شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KONE Oyj 73.38 38.04B - 72.76 73.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Neste Oil Oyj 47.3 36.32B - 46.74 47.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LM Ericsson B 9.01 29.89B - 8.97 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Nordea Bank FDR 6.269 25.29B - 6.269 6.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Nokia Oyj 3.296 18.49B - 3.287 3.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Sampo Oyj A 33.24 18.46B - 33.24 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Fortum 16.99 15.09B - 16.98 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
UPM-Kymmene 26.04 13.89B - 25.98 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Telia Company 3.349 13.80B - 3.349 3.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Stora Enso Oyj A 13.95 11.00B - 13.85 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Stora Enso Oyj R 13.465 10.62B - 13.435 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Kesko 21.38 8.48B - 21.28 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Elisa Oyj 50.52 8.09B - 50.32 51.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Kesko 20.3 8.05B - 20.05 20.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Orion Oyj A 39.25 5.51B - 38.9 39.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Orion Oyj B 39.22 5.51B - 38.99 39.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Outotec Oyj 6.085 5.04B - 6.015 6.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Kojamo 18.9 4.67B - 18.9 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Huhtamaki Oyj 40.4 4.22B - 40.08 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Wartsila Oyj Abp 6.32 3.74B - 6.22 6.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Amer Sports 40.01 3.62B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Valmt 22.25 3.33B - 22.04 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Nokian Renkaat Oyj 23.02 3.19B - 22.64 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Tieto Oyj 23.74 2.81B - 23.74 24.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
SSAB B 2.618 2.77B - 2.618 2.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
SSAB A 2.678 2.77B - 2.678 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
DNA 20.84 2.75B - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Metsa Board Oyj B 6.985 2.48B - 6.935 6.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Metsa Board Oyj A 6.96 2.47B - 6.88 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
Ahlstrom-Munksjo 17.96 2.07B - 17.86 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۰۷
Konecranes 24.66 1.95B - 24.42 24.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Metso Oyj 11.5 1.73B - 11.49 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Sanoma Oyj 10.64 1.73B - 10.62 10.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Cargotec Oyj 26.4 1.70B - 26.14 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Kemira Oyj 10.75 1.64B - 10.75 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Terveystalo 10.36 1.32B - 10.22 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Vaisala Oyj A 34.25 1.23B - 34.05 34.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
Citycon Oyj 6.42 1.14B - 6.42 6.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
YIT 5.02 1.05B - 4.98 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی