ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NB Private 1305 61.04B 1320 1300 1350.76 35.00 2.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Brookfield Asset Management 32.86 60.20B 32.86 32.86 32.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۷
Safran 124.62 59.69B 124.26 117.9 124.62 1.36 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
GN Store Nord 475.1 59.33B 477.95 475.1 486.1 32.35 6.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۸
Ambu 231.65 58.79B 243.1 231.65 311.5 88.85 38.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 37.01 58.48B 36.97 36.32 37.1 0.38 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Tomra Systems 386.35 57.73B 390.23 385.1 391.7 0.60 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Heineken 99.11 56.95B 99 97.02 99.11 0.60 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Zurich Insurance Group 381 56.71B 382 377.6 382.3 6.00 1.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Adidas 288.38 56.33B 288 279.7 288.38 0.65 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Bayer 56.92 56.11B 57.06 53.25 57.31 2.62 4.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Novatek DRC 185.2 55.72B 185.5 185.2 190.25 5.80 3.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
AXA 22.87 54.59B 22.82 22.12 22.87 0.17 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Vinci 95.15 53.63B 95.22 91.63 95.22 0.34 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Richemont 94.04 53.31B 94.02 92.86 94.04 1.44 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Lukoil 80.36 53.24B 80.36 80.36 80.36 1.45 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۴۲
Lukoil DRC 81.86 53.24B 81.64 80.36 82.9 0.50 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Fiat 14.85 53.03B 14.82 14.26 14.85 0.24 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
SWECO B 150.3 53.02B 149 147.6 150.8 0.20 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Securitas B 145.05 52.82B 145.15 140.85 145.15 2.87 2.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Siemens Healthineers 46.406 52.47B 46.37 45.57 46.64 1.02 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Hon Hai Industry 7.58 51.78B 7.5 7.06 7.64 0.57 7.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
RTL Group 46.42 51.69B 46.42 46.42 46.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Adyen 1681 51.64B 1660.2 1660.2 1774.2 171.40 10.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Grafton Group 1195 51.52B 1187.05 1187.05 1221 47.00 3.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Keurig Dr Pepper 36.12 51.10B 35.41 35.41 36.12 0.47 1.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Nio A ADR 33.225 51.02B 33.24 32.07 34.6111 2.52 7.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Santander 285.65 50.03B 288.38 276.7 290.4 0.65 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
UBS Group 13.85 48.94B 13.92 13.55 13.92 0.35 2.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Enbridge 48.61 48.89B 48.61 48.61 48.61 2.20 4.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Monster Beverage 90.79 48.70B 90.05 90.05 90.79 0.71 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Intesa Sanpaolo 2.384 48.52B 2.383 2.324 2.384 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Dassault Systemes 185.25 48.40B 185.15 181.55 185.25 0.28 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Relx PLC 18.6875 47.51B 18.6875 18.6875 18.6875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲:۳۳
Crusader Resources 1.375 47.50B 1.375 1.375 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Ford Motor 11.55 47.26B 11.73 11.5 11.73 0.30 2.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Husqvarna B 118.9 46.91B 119.3 117.85 119.3 1.65 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
BMW ST 83.56 46.47B 83.54 80.29 84.69 1.33 1.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
Aker 611.75 45.83B 609 603.5 616.75 25.50 4.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Pernod Ricard 175.18 45.74B 175.5 169.75 175.5 1.50 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی