ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1203
قیمت روز
0 (1.6%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:38:11
0 (16.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

371
قیمت روز
1 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:50
66 (21.64%)
تغییر ۳ ماهه
22 (6.30%)
تغییر ۶ ماهه
86 (30.18%)
نوسان سالیانه

BIST 30

2,883
قیمت روز
20 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:04:35
204 (6.59%)
تغییر ۳ ماهه
672 (30.41%)
تغییر ۶ ماهه
152,425 (98.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yapı Kredi Portföy Altın Fonu 0.066 - 0.066 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۲:۳۵
Yapi Kredi Portfolio Foreign Tech Sec Equity Fund 162.3485 - 162.3485 162.3485 162.3485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۲۳:۴۰
Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) F 8.97 - 8.97 8.97 8.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۹
Ak Portfolio New Technologies Foreign Equity Fund 0.0947 - 0.0947 0.0947 0.0947 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON 5.09 - 5.09 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۲
Albaraka Portfoy Yonetimi AS 1300.6 - 1300.6 1300.6 1300.6 0.50 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fon 10.053 - 10.053 10.053 10.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1.0087 - 1.0087 1.0087 1.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۳
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0.952 - 0.952 0.952 0.952 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۳
Ak Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu 0.085 - 0.085 0.085 0.086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۳
İş Portföy Gümüş Serbest Fon 1.1605 - 1.1605 1.1605 1.1656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۴۳
Matriks Bilgi Dagitim Hizmetleri AS 39.98 - 40.5 39.66 40.5 0.10 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Galata Wind Enerji Anonim Sirket 4.42 - 4.44 4.42 4.44 0.06 1.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Ayes 24.3 - 23.02 23.02 24.3 2.10 9.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Tureks Turizm Tasimacilik AS 10.45 - 10.68 10.17 10.68 0.69 7.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Re-Pie Gayrimenkul ve Girisim Sermayesi Portfoy Yo 1656.7 - 1656.7 1656.7 1656.7 0.50 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Albaraka Portfoy Yonetimi AS 1200.4 - 1200.4 1200.4 1200.4 0.50 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Qinvest Portfoy Yonetimi AS 1354.3 - 1354.3 1354.3 1354.3 1.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Kare Portfolio Variable FX Fund 0.0922 - 0.0922 0.0922 0.0922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Fiba Portfoy Yonetimi AS 1269.1 - 1269.1 1269.1 1269.1 1.50 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Orma 33 - 32.98 32.98 33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Umpas 1.54 - 1.63 1.54 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Can2 Termik AS 6.75 - 6.05 5.93 6.75 0.61 9.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Sumas Suni Tahta 65.25 - 65.35 65.25 65.35 0.25 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Yonga Mobilya 25.1 - 25.98 25.1 26.4 1.52 6.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Isbir Holding 7775 - 7650 7601.3 7775 175.00 2.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Qua Granite Hayal 24.84 - 24.94 24.68 24.94 0.58 2.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۲
Merit Turizm 298 - 299.8 298 299.8 6.80 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Sodas Sodyum 26 - 27 26 27 0.84 3.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Yibitas Yozgat 15050.8 - 14832.3 14832.3 15050.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
İş Portföy Altın Fonu 0.053 - 0.053 0.053 0.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0.0463 - 0.0463 0.0463 0.0463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0.0915 - 0.0915 0.0915 0.0915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۴۷
İş Portföy Emtıa Yabancı Byf Fon Sepetı Fonu 0.0332 - 0.0332 0.0332 0.0332 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Balatacilar 6.2 - 6.2 6.2 6.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۴۶
Kustur Kusadasi 334.9 - 334.9 304.5 334.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Bastas 13.59 - 13.59 13.59 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۴
Uzertas 50.9 - 50.9 46.6 50.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۸:۴۲
İş Portföy Bıst 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fo 1.0617 - 1.0617 1.0617 1.0617 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FON 0.0532 - 0.0532 0.0532 0.0532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی