شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:37:42
0 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

157
قیمت روز
1 (0.64%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:53
14 (9.79%)
تغییر ۳ ماهه
30 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
41 (35.34%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,287
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
1,671 (9.48%)
تغییر ۳ ماهه
2,331 (13.75%)
تغییر ۶ ماهه
3,080 (19.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KROTON ON 10.85 15.94B - 10.85 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
SABESP ON 48.12 15.83B - 48.12 48.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
LOCALIZA ON 40.8 15.36B - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
IRB Brasil Resseguros 42.82 15.00B - 42.82 42.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
COSAN ON 47.7 14.14B - 47.7 47.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
NATURA ON 49.18 13.14B - 49.18 49.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
PORTO SEGURO ON 65.01 12.82B - 65.01 65.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
M.DIASBRANCO ON 39.15 12.65B - 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Gap 71.32 12.55B - 71.32 71.32 53.66 303.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۶
B2W DIGITAL ON 32.01 12.13B - 32.01 32.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
USIMINAS PNB 9 11.95B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
USIMINAS ON 11.23 11.95B - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
USIMINAS PNA 8.88 11.95B - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Rede Energia 9.29 11.64B - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
EQUATORIAL ON 90.29 11.58B - 90.29 90.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Energisa ORD 12.95 11.55B - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Energisa 56.32 11.55B - 56.32 56.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
ENERGISA PN 10.67 11.55B - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
SID NACIONAL ON 16.99 10.75B - 16.99 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CEMIG ON 17.17 10.43B - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
CEMIG PN 14.96 10.43B - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
MULTIPLAN ON 27.09 10.38B - 27.09 27.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BRADESPAR PN 33.64 9.58B - 33.64 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BRADESPAR ON 37.68 9.58B - 37.68 37.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
TRAN PAULIST PN 23.1 9.53B - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
CTEEP 28 9.53B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
BR MALLS PAR ON 14.12 8.48B - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ENERGIAS BR ON 18.66 8.25B - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
DASA ON 65 8.08B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
FLEURY ON 23.2 8.08B - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
CPFL Renovaveis 16.14 8.08B - 16.14 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۲:۰۲
CPFL RENOVAVON NM 18.2 7.97B - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۱
ESTACIO PART ON 35.2 7.87B - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
VIAVAREJO UNT N2 14.58 7.66B - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Via Varejo Pref 4.84 7.66B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۳۳
Via Varejo 5.12 7.66B - 5.09 5.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱
COMGAS PNA 208.3 7.60B - 208.3 208.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Comgas 204 7.60B - 194.99 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SUL AMERICA UNT 66.78 7.26B - 66.78 66.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Cosan DRC 29.23 7.20B - 29.23 29.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۳:۳۲