شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7472
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:42:14
0 (4.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.15%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

991
قیمت روز
2 (0.22%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:02:27
87 (9.59%)
تغییر ۳ ماهه
62 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greatbanks Resources 0.175 2.54M - 0.175 0.175 0.01 2.94% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Petro Victory Energy 0.43 3.96M - 0.43 0.43 0.02 4.88% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Raise Production Inc 0.05 5.68M - 0.05 0.05 0.01 11.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Sulliden Minerals SA 0.075 4.54M - 0.075 0.075 0.01 7.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Transatlantic Mining 0.06 5.02M - 0.045 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Blind Creek Resources 0.19 4.95M - 0.15 0.19 0.06 40.74% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Briacell Therapeutics 8.8 6.35M - 8.8 8.8 0.05 0.57% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Copper Lake Resources 0.025 3.69M - 0.025 0.025 0.01 20.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Fjordland Exploration 0.08 3.93M - 0.08 0.08 0.01 14.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Greencastle Resources 0.09 3.48M - 0.09 0.09 0.01 12.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
IBEX Technologies Inc 0.21 5.20M - 0.21 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Relevium Technologies 0.035 7.10M 0.03 0.03 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
DelphX Capital Markets 0.06 5.92M - 0.06 0.06 0.01 8.33% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Durango Resources Inc. 0.15 6.93M - 0.15 0.15 0.01 3.45% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Golden Share Resources 0.17 6.57M - 0.17 0.17 0.01 6.25% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Gunpowder Capital Corp 0.15 2.53M - 0.145 0.15 0.01 7.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Margaret Lake Diamonds 0.045 2.46M - 0.045 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Margaret Lake Diamonds 0.045 2.46M - 0.045 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Bluebird Battery Metals 0.1 6.71M - 0.1 0.1 0.01 5.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Gulf & Pacific Equities 0.21 4.47M - 0.21 0.21 0.01 4.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Lithium Energy Products 0.085 6.64M - 0.085 0.085 0.01 11.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
New Nadina Explorations 0.12 3.38M - 0.12 0.12 0.01 4.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Pangolin Diamonds Corp. 0.035 6.52M - 0.035 0.035 0.01 16.67% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Stellar AfricaGold Inc. 0.07 4.71M 0.065 0.065 0.07 0.02 27.27% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Honey Badger Exploration 0.085 6.83M - 0.085 0.085 0.01 5.88% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
iSign Media Solutions Inc 0.04 5.52M - 0.04 0.04 0.01 12.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Top 10 Canadian Financial 6.68 7.06M - 6.68 6.68 0.03 0.45% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Cannabis Growth Opportunity 0.31 4.98M - 0.31 0.31 0.05 14.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
VirtualArmor International Inc 0.06 6.39M - 0.06 0.06 0.01 20.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Gem International Resources Inc 0.18 3.43M 0.19 0.18 0.19 0.01 5.88% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Mint 0.04 7.89M 0.03 0.03 0.04 0.01 14.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
NxGold 0.72 10.13M 0.65 0.65 0.72 0.02 2.86% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
CO2 Gro 0.14 9.54M - 0.14 0.155 0.02 12.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Fincanna 0.115 11.42M - 0.115 0.115 0.01 9.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Palamina 0.32 11.62M - 0.32 0.335 0.02 6.25% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Timberline 0.225 9.90M - 0.225 0.225 0.02 7.14% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Ackroo Inc. 0.115 8.87M - 0.115 0.115 0.01 9.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
CB2 Insights 0.125 10.29M - 0.125 0.125 0.01 8.70% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Compass Gold 0.265 14.42M - 0.265 0.265 0.01 1.92% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
DV Resources 0.15 11.15M - 0.15 0.15 0.03 20.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی