شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:29:47
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,926
قیمت روز
22 (0.55%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:31:21
12 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
743 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
859 (17.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Constr Pasur 6854.2 856.78B - 6854.2 6854.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
A.F.P. Habitat 496.71 496.71B - 496.71 496.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
A.F.P. Provida 2277.4 747.02B - 2277.4 2277.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
Multiexport Fo 244.95 345.54B - 244.95 244.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
Pes Camanchaca 56.81 235.80B - 56.81 56.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
Embotelladora Andina 1629.5 1.54T - 1629.5 1629.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
Forus 1019 263.38B - 1019 1019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۱۰
Empresas Tricot 490.31 210.20B - 490.31 490.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۲۳
Salmones Camanchaca 4846.3 595.21B - 4846.3 4846.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Cintac 340 149.54B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۱۳
Hortifrut 885.76 511.37B - 885.76 885.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۱۳
Quinenco 1240 2.06T - 1240 1240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۱۳
Servair Abidjan 1100 12.00B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Ivoirienne 1760 1.06B - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Ivoirienne Banque 2480 124.00B - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3000 60.00B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Starbucks 75.85 87.83B - 75.85 75.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
Gas Natural Chile 172.05 361.50B - 172.05 172.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
Ingevec 90 97.20B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
Las Condes 27945 234.06B - 27945 27945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۸
BOA Mali 1000 15.45B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Alios Finance Safca 300 2.44B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Bank of Africa Niger 3400 44.20B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Cfao Cote d’Ivoire 390 70.74B - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe des Caoutchoucs 1500 32.40B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe Multinationale de Bitumes 2450 19.10B - 2450 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Banvida 203.4 290.86B - 203.4 203.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Norte Grande 2.042 216.37B - 2.042 2.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Cementos Bio-B 700 184.95B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Inst Diagnosti 1713.6 241.50B - 1713.6 1713.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Empresas Lipigas 4929.4 559.85B - 4929.4 4929.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Nei-Ceda Ci 130 1.66B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۷
CVS Health Corp 62.6 84.93B - 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۳۹
Moller Y Perez 463.14 95.82B - 463.14 463.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۴۹
Enaex 7150 879.45B - 7150 7150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۴۸
Cuprum 29 370.34B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۴۸
Invercap 2251.3 336.45B - 2251.3 2251.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۴۸
Watts SA 1060 334.08B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۴۸
Gasco 2000 336.00B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۸
Societe Ivoirienne des Tabacs 610 10.95B - 610 610 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی