شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2385
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:31:04
0 (5.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:04
4 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (29.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6797 18.90T 6761 6761 6797 81.20 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Mitsubishi Electric 1352.15 2.91T 1341 1341 1352.15 68.35 5.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
OTP Bank 12590 2.61T - 12590 12590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۹
Aggreko 436 2.60T 437.1 436 437.1 24.70 5.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Panasonic 819.5 1.95T - 819.5 819.5 32.10 3.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Larsen&Toubro 799 1.12T 800.3 799 810 42.00 5.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Richter Gedeon 5040 1.10T - 5040 6485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۱۰
Hufvudstaden A 129.8 936.45B 129 129 129.8 1.90 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Novo Nordisk B 391.82 921.04B 384.6 384.6 391.82 10.20 2.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Alphabet A 1121.6 763.38B - 1120.44 1151.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Severstal - ao 839.6 690.04B - 839.6 839.6 14.20 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Ricoh 780 565.06B 769.5 769.5 780 1.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Konami Corp. 3305 446.94B 3270 3270 3305 75.00 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Statoil 116.6 390.94B 114.35 114.35 116.6 0.90 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Magyar Telekom 435.5 369.09B - 435.5 441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۰۰
ABB 172 366.44B 173.65 172 173.65 9.20 5.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Atlas Copco B 277.7 337.85B 277.1 277.1 277.7 3.20 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Interserve 6.05 336.68B - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
En+ DRC 517 331.43B 533.2 517 533.2 13.00 2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Investor B 430.6 329.93B 431.2 430.6 431.2 6.35 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Oersted 665.7 279.63B 650.93 650.93 665.7 12.40 1.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Nestle 97.49 279.33B 96.74 96.74 97.49 0.16 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 819 265.29B 817 817 819 10.00 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Roche Holding 299 255.36B 295.8 295.8 299 4.20 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Roche Holding Participation 305.5 255.36B 300.75 300.75 305.5 11.70 3.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Linde 197.2 254.92B - 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
LM Ericsson B 76.08 251.81B 74.38 74.38 76.08 1.92 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Klovern AB Pref 254.5 237.50B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۹
Volvo B 111.85 227.40B 111.95 111.85 111.95 2.25 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
San Leon Energy 16.95 227.32B - 16.95 16.95 1.01 5.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Nordea Bank 53.7 217.35B 54.07 53.7 54.07 1.81 3.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Telenor 150.7 216.95B 147.6 147.6 150.7 4.70 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Samsung Electronics DRC 966.5 213.27B 961 961 966.5 14.50 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Tetragon Financial 944.717 203.29B - 944.717 944.717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۱۸:۳۴
H&M B 120.58 200.26B 121.14 120.58 121.14 2.63 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Coloplast 925.8 198.55B - 925.8 932.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
ASSA ABLOY B 176.25 195.39B 175.75 175.75 176.25 3.55 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Metminco 0.34 192.28B - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Hexagon B 401.3 177.95B 406.2 401.3 406.2 7.85 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
Svenska Handelsbanken A 79.22 173.05B 79.28 79.22 79.28 3.67 4.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی