شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1286
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۸
ساعت 20:43:06
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

287
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:39
10 (3.61%)
تغییر ۳ ماهه
27 (10.38%)
تغییر ۶ ماهه
47 (19.58%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

13,124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:08:21
1,236 (10.40%)
تغییر ۳ ماهه
614 (4.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,484 (12.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China First Capital 0.27 23.24B - 0.27 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
Foxconn Interconnect 2.67 23.03B - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Dah Sing Banking 10.58 22.87B - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
VTech 78.75 22.54B - 78.75 78.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
SITC Int 9.92 22.52B - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Shenzhen Investment 3.06 22.40B - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Yangtze Optical Fibre and Cable 15.96 22.17B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Greentown China 11.18 21.98B - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Alibaba Pictures 1.45 21.92B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Zhongwang 3.09 21.85B - 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Shanshui Cement 2.97 21.50B - 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Towngas China Co 5.48 21.32B - 5.48 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Maple Leaf Educational 3.25 21.30B - 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Billion Industrial Holdings 5.85 21.02B - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Chongqing Iron Steel Co 0.94 20.97B - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Times Property 16.04 20.87B - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Yixin Group 1.81 20.59B - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
CMBC Capital 0.133 20.37B - 0.133 0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
COSCO Pacific 6.29 20.12B - 6.29 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Chong Sing FinTech 0.012 20.06B - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Haitong Int Securities 2.7 19.95B - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Tianrui Cement 7.25 19.86B - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Development Bank 1.4 19.85B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Zhaojin Mining Industry 8.9 19.84B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
HengTen Networks 0.114 19.77B - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Shanghai Industrial 15.02 19.74B - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China Oriental 3.06 19.73B - 3.05 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
Kaisa Holdings 4.08 19.72B - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Johnson Electric 18.72 19.55B - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
L’Occitane International 19.08 19.41B - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
China High Speed Transmission Equip 5.63 19.23B - 5.63 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Greentown Service 8.99 19.14B - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Chinese Estates 6.38 19.08B - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Zhenro Properties 5.27 19.05B - 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Soho China Ltd 3.16 18.98B - 3.06 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
A-Living Services 30.9 18.94B - 30.9 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
China Yuhua Education 5.95 18.94B - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Harbin Bank Co 1.52 18.91B - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Shenzhen Expressway 10.98 18.80B - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fu Shou Yuan Int 7.03 18.64B - 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴