فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Neste Oil Oyj 49.48 38.00B 49.35 48.85 49.48 0.84 1.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
LM Ericsson B 11 36.48B 10.88 10.88 11 0.30 2.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۴۳
Nordea Bank FDR 8.529 34.41B 8.514 8.437 8.529 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
KONE Oyj 66.12 34.29B 65.96 65.96 66.84 1.60 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
FIT Biotech Oy 0.0002 32.47B 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nokia Oyj 4.011 22.58B 4.032 4.011 4.073 0.17 4.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Sampo Oyj A 40.27 22.36B 40.22 39.7 40.27 0.17 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Fortum 22.74 20.20B 22.65 22.53 22.86 0.32 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
UPM-Kymmene 32.68 17.43B 32.67 32.39 32.72 0.51 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Telia Company 3.595 14.72B 3.593 3.545 3.598 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Stora Enso Oyj A 17.25 13.60B 17.15 16.9 17.25 0.10 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Stora Enso Oyj R 15.77 12.44B 15.755 15.595 15.91 0.35 2.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Kesko 25.82 10.24B 25.88 25.66 26.14 0.31 1.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Kesko 23.6 9.36B 23.65 23.6 23.8 0.35 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Outotec Oyj 9.386 7.77B 9.382 9.382 9.616 0.24 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Elisa Oyj 47.79 7.65B 47.81 47.79 48.04 0.17 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Wartsila Oyj Abp 10.57 6.25B 10.55 10.45 10.64 0.25 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Valmt 34.06 5.09B 34.04 33.94 34.29 0.73 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Orion Oyj B 35.96 5.05B 36.04 35.63 36.04 0.65 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Orion Oyj A 35.9 5.05B 36 35.65 36 0.80 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
SSAB B 3.944 4.44B 3.956 3.944 4.08 0.39 9.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
SSAB A 4.35 4.44B 4.347 4.3 4.393 0.38 8.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Kojamo 17.78 4.39B 17.75 17.75 17.9 0.19 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
Nokian Renkaat Oyj 31.78 4.39B 31.64 31.64 31.93 0.97 3.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Huhtamaki Oyj 38.47 4.01B 38.45 38.4 39.27 1.46 3.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Metsa Board Oyj A 10.25 3.64B 10.2 10.1 10.25 0.05 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
Amer Sports 40.01 3.62B 40.01 40 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Metsa Board Oyj B 10.18 3.62B 10.19 10.1 10.19 0.18 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
Tieto Oyj 26.54 3.14B 26.58 26.54 26.96 0.88 3.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Konecranes 37.16 2.94B 37.18 37.09 37.47 1.45 3.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Cargotec Oyj 45.28 2.92B 45.38 45.28 46.1 2.22 4.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
DNA 20.84 2.75B 20.84 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Sanoma Oyj 13.46 2.20B 13.42 13.42 13.78 0.48 3.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Qt 86.7 2.13B 87.7 86.7 93.5 8.70 10.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۲
Kemira Oyj 13.55 2.07B 13.53 13.4 13.63 0.40 2.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Ahlstrom-Munksjo 17.8 2.05B 17.78 17.76 17.8 0.04 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Outokumpu Oyj 4.964 2.05B 4.957 4.951 5.106 0.50 9.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Metso Oyj 12.06 1.81B 12.04 11.99 12.1 0.17 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Uponor 23.44 1.71B 23.46 23.44 23.84 0.84 3.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
Revenio Group 56.1 1.49B 56 56 56.9 2.25 4.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی