ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23070
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 22:36:10
65 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
107 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
360 (1.54%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

4,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 02:02:44
1,872,948 (99.74%)
تغییر ۳ ماهه
577,435 (99.16%)
تغییر ۶ ماهه
305,018 (98.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Digiworld 119000 5.12T 119000 119000 119500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Song Da Urban & Industrial Zone Inv 44500 5.07T 44500 44500 45500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Power Construction No 1 26150 5.00T 26150 25200 26150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Hoang Anh Gia Lai JSC 5300 4.92T 5300 5250 5300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Imexpharm Corp 72500 4.83T 72500 72200 72500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Song Da 10700 4.81T 10700 10700 10700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Binh Minh Plastics JSC 58600 4.80T 58600 58600 58600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Binh Duong Producing 16000 4.80T 16000 16000 16000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Ho Chi Minh City Infrastructure Inv 19850 4.74T 19850 19700 19850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Nam Tan Uyen 197600 4.74T 197600 197600 197600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC 19700 4.65T 19700 19700 19700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Gia Lai Electricity 16850 4.57T 16850 16850 16850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Thong Nhat Production and Investmen 17550 4.37T 17550 17550 17600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Cotec Construction JSC 58600 4.35T 58600 58600 60100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Kosy 25900 4.27T 25900 25900 25900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Tien Phong Plastic JSC 36000 4.24T 36000 36000 36000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Century Land 41950 4.03T 41950 41950 42100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Vietnam Pharma 16900 4.01T 16900 16900 16900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Transimex Saigon Corp 48300 3.93T 48300 48300 48600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
VINCOMSC 30600 3.91T 30600 30600 31250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Binhthuan Agriculture Services 48750 3.90T 48750 48750 48750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
MB Securities 23200 3.81T 23200 23100 23200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
An Gia Real Estate Investment and Development 45650 3.78T 45650 45600 45650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Vinaconex Water Supply JSC 50000 3.75T 50000 50000 50000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Saigon Port 17300 3.74T 17300 17300 17300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Phu Tai JSC 80600 3.71T 80600 80000 80600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Hoa Binh Construction & Real Estate 15300 3.53T 15300 15300 15300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Sacom Development and Investment 10100 3.53T 10100 10050 10100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Faros Construction 6200 3.52T 6200 6120 6200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Sao Mai Group Corp 13450 3.48T 13450 13450 13450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
CMC Corp 34700 3.47T 34700 34550 34700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Vietnam Electric Cable Corp 60000 3.45T 60000 59900 60000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
An Phat Plastic and Green 15350 3.40T 15350 15350 15550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Southern Airports Services JSC 25500 3.40T 25500 25500 25500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Sonadezi Chau Duc 33900 3.39T 33900 33850 33900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Baria Vungtau Water 35000 3.15T 35000 35000 35000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Danang Rubber JSC 26450 3.14T 26450 26300 26450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Nam Song Hau Trading Investing Petroleum 24700 3.12T 24700 24700 24700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Vietnam National Reinsurance 23500 3.08T 23500 23400 23500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
Viet Nam Vegetable Oils 24600 3.00T 24600 24600 24600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی