شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.109
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:47:17
0 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:33
2 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
7 (23.33%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

9,189
قیمت روز
30 (0.32%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:15
1,303 (16.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,245 (15.67%)
تغییر ۶ ماهه
2,560 (38.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
One World Pharma 1.3 - 1.3 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Pacific Financial 12.7 - 12 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Giant Motorsports 0.022 - 0.022 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Plastec Tech 7 - 2.5 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
MultiChoice 8.9 - 8.2 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Nextech Ar 2 - 1.07 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
PureSpectrum 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Totally Green 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
WeedHire 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Maryjane 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Wowio 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Eurotech 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
Citizens Bancshares 11.4 - 11.25 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Thunderbird Entertainment 0.965 - 0.759 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
AstraZeneca ADR 41.31 - 41.31 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
Royal Dutch Shell ADR 65.21 - 65.21 65.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
Kite Realty 15.11 - 15.06 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۳:۰۲
Image Protect 0.0003 - 0.0003 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Match Capital 0.0043 - 0.004 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Two Hands Corp 0.18 - - 0.0008 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Pick Ups Plus 0.0008 - 0.0008 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Quantumsphere 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۳:۰۳
Momentous Entertainment 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۳:۰۳
Cantabio Pharma 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۳
Schroders 42.2 - 37.45 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
China Internet Cafe 0.21 - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۳
Monarch America 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۳
Resmed DRC 14.25 - - 14.25 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Media Tech 0.0071 - 0.0071 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Santeon 0.0688 - 0.0688 0.0826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Realm Therapeutics ADR 2.55 2.5 2.5 2.55 0.02 0.78% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
Water Now 0.06 - 0.06 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
MoPalsCom 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
eWellness 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
Clenergen 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
VisualMED 0.0025 - 0.0025 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
DSG Global 0.85 - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
Eco Science 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
Nates Food 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۷
Banneker 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۰۲