ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت 03:11:12
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,611
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:47
63 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
104 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
19 (0.41%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 10:07:48
8 (4.04%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.43%)
تغییر ۶ ماهه
24 (14.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hephaist Seiko 418 2.58B 418 418 418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Pixel Companyz 81 2.57B 81 81 81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Alue 1013 2.56B 1013 1013 1013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Forval Realstraight 107 2.55B 107 107 107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Shodensya 431 2.55B 431 431 431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
B&P 1104 2.54B 1104 1104 1104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Sakurajima Futo Kaisha 1690 2.54B 1690 1685 1713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Karula 420 2.52B 420 420 420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Sunwood 537 2.52B 537 537 537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Moonbat 526 2.51B 526 526 526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Japan Living Service 1600 2.51B 1600 1600 1600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Tokyo Cosmos Electric 1764 2.50B 1764 1764 1764 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Kudo 2187 2.50B 2187 2187 2187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Tokyo Automatic Machinery 1732 2.49B 1732 1732 1744 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Kuze 672 2.49B 672 672 672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Flying Garden 1720 2.49B 1720 1720 1720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Fureasu 1067 2.49B 1067 1067 1067 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
KG Intelligence 346 2.48B 346 346 346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Triis 334 2.47B 334 334 334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Tsukui Staff 1531 2.47B 1531 1531 1531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Kanda Tsushinki 1020 2.47B 1020 1020 1020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Cookbiz Co 1089 2.46B 1089 1089 1089 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Nihon ISK 1435 2.46B 1435 1435 1441 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Three F 323 2.45B 323 323 323 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Global Bridge 891 2.44B 891 891 891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Amifa 747 2.42B 747 747 747 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Nippon Shikizai 1155 2.42B 1155 1155 1155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Seven Industries 515 2.41B 515 515 515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Hosoda 128 2.40B 128 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Rise 25 2.40B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Taihei Machinery Works 1714 2.39B 1714 1714 1714 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Jaic 2663 2.39B 2663 2663 2663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Asahi Eito 756 2.39B 756 756 756 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Nextware 188 2.39B 188 188 188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Nissen 1292 2.38B 1292 1292 1292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Create 606 2.38B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Spancrete 304 2.37B 304 304 304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Omikenshi 359 2.37B 359 359 359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Partner Agent 111 2.37B 111 111 111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Furubayashi Shiko 2150 2.37B 2150 2150 2150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی