شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2381
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:16:04
0 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:04
4 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GN Store Nord 279.7 36.12B - 279.7 279.7 1.75 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
Danone 55.7 36.08B 54.86 54.86 55.7 0.16 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Enbridge 40.06 35.96B - 40.06 40.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۸
Siemens Healthineers 35.52 34.98B - 35.52 35.52 2.14 6.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
BNP Paribas 27.91 34.87B 28.09 27.91 28.09 1.86 6.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Lukoil DRC 54.78 34.67B 55.04 54.78 55.04 1.66 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Lukoil 54.43 34.46B - 54.43 54.43 6.12 11.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Keurig Dr Pepper 24.06 34.30B - 24.06 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۸
Elekta B 76.9 34.23B 76.02 76.02 76.9 0.22 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
William Demant 142.35 33.77B 140.06 140.06 142.35 1.53 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Dassault Systemes 130.2 33.65B - 130.2 130.2 0.98 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
Pernod Ricard 127.25 33.57B 127.2 127.2 127.25 2.85 2.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Intrum Justitia 119.6 33.57B 118.15 118.15 119.6 0.80 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Santander 193.46 32.74B 197.34 193.46 197.34 17.54 9.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
National Grid 929.2 32.64B 929.6 929.2 929.6 7.80 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Relx PLC 1685 32.55B 1679.5 1679.5 1685 8.50 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
SWECO B 275.2 32.39B 267 267 275.2 8.00 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Novatek DRC 106.4 32.37B 108.1 106.4 108.1 4.70 4.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
UBS Group 9.01 32.21B 8.93 8.93 9.01 0.07 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Hon Hai Industry 4.47 32.06B - 4.47 4.47 0.11 2.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Philips 35.85 31.96B 35.29 35.29 35.85 0.63 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
SDX Energy 24.5 31.66B - 24.5 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
Axfood AB 197.95 30.74B 197.3 197.3 197.95 6.07 3.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Seadrill 7.96 30.49B - 7.96 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۵
Vodafone Group PLC 112.36 30.47B 113.98 112.36 113.98 3.72 3.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Monster Beverage 56.96 30.28B - 56.96 56.96 2.96 5.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
ENI 8.21 29.57B 8.19 8.19 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Deutsche Post 23.44 28.99B 22.98 22.98 23.44 1.15 5.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Orange 10.91 28.93B 10.79 10.79 10.91 0.02 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Richemont 51.74 28.92B 52.06 51.74 52.06 1.22 2.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Lonza Group 392.1 28.66B 385.8 385.8 392.1 9.40 2.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Daimler 26.55 28.39B 27.05 26.55 27.05 0.67 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Loomis B 195.1 28.08B 188.7 188.7 195.1 4.95 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Peab B 68.2 28.06B 66.65 66.65 68.2 0.55 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
PKO Bank Polski 22.46 27.88B - 21.75 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۳
Henkel ST 63.7 27.62B 63.15 63.15 63.7 0.58 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Barrick Gold 1475.4 27.56B - 1475.4 1475.4 72.60 4.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Amer Sports 40.02 27.26B - 40.02 40.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Moneta Money Bank 82.45 27.21B - 82.45 82.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۸
Intesa Sanpaolo 1.47 27.08B 1.494 1.47 1.494 0.11 7.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی