ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9018
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 16:57:12
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,611
قیمت روز
9 (0.2%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:47
72 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
104 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
53 (1.14%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

195
قیمت روز
1 (0.68%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 10:07:48
9 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.43%)
تغییر ۶ ماهه
25 (14.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ito Yogyo 946 2.91B 946 946 946 30.00 3.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Shuei Yobiko Co Ltd 432 2.91B 432 432 432 1.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
Kyogoku Unyu Shoji 912 2.90B 912 912 912 38.00 4.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Ohmori 196 2.90B 196 196 196 1.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
MKSystem 546 2.90B 546 546 546 11.00 2.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Fuhrmeister Electronics 1176 2.89B 1176 1176 1176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hiraga 1053 2.88B 1053 1053 1053 4.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Izu Shaboten Resort 102 2.88B 102 102 102 1.00 0.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Naigai Co Ltd 349 2.87B 350 349 350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
Yamax 607 2.86B 607 607 607 11.00 1.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Trade Works 847 2.86B 847 847 847 3.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Dream Vision 208 2.86B 208 208 208 1.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Media Research Institute 2512 2.86B 2512 2512 2512 32.00 1.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Howtelevision 2260 2.85B 2260 2260 2260 63.00 2.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Kitanihon Spinning 182 2.84B 182 182 182 10.00 5.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
internet infinity 529 2.84B 529 529 529 2.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
CRG 521 2.83B 521 521 521 4.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
AVIX 114 2.83B 114 114 114 2.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
HKS 1982 2.83B 1982 1982 1982 18.00 0.91% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Toubujyuhan 1061 2.81B 1061 1061 1061 16.00 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Valuenex Japan 1000 2.81B 1000 1000 1000 5.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Kamogawa Grand Hotel 271 2.81B 271 271 271 2.00 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Fuji Hyogo 3020 2.81B 3020 3020 3020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۳
Nextgen 1111 2.81B 1111 1111 1111 19.00 1.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
e-Seikatsu 403 2.81B 403 403 403 4.00 0.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Myotoku 1848 2.80B 1848 1848 1848 51.00 2.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Taka Net Service 25000 2.80B 25000 25000 25000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
AmidA Holdings 640 2.80B 640 640 640 25.00 3.91% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Adish 1500 2.79B 1500 1500 1500 55.00 3.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Meiho HoldingsInc 1758 2.79B 1758 1758 1758 27.00 1.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Meiji Machine 251 2.79B 251 251 251 6.00 2.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Newtech 1466 2.79B 1466 1466 1466 12.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Asahi Rubber 619 2.77B 619 619 619 8.00 1.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Maruyoshi Center 2979 2.77B 2979 2979 2979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۲۷
Leader Electronics 626 2.77B 626 626 626 7.00 1.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Tangoya Co 1830 2.74B 1830 1830 1830 51.00 2.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Chuco 408 2.74B 408 408 408 5.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Sun Capital Management 28 2.74B 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۲۹
Pixta 1201 2.73B 1201 1201 1201 1.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
Buffalo 1180 2.73B 1180 1180 1180 20.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی