53 20.37 0.50 2.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
TD Active Global Enhanced Dividend 17.77 17.8 17.77 18.4 0.64 3.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 33.17 33.16 33.15 34.22 1.01 3.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Developed All Cap ex 30.69 30.66 30.66 31.61 0.98 3.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Europe High Dividend Covered Ca 18.99 18.96 18.91 19.21 0.21 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Canadian High Dividen 38.79 38.8 38.73 39.17 0.44 1.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Global All Cap ex Can 45.62 45.57 45.57 46.95 1.40 3.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard US Total Market (CAD Hedged) 76.86 76.77 76.77 79.31 2.73 3.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Equal Weight US Banks (CAD Hedged) 34.58 34.52 34.52 35.82 1.51 4.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Dynamic iShares Active Global Dividend 47.6 47.51 47.51 49.07 1.59 3.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Harvest Clean Energy ETF Class A units 13.03 13.01 12.99 13.5 0.46 3.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Canadian High Dividend Covered Call 17.82 17.81 17.8 18.03 0.23 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Emerge Ark Global Disruptive Innovation 18.06 18.05 18 18.8 0.31 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares US High Yield Bond (CAD Hedged) 18.79 18.8 18.78 18.91 0.13 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Mackenzie Maximum Diversification Canada 28.04 28.03 28 28.47 0.53 1.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio 26.03 26.01 26.01 26.41 0.39 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Global High Dividend Covered Call ETF 29.5 29.57 29.5 30.19 0.80 2.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Hamilton Canadian Bank 1.25x Leverage ETF 22.12 22.1 22.09 22.37 0.32 1.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull 19.33 19.3 19.19 19.99 0.39 2.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI Galaxy Bitcoin C$ Unhedged Series Units 10.07 10.02 10.02 9.99 0.34 3.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull 45.55 45.6 43.87 46.98 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Desjardins Alt Long/Short Eq Market Neutral 21.68 21.67 21.62 21.72 0.03 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Harvest Travel & Leisure Index Class A units 20.75 20.7 20.7 21.83 1.15 5.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged) 54.06 54 54 55.94 2.18 4.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Information Technology 43.37 43.33 42.9 43.8 0.48 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO Long-Term US Treasury Bond Index (Hedged Units 47.19 46.86 46.86 47.79 0.95 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI Munro Alternative Global Growth ETF Common Unit 25.32 25.3 25.3 25.87 0.51 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Balanced Growth CorePortfolio Common Class 23.73 23.7 23.7 24.23 0.52 2.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Balanced Income CorePortfolio Common Class 25.67 25.65 25.65 26.13 0.48 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares US High Yield Fixed Income (CAD Hedged) Co 18 18.03 18 18.18 0.14 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BMO SP 500 54.17 54.05 54.05 55.71 1.62 2.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX 60 28.96 28.95 28.91 29.29 0.38 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI Galaxy Ethereum ETF 18.4 18.32 17.82 19.59 0.23 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear 9.04 9.08 8.52 9.08 0.53 6.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares S&P/TSX Capped Energy 8.13 8.12 7.97 8.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bear 3.67 3.68 3.62 3.83 0.13 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear 9.16 9.21 8.67 9.21 0.48 5.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull 40.52 40.37 40.37 42.95 2.38 5.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
CI Galaxy Bitcoin US$ SeriesUnits 10.5 10.46 10.4 10.97 0.38 3.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) 43.8 43.77 43.77 45.18 1.43 3.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 22.16 22.49 17.32 22.57 4.88 28.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Purpose Bitcoin USD Non-Currency Hedged 10.35 10.29 10.26 10.8 0.38 3.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
Purpose Bitcoin CAD Non-Currency Hedged Units 9.86 9.82 10.03 9.97 0.36 3.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۳
iShares US Fundamental C 47.4 47.8 47.4 48.92 1.60 3.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Purpose US Dividend Units 25.27 25.7 25.27 25.7 0.81 3.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Purpose Core Income Equity 23.03 23.18 23.03 23.42 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset US Trendleaders 35.83 35.88 35.83 37.93 2.23 6.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol USA 58.36 58.45 58.36 59.23 1.69 2.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Equal Weight US Health Care 39.18 39.39 39.18 39.4 0.93 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons US Large Cap Index ETF 114.77 115 114.77 118 4.69 4.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Vanguard Global Momentum Factor 42.25 42.67 42.25 44 1.95 4.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Mid Term US IG Corp Bond Hdg 15.28 15.29 15.27 15.36 0.11 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Redwood Canadian Preferred Share 23.77 23.75 23.67 23.8 0.25 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO SP TSX Equal Weight Global Gld 73.17 73.25 72.65 74.54 1.26 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset Global Financial Sector 22.83 22.84 22.83 23.55 0.69 3.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Trust AlphaDEX US Health Care 36.73 36.73 36.73 36.73 0.77 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares International Fundamental C 20.76 20.91 20.76 21.14 0.67 3.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 22.78 22.88 22.78 23.13 0.21 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 19.15 19.19 19.15 19.54 0.31 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Dynamic iShares Active Tactical Bond 20.5 20.56 20.5 20.56 0.12 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares ESG MSCI Emerging Markets Index 22.3 22.34 22.3 22.99 0.73 3.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Emerging Markets Equity Index ETF 36.07 36.2 36.07 36.92 1.34 3.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Active Global Dividend Common Class 24.84 24.85 24.84 25.12 0.68 2.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Space Innovation Index - Class A Units 19.27 19.5 19.27 19.91 0.73 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Active Global Fixed Income Common Class 7.76 7.72 7.72 7.76 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Enhanced Income Financials Common Class 8.74 8.77 8.74 8.86 0.12 1.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Units 27.01 27.02 27.01 27.69 0.94 3.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 22.88 23.05 22.88 23.33 0.79 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD In 33.07 33.17 33.07 34.46 1.63 4.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government B 19.18 19.19 19.18 19.22 0.06 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 18.31 19.08 18.31 19.08 1.23 6.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - Nov 34.47 34.46 34.46 34.47 0.18 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Growth 35.84 35.85 35.84 36.63 0.94 2.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
TD S&P 500 28.12 28.2 28.12 28.64 1.03 3.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares China 25.65 25.63 25.63 25.97 0.29 1.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares India 40.38 40.43 40.38 41.37 1.08 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO US Dividend 32.33 32.45 32.33 33.3 0.99 3.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Evolve Innovation 35.7 35.93 35.7 36.54 0.79 2.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Monthly Income 16.34 16.35 16.34 16.6 0.31 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons NASDAQ 100 89.01 88.94 88.94 91.27 2.46 2.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares SP US Mid Cap 24.42 24.6 24.42 25.36 1.03 4.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Purpose Premium Yield 17.45 17.46 17.45 17.54 0.10 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO US Preferred Share 23.8 23.76 23.7 24.04 0.23 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Canadian Value 29.1 29.08 29.08 29.27 0.50 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Europe IMI 26.31 26.29 26.29 26.75 0.59 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
NBI Liquid Alternatives 24.21 24.27 24.18 24.42 0.03 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Emerge ARK AI & Big Data 19.74 19.84 19.73 20.46 0.28 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Vanguard US Div Appreciat 62.54 62.6 62.54 64.53 2.26 3.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset CanBanc Income 12.04 12.05 12.03 12.11 0.10 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P/TSX Completion 29.49 29.43 29.43 30.15 0.80 2.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons SP TSX Capped Energy 14.81 14.8 14.41 15.05 0.11 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
NBI Global Real Assets Income 18.53 18.6 18.53 18.99 0.44 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Long-Term US Treasury Bond 50.58 50.55 50.49 51.04 1.28 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Purpose International Dividend 19.98 19.99 19.98 20.51 0.56 2.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Emerge ARK Space Exploration CAD 9.1 9.12 9.1 9.39 0.32 3.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Robotics and Automation 32.25 32.36 32.25 34.05 1.94 6.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 24.45 24.51 24.45 25.5 1.25 5.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
AGFiQ Enhanced Global ESG Factors 32.44 32.8 32.44 33.05 1.05 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO MSCI Genomic Innovation Index 24.72 24.74 24.72 25.06 0.08 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares SP Global Industrials CAD 40.75 41.05 40.75 42.3 1.63 4.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Purpose Emerging Markets Dividend 18.19 18.04 18.04 18.6 0.39 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 14.68 14.69 14.68 14.71 0.04 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset MSCI Wrld Low Risk Com 30.68 30.71 30.68 30.78 0.68 2.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Global REIT Leaders Income 8.79 8.81 8.72 9.05 0.23 2.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 28.01 28.07 28.01 28.5 0.53 1.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO MSCI Europe High Quality CAD He 26.58 26.61 26.57 26.98 0.48 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Evolve E-Gaming Index Unit (Hedged) 36.63 36.6 36.55 37.56 0.41 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Balanced Tri ETF Portfolio 13.16 13.18 13.16 13.35 0.27 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Canadian Midstream Oil Gas 8.56 8.63 8.56 8.71 0.11 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
AGFiQ Enhanced Global Infrastructure 27.36 27.37 27.36 27.72 0.54 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core Canadian Long Term Bond 23.79 23.77 23.77 24.12 0.31 1.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 26.41 26.45 26.41 26.68 0.56 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US 46.12 46.15 46.12 47.23 1.16 2.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Fidelity International Value Index ETF 27.87 27.84 27.84 28.51 0.75 2.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Global Sustainability Leaders 43.79 43.96 43.79 45.3 1.66 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Intl Developed Markets Equity 37.12 37.16 37.12 38.22 1.15 3.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Global Healthcare (CAD Hedged) 61 61.12 61 62.1 1.15 1.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics 18.8 18.87 18.8 19.49 0.67 3.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Global Real Estate Common Class 28.7 28.72 28.65 29.6 0.99 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Evolve Cloud Computing Index Fund Hedged 20.18 20.26 20.16 20.67 0.42 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Marijuana Companies 2x Daily Bull 18.25 18.3 18.25 21.32 3.01 16.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares US IG Corporate Bond (CAD Hedged) 24.54 24.55 24.54 24.69 0.24 0.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Equal Weight US Health Care (CAD Hedged) 73.63 73.84 73.63 75.3 2.19 2.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Equal Weight Global Utilities Income 19.26 19.28 19.26 19.57 0.27 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Enhanced Income Energy Common Class 7.23 7.25 7.07 7.28 0.15 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged) 29.8 29.86 29.8 30.57 0.89 2.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Wealthsimple North America Socially Resp Idx 30.22 30.46 30.22 31.2 1.18 3.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO High Yield US Corporate Bond (CAD Hedged) 13.14 13.16 13.14 13.24 0.08 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO S&P US Small Cap Index ETF (Hedged Units) 36.34 37.3 36.34 37.3 2.16 5.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Hedged 21.67 21.72 21.67 21.88 0.28 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF USD 14.92 14.98 14.91 15.37 0.58 3.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bull 51.09 51 51 52.43 1.71 3.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Common Class 15.22 15.21 15.21 15.45 0.26 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Units 27.08 27.07 27.07 27.96 0.92 3.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio 21.73 21.75 21.73 22.04 0.32 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset Morningstar Canada Value Common Class 18.93 18.96 18.93 19.2 0.28 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 62.57 62.35 62.35 65.59 2.23 3.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Pref 26.45 26.49 26.45 26.79 0.52 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
CI First Asset Health Care Giants Covered Call ETF 11.41 11.45 11.41 11.63 0.23 2.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield He 32.31 32.32 32.31 33.24 0.65 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Healthcare Leaders Income ETF Class B Unhe 7.8 7.82 7.8 7.9 0.12 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Healthcare Leaders Income ETF Class U Unit 8.42 8.44 8.42 8.51 0.16 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF Class B 12.95 12.96 12.95 13.16 0.40 3.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares 1-5Yr Laddered Government Bond Common Clas 17.96 17.97 17.96 17.99 0.03 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Mackenzie Maximum Diversification All World Develo 27.48 27.41 27.41 28.17 0.82 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 23.55 23.6 23.55 23.98 0.78 3.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 25.31 25.35 25.31 25.63 0.67 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO MSCI EAFE 19.85 19.84 19.84 20.38 0.60 3.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO China Equity 28.17 28.09 28.08 28.68 0.15 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons S&P 500 96.95 97.05 96.95 99.85 3.06 3.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Aggregate Bond 15.6 15.61 15.6 15.71 0.09 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Long Federal Bond 16.82 16.81 16.81 17.05 0.21 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Clean Energy Index 19.06 19.1 19.06 19.73 0.66 3.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Sprott Physical Silver 11.78 11.77 11.77 11.94 0.05 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Psychedelic Stock 8.23 8.24 8.12 8.34 0.19 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons US Dollar Currency 12.23 12.22 12.16 12.23 0.03 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P/TSX Capped REIT 18.14 18.15 18.14 18.57 0.44 2.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Silver 2x Daily Bear 4.33 4.32 4.13 4.33 0.08 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Mid Term US IG Corp Bond 18.27 18.25 18.25 18.42 0.17 0.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear 9.11 9.12 8.9 9.12 0.24 2.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse 8.27 8.26 8.15 8.27 0.14 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Vanguard Canadian Aggregate Bond 25.56 25.57 25.55 25.68 0.16 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bear 7.84 7.82 7.81 8.26 0.25 3.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull 7.72 7.74 7.34 7.74 0.24 3.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Growth TRI ETF Portfolio 13.06 13.07 13.06 13.3 0.35 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Gold Bullion (CAD Hedged) 15.02 15.03 15.02 15.19 0.14 0.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Purpose Tactical Asset Allocation 26.11 26.09 26.09 26.42 0.37 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 12.86 12.8 12.62 12.86 0.21 1.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core MSCI EAFE IMI CAD Hdg 26.01 26 26 26.31 0.63 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset US and Canada Lifeco In 10.39 10.41 10.39 10.76 0.41 3.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core MSCI AC World ex Canad 31.46 31.5 31.46 32.43 1.04 3.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Vanguard Canadian Short Term Corpor 24.8 24.79 24.79 24.86 0.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Europe High Dividend Covered Call 16.78 16.75 16.75 17.09 0.45 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 30.43 30.38 30.38 30.86 0.48 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Canadian High Dividend Covered Call 17.81 17.82 17.81 18.02 0.25 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Horizons Medical Marijuana Life Sciences 9.34 9.37 9.34 9.89 0.52 5.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bear 8.74 8.78 8.46 8.78 0.16 1.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income 20.34 20.4 20.34 20.4 0.07 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend 22.58 22.56 22.56 22.88 0.36 1.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
IShares Global Government Bond (CAD-Hedged) 20.94 21.02 20.94 21.09 0.21 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend 23.02 23.01 22.98 23.28 0.31 1.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD Hedged 26.89 26.96 26.89 27.93 1.10 4.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average(CAD 26.04 26.16 26.04 26.9 0.89 3.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
First Asset Can-Materials Covered Call Common Clas 12.68 12.66 12.66 12.89 0.15 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF Class U Unit 11.89 11.9 11.89 12.09 0.38 3.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares Canadian Financial Monthly Income Common C 7.7 7.69 7.69 7.77 0.09 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrats Comm 30.2 30.18 30.18 30.63 0.44 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Common Cl 51 51.37 51 52.81 1.98 3.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alternativ 12.25 12.4 12.19 12.4 0.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۳۳
BetaPro Bitcoin 8.32 8.28 8.28 8.71 0.56 6.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO India Equity 33 33.13 33 33.65 0.75 2.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons S&P 500 80 80 80 80 3.38 4.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
One Global Equity 31.24 31.24 31.24 31.24 1.03 3.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Purpose Core Dividend 29.99 30.03 29.99 30.22 0.38 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares Silver Bullion 12.71 12.77 12.71 12.87 0.09 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO US Put Write Hedged 16.08 16.09 16.08 16.1 0.22 1.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO US Dividend CAD Hedged 25.88 25.98 25.88 26.41 0.75 2.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares ESG MSCI USA Index 27.15 27.21 27.15 27.97 0.85 3.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
PowerShares Low Volatility 22.33 22.35 22.33 22.51 0.41 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
TD Canadian Aggregate Bond 14.74 14.72 14.72 14.82 0.06 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO US High Dividend CC USD 23.7 23.74 23.7 24.3 0.64 2.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Preferred Share 23.2 23.2 23.2 23.2 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons S&P 500 CAD Hedged 99.03 98.98 100 99.3 3.47 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Mid-Term US Treasury Bond 53.1 53.1 53.1 53.1 0.25 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Trust Global Risk Common 18.6 18.65 18.6 18.65 0.12 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Trust Senior Loan Common 17.9 17.92 17.9 17.94 0.03 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Canadian High Dividend 36.4 36.51 36.38 36.51 0.44 1.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares US High Dividend Equity 24.27 24.3 24.27 24.44 0.65 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Ninepoint Silver Equities Class 20.65 20.75 20.65 21.09 0.44 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 23.1 23.35 23.1 23.35 0.83 3.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 15.39 15.34 15.34 15.48 0.10 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Marijuana Life Sciences 7.75 8.05 7.75 8.05 0.40 5.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Long-Term US Treasury Bond USD 51.19 51.23 51.18 51.23 0.07 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Exemplar Growth and Income Ser ETF 23.5 23.5 23.5 23.5 0.34 1.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares SP Global Consumer Discret 48.35 48.94 48.35 50.34 2.25 4.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
TD International Equity CAD Hedged 20.45 20.5 20.45 21.02 0.61 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 10.5 10.54 10.5 10.84 0.40 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight 20.95 21.15 20.95 21.15 0.27 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares MSCI Canada Minimum Volatil 33.85 33.87 33.85 34.32 0.56 1.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
PowerShares Canadian Preferred Share 15.69 15.6 15.6 15.71 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO MSCI Global ESG Leaders Index ETF 33.02 33.06 33.02 33.95 0.96 2.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares S&P U.S. Small-Cap (CAD-Hedged) 27.32 27.95 27.32 28.14 1.10 4.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 17.46 17.5 17.46 17.55 0.47 2.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
TD Active Global Real Estate Equity ETF 15.3 15.51 15.3 15.75 0.29 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 34.53 35.1 34.53 35.54 0.95 2.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Dynamic Active Global Infrastructure ETF 18.06 18.1 18.06 18.3 0.37 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Desjardins RI Global Multifactor FFR Free 23.25 23.4 23.25 23.8 0.64 2.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Middlefield Healthcare & Life Sciences ETF 10.16 10.18 10.15 10.34 0.20 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund 17.61 17.6 17.57 17.62 0.05 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 33.6 34.31 33.6 34.31 1.06 3.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 38.3 38.39 38.3 38.82 1.38 3.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO SIA Focused Canadian Equity Fund ETF Series 37.45 37.45 37.45 37.45 1.68 4.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 17.98 18.08 17.98 18.46 0.57 3.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 19.75 19.76 19.69 19.83 0.05 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 29.1 29.3 29.1 29.8 0.78 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund UnHedged Units 21.5 21.5 21.5 21.5 0.04 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 26.85 27.24 26.85 27.4 0.97 3.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 37.63 37.92 37.63 38 1.32 3.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Morningstar US Value CAD Hedged Common 11.98 12.09 11.98 12.55 0.67 5.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 24.89 25.01 24.89 25.01 0.82 3.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
PowerShares 1-5Yr Laddered Investment Grade Corpor 18.35 18.34 18.33 18.37 0.03 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Gold 15.13 15.15 15.13 15.2 0.16 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO SP 500 USD 44.76 44.84 44.76 46.13 1.76 3.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Silver 13.2 13.26 13.2 13.51 0.15 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Conservative 33.27 33.3 33.27 33.54 0.56 1.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Discount Bond 16.42 16.44 16.42 16.51 0.11 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Crude Oil 13.95 14 13.64 14.1 0.22 1.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Real Return Bond 17.95 17.94 17.89 18.08 0.07 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Natural Gas 7.5 7.47 7.34 7.5 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
TD S&P 500 CAD Hedged 28.36 28.51 28.36 29.26 1.15 4.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO US Preferred Share 23.78 23.77 23.77 23.78 0.28 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Long Corporate Bond 18.01 18.03 18.01 18.18 0.23 1.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Short Corporate Bond 14.4 14.39 14.39 14.43 0.03 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Laddered Preferred Share 11.2 11.19 11.19 11.21 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
RBC Canadian Preferred Share 22.85 22.84 22.84 22.89 0.05 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets 35.07 35.12 35.07 36.13 1.09 3.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares Canadian Fundamental C 18 18.05 18 18.11 0.32 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
RBC Canadian Discount Bond ETF 20.56 20.55 20.53 20.58 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Energy Giants Common 4.6 4.62 4.57 4.7 0.09 1.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares Canadian Government Bond 21.74 21.72 21.72 21.88 0.15 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Equal Weight Canada REIT 25.15 25.23 25.15 25.69 0.55 2.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Mackenzie U.S. TIPS Index CAD Hgd 108.38 108.36 108.34 108.76 0.47 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Global Consumer Staples Hedged 22.77 22.73 22.73 22.98 0.38 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Franklin LibertyQT Global Dividend 22.02 22.05 22.02 22.25 0.44 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO Short-Term US Treasury Bond USD 54.75 54.6 54.6 55.38 0.89 1.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Active Util and Infr Co 13.11 13.15 13.11 13.23 0.31 2.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Short Term Government B 19.13 19.16 19.13 19.16 0.04 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares Core High Qual Canadian Com 20.82 20.81 20.81 20.9 0.12 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
PowerShares 1 3 Year Laddered Float 19.75 19.77 19.75 19.77 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
AGF Global Sustainable Growth Equity 26.37 26.41 26.37 27.2 1.03 3.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Dynamic iShares Active U.S. Dividend 43.63 43.94 43.63 45.33 1.95 4.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF 33.36 33.43 33.36 33.86 0.57 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares Core MSCI US Quality Dividend 23.62 23.66 23.62 24.23 0.68 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Vanguard Conservative Income Portfolio 27.15 27.17 27.15 27.42 0.28 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Dynamic iShares Active Preferred Shares 22.33 22.25 22.25 22.38 0.03 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 12.62 12.63 12.62 12.81 0.25 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 29.08 29.13 29.08 29.57 0.51 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares Short Duration High Income Common 17.22 17.2 17.2 17.25 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy 21.91 22.01 21.91 22.91 0.87 3.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
Horizons Active Corporate Bond Common Class 10.91 10.92 10.91 11.02 0.12 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bear 7.08 7.03 6.88 7.08 0.23 3.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD 20.94 21.02 20.94 21.34 0.55 2.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
TD Systematic International Equity Low Volatility 13.93 13.92 13.92 14.24 0.45 3.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
CI WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index 32.61 32.65 32.61 33.21 0.66 2.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
First Asset Canadian Convertible Bond Common Class 10.2 10.28 10.2 10.39 0.06 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Common Cl 13.54 13.53 13.49 13.56 0.02 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
PowerShares Ultra Liquid Long Term Government Bond 22.9 22.86 22.86 23.13 0.41 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۵
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bear 2.51 2.49 2.43 2.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۰:۰۴
RBC Quant EM Div Leaders 21.35 21.94 21.35 21.94 1.12 5.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 10.05 10.06 10.05 10.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons Canadian High Dividend 36.46 36.48 36.46 36.48 0.50 1.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 32.91 32.91 32.91 32.91 0.76 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 19.56 19.57 19.56 19.58 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
First Asset Morningstar Intl Value Common 24.97 25.28 24.97 25.28 0.66 2.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund Hedged Units 20.47 20.48 20.47 20.97 0.66 3.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Ser 36.8 37.34 36.8 37.43 1.57 4.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 20.25 20.25 20.25 20.25 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Un 30.32 30.95 30.32 30.95 0.45 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Currency N 30.15 31 30.15 31 0.48 1.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 29.15 29.58 29.15 29.58 0.99 3.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 19.9 19.9 19.9 19.9 0.25 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
RBC Canadian Bank Yield 23.9 23.91 23.89 24.1 0.26 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
TD International Equity 19.15 19.14 19.14 19.69 0.64 3.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons Cash Maximizer ETF 101 101.01 101 101.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BMO Floating Rate High Yield 14.58 14.57 14.57 14.65 0.05 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares US Fundamental Hedged C 44.25 44.31 44.25 44.77 1.29 2.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Short Term Strategic Fixed 18.78 18.83 18.78 18.83 0.11 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BMO International Dividend CAD Hedg 21.41 21.55 21.41 21.55 0.43 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 55.88 55.95 55.74 56.23 0.48 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Core Short Term High Qualit 19.8 19.79 19.79 19.83 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol USA CAD Hdg 30.75 30.95 30.75 31.11 0.48 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Dynamic iShares Active Preferred Shares 22.26 22.3 22.26 22.38 0.07 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 21.19 21.2 21.19 21.34 0.12 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons Laddered Canadian Preferred Share 24.82 24.89 24.82 24.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF USD Units 22.44 22.45 22.44 23.18 0.89 3.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 30.9 31.09 30.89 31.52 0.67 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CI WisdomTree International Quality Dividend Growt 28.56 28.52 28.52 29.25 0.67 2.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Scotia Canadian Large Cap Equity Index Tracker ETF 24.5 24.54 24.5 24.8 0.36 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Scotia US Equity Index Tracker ETF 22.54 22.59 22.54 23.14 0.79 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Scotia Canadian Bond Index Tracker ETF 18.92 18.9 18.9 19.03 0.13 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons Active High Yield Bond CommonClass 9.11 9.12 9.11 9.17 0.07 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Horizons Active Preferred Share CommonClass 9.34 9.32 9.29 9.35 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
QuantShares Enhanced Core EM 29.02 29.79 29.02 29.79 1.27 4.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
AGF Global Opportunities Bond 24.51 24.59 24.51 24.59 0.14 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Purpose Behavioural Opportunities 23.83 23.83 23.83 23.83 0.65 2.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
CIBC Flexible Yield ETF (CAD-Hedged) 19.71 19.78 19.71 19.78 0.07 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
SmartBe U.S. Quantitative Value Index Fund 21.37 21.37 21.37 21.37 0.62 2.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF 24.78 24.82 24.78 24.93 0.21 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
AGFiQ Enhanced Core Global Multi-Sector Bond 27.02 27.19 27.02 27.19 0.25 0.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
TD Canadian Aggregate Bond 14.73 14.73 14.73 14.73 0.08 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
BMO Mid-Term US Treasury Bond 48.74 48.84 48.74 48.91 0.16 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Mackenzie International Equity 102.18 103.16 102.18 104.86 3.20 3.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
RBC Target 2023 Corporate Bond 19.81 19.81 19.81 19.81 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
First Trust AlphaDEX EU Div Adv 20.98 20.98 20.98 20.98 0.08 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 19.42 19.45 19.42 19.45 0.06 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Horizons SP TSX Capped Financials 54.81 56.47 54.81 56.47 0.53 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
PowerShares SP International Devel 20.53 21.07 20.53 21.07 0.58 2.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Franklin LibertyQT U.S. Equity Index ETF 29 29.18 29 29.18 1.00 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 24.6 24.63 24.6 25.14 0.60 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Manulife Multifactor Canadian SMID Cap Index ETF 33.82 33.82 33.82 33.82 0.77 2.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
First Asset Morningstar Canada Momentum Common Cla 23.09 23.28 23.09 23.64 0.61 2.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index 20.36 20.54 20.36 20.75 0.78 3.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
iShares ESG MSCI EAFE Index 22.29 22.38 22.29 22.6 0.81 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco S&P 500 ESG Index ETF 25.17 25.22 25.17 25.97 0.88 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 34.58 35.24 34.58 35.24 1.30 3.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond 21.47 21.57 21.47 21.57 0.16 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Brompton North American Financials Dividend ETF 23.39 23.4 23.39 23.51 0.07 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
First Asset MSCI International Low Risk Weighted 20.64 20.89 20.64 20.89 0.49 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
WisdomTree ICBCCS S&P China 500 Index ETF Non-Hedg 30.83 30.91 30.69 30.91 0.17 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
iShares Floating Rate 20.09 20.09 20.09 20.09 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Sprott Physical Silver 9.75 9.79 9.75 9.99 0.12 1.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Fidelity All-in-One Balanced 9.91 9.96 9.91 9.97 0.24 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Purpose Enhanced Premium Yield 19.5 19.53 19.5 19.59 0.20 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
BMO Low Volatility US Equity CAD He 30.14 30.24 30.14 30.75 0.43 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Mackenzie Maximum Diversification EM 26 25.97 25.97 26.77 0.71 2.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Evolve Cyber Security Index Fund - UnHedged Units 44 44.33 43.36 45.17 0.61 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF 30.17 30.31 30.17 30.56 0.87 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 21.19 21.26 21.19 21.26 0.13 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Horizons US Dollar Currency 10.07 10.08 10.07 10.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Horizons Active Floating Rate Bond 10.13 10.12 10.12 10.13 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Dynamic iShares Active Global Dividend 47.7 47.67 47.67 49.23 1.61 3.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
iShares 1-5Yr Laddered Corporate Bond Common Class 18.86 18.84 18.84 18.89 0.04 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
Evolve Active Core Fixed Income 20.29 20.25 20.25 20.32 0.13 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Mackenzie Canadian Aggregate Bond 102.38 102.39 102.38 102.57 0.38 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Vanguard Global ex US Aggregate Bon 27.18 27.24 27.18 27.31 0.15 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Mackenzie Global High Yield Fixed Income 19.94 19.95 19.94 19.97 0.04 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Cred 20.48 20.43 20.43 20.48 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
PIMCO Monthly Income Fund 20.03 20.02 20.01 20.1 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.99 9.98 10 9.99 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Core Canadian Short Term Corporate + Maple 19.65 19.63 19.63 19.7 0.05 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Scotia International Equity Index Tracker ETF 23.06 23.39 23.06 23.71 0.85 3.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
iShares 1-10Yr Laddered Government Bond Common Cla 18.47 18.51 18.47 18.51 0.06 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Horizons NASDAQ-100 Index ETF 73.66 75.01 73.66 75.65 2.34 3.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
PowerShares SP Emerging Markets Lo 17.59 18.23 17.59 18.23 1.01 5.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
First Asset Energy Giants CC Adviso 5.15 5.09 5.08 5.2 0.07 1.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 32.89 33.46 32.89 33.46 0.85 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF 25.29 25.28 25.28 25.4 0.19 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF 19.65 19.73 19.65 19.79 0.10 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Franklin Liberty Risk Managed Canadian Equity ETF 23.47 23.53 23.47 23.58 0.07 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Manulife Multifactor U.S. Mid Cap Index ETF (Unhed 37.49 37.45 37.45 38.6 1.44 3.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
BMO Long-Term US Treasury Bond 47.22 47.12 47.09 47.22 0.06 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Harvest US Bank Leaders Income ETF 17.54 17.72 17.52 17.8 0.30 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Japan Fundamental Hedged C 15.96 16 15.96 16.27 0.67 4.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
PIMCO Global Short Maturity Canada 19.78 19.78 19.78 19.78 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Global Minimum Volatility 33.08 33.15 33.08 33.59 0.66 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI Multi USA CAD Hdg 34.1 34.1 34.1 34.1 1.25 3.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Starlight Global Real Estate Series 9.71 9.75 9.71 9.78 0.16 1.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard US Aggregate Bond CAD Hedg 25.6 25.61 25.6 25.74 0.15 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
CI First Asset MSCI World ESG Impact 26.12 26.25 26.12 26.3 0.66 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Cred 20.39 20.35 20.35 20.39 0.05 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Franklin Liberty Canadian Investment Grade Corpora 19.66 19.62 19.62 19.77 0.14 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF (Unh 38.68 38.68 38.68 38.68 1.47 3.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternat 13.97 13.98 13.97 14.08 0.30 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
RBC Quant US Dividend Leaders USD 35.15 35.31 35.15 35.83 1.38 3.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund 10.62 10.63 10.6 10.65 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Fidelity All-in-One Growth 10.05 10.15 10.05 10.23 0.20 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 24.25 24.25 24.25 24.25 0.72 2.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Harvest Brand Leaders Plus Income ETF Class B Unhe 10.56 10.65 10.56 10.65 0.25 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
RBC U.S. Banks Yield 23.2 23.34 23.12 23.34 0.55 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
BMO US Put Write Hedged 16.08 16.1 16.08 16.22 0.22 1.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
BMO Global Communications 28.22 28.3 28.22 28.69 0.82 2.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
BMO Ultra Short-Term Bond 49.97 49.99 49.97 49.99 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Purpose Diversified Real Asset 22.52 22.58 22.46 22.73 0.22 0.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 26.42 26.48 26.42 26.54 0.56 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Vanguard FTSE Developed Europe All 31.2 31.27 31.2 31.85 0.67 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
First Asset MSCI EU Low Risk CAD Co 28.54 28.75 28.54 28.75 0.45 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Starlight Global Infrastructure Series 10.8 10.82 10.8 10.85 0.23 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
WisdomTree Emerging Markets Dividend Index ETF 27.65 28.66 27.65 28.66 1.15 4.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) 45 45.2 45 45.94 0.76 1.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
CI WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Variabl 33.78 33.87 33.78 34.18 0.91 2.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Evolve Automobile Innovation Index Fund - UnHedged 44.25 44.96 44.25 44.96 1.61 3.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Mackenzie Floating Rate Income 19.17 19.16 19.12 19.17 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Mackenzie Floating Rate Income 19.17 19.16 19.14 19.17 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
BMO Mid Federal Bond 16.4 16.42 16.4 16.46 0.09 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Sprott Physical Gold 14.5 14.59 14.44 14.7 0.08 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Horizons Industry 4.0 44.49 45.5 44.49 45.5 1.49 3.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Mackenzie Canadian Equity 116.97 117.34 116.55 118.31 1.77 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares Tactical Bond 19.04 19.11 19.04 19.16 0.20 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
WisdomTree Europe Hedged Equity 27.74 27.8 27.74 27.81 0.48 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Fidelity U.S. Low Volatility Index 33.07 33.06 33.06 33.07 0.80 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Global Small 30.7 30.7 30.7 30.7 1.05 3.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Conservative Strategic Fixe 20.18 20.21 20.18 20.28 0.15 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 26.76 26.88 26.76 26.88 0.59 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Global Fundam 26.59 26.56 26.56 26.59 0.71 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Emerge Ark Global Disruptive Innovation Units 14.9 15.52 14.9 15.99 1.34 8.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Horizons Enhanced Income International Equity Comm 5.76 5.79 5.76 5.81 0.09 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
BMO Long Provincial Bond 15.75 15.77 15.75 15.87 0.19 1.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Fidelity U.S. Value Index ETF 10.34 10.34 10.34 10.34 0.25 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Ninepoint Diversified Bond Fund 19.82 19.86 19.82 19.86 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Brand Leaders Plus Income Class U 12.01 12.05 12.01 12.09 0.27 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Mackenzie Global Leadership Impact 39.31 39.69 39.31 39.69 0.93 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 17.58 17.58 17.58 17.58 0.31 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Healthcare Leaders Income Units Class U 8.47 8.48 8.47 8.51 0.13 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 26.79 26.95 26.79 26.95 0.56 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
CI Yield Enhanced Canada Aggregate Bond Index ETF 49.49 49.49 49.49 49.49 0.26 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund UnHedged Units 21.56 21.56 21.56 21.56 0.38 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۴
BMO US Put Write 14.7 14.66 14.66 14.85 0.16 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
Horizons EURO STOXX 50 Class A 37.15 37.36 37.1 37.83 0.85 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
Harvest Energy Leaders Plus Income ETF USD 3.37 3.37 3.37 3.37 0.11 3.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
BMO Junior Gold 70.16 70.25 68.83 70.25 0.44 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Lysander Slater Active 9.86 9.86 9.86 9.86 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Purpose Gold Bullion ETF NCH 26.65 26.62 26.55 26.69 0.05 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
BMO ESG Corporate Bond Index ETF 29.78 29.78 29.78 29.78 0.17 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
First Asset Active Credit Common 8.69 8.68 8.68 8.69 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
First Asset Investment Grade Bond 10.25 10.27 10.25 10.27 0.03 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Brompton Global Dividend Growth ETF 21.05 21.1 21.05 21.24 0.76 3.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Franklin LibertyQT Emerging Markets 18.25 18.6 18.25 18.6 0.45 2.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
RBC Quant EU Div Leaders CAD Hedged 22.6 22.43 22.43 22.6 0.16 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 17.47 17.45 17.45 17.47 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
AGFiQ Enhanced Core International Equity 28.86 29.1 28.86 29.1 0.19 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
First Asset Enhanced Short Duration Bond 10.12 10.11 10.11 10.12 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio 20.73 20.75 20.73 20.88 0.20 0.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Manulife Multifactor Emerging Markets Index ETF 29.22 29.34 29.22 29.97 1.10 3.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
First Asset Morningstar National Bank Quebec Commo 24.57 24.61 24.57 24.61 0.49 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Redwood U.S. Preferred Share 18.5 18.48 18.47 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Harvest Global Gold Giants Index 28.84 29 28.84 29 0.17 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF 34.97 35.3 34.97 35.83 0.91 2.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Purpose Duration Hedged Real Estate 21.19 21.19 21.19 21.19 0.45 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
First Trust AlphaDEX US Technology 65.12 66 65.12 66.39 3.93 6.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
CI First Asset High Interest Savings 50.02 50.01 50.01 50.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Purpose U.S Preferred Share (Non-FX hedged) 21.86 21.86 21.86 21.86 0.84 3.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
WisdomTree US Quality Dividend Growth Non-Hedged 33.58 33.67 33.58 34.32 0.89 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Fidelity Canadian Value Index ETF 11.31 11.32 11.31 11.32 0.07 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
TD S&P/TSX Capped Composite 21.8 21.76 21.76 21.8 0.27 1.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Purpose Monthly Income 18.46 18.48 18.46 18.48 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
BMO Mid Provincial Bond 15.34 15.38 15.34 15.42 0.07 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Marijuana Opportunities 35.7 35.54 34.86 36.2 0.67 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
BMO Short Provincial Bond 13.22 13.23 13.22 13.25 0.02 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
RBC Quant Canadian Equity Leaders 25.58 25.6 25.58 25.6 0.03 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
First Trust AlphaDEX US Div Common 33.5 33.5 33.5 33.5 0.11 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 46.3 46.3 46.3 46.3 0.03 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Horizons Active Cdn Bond Common Class 10.1 10.1 10.1 10.1 0.09 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF 24.15 24.29 24.15 24.29 1.17 4.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond 19.88 19.88 19.88 19.88 0.04 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Desjardins Emerging Markets Multifactor-Controlled 17 17 17 17 0.46 2.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Fidelity Canadian High Dividend Index Units Series 27.02 26.99 26.86 27.22 0.23 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 23.39 23.5 23.39 23.5 0.54 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
First Asset Active Credit Common US 9.01 9.01 9.01 9.01 0.05 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 115.5 115.64 114.71 115.64 1.59 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE CAD Hdg 23.03 23.08 23.03 23.08 0.33 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۳۳
Emerge Ark Ai and Big Data Unit 16.58 17 16.58 17 0.82 4.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
Emerge Ark Fintech Innovation Units 15.07 15.72 15.07 15.72 0.48 3.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
Emerge ARK Autonomous Tech and Robotics Units 16.03 16.03 16.03 16.03 0.25 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۳
Fidelity Systematic U.S. High Yield Bond ETF 23.86 23.89 23.86 23.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱:۰۳
iShares Jantzi Social 27.54 27.57 27.35 27.57 0.20 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Franklin Liberty Short Duration Bond 19.98 19.98 19.98 19.98 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۳۳
BMO MSCI USA Value 25.84 25.84 25.84 25.84 0.54 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۳۳
BMO Ultra Short-Term US Bond 48.37 48.32 48.32 48.37 0.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۳۳
Accelerate Absolute Return Hedge Fund 16.56 16.59 16.56 16.67 0.54 3.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۳۳
CI First Asset Global Asset Allocation 23.64 23.64 23.64 23.64 0.29 1.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۳۳
Purpose Floating Rate Income Fund - ETF 8.03 8 8 8.03 0.03 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۳۳