شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار تقاضا

0.0062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 13:49:48
0 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:23
773 (13.31%)
تغییر ۳ ماهه
1,199 (22.27%)
تغییر ۶ ماهه
2,000 (43.65%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,995
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:31:03
452 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,485 (8.04%)
تغییر ۶ ماهه
121 (0.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Atlas Honda 372 46.16B - 372 372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
GOC Pakistan 44.65 328.15M - 44.65 44.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Habib Adm Ltd 35 1.40B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
JDW Sugar Mills 260 15.54B - 260 270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Modaraba Al-Mali 3.15 - - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Olympia Spinning 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Ados Pakistan Ltd 13.15 - - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Asim Textile Mills 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Sunrays Textile Mills 254.54 1.76B - 254.54 254.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
United Distributors Pakistan 25 1.01B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۱
Sme Leasing 2.4 - - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲:۱۷
Pakistan General Insurance 1.9 - - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲:۱۷
East West Life Assurance 8.2 903.39M - 8.2 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۸
Ibrahim Fibres 60 18.63B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۸:۰۸
Premier Insurance 4.9 247.77M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵:۲۲
EFG Hermes Pakistan 14 280.22M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵:۲۲
BIPL Securities 6.99 699.00M - 6.99 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۲۵
Ghazi Fabrics Int 2.6 - - 2.5 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Ashfaq Textile Mills 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Apna Microfinance Bank 19.83 6.82B - 19.83 19.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Quetta Textile Mills 10.84 140.92M - 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۵۹
Pakistan PVC Ltd 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
J A Textile Mills 3.84 48.39M - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
Sanghar Sugar Mills 22.49 268.67M - 22.49 22.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
Ravi Textile Mills 2.05 - - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۴۱
JS Global Capital 61.5 1.88B - 61.5 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۶
Universal Insurance 4.05 - - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۶
Shakarganj Ltd 41 5.13B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۱۰
Sana Industries 42.55 365.66M - 42.55 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۱۰
Shadman Cotton Mills 7.6 134.04M - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۱۰
First Fidelity Leasing Modaraba 2.75 72.64M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۱۰
Ismail Industries 365 24.22B - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۱۰
Awwal Modaraba 10.75 1.08B - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Allied Rental Modaraba 9.5 2.30B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵:۱۸
Kohat Textile Mills 18 374.40M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۵۹
Baluchistan Wheels 57.84 771.25M - 57.84 57.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Trust Modaraba 3.5 - - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Bhanero Textile Mills 576 1.73B - 576 576 35.00 6.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۵۴
First Al-Noor Modaraba 2.9 - - 2.9 2.9 0.10 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۵۴
First IBL Modaraba 2.8 56.53M - 2.8 2.8 0.70 33.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی