شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1809
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:01:16
0 (8.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

48
قیمت روز
1 (2.13%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:17
8 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (29.73%)
تغییر ۶ ماهه
13 (37.14%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

23
قیمت روز
1 (4.39%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 12:37:13
9 (27.95%)
تغییر ۳ ماهه
23 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Crosswind Renewable 0.008 1.00M - 0.0068 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Global Ecology Corp 0.0005 249.95K - 0.0005 0.0005 0.00 60.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Nouveau Life Pharma 0.0002 935.00K - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Pharmaroth Labs Inc 0.0013 512.22K - 0.0013 0.0013 0.00 7.69% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
China Infrastructure 0.0002 342.36K - 0.0002 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
China Solar & Cln En 0.014 773.27K - 0.014 0.014 0.00 3.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Data Call Technologi 0.0032 500.80K - 0.0029 0.0032 0.00 3.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Greenchek Technology 0.0034 402.43K - 0.0034 0.0035 0.00 14.71% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Mass Megawat Wind Pw 0.0073 427.87K - 0.0072 0.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Sandstorm Gold Ltd N 9.97 1.13M - 9.83 9.97 0.25 2.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Taxus Cardium Pharma 0.0825 1.19M - 0.075 0.0825 0.00 3.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Vaporbrands Intl Inc 0.0091 929.52K - 0.0086 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Video River Networks 0.0046 781.64K - 0.0046 0.006 0.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Yulong Eco-Materials 0.14 337.55K - 0.14 0.21 0.01 3.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Major League Football 0.0037 303.76K - 0.003 0.0037 0.00 54.17% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
American Premium Water 0.002 1.29M - 0.002 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Spine Injury Solutions 0.045 910.84K - 0.045 0.045 0.02 66.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
North America Frac Sand 0.015 501.35K - 0.015 0.0176 0.00 7.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Transnational Group Inc 0.021 799.27K - 0.021 0.027 0.00 3.45% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
European Electric Metals 0.0261 1.30M - 0.0261 0.0286 0.00 4.98% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Alexandria Advantage Wrty 0.0183 1.26M - 0.0183 0.0211 0.00 7.65% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Electronic Cigarettes Int 0.003 350.19K - 0.003 0.003 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Next Generation Management 0.001 668.12K - 0.001 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Diego Pellicer Worldwide Inc 0.0098 1.32M - 0.0093 0.0098 0.00 3.16% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Coastal Caribbean Oils & Minerals 0.003 293.20K - 0.003 0.003 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
CMG 0.0059 2.73M - 0.0053 0.0059 0.00 3.51% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Tix 0.16 3.12M - 0.16 0.16 0.02 12.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
EPIC 0.22 4.49M - 0.21 0.22 0.01 4.55% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
EVIO 0.0194 1.67M - 0.019 0.0194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Halo 0.043 4.21M - 0.043 0.043 0.04 102.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
MedX 0.049 5.38M - 0.049 0.0493 0.01 10.20% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
U3O8 0.0712 1.65M - 0.0712 0.0712 0.00 6.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Vaso 0.019 3.31M 0.018 0.018 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Ameri 1.86 8.43M - 1.86 1.86 0.02 1.08% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Ehave 0.129 3.28M - 0.129 0.14 0.00 1.55% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Itokk 0.0002 4.62M - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Lucid 0.6 4.34M - 0.59 0.6 0.02 3.45% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Surna 0.0257 6.08M - 0.0257 0.026 0.00 0.39% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Tykhe 0.0065 1.76M - 0.0065 0.0065 0.00 1.56% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
Vivos 0.0269 6.14M - 0.0267 0.0269 0.00 2.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی