شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7266
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:12:04
0 (2.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.94%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

917
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:01:01
55 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
101 (9.96%)
تغییر ۶ ماهه
47 (4.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marret Resource Corp. 3.5 37.12M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Platinum Group Metals 2.11 129.11M - 2.08 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Renaissance Gold Inc. 0.41 28.09M - 0.4 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Spanish Mountain Gold 0.11 26.25M - 0.1 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Strongbow Exploration 0.09 12.04M - 0.09 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Avcorp Industries Inc. 0.03 14.72M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Boston Pizza Royalties 7.02 154.26M - 7.02 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Eagle Plains Resources 0.16 15.02M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Ensign Energy Services 0.72 117.16M - 0.72 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
LOGiQ Asset Management 0.12 9.14M - 0.12 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Polaris Infrastructure 13.25 207.48M - 13.1 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Tamarack Valley Energy 0.75 166.95M - 0.75 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Theralase Technologies 0.245 50.54M - 0.24 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Touchstone Exploration 0.84 154.13M - 0.81 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Dynacor Gold Mines Inc. 1.75 68.27M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Excellon Resources Inc. 0.81 124.61M - 0.73 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Pacific Booker Minerals 2.27 39.91M - 2.27 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Microbix Biosystems Inc. 0.34 36.98M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Resolute Forest Products 2.52 218.57M - 2.5 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Avalon Advanced Materials 0.06 20.24M - 0.06 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Indigo Books & Music Inc. 1.34 37.37M - 1.29 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Centric Health Corporation 0.23 95.94M - 0.22 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Mountain Province Diamonds 0.33 67.96M - 0.255 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Orbit Garant Drilling Inc. 0.48 17.77M - 0.48 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Pacific North West Capital 0.07 9.60M - 0.065 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Rocky Mountain Dealerships 4.47 86.08M - 4.47 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Moneta Porcupine Mines Inc. 0.145 45.17M - 0.145 0.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
North American Construction 8.66 213.91M - 8.64 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Ten Peaks Coffee Company Inc. 2.95 26.87M - 2.92 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Advanced Proteome Therapeutics 0.1 2.10M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Genesis Land Development Corp. 1.18 48.84M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Mandalay Resources Corporation 2.05 184.91M - 2 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Erdene Resource Development Corp 0.23 45.07M - 0.225 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Firan Technology Group Corporation 1.84 41.80M - 1.83 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Mediagrif Interactive Technologies 6.29 98.29M - 6.29 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
American Hotel Income Properties LP 2.5 196.11M - 2.5 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Brookfield Real Estate Services Inc 9.94 95.31M - 10.11 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Melcor Real Estate Investment Trust 3.5 45.89M - 3.45 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Atco 38.82 4.44B - 38.82 39.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
B2Gold 7.5 7.42B - 7.13 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی