iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 15:05:00
0 (2.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 11:01:47
8 (17.02%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.24%)
تغییر ۶ ماهه
12 (27.91%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 03:31:00
4 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
4 (1.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MYP Ltd 0.102 162.43M - 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
Sing Holdings Ltd 0.405 162.40M - 0.405 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
AF Global 0.152 160.46M - 0.152 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Ezion Holdings 0.043 160.27M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
800 Super Holdings Ltd 0.89 159.13M - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Penguin International Ltd 0.71 156.32M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
UPP Holdings Ltd 0.165 156.27M - 0.164 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Overseas Education Ltd 0.37 153.68M - 0.37 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Tai Sin Electric Ltd 0.33 151.89M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۵
United Global 0.475 150.20M - 0.475 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
Mermaid Maritime PCL 0.106 149.81M - 0.106 0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
Heeton 0.3 146.32M - 0.295 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
AusGroup Ltd 0.048 146.32M - 0.048 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
PEC Ltd 0.57 145.33M - 0.57 0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
HupSteel Ltd 1.19 145.23M - 1.19 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Singapura Finance Ltd 0.89 141.23M - 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Healthway Medical Corp Ltd 0.031 139.96M - 0.031 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۲۹
Maxi Cash Financial Services Corp 0.135 139.75M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Lum Chang Holdings Ltd 0.365 138.88M - 0.365 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Dyna Mac Holdings Ltd 0.134 137.11M - 0.133 0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
World Class Global 0.14 128.22M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۴۱
IX Biopharma Ltd 0.194 125.89M - 0.194 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Spindex Industries Ltd 1.08 124.59M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
Singapore O&G 0.26 123.97M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
First Ship Lease Trust 0.07 123.76M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Sarine Technologies Ltd 0.35 122.71M - 0.35 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۷:۳۹
Singapore Shipping Corporation Ltd 0.29 120.88M - 0.29 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Hanwell Holdings Ltd 0.215 118.98M - 0.21 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۶
SLB Develop 0.13 118.69M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۴۹
SHS Holdings 0.17 116.48M - 0.165 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۱۶
Nordic Group Ltd 0.295 115.61M - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Alliance Mineral 0.078 115.16M - 0.076 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Tiong Woon Corporation Holding Ltd 0.49 113.80M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
Zhongmin Baihui Retail Group Ltd 0.59 113.18M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
Raffles Education Corporation Ltd 0.082 113.05M - 0.082 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
GS Holdings 0.61 112.85M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
Malaysia Smelting Corp 0.255 111.52M - 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۴۲
Sinostar PEC Holdings Ltd 0.173 110.72M - 0.171 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۴۶
Teckwah Industrialoration 0.465 108.60M - 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
Engro Corporation Ltd 0.915 108.55M - 0.915 0.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷