شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:21:13
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.97%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,168
قیمت روز
11 (0.26%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:18
243 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
332 (8.65%)
تغییر ۶ ماهه
769 (22.62%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:49
39 (22.38%)
تغییر ۳ ماهه
18 (11.97%)
تغییر ۶ ماهه
18 (11.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sougou Shouken 730 2.19B - 730 730 76.00 11.62% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Graphite Design 339 2.19B - 339 339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Flying Garden 1515 2.19B - 1515 1515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Intrance 59 2.19B - 59 59 6.00 10.17% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Ekitan 398 2.19B - 398 398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
DNA Chip Research 430 2.19B - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Fuji Hyogo 2349 2.19B - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Konica Minolta, Inc. 8.67 2.19B - 8.67 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Central General Development 283 2.19B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Writeup 835 2.18B - 835 835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Sanno 472 2.18B - 472 472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Refinverse 713 2.17B - 713 713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Danto Holdings Corp 73 2.17B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
Tokyo Soir 649 2.17B - 649 649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Wakou Shokuhin 2650 2.17B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Passport 147 2.17B - 147 147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Nippon Rad 408 2.16B - 408 408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Meiji Machine 190 2.16B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Eidai Kako 1494 2.14B - 1494 1494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
OptoElectronics 345 2.13B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
NLINKS 297 2.13B - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Morio Denki 1550 2.13B - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Toubujyuhan 785 2.13B - 785 785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
SecuAvail 628 2.12B - 628 628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Inclusive 877 2.12B - 877 877 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Cookbiz Co 937 2.11B - 937 937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Akasaka Diesels 1402 2.11B - 1402 1402 27.00 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
CVS Bay Area Inc 428 2.11B - 428 428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
Shinyei Kaisha 557 2.11B - 550 557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
HIP 529 2.10B - 529 529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
No.1 Co 680 2.09B - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Sunwood 442 2.09B - 442 442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Kyoritsu Computer & Communication 1737 2.08B - 1737 1737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
River Eletec 282 2.08B - 282 282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
internet infinity 391 2.08B - 391 391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Geonext 15 2.08B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Kycom 410 2.08B - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Townnews-Sha 375 2.07B - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
JGC Corp. 16.07 2.07B - 16.07 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۵۵
Kudo 1810 2.07B - 1810 1810 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی