شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

لو بلغارستان / دلار

0.5775
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 07:01:06
0 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.45%)
نوسان سالیانه

BGBX40

467
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:06
69 (12.90%)
تغییر ۳ ماهه
77 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
110 (19.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agria Group Holding AD 5.25 35.70M - 5 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
CEZ Electro BG 22000 110.00M - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Velgraf Asset 4 275.92M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Bulgartabac Holding AD 5.5 40.52M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۴۸
Neochim AD 27 69.82M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۴۸
Advance Equity 0.2 7.19M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۴۸
Lomsko Pivo AD 0.33 1.47M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۴۸
Yuri Gagarin PLC 7 7.03M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۴۸
FairPlay Properties 0.33 10.94M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۴۸
Investor.BG AD 17.4 83.21M - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۵۲
SS Konstantine And Elena Holding 21.4 49.42M - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۵۲
Sila Holding AD 2.22 81.81M - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۴۹
BG Agro AD 1.27 51.25M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۴۸
CBA Asset MG 1.2 2.42M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۲۳:۴۸
Favorit Hold AD 1.99 4.74M - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۲۳:۴۸
Synergon Holding AD 0.65 11.93M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۵۳
Asenova Krepost AD 12.9 55.42M - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۵۱
Petrol AD 0.4 10.92M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۵۱
Sparky Eltos AD 0.055 2.20M - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۵۱
Oil & Gas Exploration & Production 5.95 72.76M - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۳:۵۱
Sofia Commerce Pawn 5.55 - - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۴۰
CCB Real Estate 48.6 - - 48.6 48.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۲
Korado 5.15 67.82M - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Allterco 3 45.00M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Sirma Group 0.41 24.14M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Fund Estates 0.043 1.01M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
ERG Capital 3 REIT 1.95 4.10M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Galata Invest 1.98 - - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۴۰
Elana Agrocredit 1.06 38.83M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۴۰
Neo London Capital 150 14.99M - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۴۰
Sopharma Properties 5.95 127.42M - 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۴۰
Gradus AD 1.45 353.23M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۳۴
Bulland Investments 1.07 16.06M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۶
Aktiv Properties 9 19.73M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۱۱
Lavena AD 3.74 37.10M - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۱۴
Tchaikapharma 11.8 969.96M - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۵۷
Aroma AD 1 15.41M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۵۹
CB Texim Bank AD 2.8 78.39M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
TK TK-Hold PLC 1.6 13.66M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۷
CODA 12 - - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی