شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1245
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:36:06
0 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:33
4 (10.53%)
تغییر ۳ ماهه
5 (13.51%)
تغییر ۶ ماهه
8 (23.53%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:01:00
28 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JTEKT Corp. 23.57 281.92B 822 23.57 822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۴:۳۴
Tidal Royalty 0.86 128.21M - 0.86 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۳:۳۶
KTG ADR 33.2 8.95B - 33.2 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Klondex Mines 0.56 21.39M - 0.56 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲:۴۳
Zoominfo 45.05 17.54B - 45.05 45.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۹
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 857 269.88B - 857 857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۹
Accolade 29.7 1.40B - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۵:۲۵
Reliance Industries Ltd 42.2 135.00B - 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Adama Tech 0.0014 220.10K - 0.0014 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۴۴
Maverix Metals 4.48 510.11M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۴۴
Atlas Energy LP 0.0033 105.51K - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۴۴
West Coast Ventures 0.0002 151.00K - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۴۴
Metalla Royalty Streaming 5.2 184.12M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۴۴
Chardan Healthcare Acquisition 6.2 54.25M - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۴۴
Matson 28.42 1.22B - 28.42 28.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۴:۳۵
Crispr Therapeutics 79.7 5.45B - 79.7 80.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۴:۳۵
Micromem Technologies Inc 0.0195 7.02M - 0.0195 0.0195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۴:۳۵
MedX 0.0066 967.41K - 0.0063 0.0066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Lot78 0.0058 1.04M - 0.0049 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
root9B 0.0985 600.88K - 0.071 0.0985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Xfuels 0.0157 373.57K - 0.0155 0.0157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Biostar 0.1013 267.15K - 0.1013 0.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Cruzani 0.001 297.04K - 0.0008 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Appswarm 0.0023 658.22K - 0.0023 0.0025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Auscrete 0.0065 507.20K - 0.0063 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Genelink 0.0005 135.16K - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Simlatus 0.001 759.84K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
BLOK Tech 0.0082 440.65K - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Box Ships 0.0037 115.27K - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Epazz Inc 0.0088 598.73K - 0.0088 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
LookSmart 5 286.00K - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Uni-Pixel 0.0013 113.56K - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Xsunx Inc 0.0002 320.38K - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Zenosense 0.028 869.91K - 0.025 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
AIM Energy 0.0002 291.51K - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Petrogress 0.095 676.77K - 0.095 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
APT Systems 0.0002 116.66K - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Emo Capital 0.0059 209.45K - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Good Gaming 0.0052 280.74K - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
Green Zebra 0.18 863.80K - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۳:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی