شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,432
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
301 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
797 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
129 (1.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Man SE VZO 45.6 6.71B - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Nomura ADR 4.02 14.07B - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Proto Labs 110.4 2.93B - 110.4 110.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Royal Gold 106.65 7.12B - 106.65 106.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Royal Gold 107.2 7.12B - 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Royal Mail 2 2.02B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Sanoma Oyj 9.18 1.50B - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Siemens AG 107.72 4.80B - 107.72 107.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Sixt AG ST 80.45 3.78B - 80.45 80.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
SSR Mining 15.4 1.96B - 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Storebrand 5.43 2.51B - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Suedzucker 14.75 3.01B - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Swedbank A 12.62 14.11B - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
TechnipFMC 8.51 3.81B - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Veolia ADR 21.8 12.19B - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
WPX Energy 6.7 3.83B - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Brenntag AG 49.2 7.60B - 49.2 49.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Danske Bank 12.67 10.38B - 12.67 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Fielmann AG 65.15 5.47B - 65.15 65.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Fielmann AG 65 5.47B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
FLSmidth&Co 27.54 1.35B - 27.54 27.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Hochtief AG 88.55 6.22B - 88.55 88.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Hypoport AG 400 2.52B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Jenoptik AG 23.4 1.35B - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Jenoptik AG 23.62 1.35B - 23.62 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
KWS SAAT AG 67.2 2.22B - 67.2 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Novozymes B 51.16 13.72B - 51.16 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Osram Licht 40.7 3.83B - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Rational AG 540 6.14B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Ryanair ADR 71 14.14B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Shaftesbury 7.53 2.32B - 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
UPM-Kymmene 27.24 14.55B - 27.24 27.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Arena Pharma 59 3.24B - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Cargotec Oyj 22.14 1.44B - 22.14 22.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Comdirect AG 13.36 1.89B - 13.36 13.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Hugo Boss AG 30.4 2.10B - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Imperial Oil 16.4 12.03B - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Prosiebensat 12.33 2.79B - 12.33 12.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Bausch Health 17.512 6.05B - 17.512 17.512 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
Campbell Soup 41.94 12.89B - 41.94 41.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی