شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.6967
قیمت روز
0 (1%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:47:04
0 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:03:40
5 (10.20%)
تغییر ۳ ماهه
5 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
13 (31.71%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

252
قیمت روز
5 (1.9%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:01:00
85 (25.23%)
تغییر ۳ ماهه
76 (23.18%)
تغییر ۶ ماهه
77 (23.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISDN Holdings Ltd 0.16 68.73M 0.15 0.15 0.16 0.01 8.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
World Precision Machinery Ltd 0.17 68.00M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Sarine Technologies Ltd 0.192 67.31M 0.19 0.19 0.192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Tiong Seng Holdings Ltd 0.15 66.72M 0.162 0.15 0.162 0.01 4.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Vibrant Group Ltd 0.096 66.48M 0.082 0.082 0.096 0.00 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Koh Brothers Group Ltd 0.16 65.99M - 0.15 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۷
JEP Holdings Ltd 0.152 62.92M 0.148 0.148 0.152 0.00 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Aoxin Q & M Dental 0.164 62.58M - 0.164 0.164 0.01 9.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
PNE Industries Ltd 0.74 62.10M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
New Toyo International Holdings Ltd 0.14 61.52M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
CNMC Goldmine Holdings Ltd 0.15 61.15M 0.146 0.146 0.15 0.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Nera Telecommunications Ltd 0.168 60.80M - 0.168 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۷
HC Surgical Specialists 0.395 59.47M 0.35 0.35 0.395 0.01 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Goodland Group Ltd 0.165 59.43M - 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۷
Yamada Green Resources Ltd 0.33 58.34M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Karin Technology Holdings Ltd 0.27 57.98M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
MindChamps PreSchool 0.24 57.98M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Hyphens Pharma 0.19 57.08M - 0.19 0.19 0.00 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Samudera Shipping Line Ltd 0.106 57.03M - 0.106 0.106 0.00 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
ST Group Food Industries 0.23 55.35M - 0.23 0.23 0.01 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Tat Seng Packaging Group Ltd 0.35 55.02M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Thakral Corporation Ltd 0.42 54.96M - 0.42 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Avi Tech Electronics Ltd 0.32 54.73M 0.305 0.305 0.32 0.01 3.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
OKP Holdings Ltd 0.175 53.98M - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Wilton Resources Corporation Ltd 0.021 53.80M - 0.021 0.021 0.00 10.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Serial System Ltd 0.06 53.75M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Mercurius Capital Investment 0.042 53.61M - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Yongmao Holdings Ltd 0.6 53.25M - 0.6 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Grand Venture 0.22 51.54M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۱۴
TMC Education 0.075 51.15M - 0.033 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۰۸
KOP Ltd 0.046 50.97M - 0.046 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۵
Hengyang Petrochemical 0.25 50.87M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۹
TIH Ltd 0.21 50.75M - 0.21 0.21 0.01 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Memiontec 0.24 50.66M - 0.24 0.24 0.01 4.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Japan Foods Holding Ltd 0.29 50.49M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Swiber Holdings Ltd 0.109 50.18M - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
China Bearing Singapore Ltd 0.19 49.63M - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
Medtecs International Corporation 0.09 49.45M 0.093 0.09 0.093 0.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
AEI Corporation Ltd 0.9 49.25M - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Chemical Industries Far East Ltd 0.645 48.98M - 0.56 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی