ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.0808
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 03:48:23
0 (32.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (30.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (36.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

528
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۴۰۰
ساعت 11:01:34
168 (46.67%)
تغییر ۳ ماهه
143 (37.14%)
تغییر ۶ ماهه
195 (58.56%)
نوسان سالیانه

BIST 30

3,310
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 19:09:46
607 (22.47%)
تغییر ۳ ماهه
554 (20.12%)
تغییر ۶ ماهه
992 (42.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü 0.057 - 0.057 0.057 0.057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۱۳
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0.896 - 0.896 0.896 0.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۱۳
IS ASSET MANAGEMENT HEALTHCARE COMPANIES MIXED FUN 1.26 - 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۱۳
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 2.537 - 2.537 2.537 2.537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۱۳
Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu 1.891 - 1.891 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۰۳
QNB Finansbank OJT 1.143 - 1.143 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۱۳
Fiba Portfoy Yonetimi AS 1478.3 - 1478.3 1478.3 1478.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۴۳
İş Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fo 0.93 - 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) F 10.453 - 10.453 10.453 10.453 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu 3.026 - 3.026 3.026 3.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu 2.446 - 2.446 2.446 2.446 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1.173 - 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu 1.39 - 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۵۹
Mukafat Portfoy Yonetimi AS 1182.2 - 1182.2 1182.2 1182.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۲۳:۱۸
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0.098 - 0.098 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FON 0.063 - 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
İş Portföy Gümüş Serbest Fon 1.023 - 1.023 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Ak Portföy Bist Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fo 0.034 - 0.034 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Ziraat Portfolio Participation Fund 3.309 - 3.309 3.309 3.309 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Albaraka Portfoy Yonetimi AS 1220.9 - 1220.9 1220.9 1220.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Albaraka Portfoy Yonetimi AS 1315.9 - 1315.9 1315.9 1315.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۱:۴۶
Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araç 0.253 - 0.253 0.253 0.253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۲۰:۵۲
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken E 0.088 - 0.088 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ساعت ۱۸:۴۶
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Se 2.164 - 2.164 2.164 2.164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۳:۴۷
Ak Portfolio New Technologies Foreign Equity Fund 0.105 - 0.105 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۳:۴۷
Qinvest Portfoy Yonetimi AS 1385.3 - 1385.3 1385.3 1385.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۴۹
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU 0.041 - 0.041 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۱۵:۰۳
İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0.084 - 0.084 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۸:۴۸
Ak Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 0.018 - 0.018 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۸:۴۸
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Sene 0.12 - 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۳
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu 0.085 - 0.085 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۳
Tacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu 2.475 - 2.475 2.475 2.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۵۴
Tacirler Portföy Nar Serbest Fon 1.065 - 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۵۴
Fiba Portföy Altın Fonu 0.041 - 0.041 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۵۴
Finans Portfolio Eurobond Debt Instruments Fund 0.106 - 0.106 0.106 0.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۶:۵۷
AK ASSET MANAGEMENT EUROPE FOREIGN EQUITY Fund 0.1009 - 0.1009 0.1009 0.1009 0.02 17.60% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی