iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,716
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 21:01:57
486 (5.27%)
تغییر ۳ ماهه
1,186 (13.90%)
تغییر ۶ ماهه
1,354 (16.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor ADR 126.82 179.96B - 126.82 126.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۴
Toyota Motor 64.2 179.96B - 64.2 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲
Royal Dutch Shell B 22.9 178.31B - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Royal Dutch Shell B 22.93 178.31B - 22.93 22.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Royal Dutch Shell A 22.75 178.31B - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Royal Dutch Shell A 23.105 178.31B - 23.105 23.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۰۷
Royal Dutch Shell A 22.59 178.31B - 22.59 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell A 22.73 178.31B - 22.73 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell B 23.415 178.31B - 23.415 23.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell B 22.71 178.31B - 22.71 23.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell A 22.79 178.31B - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Royal Dutch Shell A 22.7 178.31B - 22.55 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell ADR 45.4 178.31B - 45.4 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲
Royal Dutch Shell B 22.77 178.31B - 22.77 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell B 22.84 178.31B - 22.73 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Royal Dutch Shell B 22.88 178.31B - 22.88 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Boeing 306.1 171.50B - 306.1 310.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Boeing 311.95 171.50B - 311.95 311.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Boeing 309.1 171.50B - 309.1 309.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲
Boeing 304.2 171.50B - 304.2 304.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Boeing 310.1 171.50B - 307.8 310.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۱۵
Boeing 309 171.50B - 309 309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۴
Boeing 305.75 171.50B - 305.75 309.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Adobe 343.5 167.67B - 343.5 343.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Adobe 350.75 167.67B - 350.75 350.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Adobe 342.8 167.67B - 342.8 348.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Adobe 340 167.67B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Adobe 341.65 167.67B - 341.65 341.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
NVIDIA 277.7 165.90B - 275.6 281.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
NVIDIA 270.6 165.90B - 270.6 270.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
NVIDIA 269 165.90B - 269 269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
NVIDIA 286.75 165.90B - 286.75 286.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
NVIDIA 275.3 165.90B - 274.1 284.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
NVIDIA 271.45 165.90B - 271.45 271.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Oracle 50.63 161.68B - 50.54 51.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Oracle 50.39 161.68B - 50.39 50.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۵۸
Oracle 50.97 161.68B - 50.97 50.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۴
Oracle 50.63 161.68B - 50.39 51.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Oracle 50.48 161.68B - 50.38 50.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۳:۱۷
Agricultural Bank Of China 0.368 160.25B - 0.368 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۴