شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:15:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,240
قیمت روز
77 (1.85%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:13
199 (4.92%)
تغییر ۳ ماهه
421 (11.02%)
تغییر ۶ ماهه
816 (23.83%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

129
قیمت روز
2 (1.94%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:01:00
44 (25.24%)
تغییر ۳ ماهه
25 (15.98%)
تغییر ۶ ماهه
26 (16.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sailor Pen 104 1.52B - 104 104 1.00 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Care Service 402 1.52B - 402 402 1.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Lapine 645 1.52B - 645 645 15.00 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Shinden Hightex 755 1.51B - 755 755 3.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۵
Hiraga 410 1.51B - 410 410 4.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Kyogoku Unyu Shoji 496 1.51B - 496 496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Seven Industries 1010 1.50B - 1010 1010 36.00 3.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Emergency Assistance Japan 605 1.50B - 605 605 5.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Tokatsu 310 1.50B - 310 310 6.00 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۵
Tatsumi 250 1.50B - 250 250 4.00 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
TBCSCAT 1037 1.50B - 1037 1037 2.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Shanon 1033 1.49B - 1033 1033 45.00 4.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Nix 640 1.49B - 640 640 2.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Asian Star Co 82 1.47B - 82 82 3.00 3.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Branding Technology 966 1.47B - 966 966 56.00 6.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Asaka Industrial 1509 1.45B - 1509 1509 26.00 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Zuken Elmic 231 1.45B - 231 231 8.00 3.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Value Golf 805 1.44B - 805 805 5.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Bestone com 1154 1.43B - 1154 1154 46.00 4.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Aqualine 706 1.43B - 706 706 63.00 9.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Santo 2081 1.43B - 2081 2081 50.00 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Bunkyodo Group 102 1.43B - 102 102 1.00 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Stream 52 1.42B - 52 52 4.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
D.I.System 931 1.42B - 931 931 17.00 1.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Aso Foam Crete 414 1.41B - 414 414 12.00 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Trust Holdings 271 1.41B - 271 271 3.00 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
JEUGIA 1702 1.40B - 1702 1702 2.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Kokusai Chart 231 1.39B - 231 231 10.00 4.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
G-Factory 215 1.39B - 215 215 19.00 9.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Tay Two 24 1.39B - 24 24 1.00 4.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Mullion 880 1.38B - 880 880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Okato 128 1.37B - 128 128 10.00 8.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Virtualex Consulting 477 1.37B - 477 477 24.00 5.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Sanyo Department Store 1710 1.37B - 1710 1710 290.00 16.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
DM Solutions 554 1.37B - 554 554 19.00 3.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Fuji Seiki 173 1.36B - 173 173 3.00 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Arigatou Services 1465 1.35B - 1465 1465 65.00 4.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Tokyo Board Industries 522 1.35B - 522 522 58.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Nepon 1130 1.35B - 1130 1130 30.00 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Early Age 425 1.35B - 425 425 12.00 2.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی