شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.6951
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:36:04
0 (6.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

55
قیمت روز
1 (1.85%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:02
5 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.24%)
تغییر ۶ ماهه
14 (34.15%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

245
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
93 (27.51%)
تغییر ۳ ماهه
76 (23.60%)
تغییر ۶ ماهه
91 (27.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 35.28 119.48B - 35.28 35.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DBS 17.92 45.86B 18.04 17.92 18.04 0.49 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
SingTel 2.58 42.12B 2.55 2.55 2.58 0.04 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
SingTel 2.57 42.12B - 2.57 2.57 0.05 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
OCBC Bank 8.38 36.88B 8.44 8.38 8.44 0.25 2.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
JSH 21.6 34.42B 21.7 21.6 21.7 0.63 2.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
UOB 18.8 31.41B 18.96 18.8 18.96 0.57 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Prudential 19.3 29.46B - 19.3 19.3 0.60 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Alibaba Pictures 1.17 26.55B - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۱۱
Jardine Matheson 48.96 26.27B 48.92 48.92 48.96 0.82 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Wilmar 3.14 19.88B 3.16 3.14 3.16 0.20 6.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Shangri-La Asia 5.3 18.54B 5.33 5.3 5.33 0.10 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Fortune REIT 8.6 16.63B - 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Thai Beverage 0.6 15.07B - 0.6 0.6 0.03 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
IHH Healthcare 1.64 14.54B - 1.64 1.64 0.01 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Capitaland 2.62 13.20B 2.66 2.62 2.66 0.09 3.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
HK Land Holdings 3.89 13.06B 3.84 3.84 3.89 0.09 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Keppel Corp 5.37 9.75B 5.41 5.37 5.41 0.14 2.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Singapore Exchange 9.09 9.73B 9.03 9.03 9.09 0.21 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
ST Engineering 2.93 9.14B 2.95 2.93 2.95 0.12 4.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Ascendas Real Estate Inv 2.52 9.12B 2.53 2.52 2.53 0.14 5.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Dairy Farm Intl Holdings 4.31 8.39B 4.26 4.26 4.31 0.07 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Great Eastern Holdings Ltd 17.52 8.29B 17.7 17.52 17.7 0.38 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Genting SP 0.65 7.84B 0.66 0.65 0.66 0.02 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Jardine C&C 18.28 7.28B 18.66 18.28 18.66 1.07 5.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Singapore Airlines 5.5 6.52B 5.57 5.5 5.57 0.15 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Capitaland Mall 1.52 5.61B 1.54 1.52 1.54 0.10 6.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Mapletree Logistics Trust 1.5 5.46B 1.48 1.48 1.5 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Top Glove Corp 2.1 5.41B 2.13 2.1 2.13 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
UOL Group 6.36 5.36B 6.34 6.34 6.36 0.13 2.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Capitaland Commercial Trust 1.33 5.13B 1.34 1.33 1.34 0.10 7.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Mapletree Commercial Trust 1.5 4.96B - 1.5 1.5 0.12 8.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Mapletree Industrial Trust 2.12 4.67B 2.18 2.12 2.18 0.16 7.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Olam 1.36 4.33B - 1.36 1.36 0.06 4.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Venture Corporation Ltd 13.46 3.87B 13.45 13.45 13.46 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Keppel DC REIT 2.32 3.79B - 2.32 2.32 0.02 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tan Chong International Ltd 1.72 3.62B - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
NetLink 0.9 3.51B 0.895 0.895 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Yangzijiang 0.85 3.35B 0.86 0.85 0.86 0.02 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی