فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:57:07
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:46
40 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
167 (7.55%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.15%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

560
قیمت روز
5 (0.86%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:31:16
55 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
20 (3.71%)
تغییر ۶ ماهه
84 (17.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emperador 10.38 163.10B 10.38 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
LT Group 13.6 147.17B 13.6 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Converge Information Communications Technology Sol 18.8 141.49B 18.8 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۶
Metro Pacific Inv 3.98 122.37B 3.98 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Phima Energy 7.49 119.54B 7.49 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
GT Capital 532 113.24B 532 532 532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
First Gen 31.3 113.15B 31.3 31.3 31.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Puregold Price Club 36.3 108.01B 36.3 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Megaworld 3.23 103.27B 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Alliance Global 10.78 103.20B 10.78 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Philtrust Bank 97 97.00B 97 97 97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Robinsons Land 17.32 90.27B 17.32 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Security Bank 115 87.79B 115 115 115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Union Bank 71.3 85.42B 71.3 71.3 71.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Robinsons Retail 52.8 82.37B 52.8 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Travellers Int Hotel 5.42 78.24B 5.42 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۳
Philippine Seven 103 77.91B 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Nickel Asia 5.51 77.01B 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Bloomberry Resorts 7 76.66B 7 6.89 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
Century Pacific Food 20 73.50B 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Wilcon Depot 17.62 72.24B 17.62 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Filinvest Development 8.35 72.21B 8.35 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
PAL 6.1 71.06B 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
DMCI 5.28 69.71B 5.28 5.28 5.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Apollo Global 0.222 62.52B 0.222 0.222 0.222 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
China Banking 22.9 61.64B 22.9 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
EAGLE CEMENT 11.52 57.60B 11.52 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۶
Semirara Mining 12.16 51.69B 12.16 12.16 12.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
D&L Industries 7.14 51.00B 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Vista Land 3.7 46.86B 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Top Frontier Inv 138 44.77B 138 138 138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Manila Water 14.44 42.12B 14.44 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Melco Resorts 7.25 42.10B 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Merrymart 5.5 41.62B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۶
DoubleDragon 13.06 41.02B 13.06 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
8990 Holdings 7.22 39.94B 7.22 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Cosco Capital 5.18 37.21B 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Holcim Philippines 5.68 36.07B 5.68 5.68 5.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Philippine National Bank 22.9 34.86B 22.9 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Areit 33.5 34.36B 33.5 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی