شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1292
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

40
قیمت روز
1 (2.5%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
10 (33.33%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

25
قیمت روز
0 (0.49%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:30:56
25 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
25 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
25 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trans World 5.16 9.37M - 5.16 5.16 0.14 2.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Acura Pharma 0.323 6.99M - 0.323 0.323 0.02 7.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
China Pharma 0.4295 18.72M - 0.4295 0.4295 0.01 1.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
GT Biopharma 0.2 14.14M - 0.2 0.2 0.01 4.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Mexco Energy 3.31 6.75M - 3.31 3.31 0.04 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Nexus Energy 0.0045 17.29M - 0.0045 0.0045 0.00 4.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
NTN Buzztime 1.37 4.02M - 1.37 1.37 0.14 11.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Orient Paper 0.4755 13.53M - 0.4755 0.4755 0.01 1.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Rubicon Tech 7.42 18.97M - 7.42 7.42 0.05 0.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Westell Tech 0.825 12.96M - 0.825 0.825 0.01 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Camber Energy 1.64 8.20M - 1.64 1.64 0.17 11.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Cereplast Inc 0.04 985.63K - 0.04 0.04 0.00 2.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
CHF Solutions 0.454 17.68M - 0.454 0.454 0.05 11.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
China Finance 4.63 11.31M - 4.63 4.63 0.17 3.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Lianluo Smart 0.4469 7.96M - 0.4469 0.4469 0.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Live Ventures 10.39 17.51M - 10.39 10.39 0.05 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Nuveen PA MVF 14.31 17.44M - 14.31 14.31 0.81 6.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Optical Cable 2.56 19.09M - 2.56 2.56 0.04 1.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
ProPhase Labs 1.42 16.46M - 1.42 1.42 0.08 5.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Rexahn Pharma 2.42 9.73M - 2.42 2.42 0.07 2.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Royale Energy 0.1525 7.74M - 0.1525 0.1525 0.01 4.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Socket Mobile 1.25 7.51M - 1.25 1.25 0.01 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Sonoma Pharma 9.4 16.71M - 9.4 9.4 0.76 8.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Summer Infant 6.88 14.53M - 6.88 6.88 0.22 3.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Xtant Medical 1.28 16.93M - 1.28 1.28 0.04 3.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Anthera Pharma 0.029 759.20K - 0.029 0.029 0.00 16.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
ARCA Biopharma 8.55 16.60M - 8.55 8.55 0.88 11.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Bon-Ton Stores 0.011 228.90K - 0.011 0.011 0.01 83.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Coffee Holding 2.91 16.21M - 2.91 2.91 0.02 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Leading Brands 1.54 8.82M - 1.54 1.54 0.02 1.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Marin Software 1.25 8.59M - 1.25 1.25 0.04 3.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
P&F Industries 5.14 16.18M - 5.14 5.14 0.14 2.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Poniard Pharma 0.065 97.45K - 0.065 0.065 0.02 35.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Tel-Instrument 3.1 10.09M - 3.1 3.1 0.10 3.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Cancer Genetics 3.23 6.81M - 3.23 3.23 0.11 3.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Comstock Mining 0.5901 16.45M - 0.5901 0.5901 0.02 3.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Globus Maritime 0.7887 5.06M - 0.7887 0.7887 0.01 1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Rave Restaurant 1.05 15.89M - 1.05 1.05 0.02 1.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Ultra Petroleum 0.029 5.75M - 0.029 0.029 0.00 6.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
Atlas Financials 0.3898 4.66M - 0.3898 0.3898 0.01 2.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی