فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 10.458 41.59B 10.458 10.41 10.526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Neste Oil Oyj 42.98 33.01B 42.98 42.49 43.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 59.16 30.64B 59.16 59.16 59.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
LM Ericsson B 9.16 30.49B 9.16 8.99 9.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Nokia Oyj 5.019 28.34B 5.019 4.973 5.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Sampo Oyj A 43.06 23.68B 43.06 43.06 43.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Fortum 25.56 22.70B 25.56 25.11 25.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
UPM-Kymmene 32.7 17.44B 32.7 32.6 33.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Telia Company 3.454 14.14B 3.454 3.443 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Stora Enso Oyj R 15.44 12.31B 15.44 15.21 15.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Stora Enso Oyj A 16.2 12.31B 16.2 15.85 16.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Kesko 27.97 11.11B 27.97 27.84 27.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Kesko 26 10.32B 26 26 26.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Elisa Oyj 53.28 8.53B 53.28 53.26 53.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Outotec Oyj 9.064 7.51B 9.064 9.022 9.064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Wartsila Oyj Abp 12.34 7.28B 12.34 12.12 12.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Valmt 36.2 5.41B 36.2 36.2 36.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Orion Oyj A 36.5 5.18B 36.5 36.5 36.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Orion Oyj B 36.93 5.18B 36.93 36.68 37.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Kojamo 20.26 5.01B 20.26 20.24 20.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Nokian Renkaat Oyj 32.58 4.50B 32.58 32.29 32.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
SSAB A 4.322 4.11B 4.322 4.322 4.372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
SSAB B 3.835 4.11B 3.835 3.835 3.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Huhtamaki Oyj 38.45 4.01B 38.45 38.45 38.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Qt 136.2 3.38B 136.2 133.2 136.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Metsa Board Oyj B 8.575 3.07B 8.575 8.52 8.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Metsa Board Oyj A 9.22 3.07B 9.22 9.22 9.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Tieto Oyj 25.8 3.06B 25.8 25.56 25.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Konecranes 34.9 2.76B 34.9 34.74 34.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Cargotec Oyj 42.22 2.72B 42.22 42.2 42.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Outokumpu Oyj 5.22 2.36B 5.22 5.22 5.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Sanoma Oyj 13.52 2.20B 13.52 13.42 13.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Ahlstrom-Munksjo 17.9 2.06B 17.9 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۴۴
Kemira Oyj 13.28 2.03B 13.28 13.28 13.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Metso Oyj 13.1 1.97B 13.1 13.1 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Vaisala Oyj A 51 1.84B 51 50.7 51.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
Fiskars 21.8 1.78B 21.8 21.5 21.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی