شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:50:10
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,089
قیمت روز
9 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:51
250 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
457 (12.58%)
تغییر ۶ ماهه
761 (22.87%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

176
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:03:48
19 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
26 (17.64%)
تغییر ۶ ماهه
33 (22.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shinnihonseiyaku 1405 - 1405 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Tokai Soft 1598 - 1598 1598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
AZOOM 3540 - 3540 3540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Nippon Accommodations 680000 - 680000 680000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Beat 138 - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
eSOL 2302 - 2302 2302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Healthcare Medical Invest 139600 - 139600 139600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
AmidA Holdings 991 - 991 991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
San Ju San Financial 1642 - 1642 1642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Kudan 8500 - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Medical Net 502 - 502 502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Ohizumi MFG 891 - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
D.I.System 1622 - 1622 1622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
O-Well 727 - 727 727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Kansai Mirai Financial 662 - 662 662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۶
Koryojyuhan 1571 - 1571 1571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Tecnos Data Science Engineering 3540 - 3540 3540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Axel Mark 701 - 701 701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Narumiya International 1305 - 1305 1305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
BroadBand Security 1600 - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Delta-Fly Pharma 1530 - 1530 1530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Valuenex Japan 1716 - 1716 1716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
SBI Insurance 1086 - 1086 1086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Canadian Solar Infrastructure 120000 - 120000 120000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Yashima & Co 1871 - 1871 1871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Sockets 1432 - 1432 1432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۳۲
Takara Leben 126800 - 126800 126800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Branding Technology 2458 - 2458 2458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Mitsubishi Estate Logistics 362500 - 362500 362500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Interspace 1080 - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
C’Bon Cosmetics 2524 - 2524 2524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
eMnet Japan 2691 - 2691 2691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Bank of Innovation 2459 - - 2459 2459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Actcall 1462 - 1462 1462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Ricksoft 6160 - 6160 6160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
System Support 2289 - - 2289 2289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Ichigo Green 65300 - 65300 65300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Asukanet 1476 - 1476 1476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Drecom 927 - 927 927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Mediaseek 698 - 698 698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷