شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0961
قیمت روز
0 (0.55%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:17:38
0 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:01:35
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
6 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
11 (36.67%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:26
28 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Impac Mortgage 1.65 35.09M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Marin Software 1.51 10.37M - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Medley Capital 0.54 29.42M - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
P&F Industries 4.8 15.10M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Sears Holdings 0.17 18.34M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Tel-Instrument 3 9.77M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
American Lorain 3.249 29.98M - 3.249 3.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Atossa Genetics 2.31 21.27M - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
BlackRock Maryl 13.24 27.56M - 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Cancer Genetics 3.04 6.37M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Cardiome Pharma 0.4165 27.57M - 0.4165 0.4165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Charles&Colvard 0.69 20.00M - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
China New Borun 0.13 3.35M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Chinanet Online 0.916 17.99M - 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Comstock Mining 0.56 15.61M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Electro-Sensors 3.49 11.85M - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Globus Maritime 0.6747 4.33M - 0.6747 0.6747 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Ion Geophysical 2.29 34.43M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Nuveen NY MVF 2 13.52 31.77M - 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Pacific Ethanol 0.5892 32.70M - 0.5892 0.5892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Rave Restaurant 0.87 13.16M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Sotherly Hotels 1.85 27.42M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Tuesday Morning 0.29 13.92M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Aeterna Zentaris 1.089 29.02M - 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Alliance One Int 2.3 21.11M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Amira Nature Fds 11.89 26.40M - 11.89 11.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Atlas Financials 0.39 4.66M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Capstone Turbine 2.52 22.98M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Dunxin Financial 0.449 9.36M - 0.449 0.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Evolving Systems 1 12.19M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Marine Petroleum 2.19 4.38M - 2.19 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Micronet Enertec 1.2 13.31M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
NF Energy Saving 2.52 25.68M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Ossen Innovation 2.03 13.39M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Pacific Drilling 0.455 34.22M - 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
RCM Technologies 1.29 16.95M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Recon Technology 2.09 9.64M - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
School Specialty 0.075 526.19K - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Sophiris Bio Inc 0.007 241.30K - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
Wireless Telecom 0.96 20.78M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی