شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,163
قیمت روز
21 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
181 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
339 (8.87%)
تغییر ۶ ماهه
755 (22.15%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:00:56
47 (27.11%)
تغییر ۳ ماهه
27 (17.58%)
تغییر ۶ ماهه
27 (17.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gmo Tech 1100 1.17B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Nippan Rental 510 1.16B - 510 510 7.00 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Forlife 580 1.16B - 580 580 41.00 7.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ikuyo 761 1.16B - 761 761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Tokyo Koki 163 1.16B - 163 163 2.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Mitsuboshi 1005 1.15B - 1005 1005 2.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Chuo Build Industry 486 1.14B - 486 486 12.00 2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Wagokoro 404 1.14B - 404 404 12.00 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Kobe Diesel 406 1.13B - 406 406 4.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tetsujin 146 1.13B - 146 146 10.00 6.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Fureasu 486 1.13B - 486 486 74.00 15.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Fonfun 340 1.13B - 340 340 50.00 14.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Appbank 143 1.12B - 143 143 1.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Smedio 584 1.12B - 584 584 68.00 13.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Odawara Auto-Machine Mfg 361 1.12B - 361 361 8.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Hephaist Seiko 176 1.11B - 176 176 13.00 7.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Grandes 324 1.11B - 324 324 11.00 3.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
ChugokuKogyo Co Ltd 335 1.10B 338 335 338 10.00 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Navitas 258 1.10B - 258 258 5.00 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
PA 101 1.09B - 101 101 1.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sadamatsu 929 1.09B - 929 929 11.00 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ligua 828 1.08B - 828 828 72.00 8.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
JTec 126 1.08B - 126 126 4.00 3.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nihon Seikan KK 804 1.08B - 804 804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Daiya Tsusho 1504 1.08B - 1504 1504 15.00 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Globalway 920 1.07B - 920 920 20.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Plat’Home 842 1.07B - 842 842 35.00 4.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
MG Home 373 1.07B - 373 373 26.00 6.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
CSS 209 1.06B - 209 209 2.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Zoa 703 1.02B - 703 703 87.00 12.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Japan Reliance Service 348 1.02B - 348 348 30.00 8.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Shinozakiya 70 1.01B - 70 70 1.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Dualtap 295 1.01B - 295 295 16.00 5.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
ANAP 230 1.00B - 230 230 5.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Toyo Knife 700 1.00B - 700 700 34.00 4.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Micreed 450 985.41M - 450 450 9.00 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tokyo Cosmos Electric 632 979.65M - 632 632 1.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Asahi Kagaku Kogyo 303 978.05M - 303 303 7.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Onex 590 977.06M - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Boso Oil&Fat 655 969.96M - 655 655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی