روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0.74%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:20:14
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,202
قیمت روز
24 (0.76%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:45
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
384 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
189 (6.27%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,742
قیمت روز
29 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:32:29
233 (4.23%)
تغییر ۳ ماهه
1,005 (21.23%)
تغییر ۶ ماهه
1,098 (23.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lukoil 6092 3.98T 6089 6089 6111.5 11.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Newmont Goldcorp 4929 3.97T 4950 4929 5000 9.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Kraft Heinz 3187 3.92T 3193 3187 3210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Regeneron Pharma 36631 3.91T 36864 36631 36864 433.00 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
OMZ Pref 4245 3.61T 4230 4230 4245 5.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Ford Motor 864 3.47T 869 864 869 1.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
DuPont De Nemours 6070 3.26T 6046 6046 6070 92.00 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
HP Inc 2599 3.26T 2588 2588 2599 39.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Twitter Inc 4004 3.15T 4000 4000 4060 32.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Biogen 20266 3.04T 20322 20155 20322 86.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
eBay 4400 3.01T 4390 4369 4400 67.00 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Electronic Arts 10556 3.01T 10566 10489 10566 81.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Marathon Petroleum 4355 2.89T 4380 4355 4445 65.00 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Kroger 2768 2.11T 2800 2768 2800 1.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Polyus 15143 2.04T 15218 15128.5 15218 333.00 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Occidental 1979 1.89T 1958 1958 1979 1.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Baker Hughes A 1734 1.87T 1725 1704 1734 37.00 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Gazprom Neft 374.25 1.77T 373.9 373.6 374.25 3.75 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Ozon 4433.5 1.75T 4422 4414 4436 68.50 1.57% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Yandex 4818.4 1.72T 4815 4790 4818.4 12.80 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
NLMK ao 274.62 1.65T 274.46 272.16 274.62 8.32 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Surgut-pref 43.98 1.57T 43.975 43.795 43.98 0.29 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Severstal - ao 1826 1.51T 1817.6 1813.8 1826 74.40 4.25% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Halliburton 1632 1.50T 1620 1620 1643 6.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Take-Two 12508 1.44T 12555 12508 12561 108.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
Lenenergo Pref 165.5 1.42T 165.7 165.35 165.7 1.05 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
United Airlines Holdings 3992 1.31T 3988 3927 3992 75.00 1.91% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Surgut 35.65 1.27T 35.67 35.31 35.67 0.37 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Viatris 1025 1.24T 1027 1020 1027 11.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Tatneft-3 513.1 1.15T 512 512 514.4 1.90 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Tatneft Pref 481.2 1.08T 480.9 479.4 481.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
American Airlines 1614 1.04T 1611 1574 1614 21.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
AK Transneft Pref 139000 1.01T 138800 138800 139500 500.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Gap 2606 977.67B 2579 2579 2606 81.00 3.21% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
United Company Rusal 55.695 846.17B 55.885 55.695 56.23 2.16 4.03% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
ALROSA ao 114.26 823.69B 113.69 113.01 114.26 0.99 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
Polymetal International 1668 786.95B 1671.5 1645.6 1671.5 32.00 1.96% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
MMK 65.45 731.36B 65.23 65.23 65.45 0.80 1.24% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
VTB 0.0527 682.76B 0.0525 0.0525 0.0535 0.00 3.04% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۴
X5 Retail Group 2372.5 675.30B 2379 2372.5 2379 19.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی