شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.034
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 06:08:07
0 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,352
قیمت روز
5 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:46
145 (12.01%)
تغییر ۳ ماهه
231 (20.61%)
تغییر ۶ ماهه
214 (18.80%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
358 (4.15%)
تغییر ۶ ماهه
484 (6.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Success Prime 63.8 1.21B - 63.8 63.8 0.50 0.79% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Thunder Tiger 10.4 1.17B - 10.4 10.4 0.05 0.48% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Tung Kai Tech 21.2 1.54B - 21.2 21.2 0.30 1.44% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Welltend Tech 15.05 1.33B - 15.05 15.05 0.90 6.36% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Ying Han Tech 17.6 1.19B - 17.6 17.6 0.20 1.15% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Yu Foong Intl 12.55 1.31B - 12.55 12.55 0.20 1.59% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Ledlink Optics 23.8 1.14B - 23.8 23.8 0.10 0.42% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Mercuries Data 10.4 1.87B - 10.4 10.4 0.25 2.46% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Mildex Optical 16.2 1.69B - 16.2 16.2 0.35 2.21% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Princeton Tech 7.12 1.29B - 7.12 7.12 0.03 0.42% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Quaser Machine 34.6 1.90B - 34.6 34.6 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Radiation Tech 59.5 1.79B - 59.5 59.5 0.50 0.84% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Star Comgistic 11.95 1.46B - 11.95 11.95 1.05 9.63% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Tradetool Auto 19.45 1.55B - 19.45 19.45 0.25 1.29% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
U-Best Polymer 14.9 1.54B - 14.9 14.9 0.10 0.68% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Unique Optical 26.9 1.08B - 26.9 26.9 0.05 0.19% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Zimmite Taiwan 49.15 1.56B - 49.15 49.15 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Chi Hua Fitness 53.2 1.70B - 53.2 53.2 0.40 0.76% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Chime Ball Tech 33.8 1.59B - 33.8 33.8 0.80 2.42% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Cryomax Cooling 21.6 1.40B - 21.6 21.6 0.90 4.35% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Eminent Luggage 9.38 1.39B - 9.38 9.38 0.18 1.96% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Hsinli Chemical 20.1 1.41B - 20.1 20.1 0.10 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Hung Chou Fiber 8.35 1.11B - 8.35 8.35 0.07 0.84% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Jung Shing Wire 11.9 1.75B - 11.9 11.9 0.25 2.10% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Kuang Hong Arts 49 1.47B - 49 49 0.65 1.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Mikobeaute Intl 55 1.21B - 55 55 0.30 0.55% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Optivision Tech 23.1 1.12B - 23.1 23.1 2.10 10.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Perfect Medical 30.1 1.19B - 30.1 30.1 0.10 0.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Rodex Fasteners 31.3 1.90B - 31.3 31.3 0.40 1.28% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Sofiva Genomics 60 1.27B - 60 60 1.50 2.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Soonest Express 50 1.50B - 50 50 0.20 0.40% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Syscom Computer 17.15 1.71B - 17.15 17.15 0.10 0.59% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Ta Chia Yung Ho 23.6 998.87M - 23.6 23.6 0.30 1.27% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Taiwan Calsonic 24.65 1.58B - 24.65 24.65 0.05 0.20% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Taiwan Fructose 11.2 1.91B - 11.2 11.2 0.05 0.45% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Tons Lightology 27.8 1.07B - 27.8 27.8 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Xin Chio Global 20.05 1.18B - 20.05 20.05 0.65 3.24% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Acmepoint Energy 48.65 1.58B - 48.65 48.65 0.35 0.72% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Ahoku Electronic 11.55 1.17B - 11.55 11.55 0.05 0.43% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
Art Emperor Tech 76.7 1.37B - 76.7 76.7 2.40 3.23% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی