شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (887.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (901.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

573,702
قیمت روز
4,685 (0.82%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:28
24,726 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
80,653 (16.36%)
تغییر ۶ ماهه
137,577 (31.55%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,697
قیمت روز
80 (3.04%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:58
419 (13.46%)
تغییر ۳ ماهه
682 (20.19%)
تغییر ۶ ماهه
668 (19.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apexindo Pratama Duta 134 356.42B - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Modernland Realty Ltd 79 943.84B - 79 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Panorama Sentrawisata 51 61.20B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Pelangi Indah Canindo 280 159.15B - 270 280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Pelat Timah Nusantara 402 1.01T - 402 404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Prima Cakrawala Abadi 216 256.67B - 216 216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Protech Mitra Perkasa 386 142.01B - 386 386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
PT Kendaraan Terminal 308 545.52B - 306 308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Tridomain Performance 95 1.02T - 100 95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Maspion Indonesia 258 1.15T - 258 298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Fuji Finance Indonesia 101 113.82B - 100 101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Gunawan Dianjaya Steel 55 464.49B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Malacca Trust Wuwungan 56 80.87B - 56 58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Pembangunan Jaya Ancol 416 665.60B - 416 430 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Putra Rajawali Kencana 81 397.61B - 80 81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Ricky Putra Globalindo 105 67.38B - 105 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Superkrane Mitra Utama 470 675.00B - 462 470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Budi Starch & Sweetener 91 409.41B - 91 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Central Omega Resources 94 524.36B - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Intan Baruprana Finance 320 485.54B - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Lippo General Insurance 3500 525.00B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Lotte Chemical Titan PT 84 467.58B - 84 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Resource Alam Indonesia 194 910.53B - 186 194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Digital Mediatama Maxima 100 500.00B - 100 98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Industri Dan Perdagangan 54 765.00B - 50 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Satyamitra Kemas Lestari 180 625.60B - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Sentral Mitra Informatika 360 254.81B - 360 366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Victoria Insurance Tbk PT 119 173.34B - 119 121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Communication Cable Systems 252 250.00B - 248 252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Era Mandiri Cemerlang Tbk PT 282 226.67B - 278 282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT 93 186.28B - 93 94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Bank Harda Internasional Tbk PT 58 242.70B - 58 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Elnusa 196 1.43T - 196 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Nippon 1205 7.36T - 1205 1205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indosat 2150 11.68T - 2150 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Phapros 980 810.60B - 975 980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Indofood 6525 57.29T - 6525 6525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Link Net 2780 7.92T - 2760 2780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Matahari 1220 3.42T - 1220 1245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Petrosea 1255 1.27T - 1255 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی