شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
301 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
797 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
129 (1.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Carl Zeiss AG 92.65 8.33B - 92.65 92.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Carl Zeiss AG 93.15 8.33B - 93.15 93.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Carnival Corp 19.62 14.40B - 19.62 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
CompuGroup AG 69.85 3.38B - 69.85 69.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
ConAgra Foods 29.34 14.42B - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Dechra Pharma 31.58 3.31B - 31.58 31.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Middleby Corp 79.5 4.30B - 79.5 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Nemetschek AG 65.9 7.61B - 65.9 65.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Origin Energy 3.86 6.77B - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Owens Corning 53 5.58B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Swedish Match 64.22 10.38B - 64.22 64.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Taylor Wimpey 1.85 5.95B - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Telia Company 3.28 13.47B - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Unipol Gruppo 3.66 2.66B - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Alliant Energy 45.6 11.19B - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
CTS Eventim AG 43.84 4.21B - 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Marine Harvest 18.6 9.68B - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
MVV Energie AG 26.8 1.77B - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Procter&Gamble 104.5 3.82B - 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Rheinmetall AG 80.4 3.46B - 80.4 80.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Under Armour A 9.95 3.96B - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Banco Comercial 0.1166 1.77B - 0.1166 0.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Camden Property 87.5 8.42B - 87.5 87.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Cardinal Health 51.47 14.81B - 51.47 51.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Gerresheimer AG 78.75 2.47B - 78.75 78.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Gold Fields ADR 6.2 5.57B - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Harley-Davidson 23.03 3.45B - 23.03 23.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Quanta Services 37.6 5.17B - 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Telekom Austria 6.63 4.43B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Western Digital 43.9 12.86B - 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Bains Mer Monaco 53.8 1.32B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Coca-Cola Amatil 5.43 3.94B - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Eastman Chemical 67.56 9.26B - 67.56 67.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Invesco Mortgage 4.04 3.49B - 4.04 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Omega Healthcare 30.66 6.89B - 30.66 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Pembina Pipeline 24.36 4.56B - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Societe Generale 16.848 14.24B - 16.848 16.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
The Wendy’s Co 20.8 4.51B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Wartsila Oyj Abp 8.11 4.81B - 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
ANGI Homeservices 11.1 5.51B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی