اتریش
اتریش

ATX Prime

1,419
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 23:02:04
81 (6.07%)
تغییر ۳ ماهه
461 (48.18%)
تغییر ۶ ماهه
505 (55.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 137.28 137.28 137.28 137.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 34.54 34.54 34.54 34.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares STOXX Europe 600 UCITS 43.35 43.35 43.35 43.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 24.26 24.26 24.26 24.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 45.34 45.34 45.34 45.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 97.84 97.84 97.84 97.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 132.26 132.26 132.26 132.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 89.51 89.51 89.51 89.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 112.32 112.32 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 68.69 68.69 68.69 68.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 14.438 14.438 14.438 14.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 283.45 283.45 283.45 283.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage PSI 20 5.693 5.693 5.693 5.693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Source RDX UCITS 120.1 120.1 120.1 120.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares SLI UCITS DE 114.2 114.2 114.2 114.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares MDAX UCITS DE 275.3 275.3 275.3 275.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage SDAX TR UCITS 137.5 137.5 137.5 137.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Core S&P 500 UCITS 349.6 349.6 349.6 349.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 38.715 38.715 38.715 38.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
x-trackers Swiss Large DR 1D 108.98 108.98 108.98 108.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 63.94 63.94 63.94 63.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.435 40.435 40.435 40.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 60.51 60.51 60.51 60.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 55.56 55.56 55.56 55.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.191 8.191 8.191 8.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 42.155 42.155 42.155 42.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.605 22.605 22.605 22.605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 97.91 97.91 97.91 97.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 281.5 281.5 281.5 281.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 17.302 17.302 17.302 17.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS DAX 142.92 142.92 142.92 142.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage ATX UCITS 37.195 37.195 37.195 37.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage MSCI Spain 16.814 16.814 16.814 16.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares ATX UCITS DE 33.855 33.855 33.855 33.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares TecDAX UCITS 31.57 31.57 31.57 31.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage DAX TR UCITS 131.96 131.96 131.96 131.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Deka EURO STOXX 50 UCITS 40.01 40.01 40.01 40.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares EURO STOXX UCITS 43.745 43.745 43.745 43.745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares NASDAQ-100 UCITS 112.68 112.68 112.68 112.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares MSCI Poland UCITS 14.074 14.074 14.074 14.074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers ATX UCITS DR 54.26 54.26 54.26 54.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 146.22 146.22 146.22 146.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares FTSE MIB UCITS Acc 95.92 95.92 95.92 95.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares S&P 500 UCITS Dist 34.395 34.395 34.395 34.395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 65.22 65.22 65.22 65.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.96 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 129.86 129.86 129.86 129.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares STOXX Europe 600 UCITS 87.44 87.44 87.44 87.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 31.005 31.005 31.005 31.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 25.275 25.275 25.275 25.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.89 70.89 70.89 70.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی