شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
KONE Oyj 50.78 26.30B - 50.64 51.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
LM Ericsson B 7.21 23.46B 7.19 7.19 7.27 0.06 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Neste Oil Oyj 28 21.50B - 28 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Nordea Bank FDR 4.88 19.69B 4.897 4.88 4.913 0.08 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Nokia Oyj 2.757 15.49B - 2.751 2.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Sampo Oyj A 26.11 14.50B - 26.11 27.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Telia Company 3.167 13.13B 3.197 3.167 3.392 0.22 6.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
UPM-Kymmene 23.12 12.33B - 22.98 23.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Fortum 13.88 12.33B - 13.32 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Elisa Oyj 54.14 8.66B - 54.14 58.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Stora Enso Oyj A 10.9 8.60B - 10.85 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Stora Enso Oyj R 9.19 7.25B - 9.05 9.328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Orion Oyj B 39.02 5.48B - 37.11 39.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Orion Oyj A 38.6 5.42B - 37 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kesko 51.9 5.14B - 50.55 51.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kesko 50.7 5.02B - 49.45 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kojamo 16.2 4.00B 16.1 16.1 16.2 0.18 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
Amer Sports 40.01 3.62B - 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Wartsila Oyj Abp 6.01 3.56B - 6.01 6.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Metso Oyj 20.86 3.13B - 20.35 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Huhtamaki Oyj 28.34 2.96B - 28.02 28.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
DNA 20.84 2.75B - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Valmt 18.32 2.74B - 18.29 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Nokian Renkaat Oyj 17.93 2.49B - 17.93 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Tieto Oyj 19.53 2.31B - 19.47 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Metsa Board Oyj A 5.98 2.13B - 5.94 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
SSAB B 1.839 1.96B 1.845 1.839 1.889 0.07 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
SSAB A 1.895 1.96B 1.904 1.895 1.952 0.06 3.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Metsa Board Oyj B 5.145 1.83B - 5.145 5.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Kemira Oyj 9 1.37B - 8.77 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Sanoma Oyj 7.95 1.30B - 7.95 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Konecranes 16.27 1.29B - 15.67 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Ahlstrom-Munksjo 10.56 1.22B - 10.56 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Cargotec Oyj 16.52 1.06B - 16.26 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Terveystalo 8.16 1.04B - 8.12 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ramirent Oyj 8.77 996.38M - 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۳۵
Citycon Oyj 5.52 982.55M - 5.51 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Vaisala Oyj A 26.8 961.60M - 26.5 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Outokumpu Oyj 2.1 864.73M - 2.1 2.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی