یونان
یونان

FTSE/Athex 20

903
قیمت روز
4 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:03:44
115 (14.55%)
تغییر ۳ ماهه
212 (30.75%)
تغییر ۶ ماهه
310 (52.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iaso 1.5 182.95M 1.5 1.45 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۸
ThesKi Water 5 182.23M 5.02 5 5.02 0.04 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
J. & P. Avax 1.178 168.86M 1.192 1.178 1.192 0.03 2.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Euro Reliance 5 155.84M 4.99 4.99 5 0.08 1.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Karatzi 10.5 154.14M 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Athens Medical 1.72 149.19M 1.74 1.72 1.74 0.10 5.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Trastor Reic 0.855 128.81M 0.855 0.855 0.855 0.02 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Intracom Hold 1.478 111.16M 1.496 1.478 1.496 0.01 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Entersoft 3.52 107.70M 3.55 3.52 3.55 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Iktinos Hellas 0.907 103.24M 0.915 0.907 0.915 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Flexopack SA 8.8 103.14M 8.8 8.8 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
Forthnet SA 0.3 103.06M 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۷
Reds 1.74 99.94M 1.75 1.74 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Alpha Astika Akinita SA 6.65 93.10M 6.65 6.65 6.65 0.05 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Plaisio Comp 4.31 92.28M 4.16 4.16 4.31 0.16 3.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Attica Bank 0.1618 74.72M 0.1644 0.1618 0.1644 0.00 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
PG Nikas 1.4 74.42M 1.4 1.08 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۳
Intercontinental Intl RE 7 73.31M 7 6.9 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
Epsilon Net 5.3 72.36M 5.3 5.3 5.3 0.02 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Interlife 4.08 72.06M 4.08 4.08 4.08 0.02 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
BriQ Properties 1.945 68.14M 1.945 1.945 1.945 0.02 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Nireus Aqua 0.23 67.62M 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۵۵
Techn Olympic 1.504 61.45M 1.492 1.492 1.504 0.02 1.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Papoutsanis 2.21 59.73M 2.24 2.21 2.24 0.01 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Pasal Real Estate Development 1.7 59.57M 1.7 1.6 1.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Alumil 1.73 56.56M 1.75 1.73 1.75 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Profile Syst 4.8 56.43M 4.9 4.8 4.9 0.09 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Intracom Constructions 1.72 54.96M 1.745 1.72 1.745 0.02 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Elinoil Hellenic Petroleum Co 2.08 49.32M 2.08 2.08 2.08 0.06 2.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Daios Plastics 3.28 48.90M 3.28 3.28 3.28 0.02 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Petros Petropoulos SA 6.68 47.23M 6.8 6.68 6.8 0.08 1.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Eltrak 3.3 46.37M 3.3 3.3 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Space Hellas 7.16 46.23M 7.16 7.16 7.16 0.30 4.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Loulis Mills 2.6 44.51M 2.6 2.56 2.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۹
Elton S.A. 1.62 43.30M 1.62 1.62 1.62 0.01 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Piraeus Bank 1.61 42.82M 1.62 1.61 1.62 0.01 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Geke SA 5 42.09M 5 5 5 0.42 9.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Audio Visual 0.323 41.32M 0.334 0.323 0.334 0.01 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
Cars Motorcycles Marine Engine 1.4 40.90M 1.4 1.4 1.4 0.02 1.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۴۳
Performance Technologies 9.9 40.07M 10.2 10.2 9.9 0.45 4.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی