شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1002
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:11:19
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
1 (2.7%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:02:45
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
6 (19.35%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,045
قیمت روز
80 (0.89%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:04:47
949 (11.73%)
تغییر ۳ ماهه
1,028 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
2,352 (35.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lowe’s 119.76 78.00B - 119.76 119.76 0.87 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Kraft Heinz 30.36 76.59B - 30.36 30.36 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
CNOOC ADR 161.46 76.50B - 161.46 161.46 0.36 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
BNP Paribas ADR 26.99 76.47B - 26.99 26.99 0.08 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
BNP Paribas 54.08 76.47B - 54.08 54.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
Christian Dior ADR 124 74.44B - 124 124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Christian Dior 525.34 74.44B - 525.34 525.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
CNOOC 1.7 73.43B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Westpac Banking ADR 16.78 73.12B - 16.78 16.78 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Deutsche Telekom ADR 16 73.09B - 16 16 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
E I du Pont de Nemours Pb Pref 116.5 72.83B - 116.5 116.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۳۲
E I du Pont de Nemours Pa Pref 85 72.83B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۳۲
Ambev SA 4.38 72.79B - 4.38 4.38 0.02 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
EOG Resources 76.63 72.03B - 76.63 76.63 0.69 0.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Dongfeng Motor Group Co 37.7 71.50B - 37.7 37.7 2.40 6.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
BMW ADR 24.82 70.34B - 24.82 24.82 0.09 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Kering SA 60.91 70.30B - 60.91 60.91 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Bank of Nova Scotia 55.53 69.87B - 55.53 55.53 0.06 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Charter Communications 504.01 69.72B - 504.01 504.01 0.93 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Gazprom 7.29 69.09B - 7.29 7.29 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
The Charles Schwab 45.76 68.94B - 45.76 45.76 0.21 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Charles Schwab Corp Pc ADR 26.63 68.94B - 26.63 26.63 0.15 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Danaher 161.2 68.94B - 161.2 161.2 0.32 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Daimler 47 68.22B - 47 47 0.09 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Glencore 2.9015 68.20B - 2.9015 2.9015 0.05 1.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Glencore ADR 5.74 68.20B - 5.74 5.74 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
VALE 12 67.87B - 12 12 0.06 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Starbucks 88.73 67.41B - 88.73 88.73 0.32 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Rosneft 7.22 66.87B - 7.22 7.22 0.40 5.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
ENI ADR 29.09 66.61B - 29.09 29.09 0.09 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Suncor Energy 31.44 66.58B - 31.44 31.44 0.12 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
ENI 15.94 66.54B - 15.94 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۷:۳۲
CVS Health Corp 70.96 65.42B - 70.96 70.96 0.14 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Sony ADR 71.31 65.03B - 71.31 71.31 0.19 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Vodafone Group ADR 20.07 64.76B - 20.07 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
Vodafone Group PLC 2.027 64.44B - 2.027 2.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۶
Occidental 41.23 64.08B - 41.23 41.23 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Becton Dickinson 279.68 64.01B - 279.68 279.68 0.33 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
Itau Unibanco 7.93 63.90B - 7.93 7.93 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳
American Tower 237.44 63.67B - 237.44 237.44 0.21 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۳:۰۳