روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:20:14
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:45
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
384 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
189 (6.27%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,742
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:32:29
233 (4.23%)
تغییر ۳ ماهه
1,005 (21.23%)
تغییر ۶ ماهه
1,098 (23.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petropavlovsk 28.01 109.52B 28.01 27.89 28.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Gruppa Cherkizovo 2262.5 109.49B 2262.5 2258.5 2263.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Apteki 36 13.83 105.53B 13.83 13.82 13.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
CHTPZ 314.5 96.14B 314.5 314.5 315.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Yatek 115.4 95.43B 115.4 113.3 115.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Gk Samolet 1546.2 95.08B 1546.2 1515.2 1546.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Invest-Development PAO 44000 92.86B 44000 42000 44000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۴۳
OGK-2 0.8355 92.27B 0.8355 0.8318 0.8355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
MosEnrg 2.285 90.83B 2.285 2.262 2.285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
AKB Avangard OAO 1115 89.98B 1115 1115 1115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Ros Agro PLC 915 86.98B 915 915 918.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Lenta Ltd 230.7 85.56B 230.7 229.8 232.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Gruppa LSR 827.2 82.89B 827.2 827.2 831.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
QIWI 796 79.90B 796 790 797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Np Korp Irkut 25.14 77.52B 25.14 25.12 25.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Trubnaya Metallurgicheskaya 74.98 77.46B 74.98 74.98 75.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Organicheskiy Sintez KPAO 38.9 69.44B 38.9 37.67 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Otkrytye investitsii Pref 1603 66.05B 1603 1603 1605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Mos obl sb 1.23 59.91B 1.23 1.226 1.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Irkutskenergo 11.5 54.76B 11.5 11.44 11.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
ALROSA-Nurba ao 65000 52.00B 65000 65000 65200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
LenEnrg 6.07 51.95B 6.07 6.07 6.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Gaz ao 460.5 51.13B 460.5 460.5 468.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
NK RussNeft 171 50.29B 171 171 171.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
KAMAZ 70.5 49.86B 70.5 70.4 70.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
TGK-1 0.0123 47.32B 0.0123 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۴۷
Beluga 3620 45.35B 3620 3613 3620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
PROTEK ao 99.6 44.20B 99.6 99.1 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۷
DVMP ao 14.83 43.77B 14.83 14.76 14.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Kuib.Azot ao 228 40.51B 228 224.6 228.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Kuibishevazot ap 225.8 40.12B 225.8 224 226.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Seligdar PAO 44.75 34.82B 44.75 44.4 44.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Seligdar 44.48 34.61B 44.48 44.48 44.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Rusolovo OAO 11.5 34.50B 11.5 11.5 11.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Var'eganneftegaz 1906 34.48B 1906 1902 1913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
BSP 70.5 32.68B 70.5 70.07 70.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
MRSK Sibiri 0.32 31.96B 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
MRSK CiP 0.283 31.89B 0.283 0.2788 0.283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
SG mechel 78.47 31.76B 78.47 77.64 78.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Megion 315.5 31.38B 315.5 315.5 315.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی