شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7052
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:15:28
0 (4.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:14
6 (12.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

261
قیمت روز
3 (1.18%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:30:44
78 (22.98%)
تغییر ۳ ماهه
63 (19.48%)
تغییر ۶ ماهه
76 (22.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tai Sin Electric Ltd 0.295 135.78M 0.29 0.29 0.295 0.02 7.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Second Chance Properties Ltd 0.176 132.93M - 0.176 0.176 0.01 3.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
ABR 0.655 131.65M - 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Sing Holdings Ltd 0.325 130.32M - 0.325 0.325 0.02 4.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Lum Chang Holdings Ltd 0.33 125.56M - 0.33 0.33 0.01 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
AF Global 0.117 123.51M - 0.117 0.117 0.00 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Isetan Singapore Ltd 2.95 121.69M 2.9 2.9 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Zhongmin Baihui Retail Group Ltd 0.63 120.85M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Eagle Hospitality Trust 0.137 119.57M - 0.137 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۹
Heeton 0.245 119.50M - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸
World Class Global 0.13 119.06M 0.129 0.129 0.13 0.05 58.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
UPP Holdings Ltd 0.125 118.39M 0.127 0.125 0.127 0.00 3.31% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Overseas Education Ltd 0.285 118.38M - 0.285 0.285 0.01 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Alliance Mineral 0.078 115.16M - 0.076 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Singapura Finance Ltd 0.715 113.46M - 0.715 0.715 0.01 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
IX Biopharma Ltd 0.174 112.91M - 0.174 0.174 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Healthway Medical Corp Ltd 0.025 112.78M - 0.025 0.025 0.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
APAC Realty 0.315 111.89M 0.31 0.31 0.315 0.02 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Geo Energy Resources Ltd 0.079 110.54M - 0.079 0.079 0.00 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
SHS Holdings 0.16 109.62M 0.157 0.157 0.16 0.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Serial System Ltd 0.12 107.50M - 0.12 0.12 0.03 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Noble 0.081 107.25M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Singapore Medical Group Ltd 0.22 106.23M 0.215 0.215 0.22 0.02 7.32% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
PEC Ltd 0.415 105.81M - 0.415 0.415 0.01 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Fortress Minerals 0.21 105.00M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
Sinostar PEC Holdings Ltd 0.161 103.04M - 0.161 0.161 0.00 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Hanwell Holdings Ltd 0.186 102.94M - 0.186 0.186 0.02 8.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Singapore Shipping Corporation Ltd 0.245 102.12M - 0.245 0.245 0.02 8.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Raffles Education Corporation Ltd 0.074 102.02M - 0.074 0.074 0.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
First Ship Lease Trust 0.057 100.78M 0.058 0.057 0.058 0.01 8.77% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Penguin International Ltd 0.45 99.08M 0.445 0.445 0.45 0.02 4.65% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
Engro Corporation Ltd 0.835 99.06M - 0.835 0.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Hatten Land 0.069 98.99M - 0.065 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
MYP Ltd 0.061 97.14M - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۷
Teckwah Industrialoration 0.41 95.76M - 0.41 0.41 0.01 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
Tiong Woon Corporation Holding Ltd 0.41 95.22M - 0.41 0.41 0.01 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۸
San Teh Ltd 0.275 94.06M - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Yorkshine Holdings 0.48 91.91M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mermaid Maritime PCL 0.065 91.87M 0.064 0.064 0.065 0.00 4.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۷
mDR Ltd 0.001 90.69M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی