فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 9.958 40.29B 9.958 9.952 9.977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Neste Oil Oyj 52.18 40.07B 52.18 51.9 54.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
KONE Oyj 70.2 36.41B 70.2 70.1 70.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
LM Ericsson B 9.68 32.19B 9.68 9.68 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
Nokia Oyj 4.905 27.67B 4.905 4.902 4.981 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Sampo Oyj A 40.92 22.72B 40.92 40.88 40.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Fortum 23.48 20.86B 23.48 23.38 23.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
UPM-Kymmene 34.51 18.35B 34.51 34.18 34.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Telia Company 3.768 15.37B 3.768 3.767 3.778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kesko 35.95 14.28B 35.95 35.67 35.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Stora Enso Oyj A 17.35 13.68B 17.35 17.25 17.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Stora Enso Oyj R 16.885 13.32B 16.885 16.745 16.885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kesko 32.1 12.75B 32.1 31.9 32.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Elisa Oyj 54.5 8.73B 54.5 54.22 54.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Outotec Oyj 9.772 8.09B 9.772 9.74 9.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Wartsila Oyj Abp 12.78 7.54B 12.78 12.68 12.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
Valmt 35.99 5.38B 35.99 35.83 36.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kojamo 20.7 5.12B 20.7 20.54 20.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Orion Oyj A 35.4 4.98B 35.4 35.35 35.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Orion Oyj B 35.39 4.97B 35.39 35.39 35.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
Nokian Renkaat Oyj 34.7 4.80B 34.7 34.63 34.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Huhtamaki Oyj 44.25 4.62B 44.25 44.17 44.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
SSAB B 4.163 4.43B 4.163 4.157 4.176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
SSAB A 4.693 4.43B 4.693 4.684 4.706 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Metsa Board Oyj A 10.1 3.59B 10.1 10.05 10.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Metsa Board Oyj B 9.765 3.47B 9.765 9.575 9.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Tieto Oyj 28.1 3.33B 28.1 28.1 28.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۴۹
Cargotec Oyj 48.58 3.13B 48.58 48.44 48.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Konecranes 39.25 3.11B 39.25 39.25 39.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Outokumpu Oyj 5.806 2.63B 5.806 5.714 5.812 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Sanoma Oyj 15.28 2.49B 15.28 15.24 15.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Qt 100.6 2.49B 100.6 100.2 102.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kemira Oyj 14.2 2.17B 14.2 14.19 14.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ahlstrom-Munksjo 17.9 2.06B 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴
Metso Oyj 13.28 2.00B 13.28 13.28 13.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Uponor 26.1 1.91B 26.1 26.1 26.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
Revenio Group 65.15 1.73B 65.15 65.15 65.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی