شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2382
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:25:21
0 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

155
قیمت روز
1 (0.65%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:54
10 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
28 (22.05%)
تغییر ۶ ماهه
40 (34.78%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,325
قیمت روز
31 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:06:40
1,997 (11.53%)
تغییر ۳ ماهه
2,228 (13.03%)
تغییر ۶ ماهه
3,414 (21.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morgan Stanley Bank AG 204 - 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Baumer 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
J C Penney 4.44 - - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
AIG BDR 210.69 - - 210.69 210.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
FII FATOR VE 139.12 - - 139.12 139.12 0.14 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Alfa Administracao Pref 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
Alfa Administracao Pref E 11.99 - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
FII RIOB RC 217.81 - - 217.81 217.81 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII EUROPAR 208 - - 208 208 2.00 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII BC FUND 118.99 - - 118.99 118.99 0.18 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII AESAPAR 176 - - 176 176 1.47 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII BB CORP 154.89 - - 154.89 154.89 1.89 1.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII SDI LOG 133.81 - - 133.81 133.81 0.25 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Progressivo 2969.99 - 2969.99 2969.99 10.51 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII C TEXTIL 59.7 - - 59.7 59.7 0.20 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII CSHG CRI 122.65 - - 122.65 122.65 1.65 1.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Estadual Geracao Transmissao 470 - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۷:۰۲
FII BB PRGII 167.83 - - 167.83 167.83 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Sul America 18.99 - 18.99 18.99 0.48 2.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII RIOBCRI2 33.38 - - 33.38 33.38 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII RIOBRCIB 22.35 - - 22.35 22.35 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mercantil Brasil Financeira 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
United States Steel 44.98 - - 44.98 44.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Sul America Pref 27.98 - 27.98 27.98 0.83 3.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Banco Inter Pref 18.88 - 18.88 18.88 0.35 1.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mendes Junior 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۲:۰۲
GP Invest DRC A 6.55 - 6.55 6.55 0.05 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Azevedo Travassos 10.35 - 10.35 10.35 0.45 4.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Banco BTG Pactual 38.95 - 38.95 38.95 0.44 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Electro Aco Altona 13.35 - 13.35 13.35 0.85 6.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
FII Memorial Office 114 - - 114 114 0.99 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Alupar Invest Pref 8.56 - 8.56 8.56 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Empresa Nacional 78 - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۲
Sao Paulo Turismo 30.01 - 30.01 30.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۰۴
Boston Properties DRC 56.39 - - 56.39 56.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲:۰۴
Energisa Mato Grosso 29.99 - 29.99 29.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۲:۰۲
Trevisa Invest 28.9 - 28.9 28.9 0.10 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
UBS BDR 51.7 - - 51.7 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Macy’s 72.2 - - 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Alianca Bahia 47.33 - 47.33 47.33 0.37 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳