شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:46:16
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:17
3 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
9 (18.75%)
تغییر ۶ ماهه
15 (35.71%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

286
قیمت روز
10 (3.64%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:58
31 (9.67%)
تغییر ۳ ماهه
45 (13.60%)
تغییر ۶ ماهه
28 (8.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Heatec Jietong 0.032 3.93M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Sinjia Land Ltd 0.011 1.95M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Anchor Resources 0.006 7.47M - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
DBS Bank Ltd Pref 102.9 - - 102.9 102.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Mencast Holdings Ltd 0.016 6.86M - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
New Wave Holdings Ltd 0.005 8.64M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
AnAn 0.004 16.93M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Olam 1.5 4.78B - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Annaik 0.069 19.91M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
ICP Ltd 0.007 21.78M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
NetLink 1 3.90B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
SingTel 2.83 46.20B - 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
SPH REIT 0.815 2.25B - 0.815 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Japfa Ltd 0.57 1.17B - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Vicom Ltd 7.99 708.25M - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Captii Ltd 0.34 10.87M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
GS Holdings 0.575 106.37M - 0.575 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Hatten Land 0.077 110.46M - 0.077 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Rowsley Ltd 0.061 1.61B - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Yangzijiang 0.985 3.89B - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
AsiaPhos Ltd 0.021 20.63M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
AusGroup Ltd 0.024 73.16M - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
IREIT Global 0.685 437.28M - 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Sunright Ltd 0.34 41.75M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Grand Venture 0.225 52.71M - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
MMP Resources 0.004 9.37M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Thai Beverage 0.69 17.33B - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Amplefield Ltd 0.032 28.82M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Courage Invest 0.009 16.09M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
CSE Global Ltd 0.395 203.85M - 0.395 0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Place Holdings 0.016 94.09M - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Top Glove Corp 2.34 6.11B - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Challenger Tech 0.465 160.52M - 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
KLW Holdings Ltd 0.002 10.76M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
KSH Holdings Ltd 0.295 167.60M - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
ASTI Holdings Ltd 0.025 16.37M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Bumitama Agri Ltd 0.425 738.44M - 0.425 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
iFAST Corporation 1.03 279.33M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
ISDN Holdings Ltd 0.18 77.32M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Sinarmas Land Ltd 0.188 800.10M - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی