شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3442
قیمت روز
0 (0.73%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 05:21:13
0 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

112
قیمت روز
2 (1.82%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:56
9 (8.74%)
تغییر ۳ ماهه
10 (9.80%)
تغییر ۶ ماهه
19 (20.43%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,254
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:01
743 (10.62%)
تغییر ۳ ماهه
778 (11.07%)
تغییر ۶ ماهه
687 (9.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASSAD 5.88 70.56M 6.05 5.88 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Ste Assurance Salim 25.79 68.60M - 25.79 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۸
TUNIS AIR 0.57 60.53M - 0.57 0.57 0.01 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Les Ciments de Bizerte 1.3 57.26M - 1.3 1.3 0.03 2.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Best Lease 1.85 55.34M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۹
ADWYA 2.42 52.10M 2.4 2.4 2.42 0.04 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.1 48.59M - 2.1 2.1 0.06 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
PLACEMENT DE TUNISIE 46.5 46.50M - 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۲۰
SIAME 3.3 46.33M - 3.3 3.3 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
SIMPAR 40 44.00M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
Hannibal Lease 5.5 43.99M - 5.5 5.5 0.05 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
SOTRAPIL 10.62 43.95M - 10.62 10.62 0.28 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
SOTUMAG 3.32 43.82M 3.39 3.32 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
BTEI 9.7 43.65M - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
ATL 1.6 40.73M - 1.6 1.6 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
SOPAT 1.37 38.17M - 1.37 1.37 0.02 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Mpbs 4.5 35.16M - 4.5 4.5 0.11 2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
SOMOCER 0.78 31.71M - 0.78 0.78 0.01 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
SITS 1.98 30.89M - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Cerealis Sa 5.7 27.87M 5.9 5.7 5.9 0.07 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
ATTIJARI LEASING 9.7 26.68M - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۸
OfficePlast 2.36 26.21M - 2.36 2.36 0.07 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۶
Sanimed SA 2.08 25.79M - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۵۷
Tawasol Group Holding SA 0.22 23.76M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
Universal Auto Distributors Holding 0.59 21.80M 0.61 0.59 0.61 0.01 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
SOTETEL 4.39 20.36M 4.31 4.31 4.39 0.05 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
New Body Li 4.38 18.62M - 4.38 4.38 0.03 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Hexabyte 8.62 17.96M - 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
Cellcom 3.48 15.53M 3.5 3.48 3.5 0.07 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
ESSOUKNA 2.22 11.21M - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Modern Leasing 1.52 10.64M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۹
SIPHAT 5.5 9.90M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۹
ELECTROSTAR 0.95 9.77M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
STEQ 4.15 5.81M - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۰۸
SERVICOM 0.58 5.67M - 0.58 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
TUN INVEST - SICAR 5.2 5.02M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۰۹
GIF FILTRATION 0.47 4.97M - 0.47 0.47 0.01 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۹
STIP 0.83 3.47M - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۰۹
Ateliers Mecaniques Sahel 0.49 3.22M - 0.49 0.49 0.01 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Ae Tech 0.39 867.10K - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی