شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0061
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:16
0 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,370
قیمت روز
69 (1.1%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:44
776 (13.87%)
تغییر ۳ ماهه
908 (16.62%)
تغییر ۶ ماهه
2,052 (47.52%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

13,325
قیمت روز
151 (1.15%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:30:48
6,062 (31.27%)
تغییر ۳ ماهه
1,788 (11.83%)
تغییر ۶ ماهه
5,361 (28.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens Pakistan Engineering 464.98 3.83B - 460 464.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
General Tyre & Rubber Co Pakistan 31.3 3.82B - 31 31.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Habib Sugar Mills 25.42 3.81B - 25.42 25.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Hinopak Motors 300 3.72B - 277.5 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Masood Textile Mills 53.96 3.64B - 53.96 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Lalpir Power Ltd 9.24 3.51B - 9.1 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
ORIX Leasing Pakistan Ltd 21 3.51B - 21 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Crescent Steel & Allied Products 44.9 3.49B - 42.99 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۶
Cherat Packaging 81 3.44B - 75 81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Macter International 87 3.41B - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
AL-Abbas Sugar Mills 193.5 3.36B - 170.5 193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Sazgar Engineering 93 3.33B - 92 95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
ZAHIDJEE Textile Mills 14.85 3.04B - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Pakistan Cables 85.5 3.04B - 85.5 87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
J.K. Spinning Mills 40.3 2.95B - 40.3 40.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۱۳
Thal Industries 190.99 2.87B - 190.99 190.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۴۵
Singer Pakistan 15.2 2.85B - 14.96 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Dewan Cement Ltd 5.75 2.78B - 5.39 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Ghandhara Industries 60 2.56B - 58.5 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Hi Tech Lubricants 21.7 2.52B - 21 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Synthetic Products Enterprises 28.25 2.50B - 27 28.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Tri Pack Films 63.1 2.45B - 63.1 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۵۶
At-Tahur 15.1 2.44B - 15.01 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
NetSol Technologies 26.85 2.41B - 26.28 26.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Allied Rental Modaraba 9.75 2.36B - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
Mehran Sugar Mills 50 2.33B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
First Treet Manufacturing 11.9 2.33B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Shezan International 265.31 2.33B - 265.31 265.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Atlas Battery Ltd 95 2.31B - 88.62 95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۶
Faisal Spinning Mills 231.02 2.31B - 231.02 231.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۵۶
IGI Life Insurance 13.32 2.27B - 13.32 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
IBL HealthCare 42 2.27B - 39.5 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۶
Clover Pakistan 71.5 2.23B - 68.25 71.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Kohinoor Mills 42.75 2.18B - 42.75 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Ghandhara Nissan 37.05 2.11B - 36.65 37.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Treet Corporation 11.62 2.05B - 11.62 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
First National Equities 7.6 2.03B - 7.48 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
Bhanero Textile Mills 671 2.01B - 671 671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Sunrays Textile Mills 285 1.97B - 285 285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
Towellers Ltd 114.13 1.94B - 114.13 114.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی